Litvanya'da Üniversite Eğitimi Hakkında

Litvanya'da Üniversite Eğitimi popüler yurtdışı eğitim seçenekleri arasında bulunuyor. Avrupa Birliği’ne üye olan Litvanya halkının, %53,3’ü üniversite mezunu durumunda.
Yine ülke vatandaşlarının her biri en az 2 dil bilgisine sahip. Litvanya eğitim sistemi, uluslararası bağlantılara sahip durumda. Modern eğitim şartlarından oluşan Litvanya eğitim olanakları, çağın gereksinimlerini karşılar türden.
Bu ülke sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumları yüksek kaliteye sahip bir eğitim hizmeti sunmaktadır. Küresel çapta nitelikli personel ortaya çıkartmayı amaç edinmektedir. Sürekli yukarı yönlü bir eğitim ivmesini ortaya çıkaran eğitim şekline sahip olduğunu söylemek isteriz.
Litvanya okul öncesi eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu eğitim özel şirketlere ait kreşlerden, resmî kurumlardan ve çocuk yuvalarından oluşmaktadır. 6 yaşına kadar çocukların eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak 7 yaşına gelindiğinde er bir çocuk, zorunlu ilköğretim eğitimine dahil edilmektedir. 16 yaşına gelinceye kadar ilk ve orta eğitimi kapsayan bir temel eğitim zorunluluğu bulunmaktadır. Bu eğitim süreci genelde devlet okullarında gerçekleşirken özel kurumlarda eğitim sitemindeki yerini almaktadır.
Zorunlu eğitim süreçlerinde öğrenciler sahip oldukları notlara göre değil, kişisel ve sosyal gelişimlerine göre eğitilir. Öğrencinin ilgi alanı keşfedilerek bu yönde bir eğitim gerçekleştirilir. Bu süreçte her bir öğrencinin en az 1 yabancı dil örenmesi de desteklenmektedir.
Zorunlu eğitimin tamamlanmasının ardından mezun olan öğrencilere “temel eğitim sertifikası” bu sertifikanın alınabilmesi için girilen sınavdan başarılı bir sonuç elde edilmesi gerekmektedir.
10. ve 12. Sınıfları ifa de etmekte olan lise döneminde ise öğrenci yeterliliğine uygun bir akademik eğitim sağlanır. Bu süreçte 2 yabancı dil eğitimi verilir.
Litvanya üniversiteleri, öğrenci kaydı alırken lise diploma notu ve öğrencinin okumak istediği alandaki başarısını baz alır.
Litvanya’da Üniversite Eğitimi
Litvanya'da Üniversite Eğitimi genellikle devlet kurumlarında gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra özel üniversitelerde bulunmaktadır.
Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında bulunan Litvanya üniversiteleri, başarılı bir akademik eğitim sistemine sahiptir
Bu sebeple Litvanya’da yurtdışı eğitimi almak uluslararası öğrenciler için önemli bir durumdur.
Litvanya üniversiteleri mühendislik ve mimarlık alanlarında dünyanın en iyi 150 sis arasında bulunmaktadır. Avrupa’nın en iyi üniversiteleri arasında ise aşağıdaki Litvanya üniversiteleri bulunmaktadır.
Litvanya’nın En İyi Üniversiteleri 

  • QS World University Rankings,
  • Times Higher Education World University Rankings,
  • ARWU World University Rankings
  • Vilnius Üniversitesi,
  • Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi,
  • Kaunas Teknoloji Üniversitesi

Litvanya, Schengen ve aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle; uluslararası öğrencilere farklı eğitim imkanları sağlamaktadır.
Çoğu Avrupa ülkelerinden gelmekte olan öğrencilerken dünyanın fraklı ülkelerinden de gelen öğrenciler bulunmaktadır.  
Litvanya'da Üniversite Eğitimi almak için öğrenci değişimi yolu veya tam zamanlı eğitim programları tercih edilmektedir.
Litvanya da eğitim dili Litvancadır. Litvanya üniversiteleri, öğrencilerine İngilizce eğitim olanağı da sunmaktadır. Her bölümde bu ayrıcalık mutlaka sağlanmaktadır.
Litvanya'da Üniversite Eğitimi almak için başvuran uluslararası öğrencilerden IELTS, TOEFL ve PTE şeklinde İngilizce yeterlik sınav sonuçları talep edilmektedir.
Ancak bazı üniversiteler, kendi yaptıkları İngilizce yeterliklerini sınav sonuçlarını da kabul edebilmektedir.
Litvanya’da eğitim almak isteyen ancak gerekli İngilizce yeterliliğine sahip olamayan yabancı öğrenciler için üniversiteler tarafından hazırlık eğitimleri verilmektedir.
Litvanya'da Üniversite Hazırlık Eğitimi
Litvanya’da İngilizce ya da Litvanca hazırlık eğitimi almak için ayrıl iki dönemi tamamlamak gerekmektedir. 1 yıl içerisinde bu eğitim programı tamamlanmaktadır. Bu süreçte yoğunlaştırılmış programlarda bulunmaktadır.
Verilen eğitimin ardından uygulanan yeterlilik sınavından B2düzeyinde bir başarı elde etmek gerekmektedir. Bu başarıyı elde etmekte olan öğrenciler Litvanya lisans ve yüksek lisans üniversite programlarına kaydolabilmektedir.
Bu süreçten sonra Litvanya'da Üniversite Eğitimi alınmaya başlanabilmektedir.
Litvanya'da Üniversite Lisans Eğitimi
Litvanya'da Üniversite L Eğitimi olarak lisans programlarından yararlanmak istediğinizde Türkiye’de uygulanan TYT ve AYT sınav sonuçları, Litvanya da bazı üniversitelerde istenirken bazılarında istenmemektedir.
Ülkemizdeki herhangi bir liseden mezun olmak Litvanya’daki üniversitelerde okumak için başvuru hakkını ortaya çıkarmaktadır.
En iyi Litvanya üniversiteleri öğrenci kabul ederken lise diploma not ortalamasını dikkate almaktadır. Bunun yanı sıra; Türkiye’de lisan eğitimi için girilmiş olan sınavın barajını geçip geçmediğini de görmek isteyebilmektedir. Bu tercih edilen üniversitelerin kendi taleplerine göre değişmektedir.
Litvanya’da lisans eğitimi, genel olarak 3 yıllık bir temel eğitimi içine almaktadır. Ardından uygulanan yüksek lisans programı ise 1,5 yılda tamamlanmaktadır.
Bazı bölümler ise; tıp, diş hekimliği ve eczacılık gibi alanlar ise 4-5 ya da 6 yılda tamamlanmaktadır.
Litvanya üniversiteleri, eğitim alan tüm öğrencilerine Avrupa ülkelerinde geçerliliği bulunan “Europass Mavi Diploma” belgesini vermektedir.
Bu belge sayesinde dünyanın her yerinde iş bulabilir ve farklı dünya ülkelerinde yüksek lisans eğitimi alabilirler.
Litvanya'da Yüksek Lisans Eğitimi
Litvanya'da Üniversite Yüksek Lisans Eğitimi süreci 1,5 yıllık bir periyottan oluşmaktadır. Akademik seviyeye sahip ve uluslararası bir eğitim sürecinden oluşmaktadır.
Litvanya üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi, gerekli derslerden ve tez çalışmasından ileri gelmektedir. Başarılı bir biçimde eğitim sonunda tezini oluşturarak kurul tarafından onaylanan öğrenciler yüksek lisans diplomasını alır.
Litvanya’da yüksek lisans eğitimi almak için ALES sınav gerekliliği bulunmamaktadır. Türkiye’deki herhangi bir lisan programından mezun olmuş olmak Litvanya’daki üniversitelerden Yüksek lisans eğitimi almak için yeterli bir şarttır.
Litvanya’da Yüksek Lisans eğitimi esnasında öğrenciler için İngilizce ve Litvanca hazırlık eğitimleri verilmektedir.
Litvanya, eğitim kalitesinin yanı sıra ekonomik eğitim ve yaşam koşullarıyla da öne çıkmaktadır.
Litvanya YÖK Denkliği
Litvanya, bir Avrupa Birliği üyesi ülke olduğundan dolayı aynı zamanda “Bologna Sözleşmesi”ne bağlı olduğundan üniversite diplomaları, Dünya ve YÖK tarafından tanınırlığa sahiptir.
Bu sebeple Litvanya üniversitelerinden mezun olan öğrenciler, bu diplomaları ile direk denklik alabilmektedir.