• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans eğitimi Mühendislik Bilim uzmanı - Kimya Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tüzel Bilim doktor

Doctor of Juridical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Fizik uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eğitimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilim İletişim Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Science Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi Mühendislik Okuyor - Makine Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Profesyonel Ekonomi Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Professional Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Egzersiz ve Sağlık Bölümünden

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Exercise and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Tasarım yüksek lisans - Ders ve Tez

Master of Urban Design - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimleri lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Science Majoring in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasal Uygulamada Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Legal Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Usta İş Sağlığı ve Güvenliği

Master of Work Health and Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Tarım Ekonomisi, Bitki ve Toprak Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Agricultural Economics Plant and Soil Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master - Ders ve Tez

Master of Public Health - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Hukuk Master - Kurs

Master of International Law - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Bilimi Bölümünden lisans - Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans İletişim Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Science Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master - Kurs

Master of Education - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Koruma Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri Felsefe lisans (Onur) Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Bölümünden lisans (Çift Anadal)

Bachelor of Arts Majoring in Psychology (Double major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Coğrafi Bilimler Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Geographical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Eğitim)

Master of Philosophy - Research (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - İnşaat Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Civil Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Diş Ortak ve Birincil Sağlık usta

Master of Dental Public and Primary Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Çince Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Bilimi yüksek lisans - Tez ve Ödevler

Master of Exercise Science - Thesis and Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
MBA - İşletme yüksek lisans - Kurs

MBA - Master of Business Administration - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 - 8 ay
(Halk Sağlığı Tıp Araştırma Ön tarafından Yüksek Lisans - Tıp ve Sağlık Bilimleri ve ...

Higher Degree by Research Preliminary - Medicine and Health Science (Medicine - Public Health and ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi Master - Kurs

Master of Information Technology - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Lisans Güzel Sanatlar Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Fine Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Zooloji Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Zoology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Translation Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Eğitim Çalışmalarında lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Doktora (Diş Hekimliği - Biyolojik Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Dentistry - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mühendislik)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim yüksek lisans - Tez ve Ödevler

Master of Education - Thesis and Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji doktora - Doktora ve Master - Araştırma

PhD - Doctor of Philosophy and Master of Industrial and Organisational Psychology - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Jeoloji Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Fizyoloji uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Psikoloji Derneği Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Psychology in Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master - Kurs

Master of Public Health - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Maden Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Mining Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Klinik doktora - Doktora (Tıp)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Jeoloji ve Fiziki Coğrafya)

Master of Philosophy - Research (Geology and Physical Geography)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Diş Hekimliği - Halk Sağlığı)

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Araştırma tarafından daha yüksek Derece - Mimarlık, Peyzaj ve Görsel Sanatlar

Higher Degree by Research Preliminary - Architecture, Landscape and Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Zooloji Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Zoology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Rehabilitasyon Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Exercise Rehabilitation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans - Tez ve Ödevler

Master of Science - Thesis and Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik İlaç Araştırmaları Ön tarafından Yüksek Lisans - Tıp ve Sağlık Bilimleri ( -)

Higher Degree by Research Preliminary - Medicine and Health Science (Medicine - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Mikrobiyoloji ve İmmünoloji uzmanı

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Microbiology and Immunology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Doktora)

Master of Philosophy - Research (Paramedical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Biyomedikal Mühendislik

Master of Professional Engineering - Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Fizyoloji uzmanı

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Genetik Okuyor

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Klinik Odyoloji ve Doktora Yüksek Lisans - Doktora

Master of Clinical Audiology and PhD - Doctor of Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Sanat Tarihi Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in History of Art

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Deniz Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Anatomi ve İnsan Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Anatomy and Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim yüksek lisans - Ders ve Tez

Master of Health Professions Education - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Felsefe lisans Maliye Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Master - Kurs

Master of Economics - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Tarım Bilimi Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Agricultural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Madencilik ve Enerji Yasalarının usta - Kurs

Master of Mining and Energy Laws - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur) Felsefe lisans Çin Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların ana - Kurs

Master of Laws - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları ve çalışma İlişkileri yüksek lisans - Ders

Master of Human Resources and Employment Relations - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
(Onur) lisans Mühendislik Okuyor

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hidro-usta

Master of Hydrogeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık doktora (Tasarım)

Doctor of Architecture (Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim İletişimi yüksek lisans

Master of Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Araştırma tarafından daha yüksek Derece - İş

Higher Degree by Research Preliminary - Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hekimliği doktora

Doctor of Dental Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczane usta - Kurs

Master of Pharmacy - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (6 trimesterde)
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Yazılım Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Software Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Mühendislik Bilimi Bölümünden lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Diş Hekimliği - Biyolojik Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Paraclinical Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Professions Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Onur) Felsefe lisans Bilgisayar Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilimi Bölümünden lisans - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Electrical and Electronic Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Arkeoloji Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hayvan Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Animal Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Aborijin Sağlık Okuyor ve Refah

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Aboriginal Health and Wellbeing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans İş Hukuku uzmanı

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Business Law

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Fransızca Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in French Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Çevre Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans İletişim Bölümünden

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Science Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Tıp - Halk Sağlığı)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Sinirbilim Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Endonezya Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Doğal Kaynak Yönetimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Natural Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Koruma Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Ekonomi ve Ticaret)

PhD - Doctor of Philosophy (Economics and Commerce)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tasarım) Mimarlık yüksek lisans - Araştırma

Master of Architecture (Design) - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Endonezya Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Peyzaj Mimarlığı Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (Mimarlık Peyzaj ve Görsel Sanatlar)

PhD - Doctor of Philosophy (Architecture Landscape and Visual Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Diş Hekimliği - Paraclinical Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Dentistry - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans Jeoloji Okuyor

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretmenliği usta - Kurs ()

Master of Teaching - Coursework (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk yüksek lisans ve Master

Master of International Law and Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ankara lisans İş Hukuku uzmanı

Bachelor of Commerce Majoring in Business Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Halk Sağlığı uzmanı

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Population Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Çalışmaları Master

Master of Translation Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Bölümünden (Onur) Felsefe lisans ve çalışma İlişkileri

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Work and Employment Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik yüksek lisans

Master of Biological Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans - Ders ve Tez

MBA - Master of Business Administration - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ticaret lisans İktisat Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans - Kurs

Master of International Commercial Law - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Kültürel Çalışmalar Bölümünden (Onur) Felsefe lisans

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in English and Cultural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Dilbilim Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Bölümünden lisans ve çalışma İlişkileri

Bachelor of Arts Majoring in Work and Employment Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım yüksek lisans

Master of Agricultural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans İletişim bölümünden ve Medya Çalışmaları

Bachelor of Philosophy (Honours) majoring in Communication and Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Biyolojik Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilimi Bölümünden lisans - Maden Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Odyoloji yüksek lisans

Master of Clinical Audiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Japonca Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik Master - Kurs

Master of Educational Leadership - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ayak doktoru

Doctor of Podiatry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Tarım Bilimi Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Agricultural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Spor Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora (İnsan ve Davranışsal)

PhD - Doctor of Philosophy (Human and Behavioural)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Ekonomisi Master - Kurs

Master of Agricultural Economics - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans Muhasebe Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diş Ortak ve Birincil Sağlık alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Dental Public and Primary Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Muhasebe Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans Matematik ve İstatistik Bölümünden

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans İktisat Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Mimarlık Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Hukuk ve Toplum Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans - Ders

Master of Industrial and Organisational Psychology - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretim Master - Kurs (Erken Çocukluk)

Master of Teaching - Coursework (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık usta - Kurs

Master of Architecture - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (5 yıla kadar)
Doktora - Doktora (Matematik)

PhD - Doctor of Philosophy (Mathematics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik yüksek lisans - Ders ve Tez

Master of Physics - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beşeri Coğrafya Bölümünden lisans ve Planlama

Bachelor of Arts Majoring in Human Geography and Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Farmakoloji Okuyor

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Felsefe yüksek lisans - Araştırma (İlaç)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kırsal ve Uzaktan Tıp yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Rural and Remote Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Onur) Felsefe lisans Deniz Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Korece Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Korean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Antropoloji ve Sosyoloji okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) majoring in Anthropology and Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Nöropsikoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Clinical Neuropsychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tarım, Ekonomi, Toprak ve Bitki Bilimi)

Master of Philosophy - Research (Agricultural, Economics, Plant and Soil Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Psikolojik Bilim Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Veri Bilimi Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Psikoloji (Çift Anadal)Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Psychology (Double major)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Siyaset Bilimi Okuyor ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts Majoring in Political Science and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Doktora - Doktora (Tıp - Paraclinical Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Paraclinical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Diş Hekimliği)

Master of Philosophy - Research (Dentistry - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim doktor

Doctor of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Anatomi ve İnsan Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Science Majoring in Anatomy and Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Psikoloji (Çift Anadal)Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Psychology (Double major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Ayak doktoru

Doctor of Clinical Podiatry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Population Health Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
Fakülte tarafından değerlendirilen ilgili lisans derecesi ile tam Zamanlı - 2 yıl ya da 1.5 yıl
Doktora - Doktora (Jeoloji ve Fiziki Coğrafya)

PhD - Doctor of Philosophy (Geology and Physical Geography)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Ana Bilim

Master of Exercise Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilimi Bölümünden lisans - Çevre Mühendisliği

Bachelor of Science Majoring in Engineering Science - Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ön Araştırma tarafından daha yüksek Derece - Diş Hekimliği (Diş Hekimliği - Halk Sağlığı ve Biyolojik Bilim ...

Higher Degree by Research Preliminary - Dentistry (Dentistry - Public Health and Biological Scien ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kanun)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Law)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans İletişim ve Medya Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Communication and Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Matematik ve İstatistik Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku Ticaret yüksek lisans ve Master

Master of Commerce and Master of International Commercial Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Jeoloji Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Sinirbilim Okuyor

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi Psikolojik Bilim Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Sanat Tarihi Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in History of Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Veri Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Genetik Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Onur) Coğrafi Bilimler Okuyor

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Geographical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Klasikleri ve Antik Tarih okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) majoring in Classics and Ancient History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Müzik Uzmanı Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Music Specialist Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku MBA - İşletme yüksek lisans ve Master

MBA - Master of Business Administration and Master of International Commercial Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimi Master - Kurs

Master of Health Science - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Japon Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Master of International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) lisans Doğal Kaynak Yönetimi Okuyor

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Natural Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim yüksek lisans - Tez ve Ödevler

Master of Health Professions Education - Thesis and Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi ana - Kurs

Master of Clinical Exercise Physiology - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Müzik Uzmanı Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Music Specialist Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Mimarlık, Peyzaj ve Görsel Sanatlar)

Master of Philosophy - Research (Architecture, Landscape and Visual Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Fizik uzmanı

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans Tarım Bilimi Bölümünden

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Agricultural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Antropoloji yüksek lisans

Master of Forensic Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Egzersiz ve Sağlık Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Exercise and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Mühendislik)

Master of Philosophy - Research (Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Ekonomi Ticaret lisans eğitimimi tamamladıktan

Bachelor of Commerce Majoring in Professional Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (İnsan ve Davranışsal)

Master of Philosophy - Research (Human and Behavioural)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans Pazarlama Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Alman Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in German Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans

Master of Social Research Methods

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Bulaşıcı Hastalıkların usta - Ders ve Tez

Master of Infectious Diseases - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Araştırma yüksek lisans - Tez ve Ödevler

Master of Clinical Research - Thesis and Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim Master

Master of Biomedical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Finans yüksek lisans - Ders

Master of Applied Finance - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Doktora (Tıp - Biyolojik Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Medicine - Biological Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Pazarlama Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ustası - Araştırma

Master of Music - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplumda Psikoloji Bölümünden lisans

Bachelor of Arts Majoring in Psychology in Society

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Beşeri Coğrafya ve Planlama bölümünde

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Human Geography and Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Asya Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Nöropsikoloji Yüksek Lisans - Doktora ve Master - Araştırma

PhD - Doctor of Philosophy and Master of Clinical Neuropsychology - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoturizm yüksek lisans - Ders ve Tez

Master of Ecotourism - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Ön Araştırma - Diş Hekimliği Yüksek Lisans (Diş Hekimliği)

Higher Degree by Research Preliminary - Dentistry (Dentistry - Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Felsefe lisans Tarih Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik yüksek lisans - Ders ve Tez

Master of Biological Arts - Coursework and Dissertation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Dilbilim Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Ön tarafından Yüksek Lisans - Bilim

Higher Degree by Research Preliminary - Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
(Onur) Felsefe lisans Mühendislik Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Anatomi ve İnsan Biyolojisi bölümünde

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Anatomy and Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Antropoloji ve Sosyoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Anthropology and Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Fizyoloji uzmanı

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik yüksek lisans - Tez ve Ödevler

Master of Educational Leadership - Thesis and Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ocean Master Liderlik

Master of Ocean Leadership

Yüksek Lisans
Gereksinimi dönüşüm üniteleri dahil olarak tam Zamanı - tam 1,5 - 2 yıl sürekli çalışma ()
Pazarlama yüksek lisans - Ders

Master of Marketing - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Doktora - Doktora (Sosyal Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Biological and Physical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Müzik Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Music Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Sosyal Bilimler)

Master of Philosophy - Research (Biological and Physical Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mezuniyet Belgesi, Adli Antropolojinin

Graduate Certificate in Forensic Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Peyzaj Mimarlığı usta - Kurs

Master of Landscape Architecture - Coursework

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (3 yıla kadar)
(Onur) Felsefe lisans Patoloji ve Laboratuvar Tıp Okuyor

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Pathology and Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Tıp - Halk Sağlığı)

Master of Philosophy - Research (Medicine - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticari ve Kaynaklar Hukuku yüksek lisans

Master of Commercial and Resources Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Master

Master of Geographic Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Alman Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in German Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans - Makine Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
Lisans Coğrafi Bilimler Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Geographical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik İletişim Master

Master of Strategic Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Social Research Methods

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur) Felsefe lisans Kimya Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Tıp Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) lisans Fizik uzmanı

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Bilgisi ana Modelleme

Master of Building Information Modelling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (Onur) Bilgisayar Bilimi Bölümünden

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Hayvan Bilimi)

Master of Philosophy - Research (Animal Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Nöroloji uzmanı

Bachelor of Science Majoring in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Diş Hekimliği doktora

Doctor of Clinical Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans Ön

Master of Professional Engineering Preliminary

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 0.5 - 1.5
Klinik Psikoloji doktora - Doktora ve Master - Araştırma

PhD - Doctor of Philosophy and Master of Clinical Psychology - Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Doktora - Doktora (Diş Hekimliği - Halk Sağlığı)

PhD - Doctor of Philosophy (Dentistry - Public Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Halk Sağlığı uzmanı

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Population Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika Uygulama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Social Policy Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Onur) Felsefe lisans İtalyan Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Matematik)

Master of Philosophy - Research (Mathematics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Arts Majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Aborijin Sağlık Okuyor ve Refah

Bachelor of Biomedical Science Majoring in Aboriginal Health and Wellbeing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans Maliye Bölümünden

Bachelor of Commerce Majoring in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) lisans Deniz Bilimleri Bölümünden

Bachelor of Science (Honours) Majoring in Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Felsefe lisans Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerli Bilgi Bölümünden (Onur) Felsefe lisans, Tarih ve Miras

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Indigenous Knowledge, History and Heritage

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe yüksek lisans - Araştırma (Ekonomi ve Ticaret)

Master of Philosophy - Research (Economics and Commerce)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik yüksek lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Master of Professional Engineering - Electrical and Electronic Engineering

Yüksek Lisans
Önce çalışmaya bağlı tam Zamanı - 2 - 3 yıl
(Onur) Felsefe lisans Spor Bilimi Bölümünden

Bachelor of Philosophy (Honours) Majoring in Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl