• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Entegre bir hazırlık Yılı BEng ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği Alanlarında

Electronic and Electrical Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Olayları Genişletilmiş BSc (Onur)

Events Management - Extended BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim PhD

Business and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Teknoloji BSc (Onur)

Business Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile tarih BA (Onur)

History with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyolojik Bilimler BSc (Onur)

Physiological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master İş İdaresi (Tedarik Zinciri Yönetimi) MBA

Master of Business Administration (Supply Chain Management) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA ile medya Üretimi (Onur)

Media Production with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Ürün ve Promosyon BA (Onur)

Fashion Product and Promotion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Tyne Hastaneler NHS Vakıf Güven Üzerine Lisans yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Newcastle

Adult Nursing Practice- The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz, Sağlık ve Fitness FdSc

Exercise, Health and Fitness FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik MA

Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Engelli bakımı ve öğrenme - Tees, Esk ve Giyim Valley NHS Foundation Trust BSc

Learning Disability Nursing Practice- Tees, Esk and Wear Valley NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Film ve Televizyon) medya Üretim MA

Media Production (Film and Television) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)BSc QTS (11-16 yaş) Matematik Eğitimi

Mathematics Education (11-16 years) with QTS BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Eğitim (Genel) MA

Education (Generic) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alanlarında Entegre bir hazırlık Yılı BEng ile otomotiv Mühendisliği

Automotive Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yabancı Dil Eğitimi - İspanyolca Çalışmaları (Fransızca) BA Yurtdışında bir Yıl ile 14.

Modern Foreign Languages Education - (French with Spanish Studies) with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yaratıcı ve Kültür Endüstrileri) İşletme MBA yüksek lisans

Master of Business Administration (Creative and Cultural Industries) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Entegre kuruluş Yılı BA (Onur)ile medya, Kültür ve İletişim

Media, Culture and Communication with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışı) Erken Yıl Öğretmenlik PGCert

Early Years Teaching (Overseas) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 hafta
Fotoğraf MA

Photography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı ile çocukluk Çalışmaları BA

Childhood Studies with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (USE) PGCE

Education (IDL) PGCE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 hafta
Entegre kuruluş Yılı ile BA turizm Yönetimi (Onur)

Tourism Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz, Sağlık ve Fitness BSc (Onur)

Exercise, Health and Fitness BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık, Güvenlik ve Refah MSc

Health, Safety and Wellbeing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Entegre Vakıf Yıl Lisans kamu Sağlığı

Public Health with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Northumberland, Tyne ve Wear NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Yüksek Lisans

International Human Rights LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Ortaöğretim PGCE

English Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık, sağlık görevlisi ve Klinik Bilimler MPhil

Health, Paramedic and Clinical Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlaç Keşfi ve Geliştirme MSc

Drug Discovery and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum ve Gençlik Çalışmaları BA (Onur)

Community and Youth Work Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Animasyon ve Oyunlar Sanat BA (Onur)

Animation and Games Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sonrası Zorunlu Eğitim ve öğretim (PCET) ProfGCE

Post Compulsory Education and Training (PCET) ProfGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulama Geliştirme (Üst) BSc

Practice Development (Top-Up) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA (Onur)ile spor Gazeteciliği

Sports Journalism with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağlar ve Siber BSc (Onur)

Networks and Cybersecurity BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Film yapım BA (Onur)

Digital Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 hafta
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - County Durham and Darlington NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice - County Durham and Darlington NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA ile iş ve Finansal Yönetim (Onur)

Business and Financial Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler MPhil

Social Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Yabancı Dil Eğitimi - İspanyolca Çalışmaları (Fransızca) BA (Onur)

Modern Foreign Languages Education - (French with Spanish Studies) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genişletilmiş Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Extended Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moda Gazetecilik BA (Onur)

Fashion Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber güvenlik ve Dijital Adli Tıp BSc (Onur)

Cybersecurity and Digital Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Turizm, Otelcilik ve Olaylar MPhil

Tourism, Hospitality and Events MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji Ortaöğretim Fen PGCE

Science with Biology Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA Master

Master of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm ve Olayları MSc

Tourism and Events MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. medya Üretimi BA

Media Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Ortaöğretim PGCE ile bilim

Science with Chemistry Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Bağımsız Uzaktan Eğitim) MA

Education (Independent Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Northumbria Sağlık NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Entegre Vakıf Yıl Lisans ile spor ve Egzersiz Bilimleri

Sport and Exercise Sciences with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi ve Entegre kuruluş Yılı ile Spor Koçluk BSc (Onur)

Physical Education and Sports Coaching with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik (Üst) BSc (Onur)

International Tourism and Hospitality Management (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Medya Yönetimi BA (Onur)

Social Media Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cam ve Seramik BA (Onur)

Glass and Ceramics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (CİPD Akredite) yüksek lisans

Human Resource Management (CIPD Accredited) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Katılımcı Sanat ve Medya MA

Participatory Arts and Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kozmetik Bilimi BSc (Onur)

Cosmetic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Pazarlama) İşletme yüksek lisans MBA

Master of Business Administration (Marketing) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama - Tees, Esk ve Aşınma Valley NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Mental Health Nursing Practice- Tees, Esk and Wear Valley NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ve Finans (Üst) BA (Onur)

Banking and Finance (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Hukuku (Üst) BA (Onur)

Business Law (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toz Bilimi BSc (Onur)

Biopharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 hafta
Psikolojik Araştırma Yöntemleri MSc

Psychological Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İllüstrasyon ve Tasarım BA (Onur)

Illustration and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı (Üst) elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (Top-up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi BSc (Onur)

International Tourism and Hospitality Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı ile siber ve Dijital Adli Tıp BSc

Cybersecurity and Digital Forensics with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - Sunderland ve Güney Tyneside NHS Vakfı Güvenleri BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- Sunderland and South Tyneside NHS Foundation Trusts BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulama Geliştirme Yüksek Lisans

Practice Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adalet FdSc

Criminal Justice FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mevcut Yayınlanmış ya da Yaratıcı Çalışma Doktora

Existing Published or Creative Work PhD

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Bütünleşik Pazarlama İletişimi MA

Integrated Marketing Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans

Manufacturing Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA ile sosyal Medya Yönetimi (Onur)

Social Media Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım MPhil

Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(SKE) Bilgisayar Bilimleri dersi Geliştirme SKE

Subject Knowledge Enhancement (SKE) Computer Science SKE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Sanat MPhil

Arts MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlköğretim (QTS ile Bağımsız Uzaktan Eğitim) PGCE

Primary Education (via Independent Distance Learning with QTS) PGCE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uluslararası Eğitim MA

International Education MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Bilişim Doktora

Computing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Dans BA (Onur)

Professional Dance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Pazarlama (Üst) BA (Onur)

Business and Marketing (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve İletişim BA (Onur)

Media, Culture and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Entegre Vakıf Yıl Lisans ile oyunlar Yazılım Geliştirme

Games Software Development with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Business and Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İmalat Mühendisliği (Üst) BEng (Onur)

Manufacturing Engineering (Top-Up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve Kültürel Çalışmalar MA

Media and Cultural Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç ve Toz Formülasyonlar MSc

Pharmaceutical and Biopharmaceutical Formulations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Gazetecilik MA

Sports Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kısa ders QTS değerlendirme için Tek Yol

Assessment Only Route to QTS Short course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
Paramedik Bilim ve Hastane Bakım BSc (Onur)

Paramedic Science and Out of Hospital Care BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Becerileri ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Clinical Skills BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile sosyoloji BSc (Onur)

Sociology with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(USE), Özel Eğitim İhtiyacı ve Engelli Çocuklar için önde gelen bir Hüküm ve Uygulama ...

Leading Provision and Practice for Children with Special Educational Needs and Disabilities (IDL) ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 38 hafta
Entegre kuruluş Yılı ile ağ Bilgisayar BSc (Onur)

Network Computing with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil MPhil

Languages MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlük BA (Onur)

Physical Education and Sports Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş, pazarlama ya da İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

Business, marketing or human resource management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Spor ve Egzersiz MPhil Bilimler

Sport and Exercise Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre Vakıf Yıl LİSANS hukuk (Onur)

Law with Integrated Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Pazarlama ve Veri analizi MSc

Digital Marketing and Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı İş Hesaplama (Üst) BSc (Onur)

Applied Business Computing (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Mphil

Computing Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okul Doğrudan Eğitim PGCE

School Direct Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş, pazarlama ya da İnsan Kaynakları Yönetimi MBM

Business, marketing or human resource management MBM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Fizik Ortaöğretim PGCE ile bilim

Science with Physics Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri Doktora

Sport and Exercise Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık, İlaç ve Kozmetik Bilimleri MPhil

Pharmacy, Pharmaceutical and Cosmetic Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Health and Social Care with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre ile İngilizce Hazırlık Yılı BA (Onur)

English with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretmen eğitimi ve Eğitim MPhil

Teacher Training and Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Entegre kuruluş Yılı ile toplum ve Gençlik Çalışmaları BA

Community and Youth Work Studies with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dans (Üst) BA (Onur)

Dance (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik (Üst) BA (Onur)

Music (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kitle İletişimi (Üst) BA (Onur)

Mass Communications (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Üst) Mühendisliği BSc (Onur)

Computer Systems Engineering (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik İletişim FdA

Graphic Communication FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dergi Gazetecilik MA

Magazine Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretmen eğitimi ve Eğitim Doktora

Teacher Training and Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ve Ekonomi BA (Onur)

Business and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile matematik Eğitimi PGCE

Mathematics Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler MA

Public Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kurumsal ve Yenilik) İşletme yüksek lisans MBA

Master of Business Administration (Enterprise and Innovation) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışı Eczacı Değerlendirme Programı MSc/PgDip için Eczacılık Bilimleri

Pharmaceutical Sciences for the Overseas Pharmacist Assessment Programme MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sahne Sanatları MPhil

Performing Arts MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Operasyon ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Operations and Logistics Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya MPhil

Media MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Hukuku ve Uluslararası Ticaret yüksek lisans

Commercial Law and International Trade LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Gazetecilik BA (Onur)

Sports Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş, pazarlama ya da İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Business, marketing or human resource management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Ağ Sistemleri (Üst) BSc (Onur)

Network Systems (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile moda Gazetecilik BA (Onur)

Fashion Journalism with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre, Sağlık ve Güvenlik MSc

Environment, Health and Safety MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf, Video ve Dijital Görüntüleme BA (Onur)

Photography, Video and Digital Imaging BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi BSc (Onur)

Tourism Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BSc ile Matematik Eğitimi ile fizik (Onur)

Physics with Mathematics Education with QTS BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Entegre kuruluş Yılı ile Film ve Medya BA

Film and Media with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genişletilmiş Programı - İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Extended Programme - Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım MA

Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilimler Doktora

Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İspanyol BA

French and Spanish BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Turizm, Otelcilik ve Olaylar Doktora

Tourism, Hospitality and Events PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ortaöğretim PGCE

Business Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 hafta
Entegre kuruluş Yılı BA ile dijital Film yapımı (Onur)

Digital Film Production with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yabancı Dil Eğitimi - Fransızca Çalışmaları (İspanyolca) BA Yurtdışında bir Yıl ile 14.

Modern Foreign Languages Education - (Spanish with French Studies) with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yabancı Dil Eğitimi - Fransızca Çalışmaları (İspanyolca) BA (Onur)

Modern Foreign Languages Education - (Spanish with French Studies) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Olaylar Yönetimi BA (Onur)

Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme master'ı (İK) MBA

Master of Business Administration (HRM) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatçı Tasarımcı Maker: Cam ve Seramik BA (Onur)

Artist Designer Maker: Glass and Ceramics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihsel Araştırma MA

Historical Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Tarih BA

Politics and History BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce MPhil

English MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA ile iş ve İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business and Human Resource Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alanlarında Entegre bir hazırlık Yılı BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı BA ile Sahne Sanatları

Performing Arts with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genişletilmiş Toz Bilimleri BSc (Onur)

Extended BioPharmaceutical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre, Sağlık ve Güvenlik (USE), yüksek lisans

Environment, Health and Safety (IDL) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Entegre kuruluş Yılı BSc ile bilgi İletişim Teknolojisi

Information Communication Technology with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm ve Otelcilik yüksek lisans

Tourism and Hospitality MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık, sağlık görevlisi ve Klinik Bilimleri Doktora

Health, Paramedic and Clinical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil Doktora

Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Radyo MA

Radio MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA ile işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Engelli bakımı ve öğrenme - Northumberland, Tyne ve Wear NHS Foundation Trust BSc

Learning Disability Nursing Practice- Northumberland, Tyne and Wear NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre kuruluş Yılı BSc (Onur)ile egzersiz, Sağlık ve Spor

Exercise, Health and Fitness with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile kriminoloji BSc (Onur)

Criminology with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (ACCA Muafiyet) muhasebe ve Finans BA

Accounting and Finance (ACCA Exemption) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya Ortaöğretim PGCE

Geography Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile BA işletme ve Pazarlama Yönetimi (Onur)

Business and Marketing Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA (Konukseverlik Yönetimi) MBA

Master of Business Administration (Hospitality Management) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Üst) eğitim ve Müfredat Çalışmaları BA

Education and Curriculum Studies (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı ile BA uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi (Onur)

International Tourism and Hospitality Management with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre bir hazırlık Yılı BEng (Onur)ile imalat Mühendisliği

Manufacturing Engineering with Integrated Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin Hemşirelik uygulamaları - North Tees ve Hartlepool Hastaneler NHS Foundation Trust BSc (Onur)

Adult Nursing Practice- North Tees and Hartlepool Hospitals NHS Foundation Trust BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kimya, Fizik, Diğer Bilim) fen Eğitimi SKE

Science Education (Chemistry, Physics, Other Science) SKE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Konu matematik SKE Geliştirme Ders bilgileri

Mathematics Subject Knowledge Enhancement Course SKE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 hafta
Sahne Sanatları Doktora

Performing Arts PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Kültürel Çalışmalar MA

Film and Cultural Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Finans) İşletme yüksek lisans MBA

Master of Business Administration (Finance) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre kuruluş Yılı BA ile ekran Performansı (Onur)

Screen Performance with Integrated Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza ve ceza Usul Hukuku LLM

Criminal Law and Procedure LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Üst) BA (Onur)

Accounting and Financial Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl