• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Liberal Çalışmalarda ortakları Derecesi

Associates Degree in Liberal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Psikoloji alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 121 122 kredi saat
(4-8)İlköğretim alanında lisans Derecesi: Orta Yaş

Bachelors Degree in Elementary Education: The Middle Years (4–8)

Lisans
Tam Zamanlı - 132 kredi saat
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 121 122 kredi saat
(JD/MBA)İşletme Juris Doktor/MBA - Master

Juris Doctor/MBA - Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
Dört-beş yıl içinde tam Zamanı Derece bağlı
Klinik Psikoloji/Master Psikoloji Doktor çift Derece İnsan Sexualit Eğitim ...

Dual Degrees in Doctor of Psychology in Clinical Psychology/Master in Education in Human Sexualit ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
CRNP, Ömrü Boyunca Hemşirelik yüksek lisans - Aile (Bireysel)

Master of Science in Nursing - Family (Individual Across the Lifespan) CRNP

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
İşletme Yönetimi: Muhasebe

Bachelor of Science in Business Administration: Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Mühendislik Robotik

Bachelor of Science in Robotics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 133 krediyi
(PsyD/MACJ)Ceza Adalet Sanatlar Psikoloji/Master Doktor çift Diploma Programı

Dual Degree Program in Doctor of Psychology/Master of Arts in Criminal Justice (PsyD/MACJ)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Fizik Bilimi alanında lisans ve Astronomi

Bachelor in Science in Physics and Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Cinselliği Eğitim Sosyal Çalışma (M)/Master hibrid Dual Master

Hybrid Dual Master of Social Work (MSW)/Master of Education in Human Sexuality

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Sağlık İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Health Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müttefik Sağlık Eğitim Eğitim Master (MEd)

Master of Education in Allied Health Education (MEd)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
İşletme Yönetimi: Yönetim

Bachelor of Science in Business Administration: Management

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Lisans Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun

Bachelors Degree in Political Science and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
JD Programı

JD Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Mühendislikte yüksek lisans - İnşaat Mühendisliği

Master of Science in Engineering - Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - içinde iki Takvim yılı
Dijital Medya Bilişim alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Digital Media Informatics

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Hukuk

Pre - Law

Lisans
Değişken tam Zamanı
Fizik Tedavi Derecesi doktor (DPT)

Doctor of Physical Therapy Degree (DPT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yüksek Mühendisi - Biyomedikal Mühendislik

Master of Science in Engineering - Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - içinde iki Takvim yılı
Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Instructional Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Lisans Business Analytics Derece

Bachelors Degree in Business Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Vergilendirme yüksek lisans ve Finansal Planlama

Master of Science in Taxation and Financial Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31.5 kredi saat
İş Süreci Yenilik yüksek lisans

Master of Science in Business Process Innovation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik Eğitimi

Master of Science in Nursing - Nursing Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
İş Süreci Yenilik İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Business Process Innovation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Özel Eğitim (MEd) Eğitim Master

Master of Education (MEd) in Special Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Müttefik Sağlık lisans

Bachelor of Science in Allied Health

Lisans
Online/Uzaktan - Giriş Programı İçin: 120 kredi saat, Lisans Tamamlama için: 121-123 kredi saat
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 133 krediyi
İşletme yönetimi: Uluslararası İş

Bachelor of Science in Business Administration: International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
İnsan Cinselliği (Doktora) Felsefe yüksek lisans Sosyal Çalışma (M)/Doktor

Master of Social Work (MSW)/Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Sexuality

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Okuma Eğitiminde Eğitim Master (MEd)

Master of Education in Reading Education (MEd)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
İngilizce alanında lisans Derecesi ve Yaratıcı Yazma

Bachelors Degree in English and Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Mühendislikte yüksek lisans - Kimya Mühendisliği

Master of Science in Engineering - Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - içinde iki Takvim yılı
Ceza Adaleti alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
K Eğitim Master–12 Eğitim Liderliği

Master of Education in K–12 Educational Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Tarih Sanat lisans

Bachelors of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 9 kredi saat
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 63 kredi saat
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyolojik Teknoloji ortakları Derecesi

Associates Degree in Radiologic Technology

Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi saat
(MJ İşletme Şirket ve İş Hukuku/MBA Hukuk yüksek lisans - Master ...

Master of Jurisprudence in Corporate and Business Law/MBA - Master of Business Administration (MJ ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2.5 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Evde Eğitim yöneticisi ve Okul Ziyaretçi

Master of Education in Home and School Visitor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Lisans Ortaöğretim (7-12)Derece

Bachelors Degree in Secondary Education (7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 121-124 kredi saat
Şirket ve İş Hukuku Hukuk yüksek lisans

Master of Jurisprudence in Corporate and Business Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 29 kredi saat
Lisans İletişim Çalışmaları alanında Lisans

Bachelors Degree in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Lisans Profesyonel ve Uygulamalı Çalışmalar Derecesi

Bachelors Degree in Professional and Applied Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi saat
(JD/MPH)Halk Sağlığı Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master of Public Health (JD/MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 7 yıl
Müttefik Sağlık ortakları Derecesi

Associates Degree in Allied Health

Lisans
Online/Uzaktan - 61 - 63 kredi saat
(PsyD/MBA)İşletme Psikoloji/MBA doktoru - Master

Doctor of Psychology/MBA - Master of Business Administration (PsyD/MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP)

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 37 kredi saat
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Master in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık iki yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 133 krediyi
RN MSN

RN to MSN

Lisans
Online/Uzaktan - 2 açısından
İşletme lisans eğitimi: İktisat

Bachelor of Science in Business Administration: Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Bilişsel Çalışmalar (EdD) Eğitimin Okuma

Doctor of Education (EdD) in Cognitive Studies in Reading

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 dönem saat
Uygulamalı Bilim ön - Profesyonel ve Uygulamalı Çalışmalar

Associate in Applied Science - Professional and Applied Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 60 - 69 kredi saat
K) Eğitim doktor–12 Eğitim Liderliği

Doctor of Education in K–12 Educational Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 78 kredi saat
Lisans Ağırlama Yönetimi Yüksek lisansı

Bachelors Degree in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Hemşirelik Bilim Master - Yönetici Hemşire Liderlik

Master of Science in Nursing - Executive Nurse Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Mühendislikte yüksek lisans Mühendislik Yönetimi

Master of Science in Engineering - Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - içinde iki Takvim yılı
Sağlık Hukuku Hukuk Master

Master of Jurisprudence in Health Law

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 29 kredi saat
Örgüt Geliştirme Bölümü ve Liderlik

Bachelor of Arts in Organizational Development and Leadership

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi saat
(MSE/MBA)İşletme Mühendisliği/MBA yüksek lisans - Master

Master of Science in Engineering/MBA - Master of Business Administration (MSE/MBA)

Yüksek Lisans
Tez ile veya olmadan tam Zamanı - kredi Minimum toplam sayısı 54.
Önceden Sağlık Meslek

Pre - Health care Professions

Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Bilimi ve Sürdürülebilirlik alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Environmental Science and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Otelcilik ve Turizm yüksek lisans

Master of Science in Hospitality and Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(Doktora)Hemşirelik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans Güzel Sanatlar yüksek lisansı

Bachelors Degree in Fine Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 9 kredi saat
Ceza hukukunda yüksek lisans (MCJ)

Master of Arts in Criminal Justice (MCJ)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 dönem saat
Lisans Modern Diller bölümünden mezun

Bachelors Degree in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 9 kredi saat
Bilgisayar Bilgi Sistemleri alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Computer Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Yüksek Eğitim Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Higher Education Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
İşletme Yönetimi: Finans

Bachelor of Science in Business Administration: Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 122 123 kredi saat
Klinik Psikoloji (PsyD) Psikoloji doktor

Doctor of Psychology (PsyD) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yasaların genel LLM - Master

General LLM - Master of Laws

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 dönem saat
Pre - Fizik Tedavi

Pre - Physical Therapy

Lisans
Değişken tam Zamanı
Yüksek Mühendisi - Elektrik Mühendisliği

Master of Science in Engineering - Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - içinde iki Takvim yılı
Sağlık Yönetimi İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Health Care Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSN Doktora Doktora ()

MSN to PhD (Doctor of Philosophy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi minimum + 240 klinik saat
Danışman Eğitimde Master

Master of Education in Counselor Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Yasal Çalışmalarda Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Legal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Eğitim Vakıfları Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Foundations

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
(Doktora)İnsan Cinselliği Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Sexuality Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğretim Liderliği Eğitim doktor (EdD)

Doctor of Education in Higher Education Leadership (EdD)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 78 dönem saat
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 132 kredi saat
Antropoloji lisans Derecesi

Bachelors Degree in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Cinselliği Çalışmalarda Eğitim Master

Master of Education in Human Sexuality Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 içinde toplam Takvim yılı
Matematik alanında lisans Derecesi

Bachelors Degree in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Genel Çalışmalarda Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Yüksek Mühendisi - Makine Mühendisliği

Master of Science in Engineering - Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - içinde iki Takvim yılı
Yasal Çalışmalarda lisans

Bachelor of Science in Legal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat