• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğlence Hukuku LLM

Entertainment Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim MA

Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc (Tıbbi Moleküler Biyoloji) Biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (Medical Molecular Biology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzeler, Galeriler ve Çağdaş Kültür MA

Museums, Galleries and Contemporary Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Medya İş MA

International Media Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Uygulama.

Creative Practice MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çin ve Dilbilim BA (Onur)

Chinese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma BA (Onur)

International Relations and Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans

Real Estate Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MA

Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnteraktif Medya Uygulama MA

Interactive Media Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BEng ile Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with Foundation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme (Fransızca) BA (Onur)

International Business (French) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Bilgi Yönetimi MSc

Building Information Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik İletişim Tasarımı BA (Onur)

Graphic Communication Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BA ile İngiliz Dili ve Edebiyatı (Onur)

English Literature and Language with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Chinese and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin Tıbbı Akupunktur BSc (Onur)

Chinese Medicine Acupuncture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA Master

Master of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin ve Küresel İletişim BA (Onur)

Chinese and Global Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Vakfı ile dijital Medya Geliştirme

Digital Media Development with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince ve İngilizce Dil BA (Onur)

Chinese and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası ve Ticari anlaşmazlıkların çözümü Hukuk yüksek lisans

International and Commercial Dispute Resolution Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama MA

Urban and Regional Planning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakfı ile BSc biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Emlak Finans MSc

Property Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Ticaret Yönetimi MSc

Construction Commercial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik İş Yönetimi MA

Music Business Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı yüksek lisans

Architecture and Environmental Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Foundation BSc (Onur)ile Geliştirme Oyunları

Computer Games Development with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Zekası ve Analitik MSc

Business Intelligence and Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakfı BA ile Arapça ve Küresel İletişim

Arabic and Global Communication with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Biyoteknoloji MSc

Applied Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Emlak BSc (Onur)

Real Estate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim MSc ile bilgisayar Ağları

Computer Networks with Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça ve İngilizce Dil BA (Onur)

Arabic and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi MA

Tourism Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı BSc (Onur)

Architecture and Environmental Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Küresel İletişim BA (Onur)

French and Global Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Görsel Kültür MA

Art and Visual Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler (Sandviç) BSc (Onur)

Biomedical Sciences (Sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler (Tıbbi Mikrobiyoloji) MSc

Biomedical Sciences (Medical Microbiology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf ile farmakoloji ve Fizyoloji BSc (Onur)

Pharmacology and Physiology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Yönetimi MA

Media Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça ve Dilbilim BA (Onur)

Arabic and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Basılı ve Online) multimedya Gazetecilik MA

Multimedia Journalism (Print and Online) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Radyo ve Dijital Üretim BA (Onur)

Radio and Digital Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Sistemleri Tasarım ve Entegrasyon MSc

Business Systems Design and Integration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ekonomik Politika ve Analiz yüksek lisans

International Economic Policy and Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Tasarım MA

Interior Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büyük Veri Teknolojileri MSc

Big Data Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (İktisat) BA (Onur)

Business Management (Economics) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfı ile tarih BA (Onur)

History with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Pazarlama ve Tanıtım BA (Onur)

Fashion Marketing and Promotion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Vakfı ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Medya, Kültür ve Toplum MA

Social Media, Culture and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Pazarlama) BA (Onur)

Business Management (Marketing) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

Sociology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İletişim MA

International Liaison and Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Çeviri MA

Specialised Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc (Hücresel Patoloji) Biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (Cellular Pathology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses Üretim MA

Audio Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma ve İngilizce Dil BA (Onur)

Creative Writing and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda İşletme Yönetimi MA

Fashion Business Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Medya MA

Global Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erkek giyim MA

Menswear MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Vakfı BA ile İspanyolca ve Küresel İletişim

Spanish and Global Communication with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama BA (Onur)

International Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri ve Yorumlama MA

Translation and Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Lisans (Yl) Biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (Immunology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Tourism Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metraj ve Ticari Yönetim BSc (Onur)

Quantity Surveying and Commercial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik MSc ile bilgisayar Ağları

Computer Networks with Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Spanish and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Arabic and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfı Derece Yaratıcı Müzik Üretim ve İş FdA

Foundation Degree Creative Music Production and Business FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf BA ile Çin ve Küresel İletişim (Onur)

Chinese and Global Communication with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Literature and Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Şehir Yazılı) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Writing the City) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Belgesel Fotoğraf ve foto muhabirliği MA

Documentary Photography and Photojournalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yayın) multimedya Gazetecilik MA

Multimedia Journalism (Broadcast) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca ve İngilizce Dil BA (Onur)

Spanish and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Geliştirme MA

Media and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. girişimcilik BA

Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkinlik ve Konferans Yönetimi MA

Events and Conference Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmakoloji ve Fizyoloji BSc (Onur)

Pharmacology and Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Dilbilim BA (Onur)

French and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Geliştirme BSc (Onur)

Digital Media Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etkileşim Tasarımı ve Bilişim yüksek lisans

Interaction Design and Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din, Hukuk ve Toplum yüksek lisans

Religion, Law and Society LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi MA

Marketing Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakfı BA ile işletme Yönetimi

Business Management with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim için tasarım MA

Design for Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel ve Eleştirel Çalışmalar MA

Cultural and Critical Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çizim ve Görsel İletişim BA (Onur)

Illustration and Visual Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Global Halk Sağlığı Beslenme MSc

Global Public Health Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık BA (Onur)

Public Relations and Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Emlak Finans PGDip

Property Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Satın alma Yönetimi BA (Onur)

Fashion Buying Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

French and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik, İnovasyon ve İş Geliştirme MSc

Entrepreneurship, Innovation and Enterprise Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı ile iş Bilgi Sistemleri BSc (Onur)

Business Information Systems with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler MA

Public Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BSc ile bilgisayar Ağ Güvenliği (Onur)

Computer Network Security with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
2 (RİBA bölümü) (Mart) ana o f Mimarlık

Master o f Architecture (MArch) (RIBA part 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çağdaş Medya Uygulama BA (Onur)

Contemporary Media Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik ve Adli Tıp yüksek lisans

Cyber Security and Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Tourism and Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri BSc (Onur)

Business Information Systems BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi MA

International Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik MA

International Relations and Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çinli ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Chinese and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf BA sosyoloji (Onur)

Sociology with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm Planlama ve Yönetim BA (Onur)

Tourism Planning and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme (Çin) BA (Onur)

International Business (Chinese) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arapça ve Küresel İletişim BA (Onur)

Arabic and Global Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Televizyon ve Hareketli Görüntü MA

Film and Television and Moving Image MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BSc Mühendislik Bilgisayar Sistemleri (Onur)

Computer Systems Engineering with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim politikaları

Communications Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırım ve Risk Finans MSc

Investment and Risk Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mülkiyet ve Planlama BSc (Onur)

Property and Planning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

French and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Televizyon Üretimi BA (Onur)

Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Kaynakları Yönetimi) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (Human Resource Management) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ve Küresel İletişim BA (Onur)

Spanish and Global Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (Girişimcilik) BA (Onur)

Business Management (Entrepreneurship) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arap ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Arabic and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğraf Sanat MA

Photography Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf BA ile siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanlarında

Politics and International Relations with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Muhasebe yüksek lisans

Finance and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk (Entegre yüksek lisans) M-Hukuk MLaw

M-Law (Integrated Masters of Law) MLaw

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tesis ve Emlak Yönetimi MSc

Facilities and Property Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama İletişimi BA (Onur)

Marketing Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Finans) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (Finance) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik: Üretim, Performans ve Kurumsal BA/BMus (Onur)

Music: Production, Performance and Enterprise BA/BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Business Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Demokratik Siyaset MA

International Relations and Democratic Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Finans MSc

Global Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf LİSANS hukuk (Onur)

Law with Foundation LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din, Hukuk ve Toplum MA

Religion, Law and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek Lisans (Klinik Biyokimya) Biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (Clinical Biochemistry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin Bitkisel İlaç MSc

Chinese Herbal Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağ Güvenliği BSc (Onur)

Computer Network Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme (Arapça) BA (Onur)

International Business (Arabic) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bulut Teknolojileri ile bilgisayar Ağları yüksek lisans

Computer Networks with Cloud Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve İngilizce Dil BA (Onur)

French and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kampanya ve Sosyal Değişim PGDip

Media, Campaigning and Social Change PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Spanish and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BA ile Fransız ve Küresel İletişim (Onur)

French and Global Communication with Foundation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uydu ve geniş Bant Teknolojileri MSc ile telekomünikasyon

Telecommunications with Satellite and Broadband Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya ve İletişim BA (Onur)

Digital Media and Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Tasarımı (Sandviç) BA (Onur)

Fashion Design (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hava Taşımacılığı Planlama ve Yönetimi MSc

Air Transport Planning and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BA ile turizm (Onur)

Tourism with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme MSc

Sport and Exercise Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama İletişimi MA

Marketing Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarımı Şehirler: Planlama ve Mimarlık BA (Onur)

Designing Cities: Planning and Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Modern ve Çağdaş Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı MA

English Literature (Modern and Contemporary Fictions) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital İş MSc

Digital Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital ve İnteraktif Hikaye Laboratuvar MA

Digital and Interactive Storytelling Lab MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Mal Yönetimi BA (Onur)

Fashion Merchandise Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma Yönetimi Yüksek Lisans

International Development Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Legal Practice Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeşitlilik ve Medya MA

Diversity and the Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Muhasebe) BA (Onur)

Business Management (Accounting) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc (Hematoloji) Biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (Haematology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca ve Dilbilim BA (Onur)

Spanish and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl