• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tarih ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Psikoloji BA (Onur)

French and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve Finans BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Education and Journalism and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisansüstü Diploma iş Eğitimi - Gaelic Orta

Business Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar sadece (PGDE) tarihi - Gaelic Orta Lisansüstü Diploma Profesyonel

History - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(PGDE - sadece Mezunlar) Beden Eğitimi Lisans Diploması Profesyonel

Physical Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilim PGDE ile ortaöğretim: Fizik

Secondary Education: Physics with Science PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Sosyal Politika ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Social Policy and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

French and Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız ve Ekonomi BA (Onur)

French and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE), Alman ve İspanyol - Gaelic Orta

German and Spanish - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyokimya ve Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Bilimle biyoloji (PGDE) Profesyonel Lisans Diploması

Biology with Science (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku) İnternet Hukuku ve Politikası Yüksek Lisans

Internet Law and Policy (IT and Telecommunications Law) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Operasyonel Araştırma MSc

Operational Research MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 26 ay
Mekatronik ve Otomasyon MSc/PgDip

Mechatronics and Automation MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) ev Ekonomisi - Gaelic Orta

Home Economics - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Girişimcilik, Yenilik ve Teknoloji yüksek lisans

Entrepreneurship, Innovation and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Mandarin ve İspanyolca - Gaelic Orta

Mandarin and Spanish - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gaelic sadece (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Gaelic (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fizik.

Physics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretimde BA (Onur)

Primary Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Matematik ve İstatistik BA (Onur)

Accounting and Mathematics and Statistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronic and Electrical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Çalışma MEng ile bilgisayar ve Elektronik Sistemleri

Computer and Electronic Systems with International Study MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) İspanyol ve Alman - Gaelic Orta

Spanish and German - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İskoç ve İngiliz Hukuku (Klinik) LİSANS (Onur)

Scots and English Law (Clinical) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistem Mühendisliği Yönetimi EngD

Systems Engineering Management EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Yenilik ve Pazarlama Yönetimi MSc/PgDip

Innovation and Marketing Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İspanyolca ve Almanca (PGDE)

Spanish and German (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Muhasebe ve İş Analizleri ve Teknolojisi BA (Onur)

Accounting and Business Analysis and Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sadece İngilizce (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

English (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüksek Performanslı Deniz Araçları ile deniz Mimarlık MEng

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kurumsal ve İş Hukuku BA (Onur)

Business Enterprise and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik Doktora

Mathematics and Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol ve Ağırlama ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Spanish and Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Turizm Pazarlama Yönetimi MSc

Tourism Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İtalyan ve Alman (PGDE)

Italian and German (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri MEng

Computer and Electronic Systems MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Türk Halk Mekaniği.

Biofluid Mechanics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Spor BA (Onur)

Education and Sport BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları ve Uluslararası Yönetim yüksek lisans

Human Resources and International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık.

Architecture MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and International Relations and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Elektrik Mühendisliği MSc

Advanced Electrical Power Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bir uzmanlaşma ile psikoloji İş MSc

Psychology with a specialisation in Business MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Operasyonel Araştırma PGDip

Operational Research PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay
Siyaset MSc

Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MPhil

Accounting and Finance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Yönetim ve Hukuk MSc

International Management and Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman ve İspanyol (PGDE)

German and Spanish (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Elektrik ve Mekanik Mühendisliği MEng

Electrical and Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İlköğretim (PGDE)

Primary Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. Uluslararası Çalışma BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with International Study BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Mühendislik: Deniz Teknolojisi MSc/PgDip

Sustainable Engineering: Marine Technology MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim ve İspanyolca BA (Onur)

Education and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Biyokimya Yüksek Lisans

Advanced Biochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Çalışma ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with International Study MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih ve Sosyal Politika BA (Onur)

History and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Soy, Palaeographic ve Hanedan Çalışmalar MSc

Genealogical, Palaeographic and Heraldic Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Üretim MSc/PgDip

Digital Manufacturing MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans Doktora

Accounting and Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İş Çeviri MSc

Business Translation and Interpreting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(PGDE - sadece Mezunlar) İspanyolca ve Mandarin Lisansüstü Diploma Profesyonel

Spanish and Mandarin (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gemi inşaatı Mühendisliği MEng

Naval Architecture and Marine Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Girişimcilik MSc

Environmental Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim: Matematik PGDE

Secondary Education: Mathematics PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Uluslararası Çalışma MEng ile elektrik ve Mekanik Mühendisliği

Electrical and Mechanical Engineering with International Study MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih ve Gazetecilik & Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

History and Journalism & Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika ve İspanyol BA (Onur)

Social Policy and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gemi inşaatı Mühendisliği EngD

Naval Architecture and Marine Engineering EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Süreç Mühendisliği MPhil

Chemical and Process Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Fransız ve İtalyan - Gaelic Orta

French and Italian - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Coğrafya sadece (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Geography (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım, İmalat ve Mühendislik Yönetimi DEng

Design, Manufacture and Engineering Management DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adaleti ve Ceza Değişikliği MSc

Criminal Justice and Penal Change MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Hukuku BA (Onur)

Human Resource Management and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği

Naval Architecture and Marine Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Çevre Sağlığı Bilimleri Yüksek Lisans

Environmental Health Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business Enterprise and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim: Beden Eğitimi PGDE

Secondary Education: Physical Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Uygulamalı Fizik MSc

Applied Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) İtalyan ve Alman - Gaelic Orta

Italian and German - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siyasi Araştırma MSc

Political Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Ticaret Hukuku PgDip

International Commercial Law PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim ve Sosyal Politika BA (Onur)

Education and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal çalışma ve sosyal politika MPhil

Social work and social policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma teknolojik Eğitim (PGDE)

Technological Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre ve sürdürülebilir Mühendisliği Yüksek Lisans

Sustainable Engineering (Renewable Energy Systems and the Environment) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bulaşıcı Olmayan Hastalık Önleme ve Kontrol yüksek lisans fiziksel Aktivite

Physical Activity in Non-Communicable Disease Prevention and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli ve Analitik Kimya MChem

Forensic and Analytical Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Din Eğitimi (PGDE)

Religious Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sadece (PGDE - Mezunlar) Bilim ile fizik Lisans Diploması Profesyonel

Physics with Science (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Konuşma ve Dil Patolojisi BSc (Onur)

Speech and Language Pathology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji ve Matematik BA (Onur)

Psychology and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) mandalina ve İtalyan - Gaelic Orta

Mandarin and Italian - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eczacılık ve Biyomedikal Bilimler DPharm

Pharmacy and Biomedical Sciences DPharm

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Optik Teknolojisi Yüksek Lisans

Optical Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim - Ev Ekonomisi PGDE

Secondary Education - Home Economics PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
İspanyolca ve Fransızca (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Spanish and French (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Çalışmalar ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering with International Studies MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İşletme ve Modern bir Dil MİBML Master

Master in International Business with a Modern Language MIBML

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji MSc

Molecular Microbiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol ve Gaz Yenilik MSc

Oil and Gas Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği MPhil

Naval Architecture and Marine Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İspanyol ve İtalyan (PGDE)

Spanish and Italian (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşletme BA (Onur)

Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik, İstatistik ve Finans BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama DBA

Marketing DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İlaç Keşfi MChem ile kimya

Chemistry with Drug Discovery MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik, İstatistik ve Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve Ağırlama ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim - Müzik PGDE

Secondary Education - Music PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Eğitim ve Hukuk BA (Onur)

Education and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Türk Halk Mekaniği MSc/PgDip/PgCert

Biofluid Mechanics MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Human Resource Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng

Civil and Environmental Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık ve Sosyal Politika BA (Onur)

Journalism and Creative Writing and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezunlar sadece (PGDE) sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Diploması Profesyonel

Art and Design (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Education and Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık MSc ile gelişmiş Mekanik Mühendisliği

Advanced Mechanical Engineering with Aerospace MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Pazarlama BA (Onur)

Economics and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) İlköğretim - Gaelic Orta

Primary Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Alman - İrlandalı Orta

German - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilir Mühendislik (Deniz Yenilenebilir Enerji) MSc

Sustainable Engineering (Offshore Renewable Energy) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Kimya ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Forensic Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metalurji kaynak ve Kaynak Mühendisliği Yüksek Lisans

Welding Metallurgy and Welding Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Malzeme Mühendisliği ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Materials Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Orta Öğretim: Tarih PGDE

Secondary Education: History PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma müzik (PGDE)

Music (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Medya ve İletişim MLitt

Media and Communication MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Modern bir Dil (İspanyolca) LİSANS hukuk (Scots)

Law (Scots) with a Modern Language (Spanish) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Sistemleri MSc ile gelişmiş Makine Mühendisliği

Advanced Mechanical Engineering with Energy Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Ekonomi BA (Onur)

Business Enterprise and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Keşfi ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Drug Discovery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Alman ve İtalyan - Gaelic Orta

German and Italian - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisansüstü Diploma Mandarin ve Alman - Gaelic Orta

Mandarin and German - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngilizce ve Psikoloji BA (Onur)

English and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Gazetecilik & Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Journalism & Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Accounting and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik, İstatistik ve İş Analizi BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Business Analysis BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

International Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve İşletme BA (Onur)

Accounting and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve Pazarlama BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Aeronautics MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Turizm ve Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

Accounting and Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji BA (Onur)

Politics and International Relations and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği.

Civil and Environmental Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim PGDE ile ortaöğretim: Biyoloji

Secondary Education: Biology with Science PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business Enterprise and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Finans BA (Onur)

Business Enterprise and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) teknolojik Eğitim - Gaelic Orta

Technological Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar) Profesyonel Lisansüstü Diploma PGDE Bilim ile biyoloji - Gaelic Orta ( -

Biology with Science - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yönetim Bilimi DBA

Management Science DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman ve İtalyan (PGDE)

German and Italian (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku) İnternet Hukuku ve Politikası PGDip

Internet Law and Policy (IT and Telecommunications Law) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sosyal Çalışma M

Social Work MSW

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Mimari Tasarım Mart/PgDip

Advanced Architectural Design MArch/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Fransızca ve İtalyanca (PGDE)

French and Italian (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İlköğretim PGDE

Primary Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
14. Mimari Çalışmaları BSc

Architectural Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal çalışma ve sosyal politika Doktora

Social work and social policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gemi ve Deniz Teknolojisi yüksek lisans

Ship and Offshore Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(PGDE - Mezunlar) Mandarin ve Fransız Lisansüstü Diploma Profesyonel

Mandarin and French (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Psikoloji DEdPsy

Psychology DEdPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Özerk Robot Akıllı Sistemler Yüksek Lisans

Autonomous Robotic Intelligent Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

English and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans/PgDip

Supply Chain and Logistics Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik.

Mathematics and Statistics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Edebiyat, Kültür ve Yeri PGDip

Literature, Culture and Place PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Adli Bilim Yüksek Lisans

Forensic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kantitatif Finans Yüksek Lisans

Quantitative Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Analizi ve Teknoloji ve Yönetim BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Terapisi MSc

Cancer Therapies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sadece Fransızca (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

French (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İletişim, Kontrol ve Dijital Sinyal İşleme MSc

Communications, Control and Digital Signal Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Gazetecilik MLitt

Digital Journalism MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Denizaltı ve Boru hattı Mühendislik MSc/PgDip

Subsea and Pipeline Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Sağlık Psikoloji Yüksek Lisans

Clinical Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik Enerji Sistemleri MEng

Electrical Energy Systems MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Psikoloji BA (Onur)

Economics and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar sadece (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Computing (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşletme ve Yönetim yüksek lisans

Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşa edilmiş Mirası MSc/PgDip/PgCert Korunması için mimari Tasarım

Architectural Design for the Conservation of Built Heritage MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MPhil

Civil and Environmental Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim PGDE ile ortaöğretim: Kimya

Secondary Education: Chemistry with Science PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Ortaöğretim: Coğrafya PGDE

Secondary Education: Geography PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce.

English MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Journalism and Creative Writing and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Operasyonel Araştırma PGCert

Operational Research PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 13 ay
Yönetim ve İş Hukuku BA (Onur)

Management and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya ve İmmünoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Immunology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik EngD

Physics EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gemi ve Deniz Yapıları MSc/PgDip

Ship and Offshore Structures MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Psikoloji BA (Onur)

Human Resource Management and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Öğretim: İngilizce PGDE

Secondary Education: English PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Eczacılık ve Biyomedikal Bilimler Doktora

Pharmacy and Biomedical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve İşletme BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji ve organizasyon DBA

Strategy and organisation DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve Ekonomi BA (Onur)

Spanish and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş İnşaat Teknolojileri & BİM MSc/PgDip/PgCert

Advanced Construction Technologies & BIM MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri BEng (Onur)

Computer and Electronic Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Uzay Mühendisliği MPhil

Mechanical and Aerospace Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması Mandarin - Gaelic Orta

Mandarin - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık ve Ekonomi BA (Onur)

Journalism and Creative Writing and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Politika MSc

European Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik, İstatistik ve Muhasebe BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Çalışmaları ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering with Business Studies MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilirlik ve Çevre Çalışmaları yüksek lisans

Sustainability and Environmental Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz hukuku, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Law of the Sea, Sustainable Development and International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Law and Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Fizik MSc

Advanced Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor ve Fiziksel Aktivite BSc (Onur)

Sport and Physical Activity BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve Güvenlik MSc

International Relations, Law and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) Beden Eğitimi - Gaelic Orta

Physical Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Konukseverlik ve Turizm Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Hospitality and Tourism Management and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aero-Mekanik Mühendisliği MEng

Aero-Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Analizi ve Teknoloji BA (Onur)

Business Analysis and Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

History and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman ve Mandarin (PGDE)

German and Mandarin (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Pazarlama MSc/PgDip

International Marketing MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Hukuku LLM/PgDip/PgCert

Construction Law LLM/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma psikoloji (PGDE)

Psychology (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Muhasebe ve İş Hukuku BA (Onur)

Accounting and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Journalism and Creative Writing and Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) Bilim ile fizik - Gaelic Orta

Physics with Science - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekonomi DBA

Economics DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Yönetim BA (Onur)

Economics and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İklim ve Enerji Hukuku LLM

Climate and Energy Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüksek Performanslı Deniz Araçları BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konukseverlik ve Turizm Yönetimi ve İş Hukuku BA (Onur)

Hospitality and Tourism Management and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Kimya ve Süreç Mühendisliği MSc/PgDip/PgCert

Advanced Chemical and Process Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım, İmalat ve Mühendislik Yönetimi Doktora

Design, Manufacture and Engineering Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 ay
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman ve Mandarin - Gaelic Orta

German and Mandarin - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay