• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Mühendislik Yönetimi (BSE) mühendisliği'nde lisans ve Master

Bachelor of Science in Engineering (BSE) and Master of Engineering Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik CertHE

Science, Technology, Engineering and Mathematics CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Biyolojik ve Ziraat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological and Agricultural Engineering

Yüksek Lisans
64 saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Teknoloji Erişim sertifika

Certificate in Mechanical Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
(JD/MPAC)Profesyonel Juris Doktor/Master Muhasebe

Juris Doctor/Master of Professional Accounting (JD/MPAC)

Yüksek Lisans
Dört yıl tam Zamanı - Minimum
Kimya ve biyoloji Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical and Biological Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Eğitimi için (EPSRC Merkezi)Sanat, bilim ve Mühendislik, Miras ve Arkeoloji

Science and Engineering for Arts, Heritage and Archaeology (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Deniz Mühendisliği)Felsefe doktora - Doktor

Ph.D - Doctor of Philosophy (Maritime Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
İleri Mühendislik Master (Yapısal Mühendislik Tasarımı)

Master of Advanced Engineering (Structural Engineering Design)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1,5 - 2 yıl part-time
Sistemleri bilim Master Mimarisi ve Mühendisliği

Master of science in Systems Architecting and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 adet
(Jeoteknik, İnşaat MEng) Mühendislik yüksek lisans, Yapı Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Geotechnical, Construction, and Structural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 adet
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Computer Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme lisans Bilgi ve İletişim Teknolojisi / Lisans (Muhasebe)

Bachelor of Information and Communications Technology / Bachelor of Business (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği MEng (Onur)

Renewable Energy Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışma MEng Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi (Onur)

Electronic Engineering and Computer Science with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Havacılık ve Makina Mühendisliği () BEng (Onur)

Aeronautical and Mechanical Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc ile ileri Kimya Mühendisliği

Advanced Chemical Engineering with Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik ve Ziraat Mühendisliği

BS in Biological and Agricultural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Lisans

Bachelor of Renewable Energy Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Engineering in Civil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans Mekatronik Sistemler bölümünde

Bachelor of Engineering (Honours) Majoring in Mechatronic Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Bachelor of Arts/Master of Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (Elektrik ve Enerji) MEng (Onur)

Electrical Engineering (Power and Energy) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Programı Master

Master of Engineering Management Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Malzemeler Nükleer Mühendislik MEng (Onur)ile Bilim

Materials Science with Nuclear Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Gelişmiş Mühendislik Malzemeleri

MSc Advanced Engineering Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Doktora - Elektrik Felsefe Doktoru ve Bilgisayar Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 108 derslerden
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
(Makine Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim hazırlık Yılı BEng (Onur) (Kontrol Sistemleri) Elektrik Mühendisliği

Electrical Engineering (Control Systems) with Science Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
KÖK Yakın (Üretim) () Mühendisliği MSc

Engineering (Manufacturing) (Near STEM) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(Onur)Mühendislik Fakültesi Gazetecilik lisans/Lisans

Bachelor of Journalism/Bachelor of Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl (11 Yarı yıl)
Felsefe yüksek lisans Muhasebe Bölümünden

Master of Philosophy Majoring in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme lisans İşletme - Muhasebe

Bachelor of Business Administration in Business - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Bilgisayar Sistemleri)

Master of Professional Engineering (Computer Systems)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 160 adet
Mühendislik Master (Mekatronik)

Master of Engineering (Mechatronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri BEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kaynak Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Welding Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ticaret Lisans derecesi ile Uygulanan Maliye lisans Profesyonel Muhasebe

Bachelor of Applied Finance with the degree of Bachelor of Commerce - Professional Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği (Onur)/İşletme Yönetimi lisans (2344)

Bachelors of Engineering (Honours)/Business Management (2344)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Mühendislik Bilimleri yüksek lisans Belgesi (5527)

Graduate Certificate in Engineering Science (5527)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Maden Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İmalat Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Manufacturing Engineering

Yüksek Lisans
32 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Muhasebe ve Bankacılık yüksek lisans

International Accounting and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe BA ile pazarlama (Onur)

Marketing with Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Science in Computer Science and Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 kredi
Araştırma Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği (B. S.) lisans eğitimi

Bachelor of Science (B.S.) in Electrical engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 dönem kredi
Mühendislik yüksek lisans (Elektronik)

Master of Engineering (Electronics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ziraat Mühendisliği BEng (Onur)

Agricultural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Mühendislik MEng (Onur)

General Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma İle Mühendislik ana Tıbbi ve Psikolojik Bilimler)

Master of Engineering in Medical and Psychological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yolu

Undergraduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Gelişmiş Jeoteknik Mühendisliği MSc

Advanced Geotechnical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Turizm Yönetimi/Muhasebe BA (Onur)

International Tourism Management/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medeni (Sandviç ders) Mühendisliği BSc (Onur)

Civil Engineering (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) Yönetimi ile gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering with Management (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otomotiv Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Automotive Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
(B. S.) lisans Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl ile MEng Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik, Elektrik ve Üretim Mühendisliği

Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem Mühendisliği ve Tasarım lisans

Bachelor of Science in Systems Engineering and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Robotik, Mekatronik ve Kontrol Mühendisliği MEng (Onur)

Robotics, Mechatronics and Control Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Üst) Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Systems Engineering (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proses Kalite Mühendisliği Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Process Quality Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Malzeme Bilimi ve Yönetimi BEng ile Mühendislik Alanlarında

Materials Science and Engineering with Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Onur Mühendislik lisans (Yazılım)

Bachelor of Engineering Honours (Software)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(XNENG1)Ağ Mühendisliği Önlisans

Associate Degree of Network Engineering (XNENG1)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya ve Süreç Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical and Process Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akışkanlar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (Fluids Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Muhasebe ve Psikoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Accounting and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ambalaj Mühendislik Teknisyen diploması (Opsiyonel Co-op)

Diploma in Packaging Engineering Technician (Optional Co-op)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Foundation Year MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng

Electronic and Electrical Engineering (with a year abroad) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Derecesi Yönetimi Bilim alanında ortak lisans ve Mühendislik ve Master

Joint MS in Management Science and Engineering and Master of Public Policy Degree

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(BA, BS, HBA, HBS)Kimya Mühendisliği Lisans Binbaşı

Chemical Engineering Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Onur) Mühendislik lisans (Elektrik ve Elektronik) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic) / Bachelor of Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MEL)Entegre Su Yönetimi Master Mühendislik Liderlik

Master of Engineering Leadership in Integrated Water Management (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzantı)Profesyonel Master Muhasebe

Master of Professional Accounting (Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Mühendislik (Endüstri Yıl) BEng (Onur)

General Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği doktora (D. Eng.) Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Engineering (D. Eng.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi Mühendislik Malzemeleri MSc

Engineering Materials (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Nükleer Teknoloji MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Nuclear Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Automotive Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
B. S. Genel Mühendislik

B.S. in General Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (Kıbrıs) BA (Onur)

Accounting and Finance (Cyprus) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi Ana Bilim Mühendislik

Master of Science in Materials Science Engineering

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat (Kimyasal) (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) and Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Belgesel Fotoğraf ve foto muhabirliği MA

Documentary Photography and Photojournalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe/İktisat BAcc (Onur)

Accountancy/Economics BAcc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (Üst) BA (Onur)

Accounting and Finance (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistem Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D. - Doctor of Philosophy in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik ve Eğitim MSc

Engineering and Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Yılın mimari Mühendislik (Almanya) MEng (Onur)

Architectural Engineering with Year in Europe (Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Üretim Teknolojisi Mühendisliği Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering in Advanced Manufacturing Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (BSc) lisans eğitimi ve Matematik

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Güç

Diploma in Electrical Engineering Technician - Power

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislikte Felsefe usta - Fotovoltaik ve Güneş Enerjisi

Master of Philosophy in Engineering - Photovoltaics and Solar Energy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
MEng Bilgisayar Sistemleri Şeyleri (İnternet) Mühendislik MEng (Onur)

MEng Computer Systems Engineering (Internet of Things) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe & Finans ve Eğitim BA (Onur)

Accounting & Finance and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(+Master' Almanca;derecede s) Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering (+German Master's degree) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilişim (Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği) HND

Computing (Computer Systems Engineering) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Deneyim BEng Elektronik Mühendisliği ve Telekomünikasyon (Onur)

Electronic Engineering and Telecommunications with Industrial Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (Elektronik) MEng

Electrical Engineering (Electronics) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Mühendisliği (BSE) üretim Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (BSE) in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistem Mühendisliği Araştırma ile Masters (LMİE)

Masters by Research in Systems Engineering (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Endüstriyel Çalışmalar MEng ile havacılık Elektronik Mühendisliği

Aerospace Electronic Engineering with Industrial Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Mühendislik Proje Yönetimi)Gelişmiş Mühendislik mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Advanced Engineering (Engineering Project Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-2 yıl part-
İnşaat Yönetimi ve Mühendisliği

Construction Management and Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları/Muhasebe BA (Onur)

Education Studies/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng

Civil and Environmental Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronics and Electrical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPhil)Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Department of Electronics and Electrical Engineering - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği Bilim.

Chemical Engineering Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mikrodalga Cihazlar) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Microwave Devices) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik ve Mühendislik Felsefesinin ana Araştırma Okulu

Master of Philosophy, Research School of Physics and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronics and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
M. Sc. Uygulamalı - Çevre Mühendisliği Seçeneği

M.Sc. Applied - Environmental Engineering Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Kimya Mühendisliği (MEng) Mühendislik yüksek lisans ve Uygulamalı Kimya

Master of Engineering (MEng) in Chemical Engineering and Applied Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Muhasebe Teknisyeni Diploması

Accounting Technician Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Fizik Doktora, Araştırma Okulu ve Mühendislik

PhD - Doctor of Philosophy, Research School of Physics and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans PGDip

International Accounting and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Büyük İşletme - Muhasebe

Business Administration Major - Accounting

Lisans
Değişken tam Zamanı
Genel Mühendislik (temel Yıl) BEng (Onur)

General Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift BS Muhasebe Programı MS/

Dual BS/MS in Accounting Program

Lisans
Tam Zamanlı - 150 kredi
Yönetimi İnşaat Mühendisliği

Management in Construction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çift Diploma)Biyomedikal Bilim (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Biomedical Science (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği FdEng

Mechanical Engineering FdEng

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik hazırlık Yılı BEng (Onur)ile Yönetimi ile Mühendislik

Mechanical Engineering with Management with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe Uygulamada Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Professional Accounting Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mühendislik uygulamaları Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Engineering Practice (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 3 yıl parça-
Makine Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tez seçeneği üç dört yarıyıl; olmayan bir tez seçeneği üç dönem
14. muhasebe MA

Accountancy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği JD/ Master

JD/ Master of Science in Management Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 birimden fazla
(Çevre Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık program) makine ve İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering (4 year programme) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Muhasebe Diploma

Diploma in Business Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Mimarlık ile Mühendislik lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Civil Engineering with Architecture (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği (Profesyonel Uygulama Yıl) BEng (Onur)

Automotive Engineering (with Professional Practice Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Polimer Bilim & MSc; Mühendislik

MSc by Research Polymer Science & Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Ağ Mühendisliği () BEng (Onur)

Computer Network Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bio-Elektronik) Elektronik Mühendisliği.

Electronic Engineering (Bio-Electronics) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe yüksek lisans İnşaat Mühendisliği bölümünden

Master of Philosophy majoring in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Civil and Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
5SW MEng MEng Mühendisliği (Onur) Robotik (Onur)

MEng (Hons) Robotics Engineering 5SW MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Robotik Endüstriyel Deneyimi MEng (Onur)ile Mühendislik

Robotics Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği.

Naval Architecture and Marine Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendisliği lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans Çalışmaları (temel Giriş) BA (Onur)

Accounting and Financial Studies (Foundation Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bina Hizmetleri Mühendisliği)Felsefe doktora - Doktor

Ph.D - Doctor of Philosophy (Building Services Engineering)

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri (ya da bölümü), dört yıl tam tam Zamanı - en Az iki yıllık süresi ve en fazla
Bilim (Onur) Mühendislik programları (Mekatronik) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronics) / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sera Gazı Yönetimi ve Muhasebe yüksek lisans (MGMA)

Master of Greenhouse Gas Management and Accounting (MGMA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 kredi saat
14. Modern bir Dil MEng ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği

Electronic and Electrical Engineering with a Modern Language MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Vakıf BEng (Motorsporları) Otomotiv Performans Mühendisliği (Onur)

Automotive Performance Engineering (Motorsport) with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Operasyon Araştırması Mühendisliği Yüksek Lisans ve Bilgi Mühendisliği

Master of Engineering in Operations Research and Information Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Metalurji Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Metallurgical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Civil Engineering and Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz, Kıyı ve Dahili Ortamlar için mühendislik Akışkanlar Mekaniği yüksek lisans

Engineering Fluid Mechanics for the Offshore, Coastal and Built Environments Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans İşletme - Muhasebe

Bachelor of Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğa bilimlerinde lisans - 3/2 Mühendisliği

Bachelor of Arts in Natural Science - 3/2 Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği diplomasına sahip lisans eğitimi - Yazılım Uygulama

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetim BEng ile enerji Mühendisliği (Onur)

Energy Engineering with Environmental Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Accounting Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Yılı ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electrical and Electronic Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mimarlık ve Ekoloji) sürdürülebilir Mühendislik/ PgDip/ PgCert, MSc

Sustainable Engineering (Architecture and Ecology) MSc/ PgDip/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Uygulamada bir uzmanlaşma ile Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting with a specialisation in Professional Practice

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Girişimcilik yüksek lisans

Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Makine Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Mechanical Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği BEngTec (Onur)

Mechanical Engineering BEngTec (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(GDA)Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Accounting (GDA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(354JA Mühendisliği Master.1)

Master of Engineering (354JA.1)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl; Standart 4 dönem, tam zamanlı veya eşdeğer. En fazla 12 dönemdir.
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEngSc

MEngSc in Electronic and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim ve Mühendislik Vakfı Yıl sürdürülebilirlik Bilim Mscı

Sustainability Science with Science and Engineering Foundation Year MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans (Onur) uzmanlık

Bachelor of Engineering (Honours) specialisation in Electrical Power Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Endüstriyel Deneyimi BEng ile Yönetim (Onur ile uzay Mühendisliği)

Aerospace Engineering with Management with Industrial Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Mesleki Gelişim Muhasebe BSc (Onur)

Economics and Accounting with Professional Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nükleer Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
(Onur) kimya-biyoloji Mühendisliği - Maden Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Lisans (Onur) Mühendisliği Lisans (Mekanik) Bilimler

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) with Bachelor of Mathematical and Computer Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği (endüstride Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Master Mekaniği

Master of Science in Engineering Mechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Onur)İnşaat Yönetimi ile MEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Construction Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Metalurji Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlık ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical and Metallurgical Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa'da Yıl İnşaat Mühendisliği (Fransa) MEng (Onur)

Civil Engineering with Year in Europe (France) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bir uzmanlaşma ile Mühendislik usta Mühendislik Telekomünikasyon

Master of Engineering with a specialisation in Telecommunications Engineering

Yüksek Lisans
2 yıl TGK bağlı olarak tam Zamanlı - 1 yıl verilen
Mühendislik (Kimya) MEng (Onur)

Engineering (Chemical) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarafından MSc İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimyasal üretim Mühendisliği - Biyomühendislik

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Bioengineering

Lisans
129 kredi tam Zamanı - Minimum
B. Eng. Makine Mühendisliği

B.Eng. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans

MSc in Sustainable Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik lisans (Elektrik Mühendisliği)

Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
10 Kimya Mühendisliği Lisans Programı (Ders-C)

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Course 10-C)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-192 üniteleri
Gaz Mühendisliği ve Yönetimi PgDip

Gas Engineering and Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (CİMA Ağ Geçidi) yüksek lisans

Accounting and Finance (CIMA Gateway) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Bilimleri B. A. - Çevre

B.A. in Engineering Sciences - Environmental

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Bilgisayar Sistemleri Mühendislik) Bilgi İşlem BEng (Onur)

Computing (Computer Systems Engineering) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Uygulamalı Bilim Associate

Associate in Applied Science in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Enerji ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Cihaz, yüksek lisans ve Tanı Mühendisliği

Master of Science in Medical Device and Diagnostic Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 adet
Muhasebe ve Finans küçük (büyük) BSc (Onur)

Accounting and Finance (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ses Mühendisliği ve Tasarım BSc (Onur)

Sound Engineering and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MPhil Araştırma Derecesi - Malzemeler ve Mühendislik Araştırma Enstitüsü

MPhil Research Degree - Materials and Engineering Research Institute

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi Master

Master of Engineering Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-1,5 yıl
İnşaat Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Oil and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme Deneyim) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with Placement Experience) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14)Bilgisayar Sistemleri BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Computer Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi MEng sivil & Çevre Mühendisliği (Uluslararası) Yıl

Civil & Environmental Engineering (International) Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği MSc

Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Santral Teknolojileri ile gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering with Power Plant Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ankara (Onur) (Elektrik Mühendisliği Lisans/Lisans

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Yönetim MSc

Accounting and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans

MSc in Industrial Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği (BEng) Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering (BEng) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Construction Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 90 hafta
Sürdürülebilir Kalkınma için mühendislik MPhil

Engineering for Sustainable Development MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Biyomateryal ve Doku Mühendisliği MSc ile biyomedikal Mühendislik

Biomedical Engineering with Biomaterials and Tissue Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans/PgDip

Petroleum Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnovasyon Mühendisliği BEng (Onur)

Innovation Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yapı Mühendisliği BEng (Onur)

Structural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji ve Çevre) Mühendisliği (bütünleşik Doktora)

Engineering (Energy and Environment) (integrated PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Sektöründe bir Yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (30 kredi saat)
(Onur) Mühendisliği Lisans - Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Engineering (Honours) - Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim, Mühendislik ve Kamu Politikası MPA

Science, Engineering and Public Policy MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Marine Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Uzay Bilimleri Teknolojisi ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Space Science Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği MPhil

Environmental Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical Power Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genişletilmiş Derece Mühendislik ve Matematik BEng (Onur)

Extended Degree Engineering and Mathematics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Onur) Mühendislik lisans - Bachelor

Bachelor of Engineering (Honours) - Bachelor of Law

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Mühendislik Vakfı Vakfı Sertifikası

Engineering Foundation Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Disiplinlerarası Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Interdisciplinary Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliğinde yüksek lisans (Enerji Dönüşümü)

Master of Science in Mechanical Engineering (Energy Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 adet
Jeoloji Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Geological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Tarımsal ve Biyolojik Mühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural and Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
(Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları (Onur)

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği (Co)lisans-operative

Bachelor of Science in Computer Engineering (Co-operative)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Mimarlık BEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği BS/BA

BS/BA in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 147 dönem birimleri
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) muhasebe BSc

Accounting (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Muhasebe Bölümünden

Bachelor of Business Majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(ECE)Elektrik Mühendisliği alanında lisans eğitimi (BSE) Derece ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (BSE) Degree in Electrical and Computer Engineering (ECE)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mekanik ve Üretim Mühendisliği Doktora) doktora (LPHD)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical and Manufacturing Engineering (LPHD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BSc (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Biyomedikal Mühendisliği (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Electrical and Biomedical Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nükleer Mühendisliği

BS in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toz, Mühendislik MEngSc

MEngSc in Biopharmaceutical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) Sanayi Deneyim BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industrial Experience (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans alanında Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sektöründe tıbbi Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik DEng

Engineering DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çok KÖK) (Makine) Mühendisliği MSc

Engineering (Mechanical) (Far STEM) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ziraat Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering Science (Agricultural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alanlarında Profesyonel Uygulama Yıl BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Professional Practice Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora Fotovoltaik ve Yenilenebilir Enerji Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Photovoltaic and Renewable Energy Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Vakfı bir Yıl da dahil olmak üzere Mühendislik () BSc (Onur)

Software Engineering (including a Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş, Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Business, Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Bilgisayar Bilimleri - Yazılım mühendisliği ve Yeşil.

MSc in Computer Science - Software engineering and Green IT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Elektrik Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Power Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Muhasebe (Üst) BA (Onur)

Business Accounting (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl