• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İlköğretimde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Çalışmaları lisans (BLS)

Bachelor of Liberal Studies (BLS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Marketing Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
M. Ed. Eğitim Liderlik

M.Ed. in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Applied Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik yüksek lisans

M.S. in Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya alanında lisans

Bachelor of Arts in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet Bilim Master

Master of Science in Criminology and Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. Ed) Eğitim Master eğitim programları ve Öğretim yılında

Master of Education (M.Ed) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans programı Yazma

Bachelor of Arts in Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş analizi Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Business Analytics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Finance Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yönetimi B. S.

B.S. in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilgi Sistemleri lisans

B.S. in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Tasarımı ve Teknolojisi yüksek lisans

M.S. in Instructional Design and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Spor Yöneticiliği lisans programı

Bachelor of Science in Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil İngilizce Eğitimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Secondary English Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeni Medya Üretim lisans programı

Bachelor of Arts in New Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
İşletme İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Business Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik Tasarım Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in International Business and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Sosyal Bilimler Eğitiminde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Secondary Social Science Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Eğitimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kişisel numara)Hemşirelik Bilim dört Yıllık Lisans

Four-Year Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz ve Beslenme Bilimi yüksek lisans

M.S. in Exercise and Nutrition Science

Yüksek Lisans
33 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Dans lisans programı (Uygulamalı)

Bachelor of Arts in Dance (Applied)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Bilimleri lisans-Biyoloji

Bachelor of Science in Marine Science-Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe B. S.

B.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atletik Eğitim lisans

Bachelor of Science in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hekimin Master Yardımcısı Tıp

Master of Physician Assistant Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 ay
Müzikal Tiyatro Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Musical Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim Matematik Eğitimi lisans eğitimi

Bachelor of Science in Secondary Mathematics Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Bilimleri lisans-Kimya

Bachelor of Science in Marine Science-Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Performansı yönetimi

Bachelor of Science in Human Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber B. S.

B.S. in Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik B. S.

B.S. in Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama yüksek lisans

Master of Science in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 - 46 kredi saat
Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri lisans

Bachelor of Science in International Business and Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bölümü

Bachelor of Arts in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans, Matematik

B.S. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Information Systems Management Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in International Business Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gazetecilik lisans programı

Bachelor of Arts in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Girişimcilik lisans

Bachelor of Science in International Business and Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Ekonomi lisans eğitimi

Bachelor of Science in International Business and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilişim Teknolojisi lisans

B.S. in Business Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Science in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim BİYOLOJİ EĞİTİMİ lisans eğitimi

Bachelor of Science in Secondary Biology Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi B. S. (K-12)

B.S. in Physical Education (K-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siber Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Cybersecurity Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Museum Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik Yönetimi Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Innovation Management Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Kombine B. S./M. S.)Kriminoloji ve Ceza Adaleti entegre M. S.

Integrated M.S. in Criminology and Criminal Justice (combined B.S./M.S.)

Lisans
Değişken tam Zamanı
Reklamcılık Lisans Programı ve Halkla İlişkiler

Bachelor of Arts in Advertising and Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet lisans

Bachelor of Science in Criminology and Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mali Kurumsal Sistemler B. S.

B.S. in Financial Enterprise Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik Konsantrasyon İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Entrepreneurship Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
4+1, MBA - İşletme yüksek lisans (Kombine lisans/MBA)

4+1 MBA - Master of Business Administration (Combined B.S./MBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme ve Muhasebe lisans

B.S. in International Business and Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Güzel Sanatlar lisans ve Medya Sanatları

Bachelor of Fine Arts in Film and Media Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans alanında yüksek lisans

Master of Science in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 - 44 kredi saat
Uluslararası İşletme ve Finans alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in International Business and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Bölümü

Bachelor of Arts in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Programlama lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematical Programming

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl