• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

BSc Kimya Mühendisliği

BSc in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pre-Kamu Yönetimi Master Programı

Pre-Master’s Programme in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Uygulamalı Matematik yüksek lisans

MSc in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Avrupa Çalışmaları Master Programı öncesi

Pre-Master’s Programme in European Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - toplam 30
İş BSc ve

BSc in Business and IT

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Psychology

Yüksek Lisans
30 Hollandalı HBO öğrenciler; Genel/Akademik bölümü tam Zamanlı - 45 EC - EC
Makine Mühendisliği MSc

MSc in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Civil Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
İnternetten Yüksek Lisans Programı Bilim Ve Teknoloji

Pre-Master’s Programme in Internet Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
İş İdaresi Yüksek Lisans Programı

MSc in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Matematik BSc

BSc in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Fizik MSc

MSc in Applied Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - toplam 30
İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öncesi

Pre-Master’s Programme in Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - toplam 30
Ön İnşaat Yönetimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Pre-Master’s Programme in Construction Management and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Gömülü Sistemler yüksek lisans

MSc in Embedded Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Yönetimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

MSc in Construction Management and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Industrial Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredileri
Yönetim, Toplum ve Teknolojisi lisans

BSc in Management, Society and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(PDEng) Mühendislik Doktora - Bakım

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) - Maintenance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimi BSc

BSc in Industrial Engineering and Management Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Yönetimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Industrial Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15-30 Avrupa Kredi
Sistemleri ve Kontrol Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Systems and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Makine Mühendisliği Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
BSc İletişim Bilimi

BSc in Communication Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bu Davranış, Biyomedikal için Metodoloji yüksek lisans ve İstatistik ve Sosyal Bilimler

MSc in Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans Programı ön

Pre-Master’s Programme in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Geo MSc-bilgi Bilimi ve Toprak Gözlem

MSc in Geo-information Science and Earth Observation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Pre-Master Programı

Pre-Master’s Programme in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Bilgisayar Bilim ve Mühendisliği BSc

BSc in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans

MSc in Industrial Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans Bilgi Teknolojisi

MSc in Business Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Bilim ve Teknoloji yüksek lisans

MSc in Educational Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PDEng) Mühendislik Doktorası - İnşaat Mühendisliği

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) - Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc Kimya Mühendisliği

MSc in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öncesi Eğitim Bilim Master Programı ve Teknoloji

Pre-Master’s Programme in Educational Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - toplam 30
Mekansal Mühendisliği MSc

MSc in Spatial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans

MSc in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnternet Bilim ve Teknoloji yüksek lisans programı

MSc in Internet Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gömülü Sistemler Yüksek Lisans Programı öncesi

Pre-Master’s Programme in Embedded Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - toplam 30
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

MSc in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(ATLAS)Teknolojisi lisans ve Liberal Sanat ve bilim

BSc in Technology and Liberal Arts and Sciences (ATLAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Enerji Yönetimi

MSc in Environmental and Energy Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilimleri yüksek lisans

MSc in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PDEng) Mühendislik lisans - Enerji ve Proses Teknolojisi

Professional Doctorate in Engineering (PDEng) - Energy and Process Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji BSc

BSc in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları.

MSc in Geographical Information Management and Applications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim, Teknoloji ve Toplum Felsefe yüksek lisans

MSc in Philosophy of Science, Technology and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sürdürülebilir Enerji ve Teknoloji Master Programı öncesi

Pre-Master’s Programme in Sustainable Energy and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi