• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Astronomi PGDip

Astronomy PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaçağ MA Çalışmaları

Medieval Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi MPhil

Music Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Binanın Tarihi MA

English Building History MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Biyolojik çeşitlilik, Ekoloji ve Ekosistemler MSc

Biodiversity, Ecology and Ecosystems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da bir yıl ile matematik (4 yıl) BSc (Onur)

Mathematics with a year in Europe (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Miras MSc

Digital Heritage MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürel Miras Yönetimi MA

Cultural Heritage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eşit) Matematik/Fizik BSc (Onur)

Mathematics/Physics (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim BA (Onur)

Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji BSc (Onur)

Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Doktora

English PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir yıl çevre Bilim Sanayi MEnv

Environmental Science with a year in industry MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya, Atmosfer ve Ortam BSc (Onur)

Chemistry, the Atmosphere and the Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve İletişim Doktora

Language and Communication PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika - Suç ve Ceza Adalet BA (Onur)

Social Policy - Crime and Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BSc bir yıl ile pazarlama (Onur)

Marketing with a year in industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (Eşit) matematik/Bilgisayar Bilimleri (4 yıllık) MMath

Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years) MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuki ve Politik Teori LLM

Legal and Political Theory LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ile fizik BSc (Onur)

Physics with Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji (Araştırma) yüksek lisans

Biology (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Araştırma) yüksek lisans

Computer Science (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Master Hemşirelik Yetişkin MN

Master of Nursing Adult MN

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadınlar, Şiddet ve Çatışma PGCert

Women, Violence, and Conflict PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İspanyol ve yurtdışında bir yıl ile) Dilbilim BA (Onur)

Spanish and Linguistics (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezar Arkeoloji MA

Funerary Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onsekizinci Yüzyıl Çalışmaları MA

Eighteenth Century Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genişletilmiş Lisans) çevre, Ekonomi ve Ekoloji BSc (Onur)

Environment, Economics and Ecology (Extended Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Müzik Teknolojisi Sistemleri sektöründe bir yıl ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Music Technology Systems (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe/(Eşit) Dilbilim BA (Onur)

Philosophy/Linguistics (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi MPhil

Environmental Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Etkileşimli Medya (araştırma) MA

Interactive Media (by research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kilise Kilise Çalışmaları: Miras, Tarih ve Kumaş PGDip

Parish Church Studies: Heritage, History and Fabric PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Arkeolojik Bilgi Sistemleri MSc

Archaeological Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Hücre Biyolojisi BSc (Onur)

Molecular Cell Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Sağlık Araştırma PGDip

Applied Health Research PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe, Finans ve Yönetim BSc (Onur)

Accounting, Business Finance and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Finans & Sanayi BSc bir Yıl ile Yönetim (Onur)

Accounting, Business Finance & Management with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya PGCE

Chemistry PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İşletme Yönetimi BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Business Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Araştırma ve İstatistik PGCert

Health Research and Statistics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) matematik MMath

Mathematics (4 years) MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
1775-1832 Romantik Dönem Edebiyatı MA

Literature of the Romantic Period 1775-1832 MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji entegre Masterları MPsych

Psychology integrated Masters MPsych

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Üretim PGCert

Music Production PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
14. İş Yönetimi ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Business Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset (Sektöründe bir yıl ile BA (Onur)

Politics (with a year in Industry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' kadınlar;Çalışmaları PGCert

Women's Studies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ebelik BA (Onur)

Midwifery BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Eşit) matematik ve İstatistik BSc

Mathematics and Statistics (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi MSc

Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Ekonomisi ve Gelişmekte olan Piyasalar MSc

Development Economics and Emerging Markets MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Üretim MA

Music Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve İspanyolca (yurtdışında bir yıl ile BA (Onur)

German and Spanish Language (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Araştırma) yüksek lisans

Mathematics (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya, Biyolojik ve Tıbbi Kimya BSc (Onur)

Chemistry, Biological and Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisans

Environmental Science and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Bilim MSc

Mathematical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Ekoloji MBiol

Ecology MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya Bilimi BSc (Onur)

Actuarial Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Ruh Sağlığı MN Master

Master of Nursing Mental Health MN

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Doktora

Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Şiir ve Poetika MA

Poetry and Poetics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
KKE MA: Politik Ekonomi

MA in PPE: Political Economy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sektöründe bir yıl ile çevre Coğrafya MEnv

Environmental Geography with a year in industry MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Emniyet Kritik Sistem Mühendisliği MSc

Safety Critical Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Enstrümantal ve Vokal Öğretim) müzik Eğitimi MA

Music Education (Instrumental and Vocal Teaching) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
York MChem (Onur)bir yıl kimya, Atmosfer ve Çevre

Chemistry, the Atmosphere and the Environment with a year in York MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Ekonomisi MSc

Health Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi/Siyaset (Eşit) BA (Onur)

Economics/Politics (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro, Film, Televizyon ve İnteraktif Medya Doktora

Theatre, Film, Television and Interactive Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Viktorya dönemi Edebiyatı ve Kültür MA

Victorian Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Üretim PGDip

Music Production PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik/Felsefe (Eşit) BSc (Onur)

Mathematics/Philosophy (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi/Felsefe (Eşit) BA (Onur)

Economics/Philosophy (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre, Ekonomi ve Ekoloji BSc (Onur)

Environment, Economics and Ecology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alan Arkeoloji MA

Field Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Siyaset ve Gelişim) felsefe, Politika ve Ekonomi MA

Philosophy, Politics and Economics (Politics and Development) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri/(Eşit) Matematik BSc (Onur)

Computer Science/Mathematics (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Konuşma Bilimi MSc

Forensic Speech Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih (Araştırma) MA

History (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sektöründe bir yıl ile çevre, Ekonomi ve Ekoloji MEnv

Environment, Economics and Ecology with a year in industry MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca/Felsefe (Eşit) BA (Onur)

French/Philosophy (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebi Çalışmalar MA

English Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' kadınlar; (Edebiyat) Çalışmaları MA

Women's Studies (Humanities) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vitray Koruma ve Miras Yönetimi MA

Stained Glass Conservation and Heritage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji BSc (Onur)

Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Müzik) Performans Doktora

Performance (Music) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Physics (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurtdışında bir yıl MChem ile kimya, Yeşil İlkeleri ve Sürdürülebilir bir süreç

Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes with a year abroad MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Computer Science (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık çalışanları için sağlık Ekonomisi PGDip

Health Economics for Health Care Professionals PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
York MChem bir yıl kimya, Biyolojik ve Tıbbi Kimya (Onur)

Chemistry, Biological and Medicinal Chemistry with a year in York MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kurumsal Ticari) mesleki Uygulama yüksek lisans

Professional Practice (Corporate Commercial) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
KKE MA : Ekonomi ve Kalkınma

MA in PPE : Economics and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) fizik MPhys

Physics (with a year abroad) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)İspanyolca BA ile dilbilim

Linguistics with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir yıl kimya yurtdışında MChem (Onur)

Chemistry with a year abroad MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Suç ve Adalet MA

Global Crime and Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel ve Uluslararası Vatandaşlık Eğitimi MA

Global and International Citizenship Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce/Felsefe (Eşit) BA (Onur)

English/Philosophy (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eşit) İngilizce/Siyaset BA (Onur)

English/Politics (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Ind (Yıl) Gömülü Sistemler ile Bilim MEng (Onur)

Computer Science with Embedded Systems (Yr in Ind) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel Sosyal Politika MA

Global Social Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mimarlık Tarihi ve Teorisi Sanat Tarihi MA

History of Art (Architectural History and Theory) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

History of Art MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek lisans giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (Postgraduate entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Sanayi BSc bir yıl ile çevre Coğrafya

Environmental Geography with a year in industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MChem bir yıl kimya

Chemistry with a year in industry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) hazırlık yılı ile Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering with foundation year (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' kadınlar;Çalışmaları MA

Women's Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern ve Çağdaş Edebiyat ve Kültür MA

Modern and Contemporary Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir yıl Sanat Tarihi yurtdışında BA (Onur)

History of Art with a year abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sektöründe bir yıl), İşletme Yönetimi ile Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering with Business Management (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BA bir Yıl iş ve Yönetim (Onur)

Business and Management with a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Finans MSc ile yönetim

Management with Business Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Füzyon Enerjisi MSc

Fusion Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat MPhil tarihi

History of Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim (Araştırma) MA

Education (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Şirket ve Ticaret Hukuku LLM

International Corporate and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yazma, Yönetmenlik ve Performans) tiyatro MA

Theatre (Writing, Directing and Performance) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Felsefe BA ile sosyal ve Politik Bilimler

Social and Political Sciences with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji MPhil

Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik / Finans (Eşit) BSc (Onur)

Mathematics / Finance (Equal) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetiği BSc (Onur)

Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rönesans ve Erken Modern Çalışmaları MA

Renaissance and Early Modern Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Tarihi ve Beşeri MA

Medical History and Humanities MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve İspanyolca (yurtdışında bir yıl ile BA (Onur)

French and Spanish Language (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Araştırma MA

Criminology and Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses ve Müzik Teknolojisi yüksek lisans

Audio and Music Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Topluluk Müzik MA

Community Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı İnsan Hakları MA

Applied Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kadınlar, Şiddet ve Çatışma PGDip

Women, Violence, and Conflict PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Vakfın bir yıl fizik MPhys

Physics with a foundation year MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Almanca/Felsefe (Eşit) BA (Onur)

German/Philosophy (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihi Arkeoloji BA (Onur)

Historical Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Yüksek Lisans Diploması

Philosophy Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik sektöründe bir yıl ile MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Doktora

Teaching English to Speakers of Other Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil Öğretimi için uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics for Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Medya ve Sosyal Araştırma MA

Social Media and Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya MBiochem

Biochemistry MBiochem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika MA

Social Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koruma Çalışmaları MA

Conservation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Kalkınma MPA Kamu Yönetimi

Public Administration in International Development MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' kadınlar;in Çalışmaları (Araştırma) MA

Women's Studies (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat İngilizce/Tarih (Eşit) BA (Onur)

English/History of Art (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi toplumu MA

Psycholinguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Demiryolu Çalışmaları PGDip

Railway Studies PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Teorik Fizik MPhys

Theoretical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir yıl ile Astrofizik () ile fizik MPhys

Physics with Astrophysics (with a year abroad) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' kadınlar;Çalışmaları MPhil

Women's Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Teknolojisi için ekonomik Değerlendirme MSc Değerlendirme

Economic Evaluation for Health Technology Assessment MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Teorik Fizik (yurtdışında bir yıl) BSc (Onur)

Theoretical Physics (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma PGDip

Creative Writing PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Siyasi Ekonomi (Eleştirel Kuramlar, Sorunlar ve Çatışmalar) MA

International Political Economy (Critical Theories, Issues, and Conflicts) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Müzik Teknolojisi Sistemleri BEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Music Technology Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe (Araştırma) MA

Philosophy (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' kadınlar;Çalışmaları PGDip

Women's Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Çevre Ekonomisi ve Çevre Yönetimi MSc

Environmental Economics and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ve İletişim MPhil

Language and Communication MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi BSc bir yıl ile aktüerya (Onur)

Actuarial Science with a year in industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Üretim BSc (Onur)

Film and Television Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika - Çocukların ve Gençlerin BA (Onur)

Social Policy - Children and Young People BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rönesans Edebiyatı 1500-1700 MA

Renaissance Literature 1500-1700 MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Medya ve İnteraktif Teknolojileri yüksek lisans

Social Media and Interactive Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses Tasarımı MA ile yapım sonrası

Postproduction with Sound Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (Sektöründe bir yıl) Astrofizik ile fizik MPhys)

Physics with Astrophysics (with a year in Industry) MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset Doktora

Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Almanya ve yurtdışında bir yıl ile) Dilbilim BA (Onur)

German and Linguistics (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Çalışmaları Doktora

Medieval Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi MChem bir yıl kimya, Yeşil İlkeleri ve Sürdürülebilir bir süreç

Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes with a year in industry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans Çalışmaları

Forensic Psychology Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
KKE MA: Felsefe ve Halkla İlişkiler

MA in PPE: Philosophy and Public Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Coğrafya MPhil

Environmental Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Ekonomisi ve Çevre Yönetimi Doktora

Environmental Economics and Environmental Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kompozisyon (Akustik ve Elektro) Mphil

Composition (Acoustic and Electroacoustic) Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim psikoloji BSc (Onur)

Psychology in Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Edebiyat ve Kültür MA

Global Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi/Tarih (Eşit) BA (Onur)

History/History of Art (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Applied Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Efektler MA ile yapım sonrası

Postproduction with Visual Effects MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Emniyet Kritik Sistem Mühendisliği PGDip

Safety Critical Systems Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Efektler ile yapım sonrası MSc

Postproduction with Visual Effects MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Hücre Biyolojisi MBiol (Onur)

Molecular Cell Biology MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)York MChem bir yıl kimya, Yeşil İlkeleri ve Sürdürülebilir bir süreç

Chemistry, Green Principles and Sustainable Processes with a year in York MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Electronic Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Nanoteknoloji ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Nanotechnology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Psikoloji ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Social Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik (Sektöründe bir yıl) BSc (Onur)

Physics (with a year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/Felsefe (Eşit) BA (Onur)

History/Philosophy (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim MA

Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih, Sanat (Araştırma) MA

History of Art (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal ve Kamu politikaları

Social and Public Policy MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ortam (Araştırma) yüksek lisans

Environment (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Yetişkin PGDip

Nursing Adult PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce (Araştırma) MA

English (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik MA

Music MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gömülü Sistemler MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Embedded Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Karşılaştırmalı Sözdizimi ve Anlambilim MA

Comparative Syntax and Semantics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi (Araştırma) yüksek lisans

Music Technology (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Finans Yüksek Lisans

Mathematical Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi MPhil

Philosophy, Politics and Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Çevre Yönetimi MSc

Marine Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses bilgisi ve ses bilimi MA

Phonetics and Phonology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Pazarlama MSc

Global Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astrofizik fizik MPhys

Physics with Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında bir yıl ile) Felsefe ile fizik BSc (Onur)

Physics with Philosophy (with a year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioarchaeology BSc (Onur)

Bioarchaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve İtalyanca Dil (yurtdışında yıl) BA (Onur)

French and Italian Language (with year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genişletilmiş Lisans) uygulamalı Sosyal Bilim ve Sosyal Politika BA (Onur)

Applied Social Science and Social Policy (Extended Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Edebiyatı ve Dil MA

Medieval Literatures and Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi Doktora

Music Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Sektöründe bir Yıl), işletme ve Yönetim BSc

Business and Management (with a Year in Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi MSc

Corporate Sustainability and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Sosyal Bilimlerde BA (Onur)

Applied Social Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür, Toplum ve Küreselleşme MA

Culture, Society and Globalisation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Electronic and Communication Engineering (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe/Siyaset (Eşit) BA (Onur)

Philosophy/Politics (Equal) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji Kriminoloji BA (Onur)

Sociology with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Yüksek Lisans

Economic and Social History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika.

Social Policy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi, uygulamalı iktisat ve Finans BSc (Onur)

Economics, Econometrics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknolojisi Sistemleri (sektöründe bir yıl), MEng (Onur)

Music Technology Systems (with a year in industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Güvenlik Sistemleri Mühendislik PGCert

Systems Safety Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Müzik ve Ses Kaydı BA (Onur)

Music and Sound Recording BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya ve Çevre Doktora

Human Geography and Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Alman BA ile dilbilim

Linguistics with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Fransızca BA (Onur)

History and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Adalet ve Eğitim MA

Social Justice and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genişletilmiş Lisans) beşeri Coğrafya ve Çevre BA (Onur)

Human Geography and Environment (Extended Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)York MChem bir yıl kimya

Chemistry with a year in York MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Uygulama tarafından tiyatro, Film, Televizyon ve İnteraktif Medya Doktora

Theatre, Film, Television and Interactive Media by Creative Practice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ile siyaset BA (Onur)

Politics with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro (Araştırma) MA

Theatre (by Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Değişen Çevre, Doktora sorunlara uyum sağlamak

Adapting to the Challenges of a Changing Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsani İşler MSc

International Humanitarian Affairs MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Binaların Arkeoloji MA

Archaeology of Buildings MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Miras BA (Onur)

Archaeology and Heritage BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve Almanca (yurtdışında bir yıl ile BA (Onur)

French and German Language (with a year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Doktora

Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora Sanat Tarihi

History of Art PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Haberleşme Mühendisliği MSc

Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihsel Arkeoloji MA

Historical Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilimler MBiomedSci

Biomedical Sciences MBiomedSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sektöründe bir yıl) Nanoteknoloji ile Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering with Nanotechnology (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Teknolojisi Sistemleri (sektöründe bir yıl) BEng (Onur)

Music Technology Systems (with a year in industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi Doktora

Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tarihi Binalar) koruma Çalışmaları MA

Conservation Studies (Historic Buildings) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeniçağ Tarihi MA

Early Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kadınlar, Şiddet ve Çatışma MA

Women, Violence, and Conflict MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca ve İspanyolca Dil (yurtdışında yıl) BA (Onur)

Italian and Spanish Language (with year abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeşil Kimya ve Sürdürülebilir Endüstriyel Teknoloji PGCert

Green Chemistry and Sustainable Industrial Technology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay