• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgi İşlem ve Finansal Yönetim lisans

Bachelor of Computing and Financial Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Vizyon Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Vision Science

Yüksek Lisans
(Yüksek lisans) Bilim Master derecesi tam Zamanı - Dört şart (
Onur Biyoteknoloji/lisans Profesyonel Muhasebe Yeminli

Bachelor of Science in Honours Biotechnology/Chartered Professional Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MEng) Mühendislik ana Sistemler Tasarım Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Systems Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(MMath) Matematik yüksek lisans İstatistik

Master of Mathematics (MMath) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Sürdürülebilirlik Yönetimi (MES) Çevre Çalışmaları yüksek lisans

Master of Environmental Studies (MES) in Sustainability Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Uygulamalı Matematik (MMath) Matematik yüksek lisans - Su

Master of Mathematics (MMath) in Applied Mathematics - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Bilgi Teknolojisi Yönetimi Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Information Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi sonra veya eşdeğer tam Zamanı - bir yüksek lisans veya eşdeğer sonra dört koşul ve altı dönem
(MA) yüksek lisans Psikoloji

Master of Arts (MA) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce (MA) yüksek lisans - Edebiyat Çalışmaları

Master of Arts (MA) in English - Literary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Sosyal ve Ekolojik Sürdürülebilirlik (MES) Çevre Çalışmaları yüksek lisans - Su

Master of Environmental Studies (MES) in Social and Ecological Sustainability - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat (MA) yüksek lisans - Su

Master of Arts (MA) in Economics - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 şartları
Coğrafya yüksek lisans - Su

Master of Arts in Geography - Water

Yüksek Lisans
Üç dönem tam Zamanı - Tez seçenek: altı dönem sınırı, yüksek lisans Araştırma Kağıt seçeneği: limit
(Doktora)Almanca

Doctor of Philosophy (Ph.D) in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Management Sciences

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Jeoloji Çevre Çalışmaları lisans

Bachelor of Environmental Studies in Geomatics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onur İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Honours Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Çalışmalar lisans

Bachelor of Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MASc) Uygulamalı Bilim Master Mekanik ve Mekatronik Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical and Mechatronics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Fizik Bilim Master (MSc) - Kuantum Bilgi

Master of Science (MSc) in Physics - Quantum Information

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Felsefe (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Muhasebe ve Finansal Yönetim lisans

Bachelor of Accounting and Financial Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilimler Master - Su

Master of Applied Science (MASc) in Chemical Engineering - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Sistemleri Tasarım Mühendisliği Uygulamalı

Bachelor of Applied Science in Systems Design Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antropoloji (MA) yüksek lisans (Genel Konular)

Master of Arts (MA) in Anthropology (Public Issues)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(Doktora) Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri doktora: Yaşlanma, Sağlık ve İyi

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Health Systems: Aging, Health and Well - Being

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Biyomedikal Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Matematik Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dünya Felsefe doktor (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
İnşaat Mühendisliği (MEng) Mühendislik Master - Nükleer Mühendislik

Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering - Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora)Planlama

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Science in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MEng) Mühendislik ana Mekanik ve Mekatronik Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Mechanical and Mechatronics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Çevre Çalışmaları Planlama lisans

Bachelor of Environmental Studies in Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Lisans Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

Master of Science (MSc) in Public Health and Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi ötesinde bir Onur Lisans derecesi veya 6 şartların ötesinde 9 şartların kaydı tam Zamanlı - Minimum süre
Halk Sağlığı lisans (PSA)

Bachelor of Public Health (BPH)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Saf Matematik Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Pure Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rekreasyon ve Boş zaman Çalışmaları (Doktora) doktora: İş ve Sağlık

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Recreation and Leisure Studies: Work and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 açısından
Onur Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Honours Music

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kinezyoloji (Doktora) doktora: İş ve Sağlık

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Kinesiology: Work and Health

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi tamamlanması (full time) tam Zamanlı - 12 açısından
Coğrafya (MES) Çevre Çalışmaları yüksek lisans - Su

Master of Environmental Studies (MES) in Geography - Water

Yüksek Lisans
Üç dönem tam Zamanı - Tez seçenek: altı dönem sınırı; yüksek lisans Araştırma Kağıt seçeneği: limit
Uygulamalı Ekonomi doktora (Ph. D)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl İçinde
(Doktora)Kinezyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi tamamlanması (full time) tam Zamanlı - 12 açısından
Onur lisans Biyoloji

Bachelor of Science in Honours Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hesaplamalı Matematik, Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Computational Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MMath) Matematik Master Saf Matematik

Master of Mathematics (MMath) in Pure Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Onur Fizik lisans eğitimi ve Astronomi

Bachelor of Science in Honours Physics and Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rekreasyon Lisans Programı ve Boş zaman Çalışmaları

Bachelor of Arts in Recreation and Leisure Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği - Elektrik Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering - Electric Power Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 açısından
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Kimya alanında yüksek lisans - Kuantum Bilgi

Master of Science (MSc) in Chemistry - Quantum Information

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Onur Toprak lisans Bilimler

Bachelor of Science in Honours Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Planlama yöneticisi (MPlan)

Master of Planning (MPlan)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 10 şart
Sosyal Kalkınma Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Social Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onur Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Honours Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca Çalışmaları (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur lisans Tıbbi Kimya

Bachelor of Science in Honours Medicinal Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MA) yüksek lisans Almanca

Master of Arts (MA) in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Kombinasyon (MMath) Matematik yüksek lisans ve Optimizasyon

Master of Mathematics (MMath) in Combinatorics and Optimization

Yüksek Lisans
Tam zamanlı kayıt tam Zamanı - en az iki şart. Öğrenciler genelde (üç dönem) yıl içinde MMath derecesini tamamlamak gerekir.
İşletme Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Management Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Architectural Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoteknoloji/İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Biotechnology/Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliğinde doktora (Doktora) - Nanoteknoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsellik lisans, Evlilik ve Aile Çalışmaları

Bachelor of Arts in Sexuality, Marriage and Family Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik Matematik lisans Öğretim/

Bachelor of Mathematics in Mathematics/Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Entegrasyonu lisans

Bachelor of Knowledge Integration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Eczacılık

Master of Science (MSc) in Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Lisans Biyoloji

Master of Science (MSc) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
İşletme yüksek lisans, Girişimcilik ve Teknoloji

Master of Business, Entrepreneurship and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi Uygulamalı Bilim Master (MASc) Bilimler

Master of Applied Science (MASc) in Management Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doğrudan giriş)Yeşil Enerji (GDip) lisansüstü Diploma

Graduate Diploma (GDip) in Green Energy (direct entry)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 açısından
Konuşma İletişim Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Speech Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İklim değişikliğinin ana

Master of Climate Change

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Coğrafya ve Havacılık Çevre Çalışmaları lisans

Bachelor of Environmental Studies in Geography and Aviation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Performans Sanatları lisans

Bachelor of Arts in Theatre and Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Program için tam Zamanı - tam minimum süre kaydınızı üç dönem ve maksimum izin verilen zaman aktif kayıt altı dönemdir
Dünya Bilim Master (MSc) Bilimler

Master of Science (MSc) in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doğrudan giriş)Elektrik Mühendisliği (GDip) lisansüstü Diploma

Graduate Diploma (GDip) in Electric Power Engineering (direct entry)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Bilgisayar Bilimi Matematik yüksek lisans (MMath) - Kuantum Bilgi

Master of Mathematics (MMath) in Computer Science - Quantum Information

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Sociology

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
(Doktora)tarihteki

Doctor of Philosophy (Ph.D) in History

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
(Mart) Mimarlık Master - Su

Master of Architecture (MArch) - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel İş lisans ve Dijital Sanatlar

Bachelor of Global Business and Digital Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Turizm Geliştirme Bölümü

Bachelor of Arts in Tourism Development

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dünya Bilimleri Felsefe doktoru (Doktora) - Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Earth Sciences - Water

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
(Doktora)Sistemleri Tasarım Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Systems Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Kimyada doktora (Doktora) - Nanoteknoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Nanoteknoloji Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği -

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
Matematiksel İktisat Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Mathematical Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rekreasyon Lisans Programı ve Spor İş

Bachelor of Arts in Recreation and Sport Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Aktüerya Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nanoteknoloji Mekanik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Mekatronik Mühendisliği -

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical and Mechatronics Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(MES) Çevre Bilimleri ana Sosyal ve Ekolojik Sürdürülebilirlik

Master of Environmental Studies (MES) in Social and Ecological Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güzel Sanatlar Bölümü

Bachelor of Arts in Fine Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur lisans Bilim ve İş

Bachelor of Science in Honours Science and Business

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Fransızca Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (Ph.D) in French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Saf Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Pure Mathematics

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
(Doktora)Eczacılık

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Pharmacy

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Sistemleri Tasarım Mühendisliği alanında doktora (Ph. D) - Nanoteknoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Systems Design Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Onur Matematiksel Fizik Bilimi Matematik lisans veya Lisans

Bachelor of Mathematics or a Bachelor of Science in Honours Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hayatta lisans eğitimi Bilimleri

Bachelor of Science in Life Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
İnşaat Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
İşletme Lisans çift Diploma ve Lisans Matematik

Dual Degree of Bachelor of Business Administration and a Bachelor of Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans veya Lisans

Bachelor of Computer Science or a Bachelor of Mathematics in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) Felsefe Sosyal ve Ekolojik Sürdürülebilirlik doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Social and Ecological Sustainability

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - bir yüksek lisans tamamlama (2 yıl) 6 açısından en Az 12 açısından en fazla (4 yıl)
Onur Kimya lisans

Bachelor of Science in Honours Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğretmenler için Matematik yüksek lisans

Master of Mathematics for Teachers

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri Doktora) doktora: İş ve Sağlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health and Health Systems: Work and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 açısından
Uluslararası Kalkınma ve Çevre Çalışmaları lisans

Bachelor of Environmental Studies in International Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Applied Psychology

Yüksek Lisans
Derecesi tam Zamanı - Tamamlanması yaklaşık beş hüküm sürmesi bekleniyor ortalama
(MMath) Matematik yüksek lisans Biyoistatistik

Master of Mathematics (MMath) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(MA) yüksek lisans İktisat

Master of Arts (MA) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - kurs seçeneği büyük araştırma kağıt seçeneği üç dönem tamamlamak için gereken süre iki dönem içinde tamamlanabilir
(Doktora)İstatistikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Statistics

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Uygulamalı Ekonomi doktora (Ph. D) - Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Economics - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl İçinde
Uygulamalı Matematik doktora (Ph. D) - Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Mathematics - Water

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği - Kuantum Bilgi

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering - Quantum Information

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Felsefe Genel Yönetim doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Global Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (lisans - Su

Master of Science (MSc) in Biology - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physics

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
(Lisans Fizik

Master of Science (MSc) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Biyoloji (Doktora)- Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biology - Water

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
İnşaat Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilimler Master - Su

Master of Applied Science (MASc) in Civil Engineering - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Coğrafya (lisans - Su

Master of Science (MSc) in Geography - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Mart)

Master of Architecture (MArch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset Bilimi (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Küresel Yönetişim (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Global Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Kimyada doktora (Ph. D) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Biyomedikal Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Biomedical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MA) yüksek lisans Planlama

Master of Arts (MA) in Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Dijital Deneyim Yenilik Master (MDEİ)

Master of Digital Experience Innovation (MDEI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doğrudan giriş)Planlama (GDip) lisansüstü Diploma

Graduate Diploma (GDip) in Planning (direct entry)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Rekreasyon (MA) yüksek lisans ve Eğlence Çalışmaları

Master of Arts (MA) in Recreation and Leisure Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Psikoloji Sanat lisans (Sanat)

Bachelor of Arts in Psychology (Arts)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (Doktora)- Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering - Water

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Onur Malzeme Bilimi lisans ve nano-Bilimler

Bachelor of Science in Honours Materials and Nanosciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Lisans Görme Bilimi

Master of Science (MSc) in Vision Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
Liberal Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Liberal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 veya 4 yıl
Huzur içinde lisans ve Çatışma Çalışmaları

Bachelor of Arts in Peace and Conflict Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya (Doktora)- Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Geography - Water

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Sağlık Değerlendirme Master (MHE)

Master of Health Evaluation (MHE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Onur Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Honours Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya ve Çevre Yönetimi Çevre Çalışmaları lisans

Bachelor of Environmental Studies in Geography and Environmental Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Aktüerya yüksek lisans

Master of Actuarial Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Geological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rekreasyon (Doktora)ve Eğlence Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Recreation and Leisure Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Almanca lisans

Bachelor of Arts in German

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Bilim Master (MSc) - Nanoteknoloji

Master of Science (MSc) in Chemistry - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Lisans Kimya

Master of Science (MSc) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Onur lisans Bilim ve Havacılık

Bachelor of Science in Honours Science and Aviation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Kimya Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (MES) Çevre Çalışmaları yüksek lisans

Master of Environmental Studies (MES) in Geography

Yüksek Lisans
Üç dönem tam Zamanı - Tez seçenek: altı dönem sınırı; yüksek lisans Araştırma Kağıt seçeneği: limit
(Doktora)Biyoistatistik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
(Doktora)İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Coğrafya yüksek lisans

Master of Arts in Geography

Yüksek Lisans
Üç dönem tam Zamanı - Tez seçenek: altı dönem sınırı, yüksek lisans Araştırma Kağıt seçeneği: limit
Onur lisans Biyokimya

Bachelor of Science in Honours Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kantitatif Finans yüksek lisans (MQF)

Master of Quantitative Finance (MQF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Nanoteknoloji Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Nanotechnology Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MPS)Kamu ana Hizmet

Master of Public Service (MPS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Terapötik Rekreasyon lisans programı

Bachelor of Arts in Therapeutic Recreation

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortamda Çevre Çalışmaları lisans, Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik

Bachelor of Environmental Studies in Environment, Resources and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortaçağ Çalışmalarda Sanat lisans

Bachelor of Arts in Medieval Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik doktora (Doktora) - Nanoteknoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physics - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Ekonomik Kalkınma ve Yenilik Master (MEDİ)

Master of Economic Development and Innovation (MEDI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
İngilizce (MA) yüksek lisans - hitabet ve İletişim Tasarımı

Master of Arts (MA) in English - Rhetoric and Communication Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Sosyoloji (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği - Nanoteknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi sonra veya eşdeğer tam Zamanı - bir yüksek lisans veya eşdeğer sonra dört koşul ve altı dönem
Kombinasyon Matematik lisans ve Optimizasyon

Bachelor of Mathematics in Combinatorics and Optimization

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Güzel Sanatlar Master (MFA) Stüdyo Sanat

Master of Fine Arts (MFA) in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Kimya Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl (3-6 açısından)
(MMSc)Yönetimi eğitimi

Master of Management Sciences (MMSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Geliştirme Uygulama Master (YAP)

Master of Development Practice (MDP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora) Felsefe Mekanik ve Mekatronik Mühendisliği doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mechanical and Mechatronics Engineering

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Fizik Bilim Master (MSc) - Nanoteknoloji

Master of Science (MSc) in Physics - Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Sosyal ve Ekolojik Sürdürülebilirlik (Doktora)- Su

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Social and Ecological Sustainability - Water

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - bir yüksek lisans tamamlama (2 yıl) 6 açısından en Az 12 açısından en fazla (4 yıl)
Klasik Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Classical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Veri Bilim Matematik Veri Bilimi, Bilgisayar Bilimleri lisans veya Lisans

Bachelor of Computer Science in Data Science or a Bachelor of Mathematics in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yasal Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Legal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik Çalışmaları, Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Mathematical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde doktora (Ph. D) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Kadınlar' lisans programı;Çalışmaları s

Bachelor of Arts in Women's Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Philosophy

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Kombinasyon (Doktora)ve Optimizasyon - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Combinatorics and Optimization - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Master derecesi tam Zamanı - 6 açısından
(MASc) Uygulamalı Bilim Master Sistemleri Tasarım Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Systems Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji Bilim lisans (Bilim)

Bachelor of Science in Psychology (Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematiksel Finans Matematiği lisans

Bachelor of Mathematics in Mathematical Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MMath) Matematik yüksek lisans Uygulamalı Matematik

Master of Mathematics (MMath) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Psikoloji (MASc) Uygulamalı Bilimler Master - Gelişim ve İletişim Bilimi

Master of Applied Science (MASc) in Psychology - Developmental and Communication Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi sonra veya eşdeğer tam Zamanı - bir yüksek lisans veya eşdeğer sonra dört koşul ve altı dönem
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Normal program için tam Zamanı - bir Onur Lisans derecesi sonra 2 dönem ya da eşdeğeri, 6 dönem
Olmak, Dinlenme ve Eğlence Çalışmaları (Doktora) doktora: Yaşlanma, Sağlık ve İyi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Recreation and Leisure Studies: Aging, Health and Well - Being

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Uygulamalı Matematik doktora (Doktora) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Mathematics - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Yazılım Mühendisliği Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MMath) Matematik yüksek lisans Bilgisayar Bilimleri

Master of Mathematics (MMath) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora) Felsefe Aktüeryal Bilim dalında doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Actuarial Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Matematiksel Optimizasyon Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Mathematical Optimization

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik doktora (Ph. D) - Kuantum Bilgi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physics - Quantum Information

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
İngilizce (MA) yüksek lisans - Deneysel Dijital Medya

Master of Arts (MA) in English - Experimental Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Uygulamalı Matematik doktora programı (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
İş ve Girişimcilik alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Business and Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Onur lisans Çevre Bilimi

Bachelor of Science in Honours Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Matematik Matematik yüksek lisans (MMath) - Kuantum Bilgi

Master of Mathematics (MMath) in Applied Mathematics - Quantum Information

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MHI)Sağlık Master Bilişim

Master of Health Informatics (MHI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Kombinasyon (Doktora)ve Optimizasyon

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Combinatorics and Optimization

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Yer Bilimleri Bilim Master (MSc) - Su

Master of Science (MSc) in Earth Sciences - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Kombinasyon ve Optimizasyon Matematik yüksek lisans (MMath) - Kuantum Bilgi

Master of Mathematics (MMath) in Combinatorics and Optimization - Quantum Information

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Finansal Analiz ve Risk Yönetimi Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Financial Analysis and Risk Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Mühendisliği Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kültürlerarası Alman Çalışmaları (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Intercultural German Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilirlik Yönetimi (MES) Çevre Çalışmaları yüksek lisans - Su

Master of Environmental Studies (MES) in Sustainability Management - Water

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Olmak Kinezyoloji (Doktora) doktora: Yaşlanma, Sağlık ve İyi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Kinesiology: Aging, Health and Well - Being

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi tamamlanması (full time) tam Zamanlı - 12 açısından
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) Felsefe doktora Felsefe

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Philosophy

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
İnşaat Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
(Doktora)Coğrafya

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Geography

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları
Bilgisayar Bilimleri (BBA) İşletme Lisans çift Diploma ve Lisans (BCS)

Dual Degree of Bachelor of Business Administration (BBA) and a Bachelor of Computer Science (BCS)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Lisans Kinezyoloji içinde

Master of Science (MSc) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
İstatistik, Matematik lisans

Bachelor of Mathematics in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MES) Çevre Çalışmaları yüksek lisans Planlama

Master of Environmental Studies (MES) in Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Klasik Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biology

Yüksek Lisans
Bir Onur Lisans derecesi tamamlanması tam Zamanı - yüksek lisans tamamlanmasından itibaren Altı dönem veya dokuz şartları