• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği MPhil

Naval Architecture and Marine Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik.

Mathematics and Statistics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyokimya ve İmmünoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Immunology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Denizaltı ve Boru hattı Mühendislik MSc/PgDip

Subsea and Pipeline Engineering MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Çevre Hukuku ve Yönetim PgDip

Global Environmental Law and Governance PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Fransız ve İtalyan - Gaelic Orta

French and Italian - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İtalyanca ve İspanyolca (PGDE)

Italian and Spanish (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) ev Ekonomisi - Gaelic Orta

Home Economics - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İlköğretimde BA (Onur)

Primary Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MPhil

Civil and Environmental Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) teknolojik Eğitim - Gaelic Orta

Technological Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İspanyolca (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Spanish (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yaratıcı Yazma MLitt/PgCert/PgDip

Creative Writing MLitt/PgCert/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık MPhil için fiziksel aktivite

Physical activity for health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya Yüksek Lisans

Actuarial Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Sağlık Psikoloji Yüksek Lisans

Clinical Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yatırım ve Finans yüksek lisans

Investment and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Yönetim ve Hukuk MSc

International Management and Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler, Hukuk ve Güvenlik MSc

International Relations, Law and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Girişimci Finans MSc

Entrepreneurial Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması İngilizce - Gaelic Orta

English - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Spor ve Fiziksel Aktivite BSc (Onur)

Sport and Physical Activity BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim PGDE ile ortaöğretim: Biyoloji

Secondary Education: Biology with Science PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Muhasebe ve Ekonomi BA (Onur)

Accounting and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Sosyal Politika BA (Onur)

Education and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kanser Terapisi MSc

Cancer Therapies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüksek Performanslı Deniz Araçları BEng ile deniz Mimarlık (Onur)

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim PGDE ile ortaöğretim: Kimya

Secondary Education: Chemistry with Science PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Lydia Daldırma PGDip Öğretmenler

Gaelic Immersion for Teachers PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Türk Halk Mekaniği MSc/PgDip/PgCert

Biofluid Mechanics MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Fransızca ve Mandarin - Gaelic Orta - sadece Mezunlar

French and Mandarin - Gaelic Medium - (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur)siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Politika BA

Politics and International Relations and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi ve Yenilik MSc

Project Management and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Öğretmenliği ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Teaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik EngD

Physics EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Orta Öğretim: Psikoloji PGDE

Secondary Education: Psychology PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
İnsan Kaynakları Yönetimi Doktora

Human Resource Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması matematik - Gaelic Orta

Mathematics - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İspanyol ve İtalyan (PGDE)

Spanish and Italian (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fransız ve Gazetecilik & Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

French and Journalism & Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve Yönetim BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yasal Uygulama PGDip

Professional Legal Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi.

Human Resource Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilirlik ve Çevre Çalışmaları yüksek lisans

Sustainability and Environmental Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Geoenvironmental Mühendisliği.

Geoenvironmental Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Optik Teknolojisi Yüksek Lisans

Optical Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlaç Keşfi ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Drug Discovery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve İngilizce BA (Onur)

Education and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik, İstatistik ve Muhasebe BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Öğretim: Tarih PGDE

Secondary Education: History PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Deniz hukuku, Sürdürülebilir Kalkınma ve Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Law of the Sea, Sustainable Development and International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Özerk Robot Akıllı Sistemler Yüksek Lisans

Autonomous Robotic Intelligent Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Çevre Hukuku ve Yönetim yüksek lisans

Global Environmental Law and Governance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

History and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Protez ve Ortez BSc (Onur)

Prosthetics and Orthotics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Santral Teknolojileri ile gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering with Power Plant Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık MPhil

Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik MPhil

Mathematics and Statistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve Ağırlama ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri MEng

Computer and Electronic Systems MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) Modern Çalışmalar - Gaelic Orta

Modern Studies - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sosyal çalışma ve sosyal politika MPhil

Social work and social policy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Finans BA (Onur)

Business Enterprise and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDE - sadece Mezunlar) Mandarin ve İspanyolca Lisansüstü Diploma Profesyonel

Mandarin and Spanish (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyomedikal Bilimler.

Biomedical Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri MSc uygulamalı İstatistik

Applied Statistics in Health Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli Kimya ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Forensic Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yönetim BA (Onur)

Finance and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku) İnternet Hukuku ve Politikası PGDip

Internet Law and Policy (IT and Telecommunications Law) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Modern Diller MPhil

Modern Languages MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering with Business Studies MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma tarihi (PGDE)

History (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
NCD Önleme ve Kontrol yüksek lisans fiziksel Aktivite

Physical Activity in NCD Prevention and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Mandarin ve İspanyolca - Gaelic Orta

Mandarin and Spanish - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ortaöğretim: Beden Eğitimi PGDE

Secondary Education: Physical Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Dijital Sistemler MEng

Electronic and Digital Systems MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Modern bir Dil (İspanyolca) LİSANS hukuk (Scots)

Law (Scots) with a Modern Language (Spanish) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik, İstatistik ve Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Bilgi Bilimleri Doktora

Computer and Information Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)ekonomi ve İş Kanunu BA

Economics and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi inşaatı Mühendisliği EngD

Naval Architecture and Marine Engineering EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) mandalina ve İtalyan - Gaelic Orta

Mandarin and Italian - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyomedikal Mühendislik MPhil

Biomedical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Haberleşme MSc

Industrial Photonics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Gazetecilik & Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Journalism & Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Global Enerji Yönetimi Yüksek Lisans

Global Energy Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilir Mühendislik: Deniz Teknolojisi MSc/PgDip

Sustainable Engineering: Marine Technology MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece (PGDE) tarihi - Gaelic Orta Lisansüstü Diploma Profesyonel

History - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mikrobiyoloji ve Farmakoloji BSc (Onur)

Microbiology and Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sadece matematik (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Mathematics (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Petrol ve Gaz Yenilik MSc

Oil and Gas Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Mekanik Mühendisliği MEng

Electrical and Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Türk Halk Mekaniği.

Biofluid Mechanics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği MEng

Civil and Environmental Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Konuşma ve Dil Patolojisi BSc (Onur)

Speech and Language Pathology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve İş Hukuku BA (Onur)

Finance and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

French and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku) İnternet Hukuku ve Politikası PGCert

Internet Law and Policy (IT and Telecommunications Law) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Sadece İngilizce (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

English (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Kaynakları ve Uluslararası Yönetim yüksek lisans

Human Resources and International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eczacılık ve Biyomedikal Bilimler Doktora

Pharmacy and Biomedical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Law and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Social Policy and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İtalyan ve Alman (PGDE)

Italian and German (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gaelic sadece (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Gaelic (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yazılım Geliştirme MSc

Software Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji ve Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology and Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business Enterprise and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDE - Mezunlar) Modern Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması Profesyonel

Modern Studies (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sistem Mühendisliği Yönetimi MSc/PgDip

Systems Engineering Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İleri Kimya ve Süreç Mühendisliği MSc/PgDip/PgCert

Advanced Chemical and Process Engineering MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) İlköğretim - Gaelic Orta

Primary Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Muhasebe ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Accounting and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma müzik (PGDE)

Music (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Ticaret Hukuku PgDip

International Commercial Law PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE) Beden Eğitimi - Gaelic Orta

Physical Education - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Aero-Mekanik Mühendisliği BEng (Onur)

Aero-Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Enerji Sistemleri MEng

Electrical Energy Systems MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kurumsal ve İş Hukuku BA (Onur)

Business Enterprise and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Pazarlama BA (Onur)

Economics and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Psikoloji BA (Onur)

Education and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik ve Otomasyon MSc/PgDip

Mechatronics and Automation MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve İş Analizleri ve Teknolojisi BA (Onur)

Accounting and Business Analysis and Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) Alman - İrlandalı Orta

German - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması Mandarin - Gaelic Orta

Mandarin - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İş Analizi ve Teknoloji ve İşletme BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık MSc ile gelişmiş Mekanik Mühendisliği

Advanced Mechanical Engineering with Aerospace MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Analizi ve Teknoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik, İstatistik ve İş Analizi BSc (Onur)

Mathematics, Statistics and Business Analysis BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji ve organizasyon DBA

Strategy and organisation DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mandarin sadece (PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması

Mandarin (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kantitatif Finans Yüksek Lisans

Quantitative Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Din Eğitimi (PGDE)

Religious Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gelişmiş İnşaat Teknolojileri & BİM MSc/PgDip/PgCert

Advanced Construction Technologies & BIM MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme ve Modern bir Dil MİBML Master

Master in International Business with a Modern Language MIBML

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım, İmalat ve Mühendislik Yönetimi Endüstriyel Doktora

Design, Manufacture and Engineering Management Industrial Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Psikoloji BA (Onur)

French and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) İtalyan ve İspanyol - Gaelic Orta

Italian and Spanish - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gelişmiş İlaç Dağıtım MSc

Advanced Drug Delivery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Güvenlik ve Risk Yönetimi PGCert

Safety and Risk Management PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 10 ay
Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim: Din Eğitimi PGDE

Secondary Education: Religious Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Malzemeler MSc ile gelişmiş Mekanik Mühendisliği

Advanced Mechanical Engineering with Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Gazetecilik MLitt

Digital Journalism MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ceza Adaleti ve Ceza Değişikliği LLM

Criminal Justice and Penal Change LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mimarisi ve Deniz Mühendisliği

Naval Architecture and Marine Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) İspanyolca - Gaelic Orta

Spanish - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji BA (Onur)

Politics and International Relations and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Journalism and Creative Writing and Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc

International Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Fransızca ve İtalyanca (PGDE)

French and Italian (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mali Yönetimi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Financial Management MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve Uzay Mühendisliği MPhil

Mechanical and Aerospace Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İtalyanca ve Fransızca (PGDE)

Italian and French (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Çevre ve sürdürülebilir Mühendisliği Yüksek Lisans

Sustainable Engineering (Renewable Energy Systems and the Environment) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce.

English MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Üretim MSc/PgDip

Digital Manufacturing MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Psikoloji BA (Onur)

English and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi ve Deniz Yapıları MSc/PgDip

Ship and Offshore Structures MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma teknolojik Eğitim (PGDE)

Technological Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) İspanyol ve Fransız - Gaelic Orta

Spanish and French - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnşaat ve Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Civil and Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Ağırlama ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Spanish and Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma psikoloji (PGDE)

Psychology (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yönetim ve İş Hukuku BA (Onur)

Management and Business Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Sosyal Politika BA (Onur)

French and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlköğretim PGDE

Primary Education PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Biyomedikal Mühendislik.

Biomedical Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Edebiyat, Kültür ve Yeri MLitt

Literature, Culture and Place MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Süreç mühendislik Yönetimi Mükemmellik MSc

Engineering Management for Process Excellence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim: Coğrafya PGDE

Secondary Education: Geography PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Strateji ve organizasyon MPhil

Strategy and organisation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri BEng (Onur)

Computer and Electronic Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İspanyolca ve Almanca (PGDE)

Spanish and German (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İskoç ve İngiliz Hukuku (Klinik) LİSANS (Onur)

Scots and English Law (Clinical) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Politika MSc

European Politics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yüksek Performanslı Deniz Araçları ile deniz Mimarlık MEng

Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yenilik ve Pazarlama Yönetimi MSc/PgDip

Innovation and Marketing Management MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve İspanyol BA (Onur)

History and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Yüksek Lisans Diploması (PGDE) İspanyol ve İtalyan - Gaelic Orta

Spanish and Italian - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yönetim Bilimi MPhil

Management Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Girişimcilik MSc

Environmental Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma İlköğretim (PGDE)

Primary Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Biyoteknoloji MSc

Industrial Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişmiş Fizik MSc

Advanced Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Turizm Pazarlama Yönetimi MSc

Tourism Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortaöğretim: Matematik PGDE

Secondary Education: Mathematics PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Sosyal Politika ve Ekonomi BA (Onur)

Social Policy and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma M

Social Work MSW

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması coğrafya - Gaelic Orta

Geography - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Orta Öğretim: İngilizce PGDE

Secondary Education: English PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 hafta
Modern Diller.

Modern Languages MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MChem Öğretim ile kimya

Chemistry with Teaching MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bulaşıcı Olmayan Hastalık Önleme ve Kontrol yüksek lisans fiziksel Aktivite

Physical Activity in Non-Communicable Disease Prevention and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Adli ve Analitik Kimya MChem

Forensic and Analytical Chemistry MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üretim Mühendisliği ve Yönetimi BEng (Onur)

Production Engineering and Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and International Relations and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Modern bir Dil (Fransızca) LİSANS hukuk (Scots)

Law (Scots) with a Modern Language (French) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(PGDE - sadece Mezunlar) iş Eğitim Lisansüstü Diploma Profesyonel

Business Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Human Resource Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık için fiziksel aktivite Doktora

Physical activity for health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Analizi ve Teknoloji ve Finans BA (Onur)

Business Analysis and Technology and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business Enterprise and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisansüstü Diploma Profesyonel Mezunlar sadece (PGDE -) psikoloji - Gaelic Orta

Psychology - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnşaat ve Çevre Mühendisliği.

Civil and Environmental Engineering MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Psychology and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Matematik ve İstatistik BA (Onur)

Economics and Mathematics and Statistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman ve İtalyan (PGDE)

German and Italian (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşletme ve Yönetim yüksek lisans

Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisansüstü Diploma Mandarin ve Alman - Gaelic Orta

Mandarin and German - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Profesyonel Yasal Uygulama yüksek lisans

Professional Legal Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi DBA

Human Resource Management DBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İmmünoloji ve Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Immunology and Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Psikoloji BA (Onur)

Marketing and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Mimari Tasarım Mart

International Architectural Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Education and Journalism and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Edebiyat, Kültür ve Yeri PGDip

Literature, Culture and Place PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Muhasebe ve İşletme BA (Onur)

Accounting and Business Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Ekonomi BA (Onur)

French and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman (PGDE)

German (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fizik.

Physics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışma MEng ile bilgisayar ve Elektronik Sistemleri

Computer and Electronic Systems with International Study MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık ve Ekonomi BA (Onur)

Journalism and Creative Writing and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PGDE - Mezunları) Profesyonel Lisans Diploması İspanyolca ve Mandarin - Gaelic Orta

Spanish and Mandarin - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otizm MSc

Autism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim BA (Onur)

Human Resource Management and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Politics and International Relations and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adaleti ve Ceza Değişikliği MSc

Criminal Justice and Penal Change MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çocuk ve Gençlik Bakım Çalışmaları yüksek lisans (uzaktan eğitim)

Child and Youth Care Studies MSc (distance learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Hukuk ve Ekonomi BA (Onur)

Law and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mezunlar sadece Profesyonel Lisansüstü Diploma Alman ve İspanyol (PGDE)

German and Spanish (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İş Çeviri MSc

Business Translation and Interpreting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay