• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim Liderlik (Doktora)ve Politika Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Leadership and Policy Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Eğitim Bilimleri yüksek lisans

M.S. in Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Matematik B. A.

B.A. in Mathematics

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
Biyokimya Hızlandırılmış Master

Accelerated Master's Program (AMP) in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gıda Sistemlerinde Master' hızlandırılmış;Program s

Accelerated Master's Program in Food Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gıda Sistemlerinde (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Systems

Yüksek Lisans
Denetimli tez araştırma 20 kredi saatlik bir asgari dahil olmak üzere tam Zamanı - 75 Kredi
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Müzik Eğitimi lisans

B.S.in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Ed. Eğitim Liderlik

M.Ed. in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33-36 kredi
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
B. S. Egzersiz Bilimi

B.S. in Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karmaşık Sistemler ve Veri Bilim MS

MS in Complex Systems and Data Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Tarihi Koruma hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Historic Preservation

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doğal Kaynaklar B. S.

B.S. in Natural Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

Yüksek Lisans
75 Kredi saat tam Zamanı - Minimum
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Çevre, Toplum ve Halkla İlişkiler

Master of Science in Natural Resources - Environment, Society and Public Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) Erken Çocukluk Özel Eğitim

Master of Education (M.Ed.) in Early Childhood Special Education

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
12 (Öğretim Ciro: Beden Eğitimi İle Sınıf)Eğitimi lisans

B.S. in Education (Teaching Endorsement: Physical Education PreK- Grade 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Yunan B. A.

B.A. in Greek

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitimde lisans eğitimi (Öğretmenlik Ciro: Ortaöğretim Sınıflarda 7-12)

Bachelor of Science in Education (Teaching Endorsement: Secondary Education Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Çalışmalarında B. A.

B.A. in Film and Television Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Toplumsal Kalkınma, yüksek lisans ve Uygulamalı Ekonomi

Master of Science in Community Development and Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hayvan ve Veteriner Bilimleri alanında lisans - Ön-Veteriner/Pre-Profesyonel Bilim Konsantrasyon

B.S. in Animal and Veterinary Sciences - Pre-Veterinary/Pre-Professional Science Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan gelişiminde B. S. ve Aile Çalışmaları

B.S. in Human Development and Family Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Performans Müzik B. A. - Konsantrasyon

B.A. in Music - Concentration in Classical Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans derecesi - Klinik Laboratuvar Bilim Konsantrasyon

B.S. in Medical Laboratory Science - Clinical Laboratory Science Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Patoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathology

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 75 saat
Zooloji A. B.

B.A. in Zoology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Klinik ve Çeviri Bilim yüksek lisans

M.S. in Clinical and Translational Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Doğal Kaynakları

Doctor of Philosophy (PhD) in Natural Resources

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Science in Biostatistics

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Matematik hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
M. Ed. Özel Eğitimde

M.Ed. in Special Education

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Klasik Uygarlık B. A.

B.A. in Classical Civilization

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Tıbbi Laboratuar Bilimi M. S.

M.S. in Medical Laboratory Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
B. A. Bireysel olarak Tasarlanmış

B.A. in Individually Designed

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
M. Ed. 6 (Doğum - Yaş)Erken Çocukluk döneminde Özel Eğitim

M.Ed. in Early Childhood Special Education (Birth - Age 6)

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Nörobilim B. S.

B.S. in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Masters Program in Educational Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
RN Program BS

RN to BS Program

Lisans
Online/Uzaktan - 121 kredi
M. S. Malzeme Bilimi

M.S. in Materials Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Mühendislik Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Engineering Management

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik uygulamaları doğrudan Giriş Programı - Doktora

Direct Entry Program - Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve içerir 820 klinik saat
Kimya B. A.

B.A. in Chemistry

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Çevre Çalışmaları lisans

B.S. in Environmental Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Muhasebe hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hayvan Bilimi yüksek' hızlandırılmış;Program s

Accelerated Master's Program in Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğretiminde Sanatları Master - Yunan ve Latin

Master of Arts in Teaching - Greek and Latin

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Hayvan ve Veteriner Bilimleri B. S. - Atçılık Bilim

B.S. in Animal and Veterinary Sciences - Equine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Düzey Eğitim Öğretim Eğitimi lisans (5-9 Sınıflar)

B.S. in Education with Teaching in Middle Level Education (Grades 5-9)

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Antropoloji B. A.

B.A. in Anthropology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Coğrafya B. A.

B.A. in Geography

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İstatistik yüksek lisans

Master of Science in Statistics

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Yüksek lisans Danışmanlık

Master of Science in Counseling

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Tıbbi Laboratuar Bilimi S. - Halk Sağlığı Laboratuvarı Bilim Konsantrasyon

B.S. in Medical Laboratory Science - Public Health Laboratory Science Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Su Ekoloji ve Havza Bilim

Master of Science in Natural Resources - Aquatic Ecology and Watershed Science

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ekolojik Tarımda B. S.

B.S. in Ecological Agriculture

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Klinik program için tam Zamanı - Genel/Deneysel program için 75 Kredi ve 80 kredi
Erken Çocukluk Eğitimi lisans (Öğretmenlik Ciro: Erken Çocukluk Eğitimi, Doğum-3. Sınıf)

B.S. in Early Childhood Education (Teaching Endorsement: Early Childhood Education, Birth-Grade 3)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Hemşirelik yüksek lisans

M.S. in Nursing

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Çevre Mühendisliği (BS) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BS) in Environmental Engineering

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Bitki, yüksek lisans ve Toprak Bilimi

Master of Science in Plant and Soil Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Kimya hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistik, Matematik lisans eğitimi - Büyük

Bachelor of Science in Mathematics - Major in Statistics

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
Yunanca ve Latince M. A.

M.A. in Greek and Latin

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Çevre B. S. Bilimler

B.S. in Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan ve Veteriner Bilimleri B. S. - Süt Üretim

B.S. in Animal and Veterinary Sciences - Dairy Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik doğrudan Giriş Programı

Direct Entry Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36.5 kredi ve tam 820 klinik saat içerir-zaman
Japonca B. A.

B.A. in Japanese

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
B. Müzik Konsantrasyon Teknoloji ve İş A.

B.A. in Music Concentration in Technology and Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği

M.S. in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Sanat Eğitimi lisans (Öğretmenlik Ciro: Sanat Eğitimi İle-12)

B.S. in Art Education (Teaching Endorsement: Art Education PreK-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latince B. A.

B.A. in Latin

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Öğretim yüksek lisans - Biyoloji

Master of Science in Teaching - Biology

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Çin B. A.

B.A. in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Atletik Eğitim lisans

B.S. in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum ve Uluslararası Kalkınma B. S.

B.S. in Community and International Development

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
12 (Öğretim Ciro: Müzik Eğitimi İle Sınıf)Müzik Eğitimi lisans

B.S. in Music Education (Teaching Endorsement: Music Education PreK- Grade 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilim uzmanı ve Gıda Bilimleri

Master of Science in Nutrition and Food Sciences

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
İşletme doktorası - Pazarlama

B.S. in Business Administration - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. P. A.)Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration (M.P.A.)

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Adli Psikoloji A.

M.A. in Psychology

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Matematik M. S. T.

M.S.T. in Mathematics

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Öz B. S. Tasarlanmış

B.S. in Self-Designed

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
Elektrik Mühendisliği

M.S. in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
M. S. Hayvan Bilimi

M.S. in Animal Science

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Farmakoloji yüksek lisans

Master of Science in Pharmacology

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Kamu yönetiminde hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoloji M. S.

M.S. in Biology

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Tıbbi Laboratuvar Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Medical Laboratory Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Biyokimya yüksek lisans

Master of Science in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi B. A.

B.A. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği Bölümü

Bachelor of Arts in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji yüksek lisans

M.S. in Geology

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Ana' hızlandırılmış;Yunanca ve Latince Programları

Accelerated Master's Programs in Greek and Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Master (M. Ed.) Disiplinler arası

Master of Education (M.Ed.) in Interdisciplinary

Yüksek Lisans
36 kredi tam Zamanı - Minimum
Sanat Eğitimi lisans

B.S. in Art Education

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42-kredi
M. Ed. Disiplinlerarası Çalışmalarda

M.Ed. in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
(Doktora) Felsefe İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Hemşirelik Uygulama Yüksek Lisans Doktora

Postgraduate Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Psikoloji

B.A. in Psychology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Yunanca ve Latince Sanatları Master

Master of Arts in Greek and Latin

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Müfredat ve Öğretim (M. A. T) yüksek lisans - Ortaöğretim

Master of Arts (M.A.T) in Curriculum and Instruction - Secondary Education

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Biyoloji Bilim Master

Master of Science in Biology

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Alan Doğabilimci, yüksek lisans (Biyoloji Bölümü)

Master of Science in Field Naturalist (Plant Biology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sağlık B. S. Bilimler

B.S. in Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Çalışmalarda B. A.

B.A. in Asian Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Bitki Biyolojisi A. B.

B.A. in Plant Biology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Fizik B. S.

B.S. in Physics

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Kimya M. S.

M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Muhasebe Pre - Master

Pre - Master of Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya yüksek lisans

M.S. in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Orman ve Yaban hayatı Bilimleri

Master of Science in Natural Resources - Forest and Wildlife Sciences

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
(Doktora)Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Liderlik

Master of Education (M.Ed.) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Jeoloji B. A.

B.A. in Geology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Beslenme ve Gıda Bilimleri yüksek lisans

M.S. in Nutrition and Food Sciences

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Biyoloji B. A.

B.A. in Biology

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
M. S. Bilgisayar Bilimi

M.S. in Computer Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
İngilizce hızlandırılmış Yüksek Lisans

Accelerated Master’s Degree in English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Çevre Düşünce ve Kültür

Master of Science in Natural Resources - Environmental Thought and Culture

Yüksek Lisans
Saat tam Zamanı - en Az 30 kredi
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Biliminin Master

Master of Science in Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Cinsiyet, Cinsellik ve Kadın' B. A.;Çalışmaları s

B.A. in Gender, Sexuality and Women's Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Topluluk Girişimciliği B. S.

B.S. in Community Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan (Doktora), Beslenme ve Gıda Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Animal, Nutrition and Food Sciences

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
B. Kamusal İletişimde S.

B.S. in Public Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Matematik lisans eğitimi - Büyük

Bachelor of Science in Mathematics - Major in Mathematics

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP)

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Yüksek Lisans
Master derecesi ile tam Zamanlı - Lisans derecesi ile 3 1/2 yıl ve 1 1/2 - 2 1/2 yıl
Din B. A.

B.A. in Religion

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Matematik yüksek lisans

M.S. in Mathematics

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Zooloji B. S.

B.S. in Zoology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme lisans - Finans

B.S. in Business Administration - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihi Koruma yüksek lisans

Master of Science in Historic Preservation

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Müzik B. A. - Kompozisyon Konsantrasyon ve Teorisi

B.A. in Music - Concentration in Composition and Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı Malzeme Bilimi

Accelerated Master’s Program in Materials Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moleküler Genetik B. S.

B.S. in Molecular Genetics

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
M. Ed. Müfredat ve Öğretim yılında

M.Ed. in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Eğitim Master (M. Ed.) Müfredat ve Öğretim yılında

Master of Education (M.Ed.) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Farmakoloji Hızlandırılmış Master

Accelerated Master's Degree in Pharmacology (AMP) Program

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Sinirbilim yüksek lisans

M.S. in Neuroscience

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Caz Çalışmaları, Müzik B. A. - Konsantrasyon

B.A. in Music - Concentration in Jazz Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Çalışmalarda B. A.

B.A. in Environmental Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Hücresel, Moleküler ve Biyomedikal Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cellular, Molecular and Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Gıda Sistemlerinde yüksek lisans

Master of Science in Food Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 - 32 kredi saat
Doğal Kaynakları Bilim Çevre Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans (MELP)/Ana (MSNR)

Master of Environmental Law and Policy (MELP)/Master of Science in Natural Resources (MSNR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Dilbilim B. A.

B.A. in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları B. A.

B.A. in Russian and East European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji M. S. T.

M.S.T. in Biology

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Öğretim of Arts Master eğitim programları ve Öğretim

Master of Arts in Teaching Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İletişim Bilimleri ve Bozuklukları M. S.

M.S. in Communication Sciences and Disorders

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Gıda Sistemlerinde B. S.

B.S. in Food Systems

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Gıda Sistemlerinde M. S.

M.S. in Food Systems

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Müfredat ve Öğretim (M. A. T) yüksek lisans - Orta Seviye Eğitim

Master of Arts (M.A.T) in Curriculum and Instruction - Middle Level Education

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Beslenme ve Gıda Bilimleri B. S. (NFS)

B.S. in Nutrition and Food Sciences (NFS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Tıp biliminde M. S.

M.S. in Medical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Bilim hızlandırılmış Master Danışmanlık

Accelerated Master of Science in Counseling

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Jeoloji yüksek lisans

Master of Science in Geology

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Eğitim Bilimleri doktorası, Beslenme ve Gıda Bilimleri

B.S. in Dietetics, Nutrition and Food Sciences

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Bitki Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Plant Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Bitki ve Toprak Bilimi M. S.

M.S. in Plant and Soil Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
6 (Öğretim Ciro: İlköğretim K - Sınıfı)Eğitimi lisans

B.S. in Education (Teaching Endorsement: Elementary Education K- Grade 6)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Ed. Yüksek Öğretim ve Öğrenci İşleri Yönetimi

M.Ed. in Higher Education and Student Affairs Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları B. A.

B.A. in Latin American and Caribbean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman M. A.

M.A. in German

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Malzeme Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
Fizik Tedavi Programı doktor

Doctor of Physical Therapy Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri lisans

B.S. in Computer Science and Information Systems

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
İtalyan Çalışmalarda B. A.

B.A. in Italian Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Klinik ve Kinetik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical and Translational Science

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
İngilizce B. A.

B.A. in English

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri A. B.

B.A. in Computer Science

Lisans
120 dönem kredi tam Zamanı - Minimum
Biyokimya B. S.

B.S. in Biochemistry

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişim Bilimleri lisans ve Bozuklukları

Bachelor of Science in Communication Sciences and Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce M. A.

M.A. in English

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Jeoloji B. S.

B.S. in Geology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Felsefe B. A.

B.A. in Philosophy

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Mühendisliği

B.S. in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (DNP) Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice (DNP) in Nursing

Yüksek Lisans
Lisans (mezun) tam Zamanlı - 1.5 - (yüksek lisans derecesi ile mezun) 2.5 yıl; 3.5 yıl
Bitki Biyoloji B. S.

B.S. in Plant Biology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Matematik Bilimleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Eğitim Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Dietetics

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tıp Biliminin Master

Master of Medical Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Biyolojik Bilimler lisans

B.S. in Biological Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora) Felsefe Bitki ve Toprak Bilimleri doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Plant and Soil Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
İşletme lisans - İş analizi

B.S. in Business Administration - Business Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik yüksek lisans

M.S. in Physics

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
6 (Doğum-Yaş)Öğretmenliği lisans - Erken Çocukluk Özel Eğitim

B.S. in Teacher Education - Early Childhood Special Education (Birth-Age 6)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Patoloji yüksek lisans

Master of Science in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Eğitim doktor (Ed.D.) Eğitim Liderlik ve Politika Çalışmaları

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Leadership and Policy Studies

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 3 - 3,5
Karmaşık Sistemler ve Veri Bilim hızlandırılmış Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Complex Systems and Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik Performans Müzik lisans - Konsantrasyon

Bachelor of Music - Concentration in Music Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi, yüksek lisans

Master of Science in Materials Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
Mikrobiyolojide B. S.

B.S. in Microbiology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Biyomedikal Mühendisliği

B.S. in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği

B.S. in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Peyzaj Bahçecilik B. S.

B.S. in Sustainable Landscape Horticulture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karmaşık Sistemler ve Veri Bilimi yüksek lisans

M.S. in Complex Systems and Data Science

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
İşletme lisans - Muhasebe

B.S. in Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Klinik ve Ötelenme Bilim doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical and Translational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
İnsan İşleyen (Doktora)ve Rehabilitasyon Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Functioning and Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Parklar, Rekreasyon ve Turizm B. S.

B.S. in Parks, Recreation and Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik ve Ötelenme Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Clinical and Translational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Doğal Kaynakları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Natural Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
(Bitki ve Toprak Bilimi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Plant and Soil Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Tıbbi Radyasyon Bilimleri B. S. - Nükleer Tıp Teknolojisi Konsantrasyon

B.S. in Medical Radiation Sciences - Nuclear Medicine Technology Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans

M.S. in Natural Resources

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Gıda Sistemlerinde (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Food Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Makine Mühendisliği hızlandırılmış Yüksek Lisans Programı

Accelerated Master’s Program in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
75 Kredi saat tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı hızlandırılmış Master

Accelerated Master of Public Health

Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Yunanca ve Latince M. A. T.

M.A.T. in Greek and Latin

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 saat
İstatistik yüksek lisans

M.S. in Statistics

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
(Doktora)İnsan çalışmasında ve Rehabilitasyon Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Functioning and Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hayvan ve Veteriner Bilimleri B. S. - Hayvanat Bahçesi, Egzotik ve Arkadaşı Hayvan Toplama

B.S. in Animal and Veterinary Sciences - Zoo, Exotic, and Companion Animal Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe yüksek lisans

Master of Accountancy

Yüksek Lisans
Otuz krediden tam Zamanı - Minimum
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Alan Natüralist M. S.-Bitki Biyolojisi

M.S. in Field Naturalist -Plant Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Doktor Felsefesi (Doktora) Hücresel, Moleküler ve Biyomedikal Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Cellular, Molecular and Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yetmiş en Az beş kredi
Fizik B. A.

B.A. in Physics

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 kredi saat