• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Planlama, yüksek lisans - Çevre Planlama

Master of Science in Planning - Environmental Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretim Bilim Onur lisans - Biyokimya (Büyük) / Master

Bachelor of Science Honours - Biochemistry (Major) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Dilbilim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Fizik Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Slav Dilleri ve Edebiyatları yüksek lisans

Master of Arts in Slavic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
(1 yıl) tam Zamanı - 2 Seansları
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Yunan Sanat Onur lisans -

Bachelor of Arts Honours - Greek

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Sociology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Public Health in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset Bilimi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Political Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Bilim Onur lisans - Jeoloji

Bachelor of Science Honours - Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Tiyatro, Drama ve Performans Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Theatre, Drama and Performance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din Sanatları Master

Master of Arts in Religion

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Havacılık ve uzay Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Aerospace Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Etik, Toplum ve Hukuk

Bachelor of Arts Honours - Ethics, Society and Law

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Kitap ve Medya Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Book and Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Master (MMus) Caz

Master of Music (MMus) in Jazz

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Yarı yıl
Öğretmenlik (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - biyoloji Kimya

Bachelor of Science Honours - Biological Chemistry (Specialist) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Doktora - Okulda Doktora ve Klinik Çocuk Psikolojisi

Ph.D - Doctor of Philosophy in School and Clinical Child Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master ve Kimya Uygulanan

Master of Applied Science in Chemical Engineering and Applied Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Seans
Onur Sanatlar lisans - Afrika Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - African Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Çevre Coğrafya

Bachelor of Arts Honours - Environmental Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Sinema Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Cinema Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Temel İmmünoloji Yüksek Lisans Programı

MSc in Fundamental Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Yarı yıl
(M) Hemşirelik yüksek lisans - Sağlık Sistemleri, Liderlik ve Yönetim

Master of Nursing (MN) - Health Systems Leadership and Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomik Analiz ve Politika Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Economic Analysis and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistikler Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Statistics

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 Seans
Sağlık ve Yaşam Bilimleri İş İdaresi küresel Yönetim MBA - Master

Global Executive MBA - Master of Business Administration in Healthcare and Life Sciences

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Altyapı Mühendislik

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Infrastructure Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Rönesans Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Renaissance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Mathematics

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Biyomedikal Mühendislik Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Seans
(DMA) Müzik Sanat doktor - İşbirlikçi Piyano

Doctor of Musical Arts (DMA) - Collaborative Piano

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Kamu Politikası

Bachelor of Arts Honours - Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanat)Sanat Onur lisans Bilişsel Bilim

Bachelor of Arts Honours - Cognitive Science (Arts)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisansı - Aktüerya

Bachelor of Science Honours - Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Sağlık MA

MA in Music and Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur Sanatlar lisans - İletişim, Kültür, Bilgi ve Teknoloji

Bachelor of Arts Honours - Communication, Culture, Information, and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Sanat Onur lisans - Türkçe (Büyük) / Master

Bachelor of Arts Honours - English (Major) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Onur Sanatlar lisans - Şehir Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - City Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yakın ve Orta Doğu Medeniyetleri Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Near and Middle Eastern Civilizations

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Ticaret lisans - Yönetim

Bachelor of Commerce - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Hücre ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science Honours - Cell and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Sinirbilim

Bachelor of Science Honours - Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Sanat Onur lisans - Fransızca (Uzman) / Master

Bachelor of Arts Honours - French (Specialist) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
(MHSc) Sağlık Bilimleri Klinik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Health Science (MHSc) in Clinical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Onur lisans - Biyomedikal Farmakoloji ve Toksikoloji

Bachelor of Science Honours - Pharmacology and Biomedical Toxicology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in History of Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 veya 3 Seans
Bilim Onur lisans - Çevre Kimyası

Bachelor of Science Honours - Environmental Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet Sağlık Yönetimi / Ana Sağlığı Ana Bilim

Master of Health Science in Health Administration / Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği Felsefe(Doktora) ve Uygulamalı Kimya

Ph.D - Doctor of Philosophy in Chemical Engineering and Applied Chemistry

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Müzik ve Sağlık Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Music and Health

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Planlama, yüksek lisans - Ekonomik Planlama ve Politika

Master of Science in Planning - Economic Planning and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in History

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Yakın ve Orta Doğu Uygarlıkları yüksek lisansını

Master of Arts in Near and Middle Eastern Civilizations

Yüksek Lisans
(1 yılı opsiyonlu) tam Zamanı - 3 Seans
Chil Sanatlar (Uzman) / Ana İnsan Öğrenme Sanat Onur lisans - Biricikliği ...

Bachelor of Arts Honours - Exceptionality in Human Learning (Specialist) / Master of Arts in Chil ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İnşaat Mühendisliği (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre Biyolojisi ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Biology (Specialist) / Master of Engineering in Civil ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çocuk Sanat Sanat Onur lisans - Psikoloji (Büyük) / Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim

Bachelor of Arts Honours - Psychology (Major) / Master of Arts in Child Study and Education

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sanat Sanat Onur lisans - Tarih

Bachelor of Arts Honours - History of Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Eğitimi ve toplumsal Kalkınma Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Adult Education and Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
S Master inab Bilim (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre Bilimi ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Science (Specialist) / Master of Science in Sustainab ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilgi Sanat Onur lisans İnteraktif Dijital Medya (Uzman) / Master

Bachelor of Arts Honours - Interactive Digital Media (Specialist) / Master of Information

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Uygulamalı Klinik Farmakoloji yüksek lisans

Master of Science in Applied Clinical Pharmacology

Yüksek Lisans
Gelişmiş tam Zamanı - tam 6 Yarı yıl süresi; 3 Yarı yıl-ayakta
Onur Sanatlar lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts Honours - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Endodontik

Master of Science in Dentistry - Endodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Moleküler Genetik konusunda yüksek lisans

Master of Science in Molecular Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Yarı yıl
Psikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Biyolojisi

Bachelor of Science Honours - Biodiversity and Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Uygulamalı İstatistik

Bachelor of Science Honours - Applied Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim lisans eğitimi Şeref - Psikoloji (Büyük) / Master

Bachelor of Science Honours - Psychology (Major) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Onur Sanatlar lisans - Gazetecilik

Bachelor of Arts Honours - Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Teoloji eğitim

Doctor of Philosophy (PhD) in Theological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Sağlık Bilimleri (İş ve Çevre Sağlığı)Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Public Health Sciences (Occupational and Environmental Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts Honours - Political science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Onur bekarlığa veda - Yerli Çalışmalar

Bachelor of Arts Honours - Indigenous Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Küresel Sağlık

Bachelor of Science Honours - Global Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp alanında yüksek lisans ve Patobiyoloji

Master of Science in Laboratory Medicine and Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Yarı yıl
Mühendislik op (Uzman İşbirliği) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre Kimyası ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Chemistry (Specialist Co-op) / Master of Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Kamu Diş Sağlığı

Master of Science in Dentistry - Dental Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Doktora - Ekoloji Doktora ve Evrimsel Biyoloji

Ph.D - Doctor of Philosophy in Ecology and Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Yüksek Öğretimde Eğitim Master

Master of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 - 5 Seans
Stratejik Yönetim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Strategic Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Ağız, diş ve Çene Patoloji ve/veya Oral İlaç

Master of Science in Dentistry - Oral and Maxillofacial Pathology and/or Oral Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
İspanyolca Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mimarlık yüksek lisans (post -)

Masters of Architecture (post-professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafya Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Geography

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Onur Sanatlar lisans - Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts Honours - International Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Tıbbi Radyasyon Bilimleri lisans - Nükleer Tıp ve Moleküler Görüntüleme Teknolojisi

Bachelor of Science in Medical Radiation Science - Nuclear Medicine and Molecular Imaging Technology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Performans Müzik lisans - Ses Çalışmaları

Bachelor of Music in Performance - Voice Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Genom Biyoloji

Bachelor of Science Honours - Genome Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Juris Doktor / MBA - Master

Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans (Bağımlılık ve Ruh Sağlığı)

Master of Science in Community Health (Addictions and Mental Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Doktora - Diş Hekimliği Doktora (Protez)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Dentistry (Prosthodontics)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Onur Sanatlar lisans - Tarih

Bachelor of Arts Honours - History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilim Onur lisans - Ruh Sağlığı Çalışmaları (Uzman) / Master

Bachelor of Science Honours - Mental Health Studies (Specialist) / Master of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Konuşma, yüksek lisans-Dil Patolojisi

Master of Science in Speech-Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
KMİM (MI)) Bilgi ana - Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi

Master of Information (MI) - Knowledge Management and Information Management (KMIM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Onur lisans - Matematik ve Fizik

Bachelor of Science Honours - Mathematics and Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Müzik ve Kültür

Bachelor of Arts Honours - Music and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Matematik ve Uygulamaları

Bachelor of Science Honours - Mathematics and its Applications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tr Moleküler Genetik doktora Moleküler Genetik konusunda Doktora: Hesaplamalı Biyoloji ...

Ph.D - Doctor of Philosophy in Molecular Genetics: Computational Biology in Molecular Genetics Tr ...

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Doktora - Bilgi Çalışmalar Doktora (Kültür Mirası)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Information Studies (Cultural Heritage)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aile Halk Sağlığı Master ve Toplum Tıp

Master of Public Health in Family and Community Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16-24 ay
Geçmiş Performans (MMus) Müzik Master

Master of Music (MMus) in Historical Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Yarı yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Physics

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Onur Sanatlar lisans - Örnekleri

Bachelor of Arts Honours - Bioethics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik op (Uzman İşbirliği) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre Fizik ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Physics (Specialist Co-op) / Master of Engineering in ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Erken Müzik) (DMA) Müzik Sanat doktor - Performans

Doctor of Musical Arts (DMA) - Performance (Early Music)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi yüksek lisans - Genel Akışı

Master of Arts in Economics - General Stream

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Bakanlık doktor (Val)

Doctor of Ministry (DMin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Sanat)Sanat Onur bekar - Orman Koruma

Bachelor of Arts Honours - Forest Conservation (Arts)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Risk Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Financial Risk Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Doğu Asya Araştırmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Okulda yüksek lisans ve Klinik Çocuk Psikolojisi

Master of Arts in School and Clinical Child Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Lisans eğitimi Şeref - Orman Biyoloji Bilimleri

Bachelor of Science Honours - Forest Biomaterials Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts Honours - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hıristiyan Kökenleri Sanat Onur lisans - Din:

Bachelor of Arts Honours - Religion: Christian Origins

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - hücrede Doktora ve sistem Biyolojisi

Ph.D - Doctor of Philosophy in Cell and Systems Biology

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Onur Sanatlar lisans - Arkeoloji

Bachelor of Arts Honours - Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans - İklim Değişikliği Etki Değerlendirmesi

Master of Environmental Science - Climate Change Impact Assessment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Tıp Bilimi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Medical Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Danışmanlık Psikoloji Eğitim yüksek lisans - Danışmanlık ve Psikoterapi

Master of Education in Counselling Psychology - Counselling and Psychotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretmenlik (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Matematik

Bachelor of Science Honours - Mathematics (Specialist) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Çocuk diş Hekimliği)Diş Hekimliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Dentistry (Pediatric Dentistry)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans - Mimari Çalışmalar

Bachelor of Arts - Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Çevre istatistik araştırma

Bachelor of Science Honours - Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Dil Öğretme ve Öğrenme: Fransızca ve İtalyanca

Bachelor of Arts Honours - Language Teaching and Learning: French and Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik Danışmanlık alanında yüksek lisans

Master of Science in Genetic Counselling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Tüzel Bilim doktor

Doctor of Juridical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık alanında yüksek lisans ve Klinik Psikoloji

Master of Arts in Counselling and Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Lisans eğitimi Şeref - Astronomi Bilimleri

Bachelor of Science Honours - Astronomical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Klasik Medeniyet

Bachelor of Arts Honours - Classical Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Yönetimi ve Muhasebe

Bachelor of Business Administration - Management and Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Biyofizik Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Medical Biophysics

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
(DMA) Müzik Sanat doktor - Solo Piyano

Doctor of Musical Arts (DMA) - Solo Piano

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Diş Hekimliği Doktora (Ağız, diş ve Çene Cerrahisi)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Dentistry (Oral and Maxillofacial Surgery)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Onur Sanatlar lisans - Celtic Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Celtic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans - İktisat

Bachelor of Commerce - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Onur bekar Kadın ve toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Women and Gender Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Onur Sanatlar lisans - Ortaçağ Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Mediaeval Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim doktora - Yüksek Öğrenim

Doctor of Education - Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Müzik Felsefe Doktor (Etnomüzikoloji)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Music (Ethnomusicology)

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Bilgi Sanat Onur lisans - Dijital İşletme Yönetimi (Uzman) / Master

Bachelor of Arts Honours - Digital Enterprise Management (Specialist) / Master of Information

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Bilim Onur diploması - Davranış, Genetik ve Nörobiyoloji

Bachelor of Science Honours - Behaviour, Genetics and Neurobiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Adalet Eğitim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Social Justice Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro yüksek lisans, Tiyatro ve Performans Çalışmaları

Master of Arts in Drama, Theatre and Performance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Fizik Tedavi yüksek lisans

Master of Science in Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Performans Müzik lisans - Klavye

Bachelor of Music in Performance - Keyboard

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - İstatistik

Bachelor of Arts Honours - Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Uygulamalı Bilim Master ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Lisans İşletme - Stratejik Yönetim

Bachelor of Business Administration - Strategic Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma alanında İngilizce yüksek lisans

MA in English in the Field of Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Seans
Lisans eğitimi Şeref - Sentetik ve Katalitik Kimya

Bachelor of Science Honours - Synthetic and Catalytic Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji, yüksek lisans ve Evrimsel Biyoloji

Master of Science in Ecology and Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 Seans
(Bilim)Sanat Onur bekar - Orman Koruma

Bachelor of Arts Honours - Forest Conservation (Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Güney Slav Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - South Slavic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık Psikoloji Eğitim yüksek lisans - Genel Ruh Sağlığı ve Danışmanlık Psikolojisi

Master of Education in Counselling Psychology - Global Mental Health and Counselling Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 Seans
Fizyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Physiology

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Onur Sanatlar lisans - Biyokimya

Bachelor of Arts Honours - Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Kriminoloji ve Sosyo-Hukuki Çalışmalar

Bachelor of Arts Honours - Criminology and Socio-Legal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa ve Rusya'da yüksek lisans

Master of Arts in European and Russian Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astronomi, yüksek lisans ve Astrofizik

Master of Science in Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Sosyal hizmet Bilim Onur lisans - Ruh Sağlığı Çalışmaları (Uzman Co-op) / Master

Bachelor of Science Honours - Mental Health Studies (Specialist Co-op) / Master of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Onur Sanatlar lisans - Coğrafya

Bachelor of Arts Honours - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik ve Politika Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 - 6 Seans
Müfredat Çalışmaları alanında yüksek lisans ve Öğretmen Gelişimi

Master of Arts in Curriculum Studies and Teacher Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
(Epidemiyoloji)Halk Sağlığı Bilimler Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Public Health Sciences (Epidemiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Fizyoloji

Bachelor of Science Honours - Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Eğitimi yüksek lisans

MA in Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Öğrenme Sanat Onur lisans - Biricikliği

Bachelor of Arts Honours - Exceptionality in Human Learning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz, yüksek lisans Bilimler

Master of Science in Exercise Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Doktora - Müfredat Çalışmalarında Felsefe Doktoru ve Öğretmen Gelişimi

Ph.D - Doctor of Philosophy in Curriculum Studies and Teacher Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans (post -)

Masters of Landscape Architecture (post-professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onur Sanatlar lisans - Hıristiyanlık ve Kültür

Bachelor of Arts Honours - Christianity and Culture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cı Mühendisliği (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre istatistik araştırma ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Geoscience (Specialist) / Master of Engineering in Ci ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Maliye Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Operasyon Yönetimi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Ortaçağ Çalışmaları Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Medieval Studies

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Bilim Onur lisans - Biyolojik Fizik

Bachelor of Science Honours - Biological Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi ve Astrofizik Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Lisans giriş doğrudan tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl-
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık doktor (PharmD)

Doctor of Pharmacy (PharmD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi

Master of Science in Dentistry - Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
(Bilgi Sistemleri, Medya ve Tasarım)Bilgi bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Information Studies (Information Systems, Media and Design)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Tedavi

Master of Science in Dentistry - Periodontics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
(Kütüphane ve Bilgi Bilimi)Bilgi bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Information Studies (Library and Information Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Ağız, diş ve Çene Radyoloji

Master of Science in Dentistry - Oral and Maxillofacial Radiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Sosyal Adalet, Eğitimde Sanatları Master

Master of Arts in Social Justice Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal İletişim alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Farmakoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Pharmacology

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Antropoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Anthropology

Yüksek Lisans
Lisans giriş doğrudan tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl-
Sağlık Politikası, Yüksek Lisans, Yönetim ve Değerlendirme

Master of Science in Health Policy, Management and Evaluation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Yarı yıl
Doktora - Diş Hekimliği Doktora (Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Dentistry (Orthodontics and Dentofacial Orthopedics)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Öğretmenlik (Uzman Co-op) Bilim Onur lisans - Çevre Kimyası / Master

Bachelor of Science Honours - Environmental Chemistry (Specialist Co-op) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Bütünleştirici Biyoloji

Bachelor of Science Honours - Integrative Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılar için PharmD

PharmD for Pharmacists

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim doktora - Sosyal Adalet Eğitim

Doctor of Education - Social Justice Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Biyomedikal İletişim

Bachelor of Science Honours - Biomedical Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Uygulamalı Bilim lisans - Malzemeler

Bachelor of Applied Science - Materials Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Sermaye Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Equity Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Uluslararası Kalkınma Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - International Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji yüksek lisans

Master of Arts in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Onur Sanatlar lisans - İktisat

Bachelor of Arts Honours - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Italian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Müfredat Çalışmalarında Eğitim Master ve Öğretmen Gelişimi

Master of Education in Curriculum Studies and Teacher Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 Seans
Malzemeler (MEng) Mühendisliği Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Engineering (MEng) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Energy Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Environmental Science

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Bilim Onur lisans - Bitki Biyolojisi

Bachelor of Science Honours - Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Yönetimi ve İnsan Kaynakları

Bachelor of Business Administration - Management and Human Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Sağlık Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Health Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BKİN)Kinezyoloji lisans

Bachelor of Kinesiology (BKIN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Onur - Gelişim Biyolojisi

Bachelor of Science Honours - Developmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Amerikan Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Uluslararası Kalkınma Çalışmaları

Bachelor of Science Honours - International Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Yönetimi ve Finans

Bachelor of Business Administration - Management and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Fince Çalışmalar

Bachelor of Arts Honours - Finnish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Sağlık Politikası alanında Doktora, Yönetim ve Değerlendirme

Ph.D - Doctor of Philosophy in Health Policy, Management and Evaluation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilim Onur lisans - Endüstri Mühendisliği

Bachelor of Applied Science Honours - Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Muhasebe Master (MFAcc)

Master of Forensic Accounting (MFAcc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur Sanatlar lisans - Drama

Bachelor of Arts Honours - Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Medya Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Onur lisans - Mühendislik (Uzman Co-op) Çevresel istatistik araştırma / Ana ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Geoscience (Specialist Co-op) / Master of Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Maden Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Mineral Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Laboratuvar Tıp ve Patobiyoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Laboratory Medicine and Pathobiology

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Hücre içinde yüksek lisans ve sistem Biyolojisi

Master of Science in Cell and Systems Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Yarı yıl
Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans ve Eğitim

Master of Arts in Developmental Psychology and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Kriminolojide Sanat Juris Doktor / Master

Juris Doctor / Master of Arts in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Onur lisans - Matematik

Bachelor of Science Honours - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Slav Dilleri ve Edebiyatları Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Slavic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mİ) Bilgi Master - Kritik Bilgi Politika Çalışmaları

Master of Information (MI) - Critical Information Policy Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur Sanatlar lisans - Beşeri Coğrafya

Bachelor of Arts Honours - Human Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya yüksek lisans

Master of Science in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
İspanyolca yüksek lisans

Master of Arts in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Ve Teknoloji Tarihi alanında doktora ve Felsefe

Doctor of Philosophy in History and Philosophy of Science and Technology

Yüksek Lisans
Zamanı tam Zamanı - 4 yıl tam zamanlı (full-time) 5 yıl doğrudan giriş; 6 yıl esnek-
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Germen Dillerinde yüksek lisans ve Edebiyatları

Master of Arts in Germanic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 Seansları
Bilim Onur lisans - Coğrafya

Bachelor of Science Honours - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi Şeref - Paleontoloji

Bachelor of Science Honours - Paleontology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Uygulamalı Bilim lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Applied Science in Engineering Science - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Tedavi yüksek lisans Duran Seçenek Gelişmiş

Master of Science in Physical Therapy Advanced Standing Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Onur Sanatlar lisans - Dilbilim

Bachelor of Arts Honours - Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş hekimliğinde yüksek lisans - Ağız ve Çene Cerrahisi

Master of Science in Dentistry - Oral and Maxillofacial Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Performans Müzik lisans - Enstrümantal

Bachelor of Music in Performance - Instrumental

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Onur İngilizce - Macarca Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Hungarian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
Sosyoloji lisans Onur -

Bachelor of Arts Honours - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Juris Doktor / Master

Juris Doctor / Master of Information

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Tiyatro ve Drama Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Theatre and Drama Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Ve Teknoloji Sanat Onur lisans - Tarih ve Felsefe

Bachelor of Arts Honours - History and Philosophy of Science and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya yüksek lisans

Master of Arts in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 Seans
(M) Hemşirelik yüksek lisans - Klinik Hemşirelik

Master of Nursing (MN) - Clinical Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Onur - İstihdam İlişkileri

Bachelor of Arts Honours - Employment Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - çek ve Slovak Çalışmalar

Bachelor of Arts Honours - Czech and Slovak Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişim psikolojisinde Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim

Master of Education in Developmental Psychology and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 Seans
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Science in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim Onur lisans - Biyoenformatik ve Hesaplamalı Biyoloji

Bachelor of Science Honours - Bioinformatics and Computational Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Sanatlar lisans - Çevre Ahlakı

Bachelor of Arts Honours - Environmental Ethics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Biyoistatistik)Halk Sağlığı Bilimler Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Public Health Sciences (Biostatistics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Büyük) / Ana Sanat Onur bekar - İletişim, Kültür, Bilgi ve Teknoloji ...

Bachelor of Arts Honours - Communication, Culture, Information and Technology (Major) / Master of ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Havacılık Bilim ve Mühendislik Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Aerospace Science and Engineering

Yüksek Lisans
Lisans derecesi tam Zamanı - -zaman; 5 yıl doğrudan-4 yıl tam giriş
Ch Mühendislik (Uzman) / Ana Bilim Onur lisans - Çevre istatistik araştırma ...

Bachelor of Science Honours - Environmental Geoscience (Specialist) / Master of Engineering in Ch ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilim)Onur Sanatlar lisans Bilişsel Bilim

Bachelor of Arts Honours - Cognitive Science (Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Onur bekar - Çevre ve Toksikoloji

Bachelor of Arts Honours - Environment and Toxicology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzikolojide Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Musicology

Yüksek Lisans
Lisans (Doğrudan giriş) tam Zamanı - (tam zamanlı) 4 yıl, 5 yıl
Onur Sanatlar lisans - Budist Çalışmaları

Bachelor of Arts Honours - Buddhist Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MHSc) Sağlık Bilim Master Örnekleri içinde

Master of Health Science (MHSc) in Bioethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Ekonomi ve Finans Bilim Onur lisans - Matematik Uygulamaları

Bachelor of Science Honours - Mathematical Applications in Economics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bayındırlık Çalışmalarında Görsel Çalışmalar yüksek lisans

Masters of Visual Studies in Curatorial Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur Sanatlar lisans - Çevre Yönetimi

Bachelor of Arts Honours - Environmental Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mİ) Bilgi Master - Arşiv ve Kayıt Yönetimi Konsantrasyon

Master of Information (MI) - Archives and Records Management Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MHI)Sağlık Master Bilişim

Master of Health Informatics (MHI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 Seans
İşletme Onur lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler

Bachelor of Business Administration Honours - Human Resources Management and Industrial Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma (MHSc) Sağlık Bilimleri ana-Dil Patolojisi

Master of Health Science (MHSc) in Speech-Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
MA Müzik Teorisi

MA in Music Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Eğitimi ve toplumsal Kalkınma alanında yüksek lisans

Master of Arts in Adult Education and Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Müzik lisans - Kapsamlı

Bachelor of Music - Comprehensive

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Hekimliği (Diş Halk Sağlığı)Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Dentistry (Dental Public Health)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Siyaset Bilimi Doktora Juris Doktor / Doktor

Juris Doctor / Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Yönetim Çalışmaları için Onur Sanatlar lisans - İktisat

Bachelor of Arts Honours - Economics for Management Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Planlama ve Geliştirme Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Urban Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Radyasyon Sağlığı yüksek lisans (MHSc) Bilimler

Master of Health Science (MHSc) in Medical Radiation Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 Seans
Yenilik Yönetimi Master (MMI)

Master of Management of Innovation (MMI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim Onur lisans - Biyoenformatik

Bachelor of Science Honours - Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretmenlik (Uzman) Bilim Onur lisans - Çevre Kimyası / Master

Bachelor of Science Honours - Environmental Chemistry (Specialist) / Master of Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl