• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı İngilizce Dil çalışmalarında BA (Onur)ile Yazılı

Creative Writing with English Language studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim Lisans (Onur)

Psychological Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ölüm, Din ve Kültür MA

Death, Religion and Culture MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Güç, Kondisyon ve Fitness BSc (Onur)

Strength, Conditioning and Fitness BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Uygulama: Reklam, Pazarlama & Marka Tasarım MA

Digital Media Practice: Advertising, Marketing & Branding Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık, Toplum &Sosyal Bakım Çalışmaları BSc (Onur)

Health, Community & Social Care Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Geliştirme BSc (Onur)

Digital Media Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor, İş ve Pazarlama BA (Onur)

Sports Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Üretim (Sanat ve Sahne Yönetimi) BA (Onur)

Theatre Production (Arts and Stage Management) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat ve Din MA

Theology and Religion MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Osteoloji ve Mezar Çalışmalar MSc

Human Osteology and Funerary Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ile hukuk BA (Onur)

Law with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Modern Dünya BA (Onur)

History and the Modern World BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Uygulama: Görselleştirme

Digital Media Practice: Visualisation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe & Finans BA (Onur)

Accounting & Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekansal Tasarım (İç ve çevre) BSc (Onur)Bilgisayar Destekli Tasarım:

Computer Aided Design: Spatial Design (Interior and Landscape) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim, Gençlik ve Toplum Çalışmaları BA (Onur)

Education, Youth and Community Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Çalışmaları MA

Theatre Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yenilik MSc

Marketing Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koreografi & Dans BA (Onur)

Choreography & Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Liberal Sanatlar ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Liberal Arts and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Yönetim BA (Onur)

Accounting and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (ABD çalışma yılı) Amerikan Çalışmaları BA

American Studies (with U.S. study year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Siyaset (seçenek, yurtdışında çalışma ile) BA (Onur)

American Studies and Politics (with options to study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim (Üst) BA (Onur)

Business and Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Gazetecilik MA

Digital Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji BA (Onur)kriminoloji

Criminology with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Üretim BA (Onur)

Film Studies and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. antik, Klasik ve Ortaçağ Çalışmaları BA

Ancient, Classical and Medieval Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA ile Drama (Onur)

Drama with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Matematik BA (Onur)

Education Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ortodoks Çalışmaları) Teoloji ve Din MA

Theology and Religion (Orthodox Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA felsefesi

Philosophy of Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yönetim) uygulanan Genel Uygulama MA

Applied Global Practice (Management) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırmacı Adli Psikoloji BSc (Onur)

Investigative Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Uygulama: Hareketli Grafik MA

Digital Media Practice: Motion Graphics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Miras ve Kaynak Yönetimi MA

Cultural Heritage and Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce isteğe bağlı sandviç yıl Adli Dilbilim BSc (Onur)ile Dilbilim

English Linguistics with Forensic Linguistics (with optional sandwich year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Bilimleri ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Education Studies and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Edebiyatı BA ile İngilizce (Onur)

English with American Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Bioarchaeology.

Human Bioarchaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Suçlar ve Adli Soruşturma BSc (Onur)

Cyber Crime and Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzlaşma ve Barış MA

Reconciliation and Peacebuilding MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sergi Tasarımı BSc (Onur)Bilgisayar Destekli Tasarım:

Computer Aided Design: Exhibition Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz.

Sport and Exercise MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji ve Arkeoloji BA (Onur)

Anthropology and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Gazetecilik MA

Sport Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İngilizce Dil BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film yapım BA (Onur)

Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim 7-8 PGCE

Primary Education 5-11 PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültür ve Sanat Yönetimi MA

Cultural and Arts Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Din ve Ahlak BA (Onur)

Philosophy, Religion and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Eleştirel Yazma MA

Creative and Critical Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Uygulama doktor (DTh)

Doctor of Theology and Practice (DTh)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Dijital Medya Tasarım: 3D Görselleştirme BA (Onur)

Digital Media Design: 3D Visualisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji BA (Onur)ile hukuk

Law with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Profesyonel Yazılı BA (Onur)

Creative and Professional Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Psikolojisi ve Koçluk BSc (Onur)

Sport Psychology and Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ölüm Çalışmaları) felsefe ve Din MA

Philosophy and Religion (Death Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Güvenliği Yüksek Lisans

Information Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Tarih ve Siyaset BA (Onur)

Global History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme BSc (Onur)ile arkeolojik Uygulama

Archaeological Practice with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal & ile iş Yönetimi; Yenilik BA (Onur)

Business Management with Enterprise & Innovation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, İletişim & Gazetecilik BA (Onur)

Media, Communication & Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım MA Düşünme dijital Medya Uygulama:

Digital Media Practice: Design Thinking MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset & Küresel Çalışmaları BA (Onur)

Politics & Global Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Kriminoloji BA (Onur)

Law with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Din MA

Philosophy and Religion MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, İletişim & Reklam BA (Onur)

Media, Communication & Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzlaşma MA

Reconciliation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce Dil Çalışmaları

English Language Studies with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Uygulama MA

Digital Media Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat, Din ve Ahlak BA (Onur)

Theology, Religion and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teoloji, Din ve Felsefe MA

Theology, Religion and Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Komedi: Performans ve Üretim BA (Onur)

Comedy: Performance and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 yıl) QTS ile İlköğretim Yatak (Onur)

Primary Education with QTS (3 years) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans MA

Dance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Refahı ve Toplum BA (Onur)

Animal Welfare and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeolojik Pratik BSc (Onur)

Archaeological Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Ses Üretimi BA (Onur)

Music and Sound Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

Education Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liberal Sanatlar MA

Liberal Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Eğitim Bilimleri BSc (Onur)

Mathematics and Education Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ölüm Çalışmaları) Teoloji, Din ve Felsefe MA

Theology, Religion and Philosophy (Death Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk (seçenekler yurtdışında eğitim) LİSANS (Onur)

International Law (with options to study abroad) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları ve Drama BA (Onur)

Education Studies and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Erken Çocukluk) BA (Onur)eğitim Çalışmaları

Education Studies (Early Childhood) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Dini Eğitim PGCE

Secondary Religious Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama ve analiz yüksek lisans

Digital Marketing and Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Pazarlama ve Medya BA (Onur)

Fashion Marketing and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liberal Sanat ve Sosyoloji BA (Onur)

Liberal Arts and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Ortaçağ Dünya BA (Onur)

History and the Medieval World BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Yönetim BSc (Onur)

Mathematics and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) QTS ile İlköğretim Yatak (Onur)

Primary Education with QTS (4 years) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanatlar ve Drama BA (Onur)

Liberal Arts and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik Kanunu ile BA (Onur)

Law with Cyber Security BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Finans BSc (Onur)

Mathematics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans Performansı: Gençler BA (Onur)

Dance Performance: Young People BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ölüm Çalışmaları) Teoloji ve Din MA

Theology and Religion (Death Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim doktor

Doctor of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Üretimi ve (Popüler Müzik) Performans BA (Onur)

Music Production and Performance (Popular Music) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Psikoloji BSc (Onur)

Social Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Engelli) sağlık, Toplum ve Sosyal Bakım Çalışmaları BSc (Onur)

Health, Community and Social Care (Disability) Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji & Çocuk Gelişimi BSc (Onur)

Psychology & Child Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim 3-7 PGCE

Primary Education 3-7 PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, İletişim ve Sosyal Medya BA (Onur)

Media, Communication and Social Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Sahne Sanatları BA (Onur)

Drama and Performing Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi (KKE) BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics (PPE) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Law and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) QTS İlköğretim MEd

Primary Education with QTS (4 years) MEd

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Mre sosyal Araştırma

Social Research in Education MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Liberal Sanat ve Tarih BA (Onur)

Liberal Arts and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma, Din ve Barış BA (Onur)

Development, Religion and Peacebuilding BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Politics and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe & Finans MAcc

Accounting & Finance MAcc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Lisans Araştırma Doktora

Postgraduate Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri ve Ağları BSc (Onur)

Computer Systems and Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor &Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Applied Sport & Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk, Gençlik & Topluluk Çalışmaları BA (Onur)

Childhood, Youth & Community Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mutluluk & Halk Sağlığı Çalışmaları BA (Onur)

Wellbeing & Public Health Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Performans BSc (Onur)

Sports Coaching and Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji & Biliş BSc (Onur)

Psychology & Cognition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama BA (Onur)

Creative Writing and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Geliştirme: (Oyun ve Miras) 3D Ortamlar BSc (Onur)

Digital Media Development: 3D Environments (Game and Heritage) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yönetim) Uygulanan Genel Uygulama MSc

Applied Global Practice (Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan Çalışmaları ve Tarih (seçenek, yurtdışında çalışma ile) BA (Onur)

American Studies and History (with options to study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe & Yönetim MAcc

Accounting & Management MAcc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dilbilim (isteğe bağlı sandviç yıl) BSc (Onur)

English Linguistics (with optional sandwich year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl