• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çocuk Sanat çocuk ve Gençlik Bakımı

Bachelor of Arts in Child and Youth Care

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çalışmalarda Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Business Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme master'ı

Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyasi Bilimler Bölümü

Bachelor of Arts in Political Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik araştırma lisans

Bachelor of Science in Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Ürünleri lisans ve su ürünleri

Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Sertifika Programı temelleri

Fundamentals of Engineering Certificate Program

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi Bölümü

Bachelor of Arts in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otelcilik yüksek lisans

Bachelor of Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplumun ana Planlama

Master of Community Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma ve Bakım

Diploma in Early Childhood Education and Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kaynak Diploma Yönetim Memuru Teknolojisi

Diploma in Resource Management Officer Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıbbi Ofis Asistanı sertifika Eğitimi

Certificate in Medical Office Assistant Training

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 ay
Tıbbi Cihaz sertifika Teknisyeni yeniden İşleme

Certificate in Medical Device Reprocessing Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4.5 ay
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Hijyeni Diploma

Diploma in Dental Hygiene

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Gazetecilik lisans programı

Bachelor of Arts in Creative Writing and Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Tasarım lisans

Bachelor of Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Bir sertifika - İlk Milletler

Certificate in Arts One - First Nations

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik Tasarım lisans

Bachelor of Design in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
CBS Uygulamaları ileri Diploma

Advanced Diploma in GIS Applications

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Online Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yöneticilerin Yönetim Becerileri sertifikası

Certificate in Management Skills for Supervisors

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 gün
Orman Kaynakları Teknolojisi Diploma

Diploma in Forest Resources Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Medya lisans programı

Bachelor of Arts in Digital Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Önlisans

Associate of Arts Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğal Kaynak Koruma lisans

Bachelor of Natural Resource Protection

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi sertifika

Certificate in Business Management

Mesleki
Değişken tam Zamanı
Şarap işinde sertifika

Certificate in Wine Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etkinlik Yönetimi sertifika

Certificate in Event Management

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sürdürülebilir Eğlence Yönetimi yüksek lisansını

Master of Arts in Sustainable Leisure Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ağır Ekipman Operatörü sertifikası

Certificate in Heavy Equipment Operator

Mesleki
Tam Zamanlı - 17 hafta
Otelcilik Yönetimi Diploma

Diploma in Hospitality Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Estetik sertifika

Certificate in Professional Esthetics

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Lisans, Görsel Sanatlar Büyük

Bachelor of Arts, Visual Art Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diploma Bilgisayar Bilimi

Diploma in Computing Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beden Eğitimi diploması

Diploma in Physical Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Macera Turizmi ve Rekreasyon sertifika

Certificate in Adventure Tourism and Recreation

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
Post Derecesi-Dil ve Kültür alanında Diploma (Roman Dilleri)

Post Degree-Diploma in Languages and Culture (Romance Languages)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme diploması

Diploma in Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans - Sonrası Lisans Derecesi

Bachelor of Education - Post Baccalaureate Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay