• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uluslararası Etkinlik Yönetimi MSc

International Events Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eczacılık Bilim ve Sağlık BSc Onur (Sandviç) BSc (Onur)

Pharmacy Science and Health BSc Hons (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Kültürel Diplomasi ve Uluslararası Olaylar MA

Cultural Diplomacy and International Events MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe & Finans (ACCA Route) MSc

Accounting & Finance (ACCA Route) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Biyomedikal Bilim BSc Onur (Sandviç) BSc (Onur)

Applied Biomedical Science BSc Hons (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel Birincil Bakım Yönetimi MSc

Global Primary Care Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Ruh Sağlığı MSc

Forensic Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Sadece Mezunlar) (Sanat) PGDE İkincil Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Secondary (Art) (Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Diplomasi ve Uluslararası Müzik MA

Cultural Diplomacy and International Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc Onur (Sandviç) BSc (Onur)

Biomedical Science BSc Hons (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Mühendislik yüksek lisans inşaat Yönetimi

Construction Management with Digital Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticari Ses Üretimi BA

Commercial Sound Production BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Emel MSc ile Geriatri / Gerontoloji

Gerontology / Gerontology with Dementia Care MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Nükleer Teknoloji Lisans Derecesine sahip fizik (Sandviç) BSc (Onur)

Physics with Nuclear Technology BSc Hons (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi MSc

Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Şeylerin Internet MSc

Internet of Things MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Yönetimi MPA yüksek lisans

Masters in Public Administration MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İngilizce) PGDE İkincil (Sadece Mezunlar) Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Secondary (English) (Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sadece Mezunlar) (Matematik) PGDE İkincil Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Secondary (Mathematics) (Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PgDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adalet / Adalet (Polislik) Derecesine BA BA (Onur)

Criminal Justice / Criminal Justice (Policing) BA Hons BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde profesyonel Yüksek Lisans Diploması (Birincil)

Professional Graduate Diploma in Education (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi ve Ağ Güvenliği yüksek lisans

Information and Network Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Tıp

Teaching English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sadece Mezunlar) (Fizik) PGDE İkincil Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Secondary (Physics) (Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme master'ı (MBA)

Master of Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mobil Web Geliştirme MSc

Mobile Web Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kariyer Rehberliği ve Gelişim MSc

Careers Guidance and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Biyobilim ve Zooloji BSc Onur (Sandviç) BSc (Onur)

Applied Bioscience and Zoology BSc Hons (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yayın Gazetecilik MA

Broadcast Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği MSc

Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Medya Uygulama MA

Creative Media Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik (Şarkı) MA

Music (Songwriting) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Adli Soruşturma BSc ile uygulanan Biyobilim BSc (Onur)

Applied Bioscience with Forensic Investigation BSc (Hons) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGDE (İkincil) İspanyol Profesyonel Lisansüstü Diploma

PGDE (Secondary) Spanish Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc Hons BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc Hons BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Sistemleri Geliştirme MSc

Advanced Computer Systems Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın Üretimi (TV &Radyo) BA Derecesine BA (Onur)

Broadcast Production (TV & Radio) BA Hons BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sadece Mezunlar) (Beden Eğitimi) PGDE İkincil Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Secondary (Physical Education) (Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve İş BA BA (Onur)

Law and Business BA BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Bilişsel Davranış Terapisi PGCert

Cognitive Behavioural Therapy PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsanlar Lider Entegre Bakım MSc Merkezli

Leading People-Centred Integrated Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 Yıl giriş) BEng (Onur)mühendislik Yönetimi BEng 14.

Engineering Management BEng Hons (Year 3 entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sadece Mezunlar) (Biyoloji) PGDE İkincil Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE Secondary (Biology) (Graduates Only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitimde profesyonel Yüksek Lisans Diploması (İkincil)

Professional Graduate Diploma in Education (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Palyatif Bakım Lisansüstü Sertifika

Palliative Care Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
CİMA MSc finans ve Muhasebe

Finance and Accounting with CIMA MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Koçluk & Geliştirme Derecesine BA BA (Onur)

Sports Coaching & Development BA Hons BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Eğitim Uygulama Tıp

Higher Education Practice MEd

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çağdaş Uyuşturucu ve Alkol Çalışmaları MSc

Contemporary Drug and Alcohol Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknik Tiyatro & Üretim Alanlarında BA BA (Onur)

Technical Theatre & Production BA Hons BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 4 yıl
(Sadece Mezunlar) PGDE (İkincil) Alman Lisansüstü Diploma Profesyonel

PGDE (Secondary) German (Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kişilik Bozukluğu Lisansüstü Sertifika

Personality Disorder Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Yönetim BA ile entegre Sağlık ve Sosyal Bakım (Onur)

Integrated Health and Social Care with Administration BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Gelişmiş İnce Film Teknolojileri MSc

Advanced Thin Film Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Uygulayıcı (İlçe Hemşire) PgDip

Specialist Practitioner (District Nurse) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koçluk ve Mentorluk PGCert

Coaching and Mentoring PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Programsız Bakımı Lisansüstü Sertifikası

Unscheduled Care Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İlerleyen Uygulama (Kanser & Palyatif Bakım/Hemşirelik) MSc

Advancing Practice (Cancer & Palliative Care/Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Kimya Mühendisliği BEng Onur (Sandviç) BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng Hons (Sandwich) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik (Ses Üretimi) MA

Music (Sound Production) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Halk Eğitim BA BA 14.

Community Education BA Hons BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film & BA BA Alanlarında Yazılı Ekran (Onur)

Filmmaking & Screen Writing BA Hons BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hemşirelik) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PgDip

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl