• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yunan, Antik ve Modern B. A.

B.A. in Greek, Ancient and Modern

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
B. A./B. S., Bilgisayar Bilimi

B.A./B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Astronomi B. A.

B.A. in Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Latin Amerika Çalışmaları B. A.

B.A. in Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Klasikleri (Doktora)ve Rönesans Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics and Renaissance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora) Mühendisliği alanında doktora ve bilimsel araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering and Applied Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Hesaplamalı Biyoloji (Doktora)ve Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Biology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Çalışmalarda B. A.

B.A. in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Alman Çalışmalarda B. A.

B.A. in German Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Ortaçağ Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (PhD) in Medieval Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Hemşirelik Felsefe doktor

Doctor of Philosophy in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sosyoloji ve Afro-Amerikan Çalışmalarda birleştirilmiş Doktora

Combined Ph.D. Degree in Sociology and African American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Doğu Asya Dilleri ve Edebiyatları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in East Asian Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kadın Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları BA

B.A. in Women's, Gender, and Sexuality Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Kimya)Fen Bilimleri B. S.

B.S. in Engineering Sciences (Chemical)

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri B. S.

B.S. in Electrical Engineering and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Klasikleri (Doktora) Felsefe doktoru ve Felsefe

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics and Philosophy

Yüksek Lisans
14 dönem dersleri tam Zamanı - Minimum
Araştırmacı Tıp alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Investigative Medicine

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 3 - 5
Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri MA

MA in Near Eastern Languages and Civilizations

Yüksek Lisans
On iki dönem ders tam Zamanı - Minimum
Ekonomi B. A.

B.A. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Elektrik Mühendisliği Bilimleri B. A./B. S. -

B.A./B.S. in Engineering Sciences - Electrical

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
B. S. Kimya Mühendisliği

B.S. in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Dilbilim B. A.

B.A. in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İmmunobiology (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Immunobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Tarih ve Rönesans Çalışmaları Doktoraa (Kombine)

PhD in History and PhD in Renaissance Studies (Combined)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İngilizce ve Rönesans Çalışmaları (Doktora), doktora (Kombine)

Doctor of Philosophy (PhD) in English and Renaissance Studies (Combined)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora)Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Karşılaştırmalı Edebiyat ve Sinema üzerine Doktora) doktora ve Medya Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature and Film and Media Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 yüksek lisans dönem dersleri
İstatistik B. A./B. S. ve Veri Bilimi

B.A./B.S. in Statistics and Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Nörobilim B./B. S

B.A/B.S in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mikrobik Hastalıklar (Doktora) Halk Sağlığı doktora - Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health - Epidemiology of Microbial Diseases

Yüksek Lisans
On dersler tam Zamanı - Minimum
Fizik ve Jeoloji mühendisliğinde B. S.

B.S. in Physics and Geosciences

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Küresel İlişkiler B. A.

B.A. in Global Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

M.A. in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Ya da iki tam Zamanı - Ya bir yıl yıl
Klasikleri (Doktora)ve Tarih

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics and History

Yüksek Lisans
14 dönem dersleri tam Zamanı - Minimum
Çevre Mühendisliği

B.S. in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Klasik Uygarlık B. A.

B.A. in Classical Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İspanyolca B. A.

B.A. in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Gelişmiş Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Advanced Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Özel Bölüm ligde B. A./B. S.

B.A./B.S. in Special Divisional Majors

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Hemşirelikte Doktora Hemşirelikte Yüksek Lisans/Doktora

Master of Science in Nursing/Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasikleri B. A.

B.A. in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Tarihteki B. A.

B.A. in History

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Yahudi Çalışmalarda B. A.

B.A. in Judaic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Hücresel ve Moleküler Fizyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Cellular and Molecular Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - elbette 2 ya da 3 çalışma koşullarını
(Halk Sağlığı Doktora) doktora - Sağlık Politikası ve Yönetimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health - Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Afrika Çalışmalarda B. A.

B.A. in African Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Doktor Felsefesi (Doktora) Antropoloji ve Ormancılık ve Çevre Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology and Forestry and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uygulamalı Fizik yüksek lisans

M.S. in Applied Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Rönesans Çalışmaları Fransız ve Doktora Birleşik Doktora

Combined PhD in French and PhD in Renaissance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Tıp Tarihi (Doktora) Felsefe M. D/Doktor

M.D/Doctor of Philosophy (PhD) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afro-Amerikan Çalışmalarda B. A.

B.A. in African American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Uygulamalı Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi
Klasikleri (Doktora)ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics and Comparative Literature

Yüksek Lisans
14 dönem dersleri tam Zamanı - Minimum
Fransızca B. A.

B.A. in French

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İspanyolca ve Portekizce doktora ve Doktora Rönesans Çalışmaları (Karma)

PhD in Spanish and Portuguese and PhD in Renaissance Studies (Combined)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Doğu Asya Dilleri ve Edebiyatları A. B.

B.A. in East Asian Languages and Literatures

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Bilim Tarihi, Tıp B. A., ve Halk Sağlığı

B.A. in History of Science, Medicine, and Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Müzik B. A.

B.A. in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Jeoloji (Doktora)ve Jeofizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Geology and Geophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler, Hücresel ve Gelişimsel Biyoloji B. A./B. S.

B.A./B.S. in Molecular, Cellular, and Developmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Kronik Hastalığı Epidemiyoloji alanında yüksek lisans

Master of Science in Chronic Disease Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Fizik doktorası

B.S. in Applied Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Dilbilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
B. Sanat Tarihi A.

B.A. in History of Art

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yedi dönem dersleri
Hukuk Araştırmaları yüksek lisans (M. S. L.)

Master of Studies in Law (M.S.L.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa ve Rusya Çalışmaları yüksek lisans

M.A. in European and Russian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi ve Matematik B. A.

B.A. in Economics and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Doğu Asya Çalışmalarda B. A.

B.A. in East Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Afro-Amerikan Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in African American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilişsel Bilim B. A./B. S.

B.A./B.S. in Cognitive Science

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Bilgisayar ve Sanatları A. B.

B.A. in Computing and the Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Sanat ve Rönesans Çalışmaları Doktora Tarih doktora (Kombine)

PhD in History of Art and PhD in Renaissance Studies (Combined)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Küresel İlişkiler (M. A. S.) Gelişmiş ana Çalışma

Master of Advanced Study (M.A.S.) in Global Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği ve Uygulamalı Bilimler

MS in Engineering and Applied Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmmunobiology (Doktora) Felsefe M. D./Doktor

M.D./Doctor of Philosophy (PhD) in Immunobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 yıl
Müzik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Genetik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Klasik Filoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Philology

Yüksek Lisans
14 dönem dersleri tam Zamanı - Minimum
Ekoloji (Doktora)ve Evrimsel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Ecology and Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Amerikan Çalışmalarda B. A.

B.A. in American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Etnik köken, Irk, B. A., ve Göç

B.A. in Ethnicity, Race, and Migration

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Yönetiminde

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İstatistik (Doktora)ve Veri Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics and Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Mimarlık (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık A. B.

B.A. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Rusça B. A.

B.A. in Russian

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Moleküler, Hücresel ve Gelişim Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular, Cellular and Developmental Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Küresel İlişkiler yüksek lisans

M.A. in Global Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Portekizce B. A.

B.A. in Portuguese

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
M. Bilim Tarihi ve Tıp A.

M.A. in History of Science and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları B. A.

B.A. in Russian and East European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Tiyatro Çalışmalarda B. A.

B.A. in Theater Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Hücre Biyolojisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Astrofizik B. S.

B.S. in Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Film ve Medya Çalışmaları A. B.

B.A. in Film and Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Biyomedikal Mühendisliği

B.S. in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Arkeolojik Çalışmalarda M. A.

M.A. in Archaeological Studies

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - 1 yıl Minimum ve Maksimum
Fizik ve Felsefe B. A.

B.A. in Physics and Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İspanyolca ve Portekizce (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Spanish and Portuguese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Germen Dilleri (Doktora)ve Edebiyatları

Doctor of Philosophy (PhD) in Germanic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Beşeri B. A.

B.A. in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Bilgisayar Bilimleri B. A./B. S. ve Matematik

B.A./B.S. in Computer Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İngilizce B. A.

B.A. in English

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Ana Mimarisinin ben

Master of Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
B. Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri A.

B.A. in Near Eastern Languages and Civilizations

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Amerikan Çalışmaları yüksek lisans

MA in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yedi dönem dersleri
(J. S. D.)Hukuk Bilimleri doktoru

Doctor of the Science of Law (J.S.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uluslararası ve Kalkınma Ekonomisi yüksek lisans

Master of Arts in International and Development Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Ondört dönem dersleri
(Filmde Doktora) doktora ve Medya Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Film and Media Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat A. B.

B.A. in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Ahlak, Siyaset ve Ekonomi B. A.

B.A. in Ethics, Politics, and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Lisans, Matematik ve Fizik

B.S. in Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Doktora)Amerika Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Ormancılık ve Çevre bilimlerinde Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Forestry and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik B. S.

B.S. in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Antropoloji B. A.

B.A. in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Uygulamalı Fizik Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 dönem dersleri
Film Çalışmaları ve Slav Dilleri ve Edebiyatları birleştirilmiş Doktora Programı

Combined Ph.D. Program in Film Studies and Slavic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 kursları
Psikoloji B. A./B. S.

B.A./B.S. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-5 yıl
Klasik Sanat (Doktora)ve Arkeoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Art and Archaeology

Yüksek Lisans
14 dönem dersleri tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği

B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik MS

MS in Computational Biology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Moleküler Biyofizik (Doktora) Felsefe doktoru ve Biyokimya

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Biophysics and Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
M. D. Halk Sağlığı Doktora/

M.D./Ph.D. in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Psikoloji Felsefe doktora ve Doktora (Kombine)

PhD in Philosophy and PhD in Psychology (Combined)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Orman Efendi

Master of Forestry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) Halk Sağlığı doktora - Sosyal ve Davranış Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health - Social and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
15 adet ders tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı Matematik B. A./B. S.

B.A./B.S. in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mühendislik Bilimleri B. A. - Çevre

B.A. in Engineering Sciences - Environmental

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
B. Modern Orta Doğu Çalışmaları A.

B.A. in Modern Middle East Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İtalyanca B. A.

B.A. in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
(Doktora)Sanat Tarihi

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Moleküler Biyofizik ve Biyokimya B. A./B. S.

B.A./B.S. in Molecular Biophysics and Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Kimya B. A. veya B. S.

B.A. or B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Halk Sağlığı (Doktora)- Biyoistatistik

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health - Biostatistics

Yüksek Lisans
On mezun tam Zamanı - Minimum düzey dersler
(Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Near Eastern Languages and Civilizations

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 3 yıl
İtalyanca doktora ve Doktora Rönesans Çalışmaları (Kombine)

PhD in Italian and PhD in Renaissance Studies (Combined)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Deneysel Patoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Experimental Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Matematik ve Felsefe B. A.

B.A. in Mathematics and Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Mühendislik Bilimleri B. A./B. S. - Mekanik

B.A./B.S. in Engineering Sciences - Mechanical

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Felsefe B. A.

B.A. in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
İngilizce (Doktora)ve Edebiyatı

Doctor of Philosophy (PhD) in English Language and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ders
Jeoloji ve Jeofizik B. S.

B.S. in Geology and Geophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Matematik B. A./B. S.

B.A./B.S. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanatta B. A.

B.A. in Art

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Arkeolojik Çalışmalarda B. A.

B.A. in Archaeological Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri
Bilim tarihinde Doktora ve Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Science and Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Halk Sağlığı (Doktora)- Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health - Environmental Health Sciences

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 2 yıl
Farmakoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İstatistiklere MA

MA in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Sekiz dönem dersleri
Rus Edebiyatı (Doktora)ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in Russian literature and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Science in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme JD/MBA - Master

J.D./MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MESc)Çevre Bilimi (MFS) Orman yüksek lisans ve Master

Master of Forest Science (MFS) and Master of Environmental Science (MESc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji B. A./B. S.

B.A./B.S. in Ecology and Evolutionary Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 36 süreli kurslar veya benzerleri