• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Fast Track) Uygulamalı Matematik MMath (Onur)

Applied Mathematics (Fast Track) MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. matematik ve Orta Çağ Tarihi MA

Mathematics and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Yüksek Lisans

Human Computer Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Orta Çağ Tarihi ve Rus MA (Onur)

Mediaeval History and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotonik ve Opto-elektronik Cihazlar MSc

Photonics and Optoelectronic Devices MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. yurtdışında (yıl) İtalyan ve Sosyal Antropoloji MA

Italian and Social Anthropology (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. İtalyan ve Latin MA

Italian and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve İtalyan ve Farsça MA (Onur)

German and Italian and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız ve Yönetim MA

French and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Farsça &) Modern Diller; yurt dışında İspanyolca ve İngilizce (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Persian & Spanish) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (İtalyanca ve İspanyolca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (Italian and Spanish) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarih ve Felsefe MA (Onur)

Modern History and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Modern Tarihin MA (Onur)

Italian and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile coğrafya (Onur)

Geography with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farsça MA ile Modern Tarih (Onur)

Modern History with Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Ancient History and Archaeology and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Fransızca ve Rusça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (French and Russian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Arapça ve Fransızca) Dil ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and Latin (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurt dışında (yıl) (Fransızca ve Farsça) Modern Diller ve Yönetimi MA

Modern Languages (French and Persian) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Arapça ve Rusça MA

Arabic and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve İskoç Tarihi MA (Onur)

Italian and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (Arapça ve İtalyanca) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (Arabic and Italian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında antik Tarih, İtalyanca (yıl) MA (Onur)

Ancient History and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Yetiştiricilik PGDip

Sustainable Aquaculture PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Yurt dışında İtalyan ve Psikoloji (yıl) ANNE (Onur)

Italian and Psychology (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyoloji ve Matematik BSc (Onur)

Biology and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Çağ Tarihi ve İspanyol MA (Onur)

Mediaeval History and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (Arapça ve İtalyanca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Italian) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce ve Modern Tarihin MA (Onur)

English and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with French MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Almanca ve Farsça ve İspanyolca MA (Onur)

German and Persian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurt dışında (yıl) (Arapça ve İspanyolca) Modern Diller ve Yönetimi MA

Modern Languages (Arabic and Spanish) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)ve Rusça MA

Russian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik BSc (Onur)

Computer Science and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern Diller (Rusça ve İspanyolca) ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Russian and Spanish) and Latin (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)ekonomi ve Orta Çağ Tarihi MA

Economics and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Fransızca ve Felsefe (yıl) MA (Onur)

French and Philosophy (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Antropoloji MA ile ekonomi (Onur)

Economics with Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yönetimi BSc (Onur)

Computer Science and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Jeoloji BSc (Onur)

Chemistry and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İngilizce ve Rusça MA

English and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve İncil Çalışmaları MA (Onur)

Art History and Biblical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve İspanyolca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Arabic and Spanish) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve İtalyanca) ve Latin MA

Modern Languages (French and Italian) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Farsça MA

Arabic and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. matematik ve İlahiyat Araştırmaları MA

Mathematics and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Ekonomi MA

Arabic and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler Kimya BSc (Onur)

Materials Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve İtalyanca) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Arabic and Italian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Almanca ve Farsça) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and Greek (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Fizik BSc (Onur)

Mathematics and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Psikoloji BSc (Onur)

Computer Science and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İskoç Tarihi MA (Onur)

International Relations and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İspanyol MA (Onur)

Philosophy and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce yüksek lisans Derecesi ile bilgisayar Bilimi

Computer Science Degree with English Language MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
İncil Çalışmaları ve Ekonomi MA (Onur)

Biblical Studies and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve Almanca) Modern Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and German) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Felsefe MA (Onur)

Economics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Fransızca biyoloji (yıl) BSc (Onur)

Biology with French (year abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Almanca ve Farsça MA

German and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Karşılaştırmalı Edebiyat MA (Onur)

Art History and Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İspanyol ANNE ile matematik

Mathematics with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Arapça ve Fransızca) Dil ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ve Fizik BSc (Onur)

Philosophy and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Felsefe MA (Onur)

German and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu Çalışmaları ve Farsça MA (Onur)

Middle East Studies and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Matematik MA (Onur)

Art History and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu Tarihi MLitt

Middle Eastern History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Psychology and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil Dilleri BD ile İlahiyat (Onur)

Divinity with Biblical Languages BD (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Latin ve İspanyol MA

Latin and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İtalyanca ve Farsça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Italian and Persian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Çağ Tarihi ve Arkeoloji MA (Onur)

Mediaeval History and Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Felsefe MA (Onur)

Geography and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Sağlık Uygulama MSc

Global Health Implementation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve Modern Tarihin MA (Onur)

German and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. sürdürülebilir Kalkınma MA

Sustainable Development MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14)Moleküler Biyoloji BSc

Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Fransız-Alman MA (Onur)

Comparative Literature and French-German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Su Ürünleri yetiştiriciliği - Üreme ve Genetik yüksek lisans Kredisi

Sustainable Aquaculture - Breeding and Genetics Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Reform Çalışmaları MLitt

Reformation Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koruma Çalışmaları MSc

Conservation Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İlahiyat MA (Onur)

Philosophy and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yer Bilimleri MGeol (Onur)

Earth Sciences MGeol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Felsefe MA (Onur)

Mathematics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Koruma BSc (Onur)

Ecology and Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Farsça MA (Onur)

Geography and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız ve Alman MA

French and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Almanca ve Farsça MA

Arabic and German and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Çağ Tarihi ve Rus yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Mediaeval History and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kitap Analizi (Tarih ve Teknikleri) MLitt

The Book (History and Techniques of Analysis) MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve İtalyan MA (Onur)

Economics and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İtalyanca ve Farsça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Italian and Persian) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (Fransız ve İtalyan) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (French and Italian) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Farsça ve Rusça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Persian and Russian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kil MSc

Geochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat MLitt

Comparative Literature MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Orta Doğu Çalışmaları yurt dışında (yıl) MA (Onur)

German and Middle East Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Zihin (Kökeni) evrimsel ve Karşılaştırmalı Psikoloji yüksek lisans

Evolutionary and Comparative Psychology (The Origins of the Mind) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Su Ürünleri - Su Ürünleri Devridaim Sistemleri Yüksek Lisans Kredisi

Sustainable Aquaculture - Recirculation Aquaculture Systems Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Arapça ve İtalyanca ve Farsça MA (Onur)

Arabic and Italian and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat, Hayal gücü ve Sanat MLitt

Theology, Imagination and the Arts MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Yetiştiricilik Yönetimi, Hayvancılık ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans Kredisi

Sustainable Aquaculture - Management, Husbandry and Sustainability Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Coğrafya ve Psikoloji MA (Onur)

Geography and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve yurtdışında Alman ve İtalyan (yıl) ANNE (Onur)

French and German and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya MA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (Arapça ve Fransızca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (Arabic and French) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İtalyanca ve İspanyolca) Modern Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Spanish) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern Diller (Rusça ve İspanyolca) ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Russian and Spanish) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Arapça, yurtdışında Alman ve İtalyan (yıl) MA (Onur)

Arabic, German and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İş MLitt

International Business MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Kalkınma.

Sustainable Development MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern (Almanca ve Farsça) Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi MLitt

Art History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farsça MA ile Orta Çağ Tarihi (Onur)

Mediaeval History with Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngilizce ve Yönetimi MA

English and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. sosyal Antropoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma MA

Social Anthropology and Sustainable Development MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmalar ve Farsça MA (Onur)

Classical Studies and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), İtalyanca, Rusça ve İspanyolca MA

Italian and Russian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil MLitt Öğretim

English Language Teaching MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurt dışında (Almanca ve İtalyanca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (German and Italian) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Yetiştiricilik PGCert

Sustainable Aquaculture PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Almanca ve İspanyolca) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and Greek (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi ve Rus MA (Onur)

Art History and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İtalyan MA (Onur)

Arabic, Comparative Literature and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça, Almanca ve İtalyanca MA (Onur)

Arabic, German and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurt dışında (Almanca ve İspanyolca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz ve İskoç Tarihinin MA (Onur)

English and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Çalışmaları MLitt

Mediaeval Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça, Almanca ve İspanyolca MA (Onur)

Arabic, German and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası, Küresel ve Uzaysal Tarih MLitt

Transnational, Global and Spatial History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus ve İskoç Tarihi MA (Onur)

Russian and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Almanca ve Rusça MA

German and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Latin ve Farsça MA

Latin and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Matematik BSc (Onur)

Geography and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Jeoloji BSc (Onur)

Biology and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fransızca ve Rusça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (French and Russian) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Farsça, Rusça ve İspanyolca MA

Persian and Russian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Almanca ve İspanyolca) Dillerinde ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Coğrafya MA (Onur)

Art History and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurt dışında (yıl) Alman ve Rus MA

German and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Orta Çağ Tarihi MLitt

Mediaeval History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Çalışmalar ve Felsefe MA (Onur)

Classical Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve Farsça) ve Latin MA

Modern Languages (French and Persian) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurt dışında (yıl) (Arapça ve Almanca) Modern Diller ve Yönetimi MA

Modern Languages (Arabic and German) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında Arapça, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İtalyanca (yıl) ANNE (Onur)

Arabic, Comparative Literature and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurtdışında (yıl) Fransız ve Yönetim MA

French and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Film Çalışmaları ve Rus MA (Onur)

Film Studies and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Fransızca ve Farsça) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (French and Persian) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MLitt

Spanish and Latin American Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Çalışmaları MLitt

Film Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Arapça ve Rusça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Russian) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurtdışında (yıl) Arapça, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Rus MA

Arabic, Comparative Literature and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetim ve Psikoloji MA (Onur)

Management and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Arapça ve Fransızca) Dil ve Yönetimi MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Almanca ve İspanyolca) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin ve Modern Tarihin MA (Onur)

Latin and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Çalışmaları MLitt

Italian Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)iktisat ve Modern Tarih MA

Economics and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latince ve Felsefe MA (Onur)

Latin and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji ve İspanyolca MA (Onur)

Social Anthropology and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmalar ve Latin MA (Onur)

Classical Studies and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve İtalyan MA (Onur)

Classics and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat ve İngilizce MA (Onur)

Economics and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Felsefe MA

Arabic and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Ekonomi BSc (Onur)

Computer Science and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Yetiştiricilik - Larva Yetiştirme Lisansüstü Kredileri

Sustainable Aquaculture - Larval Rearing Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farsça ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Persian and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Farsça ve Rusça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Persian and Russian) and Intl Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genel Derece (Sanat) MA (Gen)

General Degree (Arts) MA (Gen)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih ve İspanyolca MA (Onur)

Ancient History and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve Karşılaştırmalı Edebiyat MA (Onur)

Arabic and Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve Fransızca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eski Tarih ve Karşılaştırmalı Edebiyat MA (Onur)

Ancient History and Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Fransız ve Alman ve İtalyan MA

French and German and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (Arapça ve Fransızca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız, İtalyan ve Rus MA (Onur)

French and Italian and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Alman ve İtalyan) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (German and Italian) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya MA ile psikoloji (Onur)

Psychology with Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Farsça ve İspanyolca MA (Onur)

German and Persian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uluslararası öğrenciler) işletme Hazırlık Programı hazırlık Sertifikası

Business Foundation Programme (International students) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun yazarlığı ve Senaryo MLitt

Playwriting and Screenwriting MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İspanyol MA (Onur)

International Relations and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Astronomi (Ağ Geçidi MPhys) MPhys (Onur)

Physics and Astronomy (Gateway MPhys) MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Modern Diller (Arapça ve Farsça) ve İngilizce MA

Modern Languages (Arabic and Persian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Almanca ve Farsça MA (Onur)

French and German and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Saf Matematik MMath (Onur)

Pure Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Rus ANNE ile matematik

Mathematics with Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Arapça ve Farsça ve İspanyolca MA (Onur)

Arabic and Persian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Tarihin ve Rus yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Modern History and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Latin ve Rus MA

Latin and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)MA yurtdışında (yıl) karşılaştırmalı Edebiyat ve Alman-Rus

Comparative Literature and German-Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurt dışında (Almanca ve Fransızca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (French and German) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasik Çalışmalar ve Fransız MA (Onur)

Classical Studies and French MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Yönetim MA (Onur)

International Relations and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Fransızca ve Almanca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (French and German) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve İtalyan MA

Arabic and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka Yüksek Lisans

Artificial Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. yönetim ve Farsça MA

Management and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Alman ve İtalyan ve İspanyol MA

German and Italian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İtalyan yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Economics and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Alman ve İtalyan yurtdışında (yıl) MA (Onur)

German and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurtdışında (yıl) İtalyanca ve Farsça ve Rusça MA

Italian and Persian and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız BSc ile kimya (Onur)

Chemistry with French BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İspanyol yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Philosophy and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji Dönüşüm MSc

Psychology Conversion MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında (yıl) Almanca ve Rusça ve İspanyolca MA (Onur)

German and Russian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Arapça ve Coğrafya MA

Arabic and Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Alman MA (Onur)

Arabic, Comparative Literature and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Fransızca ve Modern Tarih (yıl) MA (Onur)

French and Modern History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve İspanyolca) ve Latin MA

Modern Languages (French and Spanish) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Rusça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (Italian and Russian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)klasik Çalışmalar ve Yunan MA

Classical Studies and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurt dışında İtalyan ve Modern Tarih (yıl) MA (Onur)

Italian and Modern History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Almanca ve Matematik yurtdışında (yıl) MA (Onur)

German and Mathematics (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Antropoloji MA ile coğrafya (Onur)

Geography with Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

Ancient History and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca ve Farsça ve Rusça MA (Onur)

Italian and Persian and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarih ve İlahiyat Araştırmaları MA (Onur)

Modern History and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmalar ve Matematik MA (Onur)

Classical Studies and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İskoç Tarihi MA (Onur)

Philosophy and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve İtalyanca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (Arabic and Italian) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomoleküler Bilimleri BSc (Onur)

Biomolecular Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve İtalyanca ve Farsça MA (Onur)

French and Italian and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve Matematik MA (Onur)

Ancient History and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Alman ve İtalyan) Diller ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Italian) and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Psikoloji MA (Onur)

French and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Arapça ve İtalyanca) Dil ve Yönetimi MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Italian) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Yönetim BSc (Onur)

Geography and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Arapça ve Fransızca) Dil ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MLitt

Management MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern (İtalyanca ve İspanyolca Dilleri ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (Italian and Spanish) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarihin ve Rus MA (Onur)

Modern History and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Alman ve Yönetim MA

German and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Arapça ve Farsça) ve Yönetim MA

Modern Languages (Arabic and Persian) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Uluslararası İlişkiler ve Rus MA (Onur)

International Relations and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Latin MA (Onur)

Comparative Literature and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadınlar, Yazma ve Cinsiyet MLitt

Women, Writing and Gender MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Modern Diller (Arapça ve Farsça) ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (Arabic and Persian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Alman ve İtalyan) Diller ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (German and Italian) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji MA (Onur)

International Relations and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl