• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Makine Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknoloji

Ontario College Diploma in Mechanical Engineering - Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Uzay Teknolojisi BEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Space Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz ve Deniz Mühendisliği BEng (Onur)

Marine and Offshore Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Makine Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans

Bachelor of Software Engineering

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3,5-4 yıl 4,5 ila 5 yıl ()
Yazılım Sistem Mühendisliği MSc

Software Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans - Mekatronik

Bachelor of Engineering (Honours) - Mechatronic

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Araştırmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Research Studies in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sandviç yerleştirme ile işletme, Muhasebe ve Finansman () BA (Onur)

Business, Accounting and Finance (with sandwich placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl sürdürülebilir Enerji Mühendisliği Yurtdışında MEng

Sustainable Energy Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Telekomünikasyon ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Telecommunication and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe lisans

B.S. in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Sıvı)

Master of Professional Engineering (Fluids)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik Ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ve Geliştirme) Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Research and Development) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) kimya-biyoloji Mühendisliği - Maden Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ziraat Mühendisliği)Mühendislik Bilimleri Sertifika

Graduate Certificate of Engineering Science (Agricultural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilim & (Mühendislik 5 Yıl) Mühendislik Hazırlık Programı MEng (Onur)

Science & Engineering Foundation Programme (Engineering 5 Year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BA, BS, HBA, HBS)İnşaat Mühendisliği Lisans Binbaşı

Civil Engineering Undergraduate Major (BA, BS, HBA, HBS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışma MEng ile elektrik ve Mekanik Mühendisliği

Electrical and Mechanical Engineering with International Study MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni üniversite Diploması

College Diploma in Construction Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Üretim ve Mekanik Mühendislik Teknolojisi alanında lisans

BS in Manufacturing and Mechanical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği Uzmanlık ile Bilim lisans (Onur Bilgisayar Bilimi)

Bachelor of Science (Honours Computer Science with Software Engineering Specialization)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enstrüman ve Kontrol Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Instrumentation and Control Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Eng. Doğal Kaynakları Mühendisliği

M.Eng. in Natural Resources Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilim Onur lisans - Mühendislik (Uzman Co-op) Çevresel istatistik araştırma / Ana ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Geoscience (Specialist Co-op) / Master of Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MSc Gelişmiş Mühendislik Malzemeleri

MSc Advanced Engineering Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Onur)Müzik Teknolojisi Sistemleri BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Music Technology Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
(Temel Giriş) Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (Dahil Olmak Üzere Yıl) Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering (Including Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSE)Çevresel işletme Mühendisliği alanında yüksek lisans Mühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Engineering Concentration in Environmental Process Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
Mali Managem Bilim Kamu Muhasebe / Master İşletme lisans ...

Bachelor of Business Administration in Public Accounting / Master of Science in Financial Managem ...

Lisans
Tam Zamanlı - 154 - 155 kredi saat
Tıbbi Cihaz, yüksek lisans ve Tanı Mühendisliği

Master of Science in Medical Device and Diagnostic Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 adet
Mühendislik (Elektrik ve Elektronik) yüksek lisans

Engineering (Electrical and Electronic) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sivil Vurgu ile Mühendislik alanında lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Engineering with Civil Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Jeoloji Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Geological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Master of Business (Muhasebe) / Master

Master of Business (Accounting) / Master of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans/Diploma

Structural Engineering MSc/Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hızlandırılmış İşletme ileri Diploma Muhasebe ()

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Accelerated)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği Mekatronik Müh Fizik

Engineering Physics Diploma in Mechatronics

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislikte Felsefe yüksek lisans - İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Master of Philosophy in Engineering - Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Makine Mühendisliği Akışı ile Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendislik Yurtdışında bir Yıl ile MEng (Onur)

Materials Science and Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Robotik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği BEng

Robotics and Embedded Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Bilim Master (Sivil Yapılar)

Master of Engineering Science (Civil Structures)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sektöründe yıl elektronik & Bilgisayar Mühendisliği () MEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering (with year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Sistemleri Mühendislik ve Operasyon Araştırması

Doctor of Philosophy (PhD) in Systems Engineering and Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
İnşaat Mühendisliği (Uluslararası) MEng (Onur)

Civil Engineering (International) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Sistem Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Systems Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Mühendisliği Lisans (Mekanik) LHMR

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) LHMR

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Vergilendirme Çift Anadal Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Accounting and Taxation Double Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Önceden Uygulama İle) enstrüman ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Instrumentation and Control Engineering (With Advance Practice) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği (Entegre kuruluş Yılı ile) BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with Integrated Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Güç

Diploma in Electrical Engineering Technician - Power

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği ve Çevreye Doktora

Mechanical Engineering and the Built Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Non-Yıkıcı Değerlendirme

Diploma in Mechanical Engineering Technician - Non-Destructive Evaluation

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Onur) Sanayi (temel Yıl)BEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industry (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Malzeme Bilimi Ana Bilim Mühendislik

Master of Science in Materials Science Engineering

Yüksek Lisans
45 adet tam Zamanı - minimum
Geliştirilmesi Mühendislik Uygulamaları için Artırılmış Gerçeklik Mekansal Haritalama Doğruluğu Doktora

Improving the Spatial Mapping Accuracy of Augmented Reality for Engineering Applications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA muhakeme

Reasoning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Girişimcilik yüksek lisans

Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çift Diploma)Ticaret (Onur) Mühendisliği Lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) and Bachelor of Commerce (Double Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yazılım Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Software Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Sürdürülebilir Enerji Sistemleri

Mechanical Engineering / Sustainable Energy Systems with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe (yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Accounting (with study abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans Vakfı dahil (3 Yıl veya 4 Yıl) BA (Onur)

Accounting and Finance (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Finans Mühendisliği Doktora

Computational Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) kimya-biyoloji Mühendisliği - Telekomünikasyon Mühendisliği

Bachelor of Engineering (Honours) - Telecommunications Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S. E.) Mühendisliği İnşaat ve Çevre Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Yönetimi MSc

Construction Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Maden Mühendisliği)Mühendislik Önlisans

Associate Degree of Engineering (Mining Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa'da bir Yıl ile entegre Mühendislik(Almanya) MEng (Onur)

Integrated Engineering with a Year in Europe(Germany) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Mimarlık BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi ve Mühendisliği BSc (Onur)

Food Science and Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Makineleri Mühendisliği MEng

Biomaterials Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi PgDip ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması (Elektrik)

Graduate Diploma in Engineering (Electrical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans Ticaret Master (Araştırma)

Master of Commerce in Accounting and Finance (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni/Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technician/Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği MSc

Safety and Reliability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstri Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 dönem
Dijital Mühendislik (Mekanik) BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği Lisans - Mekanik sistem Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Mechanical Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S. Genel Mühendislik

B.S. in General Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
International Foundation Diploma - İş, Misafirperverliği, Pazarlama ve Muhasebe yolu

International Foundation Diploma - Business, Hospitality, Marketing and Accounting pathway

Lisans
Tam Zamanlı - 24 hafta
Muhasebe alanında İşletme yüksek lisans/ MBA - Master

B.S./ MBA - Master of Business Administration in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Çalışmalarında C11238v1 Lisansüstü Sertifika

C11238v1 Graduate Certificate in Engineering Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Onur Mühendislik lisans (Esnek İlk Yıl)

Bachelor of Engineering Honours (Flexible First Year)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Aerospace Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (temel Yıl) BA (Onur)

Accounting and Finance (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Master (İç)

Master of Engineering Science (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik bir Akım ile Mühendisliği Lisans (Onur) Mühendislik

Bachelor of Engineering (Honours) with a Stream in Electronics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp fizik ve Mühendislik: Biyomedikal Mühendisliği ve Tıbbi Görüntüleme MSc

Physics and Engineering in Medicine: Biomedical Engineering and Medical Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş (Makine Mühendisliği Lisans (Onur)/Lisans (Yönetim)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve İş Hukuku MA (Onur)

Accountancy and Business Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği (Endüstriyel Deneyim) Mscı (Onur)

Software Engineering (with Industrial Experience) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Civil and Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) Sanayi Deneyimi ile inşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering with Industrial Experience (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3/4 yaş) mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering (3/4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Genişletilmiş) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Extended) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nükleer Mühendisliği

BS in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okyanus bilimleri ve Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Master's degree in Applied Ocean Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
(MASc) Uygulamalı Bilim Master Mekanik ve Mekatronik Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical and Mechatronics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Entegre bir hazırlık Yılı BEng (Onur)ile imalat Mühendisliği

Manufacturing Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Electronic Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MNTN)Maden Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Mining Engineering Technician (MNTN)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendisliği

M.S. in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Bilişim - Yazılım Mühendisliği MSc

Computing - Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği

B.S. in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Endüstri Mühendisliği PlusOne BS / MS

PlusOne BS / MS in Industrial Engineering

Lisans
16 dönem saat tam Zamanı - Maksimum
(Onur) lisans İşletme - Muhasebe, Denetim ve Bilgi Teknolojileri

Bachelor of Business Administration (Honours) - Accounting, Audit and Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maden Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master (MASc)

Master of Applied Science in Mining Engineering (MASc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Araştırma) Muhasebe MSc

Accounting (Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi MEng bir Yıl ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nanoteknoloji Mekanik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Mekatronik Mühendisliği -

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical and Mechatronics Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Yazılım Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans küçük (büyük) BSc (Onur)

Accounting and Finance (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MA (Onur)

Accounting and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği ( Araştırma ) yüksek lisans

Electronic Engineering ( by Research ) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Profesyonel Muhasebe alanında BS

BS in Professional Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 150 kredi saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Malzeme Bilimi

Master of Science in Mechanical Engineering and Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Mühendislik (Mekanik), MEng (Onur)

Engineering (Mechanical) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji için elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ulaşım Planlama ve Mühendisliği Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Transportation Planning and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi
Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Industrial and Manufacturing Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Malzeme Mühendisliğinde MEngSc

MEngSc in Mechanical and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji/Muhasebe BA (Onur)

Sociology/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30-kredi derecesi
Deniz Mühendislik / Yat ve Küçük Tekne MSc

Maritime Engineering Science / Yacht and Small Craft MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi BEng bir Yıl (Yaratıcı Teknolojileri) BEng Bilgisayar Sistemleri Mühendislik

BEng Computer Systems Engineering (Creative Technologies) with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği (isteğe bağlı yerleştirme ile) MSc / PgDip

Renewable Energy Engineering (with optional placement) MSc / PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği - Kuantum Bilgi

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering - Quantum Information

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
(Mühendisliği (Onur)

Bachelor of Engineering (Mechanical) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makina Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Mechanical Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Lisans (Onur) Matematik Lisans (İnşaat ve Yapı) ve yüklü bilgisayar ...

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Structural) with Bachelor of Mathematical and Comput ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe Bilim Master - CPA Hazırlık

Master of Science in Accounting - CPA Preparation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Fotonik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Photonics Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Applied Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ürün Tasarımı bölümünden (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) with a Major in Product Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Muhasebe MSc

Forensic Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Ontario Üniversite Diploması - Teknisyen

Ontario College Diploma in Civil Engineering - Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği İşletme/MS MBA kombine Derece - Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/MS in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi saat
Maden Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe B. B. A. / M. S.

B.B.A. / M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Eng)Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yenilenebilir Enerji MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Renewable Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe & Finans ve Biyoloji BA (Onur)

Accounting & Finance and Biology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng

Electronic and Electrical Engineering (with a year abroad) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Kaynakları Yönetimi Mühendislik

Bachelor of Science in Energy Resources Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile MEng (Onur)

Civil Engineering (with a Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Varlık Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Engineering Asset Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl (2 dönem) part-time
Mühendisliği Lisans (Mekanik) Onur

Bachelor of Engineering (Mechanical) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yeşil Biyoürünler Mühendislik Liderlik Master (MEL)

Master of Engineering Leadership in Green BioProducts (MEL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği, Uzay & Uzay Teknolojisi BEng (Onur)

Aerospace Engineering, Astronautics & Space Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücre ve Doku Mühendisliği Mphil

Cell and Tissue Engineering Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(B. S. E.) üretim Mühendisliği Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl ile) BEng (Onur)

Medical Engineering (with a Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Çalışmaları (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Lisans ve Lisans

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Petroleum Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Muhasebe ve Finans Yönetimi Çalışmaları BA (Onur)

Accounting and Financial Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Gelişim BEng ile havacılık Mühendisliği

Aviation Engineering with Professional Development BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe tıbbi Mühendislik (Yıl) BEng (Onur)

Medical Engineering (Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (endüstriyel yerleştirme bir yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with an industrial placement year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme Yıl) BA (Onur)

Accounting and Finance (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pre-Profesyonel Mühendisliği

Pre-Professional in Engineering

Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik yüksek lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Malzeme Yönetimi ile Yurtdışında bir Yıl ile Bilim ve Mühendisliği BEng (Onur)

Materials Science and Engineering with Management with Year Abroad BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Uluslararası Çalışma ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with International Study MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği/Mekatronik MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş araştırma, Yönetim ve Muhasebe Doktora

Research in Business, Management and Accounting Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Haberleşme Mühendisliği MEng

Communications Engineering MEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl sistem ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Systems and Control Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe Mali Analiz yüksek lisans/Master

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl veya 2,5 yıl
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Power Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans

Engineering Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans (Elektrik ve Elektronik)

Master of Professional Engineering (Electrical and Electronic)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 160 adet
Bilim & (Biyolojik Bilim 5 yıl) Mühendislik Hazırlık Programı Mscı (Onur)

Science & Engineering Foundation Programme (Biological Science 5 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortak Sivil ve Çevre Mühendisliği/Yüksek Lisans Kentsel ve Bölgesel Planlama S. E. B.

Joint B.S.E. in Civil and Environmental Engineering/M.S. in Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora)programı; Biyolojik ve Biyomedikal Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.); Biological and Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Teknoloji Yönetimi)Mühendislik Teknolojisi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Technology (Technology Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İnşaat Mühendisliği / (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Civil Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Araştırması

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering and Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği.

Science and Engineering of Materials MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans

Coastal Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri (ama yerleştirme) Mühendisliği BEng (Onur)

Computer Systems Engineering (wth placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Alman MA (Onur)

Accountancy and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi Erişim sertifika

Certificate in Electronics and Computer Engineering Technology Access

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Yukarı Otomotiv Mühendisliği (Üst) BSc (Onur)

Automotive Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme bir Yıl Muhasebe ile ekonomi BSc

Economics with Accountancy with a Placement Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği Ön Lisans

Associate Degree of Engineering (Computer Systems Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maden Mühendisliği PGDip

Mining Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Telekomünikasyon Mühendisliği Yüksek Lisans Uzmanlık

Master of Engineering Science Specialization in Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuruluş Yılı ile uzay Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Electronic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik yüksek lisans ve Mühendislik

Master of Engineering in Computational Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yapı) Doktora

Civil Engineering (Structural) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mühendislik ve Çevre.

Engineering and the Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği Doktora

Aerospace Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Civil and Environmental Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (endüstride Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ve Muhasebe BA (Onur)

Business Management and Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bilim Onur lisans - Endüstri Mühendisliği

Bachelor of Applied Science Honours - Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans (MSE)

Master of Science in Software Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 yüksek lisans kredisi
Felsefe Master (Mühendislik)

Master of Philosophy (Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (4 Yarı yıl)
Muhasebe yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 3 Dönem (7 - 12 ay)
Jeoteknik Mühendisliği ve Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim İhtisas

Master of Engineering Science Specialization in Geotechnical Engineering and Engineering Geology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bölümü - Muhasebe

BS in Business Administration - Accounting

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Üretim Mühendisliği Araştırma Masters (LMİE)

Masters by Research in Mechanical and Manufacturing Engineering (LMIE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe Teknisyeni Diploması

Accounting Technician Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik & Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic & Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Üretim Teknolojisi Mühendisliği Lisans Diploması

Graduate Diploma of Engineering in Advanced Manufacturing Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Astronautical Engineering

Yüksek Lisans
Onaylanan lisansüstü ders çalışmanın tam Zamanı - en az 60 adet
Elektrik teknolojisi - nano-Bilimler ve Moleküler Mühendislik Seçeneği

Bachelor of Science in Electrical Engineering - Nanoscience and Molecular Engineering Option

Lisans
Tam Zamanlı 80-81 kredi
(Elektrik Mühendisliği Bilim lisans Belgesi

Graduate Certificate of Engineering Science (Power Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyolojik ve Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Biological and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla 4 yıl
Düzenleyici Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Regulatory Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kanunların Mühendislik Onur lisans ve Lisans

Bachelor of Engineering Honours and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Operasyon Araştırması Mühendisliği Yüksek Lisans ve Bilgi Mühendisliği

Master of Engineering in Operations Research and Information Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Biyomedikal Mühendislik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Araştırma Lisans - Doktora

Engineering Research Degree - PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) muhasebe ve Yönetim BSc

Accounting and Management (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri BEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoenformatik yüksek lisans, Biyomühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Bioengineering Concentration

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
İnşaat ve Çevre Mühendisliği

M.S. in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
MBA - Muhasebe yüksek lisans İşletme Yönetimi/Yüksek Lisans (MSA)

MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Accounting (MSA)

Yüksek Lisans
Bilim elbette tam Zamanı - iş ders 42 kredi saat ve 24 kredi saat
Bilim (Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları (Onur)/Lisans (Biyoteknoloji)

Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)/Bachelor of Science (Biotechnology)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf BA ile muhasebe (Onur)

Accountancy with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı, Vurgu

Bachelor of Science in Biomedical Engineering, Emphasis in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım işi için Mühendislik BSc (Onur)

Software Engineering for Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Mühendislik Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. işletmelerin kuruluş Yıl muhasebe ve İş Yönetimi BA

Accounting and Business Management with Business Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Teknoloji Yönetimi)Denizcilik ustası Mühendisliği

Master of Maritime Engineering (Technology Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 1,5 Yıl, en fazla 4 Yıl kadar
İşletme Muhasebe Diploma

Diploma in Business Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering - Computer Engineering

Lisans
Endüstriyel Staj Programı için tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı; İsteğe bağlı 5 Yıl
İlaç(Kimya Mühendisliği) Mühendislik programları(Onur)/Lisans Bilimler

Bachelor of Engineering(Chemical Engineering)(Honours)/Bachelor of Pharmaceutical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl MEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği MEng

Electrical Power Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim (Onur) Yazılım Mühendisliği alanında esnek Çift Diploma ve Lisans (Psy ...

Flexible Double Degree in Bachelor of Software Engineering (Honours) and Bachelor of Science (Psy ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Performanslı Grafik ve Oyun Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science with High-Performance Graphics and Games Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc - Stratejik Finans Uygulama

MSc in International Accounting and Finance - Strategic Finance Practice

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Deniz Mühendisliği MEng ile deniz Mimarlık

Naval Architecture with Ocean Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel/Profesyonel Deneyim ile muhasebe BSc (Onur)

Accounting with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accountancy

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe (Yıl) yönetim BSc (Onur)

Management with Accounting (Year in Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebe PGDip

Strategy and International Management Accounting PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Petrol ve Gaz Güvenliği Mühendisliği (temel Giriş) MEng (Onur)

Oil and Gas Safety Engineering (Foundation Entry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi BEng Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik Alanlarında

Civil and Structural Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman/(4 yıl) Muhasebe BA (Onur)

German/Accounting (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (İnşaat) BEng (Onur)

Engineering (Civil) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MEng Bilgisayar Sistemleri Şeyleri (İnternet) Mühendislik MEng (Onur)

MEng Computer Systems Engineering (Internet of Things) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme (Onur) Mühendislik lisans (Kimya) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) / Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Pazarlama yüksek lisans

Master of Accounting and Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gereçleri Mühendislik Teknisyeni Diploma - Proses Otomasyon ve Kontrol

Diploma in Instrumentation Engineering Technician - Process Automation and Control

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği / Akustik Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering / Acoustical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Tasarım Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Design Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilgisayar Mühendisliği)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Engineering)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Bileşik Küçük ile Jeoloji Jeoloji mühendisliğinde B. S.: Konsantrasyon

B.S. in Geosciences: Concentration in Geology with a Composite Minor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı ile kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering with an International Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim (Onur) Mühendislik programları (Mekatronik) / Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronics) / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim (Onur) Mühendislik C09072v2 Lisans Lisans

C09072v2 Bachelor of Engineering (Honours) Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Doktora

Tissue Engineering and Regenerative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Operasyon Araştırması, lisans ve Bilgi Mühendisliği

Bachelor of Science in Operations Research and Information Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çevre Mühendisliği) Mühendislik Çevre Bilimi/Lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektro-mekanik Mühendisliği Teknisyeni Diploma (Co-operative)

Diploma in Electromechanical Engineering Technician (Co-operative)

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 hafta
(Temel Giriş) Motorsporları Mühendisliği BEng (Onur)

Motorsports Engineering (Foundation Entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
21 adet tam Zamanı - minimum
Mühendislik: Mekanik (temel Giriş) HND

Engineering: Mechanical (Foundation Entry) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl