• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Lisans Coğrafya

Master of Science (MSc) in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme (BBA) ve Bilgisayar Bilimleri (BSc) Çift Diploma

Business Administration (BBA) and Computer Science (BSc) Double Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Terapisi yüksek lisans 50

Master of Music Therapy (MMT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Güvenliği Diploma

Diploma in Public Safety

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
(Yatak)Eğitim lisans

Bachelor of Education (BEd)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur Polislik BA

Honours BA in Policing

Lisans
Online/Uzaktan - 3-4 yıl
Biyokimya/Biyoteknoloji lisans

Bachelor of Science in Biochemistry/Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte lisans - Polislik

Bachelor of Arts in Combination - Policing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte lisans - Orta Çağ ve Ortaçağa Çalışmalar

Bachelor of Arts in Combination - Medieval and Medievalism Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce, Tarih ya da Siyaset Bilimi alanında lisans, Master' artı;program s

BA plus Master's program in English, History or Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum Sağlığı (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Psikoloji

Master of Science (MSc) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSc) Bilim Bütünleştirici Biyoloji yüksek lisans

Master of Science (MSc) in Integrative Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Sosyoloji (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - sadece (ders) ya da bir 8'er ay seçeneği yılı opsiyonlu
Bilim Master (MSc) Matematik

Master of Science (MSc) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MA) yüksek lisans Psikoloji

Master of Arts (MA) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hıristiyan Çalışmaları Sanatlar lisans ve Küresel Vatandaşlık

Bachelor of Arts in Christian Studies and Global Citizenship

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MBA/MİPP)Uluslararası Kamu Politikası MBA - İşletme Yönetimi / Yüksek Lisans

MBA - Business Administration / Master of International Public Policy (MBA/MIPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık İdaresi lisans programı

Bachelor of Arts in Health Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Su Bilim lisans

Bachelor of Science in Applied Water Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Araştırmaları (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kriminoloji (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans yüksek lisans (Mfın)

Master of Finance (MFin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans ve Lisans

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(MDiv)İlahiyat İlahiyat (MA) yüksek lisans ve Master

Master of Arts (MA) in Theology and Master of Divinity (MDiv)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Yönetişim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Global Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel ve Davranışsal Nörobilim, Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Cognitive and Behavioural Neurosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Topluluk Müzik Müzik lisansı:

Bachelor of Music in Community Music

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Manevi Bakım ve Psikoterapi alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Spiritual Care and Psychotherapy

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - bir yılda en az Tamamlanmış ve maksimum
Finansal Matematik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Financial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din (MA) yüksek lisans, Kültür ve Küresel Adalet

Master of Arts (MA) in Religion, Culture and Global Justice

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uygulamalı Bilişim yüksek lisans (MAC)

Master of Applied Computing (MAC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
(BA)işletme (BBA) ve Finansal Matematik

Business Administration (BBA) and Financial Mathematics (BA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans (BSc) Biyokimya ve Conestoga College Biotechnolog ile Biyoteknoloji ...

Bachelor of Science (BSc) in Biochemistry and Biotechnology with Conestoga College’s Biotechnolog ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce ve Film Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in English and Film

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte lisans - Kadın ve toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Bachelor of Arts in Combination - Women and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan İlişkileri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Human Relationships

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uluslararası Kamu Politikası Yüksek Lisans (MİPP)

Master of International Public Policy (MIPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi alanında lisans ve Muhasebe

Bachelor of Arts in Economics and Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal ve Çevresel Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Social and Environmental Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(SJCE)Sosyal Adalet (MA) yüksek lisans ve Topluluk Katılımı

Master of Arts (MA) in Social Justice and Community Engagement (SJCE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kinezyoloji Efendisi (MKin)

Master of Kinesiology (MKin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişim Psikolojisi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Yönetimi

Master of Science (MSc) in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(BCS) işletme (BBA) (Laurier) ve Bilgisayar Bilimleri Waterloo (Üniversite) Doubl ...

Business Administration (BBA) (Laurier) and Computer Science (BCS) (University of Waterloo) Doubl ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematiksel ve İstatistiksel Modelleme Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical and Statistical Modelling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yönetim Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BKin)Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology (BKin)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din Lisans Programı ve Kültür

Bachelor of Arts in Religion and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat Master (MDiv)

Master of Divinity (MDiv)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Doktora - Biyolojik Felsefe Doktoru ve Kimyasal Bilimler

PhD - Doctor of Philosophy in Biological and Chemical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve Gazetecilik lisans programı

Bachelor of Arts in Digital Media and Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BBTM)lisans Teknoloji Yönetimi

Bachelor of Business Technology Management (BBTM)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte lisans - Yerli Çalışmalar

Bachelor of Arts in Combination - Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik Bölümü ve Çocuk Çalışmaları

Bachelor of Arts in Youth and Children’s Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Financial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Veri Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları Lisans Programı ve İnsan Çeşitliliği

Bachelor of Arts in Human Rights and Human Diversity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birlikte lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts in Combination - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Kimya

Master of Science (MSc) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Toplum Psikolojisi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Community Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan politikanın ana (HARİTA)

Master of Applied Politics (MAP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birlikte lisans - Kuzey Amerika Çalışmaları

Bachelor of Arts in Combination - North American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master İş İdaresi tam Zamanlı Bir Yıl MBA -

Full-Time One Year MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışmaları ve Kariyer Gelişimi Çalışma lisans programı

Bachelor of Arts in Labour Studies and Career Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya lisans

Bachelor of Science in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kamu Güvenliği yüksek lisans

Master of Public Safety

Yüksek Lisans
Sekiz buçuk Online/Uzaktan yürütülmektedir uzmanlık belirli bir alanı ile ilgili kredi kursları - altı zorunlu dersler ve iki ders Toplam.
Arkeoloji alanında lisans ve Miras Araştırmaları

Bachelor of Arts in Archaeology and Heritage Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BASc) Sanat ve Bilim lisans Kamu Sağlığı

Bachelor of Arts and Science (BASc) in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi yüksek lisans (MABE)

Master of Arts in Business Economics (MABE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk alanında lisans ve Toplum

Bachelor of Arts in Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (BBA) (Laurier) ve Matematik (BMath) Waterloo (Üniversite) Çift Diploma

Business Administration (BBA) (Laurier) and Math (BMath) (University of Waterloo) Double Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Din Bilimleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Topluluk Müzik (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Community Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem üst üste
Sosyal Psikoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Social Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl