• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Otomasyon ve Robotik Teknisyeni

Automation and Robotics Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing‌

Lisans
Tam Zamanlı - 3 veya 4 yıl
Entegre Zararlı Yönetimi Sertifika Temelleri

Integrated Pest Management Essentials Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
İnşaat Elektrik Sertifikası

Construction Electrical Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 24 hafta
Kayıt Yönetimi Belgesi

Records Management Certificate

Mesleki
Online/Uzaktan - 1-3 yıl part-time
Aborjin Kültür ve Dil Desteği Diploma

Aboriginal Culture and Language Support Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama ve Satış Belgesi

Marketing and Sales Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Sanat Önlisans - Medya ve İletişim Çalışmaları Seçeneği

Associate of Arts - Media and Communication Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Bir Binbaşı ile Sanatlar lisans İktisat

Bachelor of Arts with a major in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilgi Sistemleri Sertifikası

Computer Information Systems Certificate

Mesleki
Değişken tam Zamanı
Veri Analizi Post-bakalorya Sertifikası

Data Analysis Post-baccalaureate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Berry Üretim Temelleri Sertifikası

Berry Production Essentials Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Diş Ofis Resepsiyonist Sertifika

Dental Office Receptionist Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 15 hafta
Coğrafi Bilgi Sistemleri

Geographic Information Systems

Mesleki
Değişken tam Zamanı
Mühendisliği Mekatronik Müh Fizik

Engineering Physics Diploma in Mechatronics

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paralegal Sertifika

Paralegal Certificate

Mesleki
Online/Uzaktan - 1 - 3 yıl part-time
Küçük İşletme Sertifikası vermekteyiz

Bookkeeping for Small Business Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 hafta
Lisans - Kimya

Bachelor of Science - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Fiziksel Coğrafya

Bachelor of Science - Physical Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkinci Dil olarak İngilizce öğretimi

Teaching English as a Second Language

Mesleki
Online/Uzaktan - 3 dönem
Bilgisayar Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Computer Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Latin Amerika Çalışmaları

Bachelor of Arts - Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Eğitimi Derece lisans

Bachelor of Arts in Adult Education Degree

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi
Bahçe Bitkileri bitkisel Üretim ve Koruma Sertifikası

Horticulture Crop Production and Protection Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Otomotiv Servis Teknisyeni

Automotive Service Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Kütüphane ve Bilgi Teknolojisi Diploma

Library and Information Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2-5 yıl
Yönetim Sertifikası

Administration Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Ceza Adalet Derece lisans

Bachelor of Arts in Criminal Justice Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
Lisans - Yerli Çalışmalar

Bachelor of Arts - Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağımcı Teknisyeni Sertifikası

Milker Technician Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
İşletme Yönetimi Esnaf için lisans

Bachelor of Business Administration for Trades Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mevcut Tarım Uygulamaları Sertifikası Temelleri

Current Agricultural Practices Essentials Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Tıbbi Ofis Asistanı Sertifika

Advanced Medical Office Assistant Certificate

Mesleki
Online/Uzaktan - 4 ay
Tarım lisans eğitimi - Bahçecilik

Bachelor of Agricultural Science - Horticulture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Teknolojisi Diploma

Agriculture Technology Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık Teknisyen

Architectural Drafting Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 38 hafta
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Önlisans - Uluslararası ve Kalkınma Çalışmaları Seçeneği

Associate of Arts - International and Development Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Lisans - Biyoloji

Bachelor of Science - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Bölümü

Bachelor of Arts in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı İş Teknolojisi Sertifika

Applied Business Technology Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 24 hafta
İşletme Diploması

Business Administration Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans programı Medya ve İletişim Çalışmaları

Bachelor of Arts - Media and Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphane Teknisyeni Post-Diploma Belgesi

Library Technician Post-Diploma Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time
Master of Arts (Adalet) Derece

Master of Arts (Criminal Justice) Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32-kredi
Alan Bitkisel Üretim Temelleri Sertifikası

Field Vegetable Production Essentials Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Lisans eğitimi - Fizik

Bachelor of Science - Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Felsefe

Bachelor of Arts - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağır Mekanik Vakfı

Heavy Mechanical Foundation

Mesleki
Tam Zamanlı - 36 hafta
Lisans - Coğrafya

Bachelor of Arts - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilgi Sistemleri Diploma

Computer Information Systems Diploma

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme lisans - Havacılık

Bachelor of Business Administration - Aviation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Matematik

Bachelor of Arts - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Ofis Asistanı Sertifika

Medical Office Assistant Certificate

Mesleki
Tam Zamanlı - 5 ay