• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

QTS ile ikincil Biyoloji PGCE

Secondary Biology with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Klinik Egzersiz Fizyolojisi) spor ve Egzersiz Bilimi BSc

Sport and Exercise Science (Clinical Exercise Physiology) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dinlerin çalışma.

Study of Religions MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
14. Astudiaethau Addysg: Anghenion Dsysgu Ychwanegol Chynhwysiant bir BA

Astudiaethau Addysg: Anghenion Dsysgu Ychwanegol a Chynhwysiant BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yerleştirme BA (Finans) İşletme Yönetimi

Business Management (Finance) with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji ve Çevre Mühendisliği MEng (Onur)

Energy and Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Dini Eğitim PGCE

Secondary Religious Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mısır arkeolojisi, Ege ve Yakın Doğu BA (Onur)

Archaeology of Egypt, Aegean and the Near East BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Welsh PGCE

Secondary Welsh with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Modern Yabancı Diller PGCE

Secondary Modern Foreign Languages with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Civil Engineering and Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Eski Mısır Kültür BA klasik Çalışmalar

Classical Studies with Ancient Egyptian Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Addysg Gofal Blynyddoedd bir Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) BA (Onur)

Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Okuryazarlık MA

Physical Education, Sport and Physical Literacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Latin BA ile klasik Uygarlık (Onur)

Classical Civilisation with Latin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüzey Deseni (Moda Nesne) Tasarım BA (Onur)

Surface Pattern Design (Fashion Object) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik CertHE

Science, Technology, Engineering and Mathematics CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Tasarım ve Teknoloji PGCE

Secondary Design and Technology with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Kimya PGCE

Secondary Chemistry with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Astronomi ve Astroloji.

Cultural Astronomy and Astrology MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası İş Yerleştirme Programı BA (Onur)

International Business - Placement Programme BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Mısır Kültür BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Ancient Egyptian Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi MSc

Engineering Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din, Teoloji ve Etik BA (Onur)

Religion, Theology and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk & sağlık ve Bakım; Genç İnsanlar BSc (Onur)

Health and Care of Children & Young People BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İki dillilik ve çok dillilik MA

Bilingualism and Multilingualism MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Çevre Koruma HND

Environmental Conservation HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enerji ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Energy and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürel Astronomi ve Astroloji MA

Cultural Astronomy and Astrology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Çalışmaları: Ek Öğrenme İhtiyaçları ve İçerme BA (Onur)

Education Studies: Additional Learning Needs and Inclusion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Çevre Yönetimi HND

Civil Engineering and Environmental Management HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Addysg Gofal y Blynyddoedd bir Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) MA

Addysg a Gofal y Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) MA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil İş Çalışmaları PGCE

Secondary Business Studies with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Erken Yıllık Eğitim ve (ilk Yıllar Uygulayıcı) Bakım BA (Onur)

Early Years Education and Care (Early Years Practitioner) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Erken Yıl Pratisyen) erken Yaş Eğitim ve Bakım MA

Early Years Education and Care (Early Years Practitioner) MA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe İş MPhil

Philosophy Business MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Sanat & QTS ile Tasarım PGCE

Secondary Art & Design with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Seyahat ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Travel and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Profesyonel Öğrenme ve Gelişme) mali Yönetim MSc

Financial Management (Professional Learning and Development) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Yerleşim yıl ile sandviç) BA stadyum ve Spor Tesisi Yönetimi (Onur)

Stadium and Sports Facility Management (sandwich) with placement year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doğu ve Batı Düşünce), felsefe ve Din MA

Philosophy and Religion (Eastern and Western Thought) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Yalın ve Çevik Üretim MSc

Lean and Agile Manufacturing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PCET) sonrası Zorunlu Eğitim ve öğretim PGCE

Post Compulsory Education and Training (PCET) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile 11-16 ikincil Bilim PGCE

Secondary Science 11-16 with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje ve İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Project and Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüzey Desen Tasarımı (Moda ve Tekstil) BA (Onur)

Surface Pattern Design (Textiles for Fashion) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme master'ı (MBA)

Master of Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yıl Vakfı ile iş Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl