• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yönetim Bilimi ve İstatistik BSc (Onur)

Management Science and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Farsça ve İspanyolca MA (Onur)

German and Persian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji ve İspanyolca yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Social Anthropology and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurt dışında Orta Çağ Tarihi ve İspanyolca (yıl) MA (Onur)

Mediaeval History and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Rus MA (Onur)

Economics and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve İstatistik MA (Onur)

Psychology and Statistics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Arapça ve İspanyolca) Dil ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Spanish) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji.

Social Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (İtalyanca ve Farsça) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (Italian and Persian) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Tarihi MA (Onur)

Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarihin ve İspanyol MA (Onur)

Modern History and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Yönetimi MA (Onur)

Italian and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Alman ve İtalyan) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (German and Italian) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Almanca ve Farsça ve İspanyolca MA (Onur)

German and Persian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antik Tarih ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Ancient History and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikler ve Felsefe MA (Onur)

Classics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

English and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat MA (Onur)

Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Arapça ve Rusça) ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Russian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurt dışında (yıl) Alman ve Yönetim MA

German and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Diller (Arapça ve Rusça) ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Russian) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Çağ Tarihi MLitt

Mediaeval History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotonik ve Opto-elektronik Cihazlar MSc

Photonics and Optoelectronic Devices MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Rus Çalışmaları MLitt

Russian Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Arapça ve Rusça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Russian) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kitap Analizi (Tarih ve Teknikleri) MLitt

The Book (History and Techniques of Analysis) MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Yönetim Bilimi BSc (Onur)

Economics and Management Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İskoç Tarihi Çalışmaları MLitt

Scottish Historical Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça, Fransızca ve Rusça MA (Onur)

Arabic, French and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngilizce MA (Onur)

Comparative Literature and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Matematik yurtdışında (yıl) MA (Onur)

German and Mathematics (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Farsça ve Rusça MA (Onur)

Persian and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (İtalyanca ve İspanyolca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Spanish) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Alman, İtalyan ve Rus MA

German and Italian and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları MLitt

International Security Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Alman MA (Onur)

Comparative Literature and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Biology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Arapça ve Farsça) ve Yönetim MA

Modern Languages (Arabic and Persian) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Çağ Tarihi ve Psikoloji MA (Onur)

Mediaeval History and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve Farsça) ve Yönetim MA

Modern Languages (French and Persian) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İspanyol MA (Onur)

Economics and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve İtalyan MA (Onur)

Classics and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Rusça ve İspanyolca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (Russian and Spanish) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İspanyolca yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

International Relations and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurt dışında (Almanca ve İspanyolca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and Ancient History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Yetiştiricilik - Omurgasızlar için Beslenme Kredisi yüksek lisans

Sustainable Aquaculture - Nutrition for Invertebrates Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Yurt dışında İtalyan ve Modern Tarih (yıl) MA (Onur)

Italian and Modern History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Latin ve İspanyol MA

Latin and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve İspanyolca) ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Modern Languages (French and Spanish) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (İtalyanca ve İspanyolca) Dil ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Spanish) and Latin (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji ve İlahiyat MA (Onur)

Psychology and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil Çalışmaları ve Felsefe MA (Onur)

Biblical Studies and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir su ürünleri - Sağlık ve Hastalık Lisansüstü Kredileri

Sustainable Aquaculture - Health and Disease Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Yurtdışında (yıl) Arapça ve Alman MA (Onur)

Arabic and German (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Felsefe MA (Onur)

Economics and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Almanca ve İspanyolca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Tarihin ve Rus MA (Onur)

Modern History and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarihin ve Yeni Ahit MA (Onur)

Modern History and New Testament MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İngilizce ve Farsça MA

English and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ANNE ile ekonomi (Onur)

Economics with German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya Güvenlik Çalışmaları MLitt

Middle East, Caucasus and Central Asian Security Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve Matematik MA (Onur)

Art History and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Arapça ve Fransızca) Dil ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and French) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yapay Zeka Yüksek Lisans

Artificial Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih ve İspanyolca MA (Onur)

Ancient History and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Latin ve Rus MA (Onur)

Latin and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Türk ve Dünya Edebiyatları MLitt

Postcolonial and World Literatures MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern (Rusça) Dil ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Russian) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (İtalyanca ve İspanyolca Dilleri ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Spanish) and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İspanyolca MA (Onur)

Arabic, Comparative Literature and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Modern (Almanca ve Farsça) Dil ve Yönetim (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Almanca ve İspanyolca) Dillerinde ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern Tarihin MLitt

Modern History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasikleri ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Classics and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Modern (Alman ve İtalyan) Dil ve Yönetim (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (German and Italian) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında Rus ve İskoç Tarihi (yıl) MA (Onur)

Russian and Scottish History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern (Rusça) Dil ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Russian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve İtalyan MA (Onur)

Comparative Literature and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve İspanyolca) Modern Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Spanish) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma BSc (Onur)

Economics and Sustainable Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurt dışında (yıl) Alman ve Rus MA

German and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern (Almanca ve Farsça) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Astronomi (Uluslararası ağ Geçidi BSc) BSc (Onur)

Physics and Astronomy (International Gateway BSc) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)ekonomi ve Orta Çağ Tarihi MA

Economics and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve İspanyol yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Philosophy and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Alman ve Psikoloji MA (Onur)

German and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İspanyol MA (Onur)

Philosophy and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Almanca ve Farsça) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and Greek (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) İspanyolca matematik MA (Onur)

Mathematics with Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Modern Diller (Arapça ve Farsça) ve Latin MA

Modern Languages (Arabic and Persian) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller (Arapça ve Rusça) ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (Arabic and Russian) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Karşılaştırmalı Edebiyat MA (Onur)

Art History and Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Almanca ve İspanyolca) Dillerinde ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

International Relations and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil Dilleri ve Edebiyat MLitt

Biblical Languages and Literature MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya ve Jeoloji BSc (Onur)

Chemistry and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MLitt

Philosophy MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz ve İskoç Tarihinin MA (Onur)

English and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (Arapça ve İtalyanca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (Arabic and Italian) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve Alman MA (Onur)

Ancient History and German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurt dışında (yıl) (Arapça ve Fransızca) Modern Diller ve Yönetimi MA

Modern Languages (Arabic and French) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İtalyanca ve Farsça ve İspanyolca yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Italian and Persian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with French MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

French and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji MSc

Sustainable Development and Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Modern Tarihin MA (Onur)

International Relations and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar İletişim Sistemleri Yüksek Lisans

Computer Communication Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında (yıl) Farsça ve Rusça ve İspanyolca MA (Onur)

Persian and Russian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) ekonomi ve İspanyol MA (Onur)

Economics and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MLitt

Human Resource Management MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve Psikoloji MA (Onur)

Management and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Rusça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Russian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern (Alman ve İtalyan) Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (German and Italian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Philosophy and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fransızca ve Rusça) Modern Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (French and Russian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İtalyanca ve Farsça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Italian and Persian) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Matematik MA (Onur)

International Relations and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Almanca ve Farsça) Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Rusça ve İspanyolca) ve Latin MA

Modern Languages (Russian and Spanish) and Latin MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern Diller (Fransızca ve Farsça) ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (French and Persian) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. matematik MA

Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve Ekonomi MA (Onur)

Ancient History and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yönetim ve Farsça MA

Management and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

Comparative Literature and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin ve Modern Tarihin MA (Onur)

Latin and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Farsça MA (Onur)

Ancient History and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Orta Doğu Çalışmaları yurt dışında (yıl) MA (Onur)

German and Middle East Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klasikleri MLitt

Classics MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Fizik BSc (Onur)

Computer Science and Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) MA (Onur)

German and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurt dışında (yıl) (Fransızca ve Farsça) Modern Diller ve Yönetimi MA

Modern Languages (French and Persian) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve Farsça) ve Yunan MA

Modern Languages (French and Persian) and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İtalyan yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Economics and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetim ve İspanyolca yurtdışında (yıl) MA (Onur)

Management and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi MLitt

Art History MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve yurtdışında Alman (yıl) ANNE (Onur)

Comparative Literature and German (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Fransızca ve İtalyanca) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (French and Italian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurt dışında İtalyan ve Felsefe (yıl) MA (Onur)

Italian and Philosophy (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Fransızca ve Rusça ve İspanyolca MA (Onur)

French and Russian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma MA (Onur)

International Relations and Sustainable Development MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) matematik ve Rus MA (Onur)

Mathematics and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Modern Diller (Arapça ve Farsça) ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (Arabic and Persian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ve İlahiyat MA (Onur)

Spanish and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)MA yurtdışında (yıl) karşılaştırmalı Edebiyat ve Fransız-Rus

Comparative Literature and French-Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Film Çalışmaları ve Rus MA (Onur)

Film Studies and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurt dışında İtalyan ve Orta Çağ Tarihi (yıl) MA (Onur)

Italian and Mediaeval History (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında karşılaştırmalı Edebiyat ve Fransız-Alman (yıl) ANNE (Onur)

Comparative Literature and French-German (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Modern (Almanca ve İspanyolca) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and Greek MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İngilizce ve Rusça MA

English and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Fransızca ve Farsça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (French and Persian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Psikoloji MA (Onur)

English and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve Farsça) ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Modern Languages (French and Persian) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Yüksek Lisans Diploması dönüşüm

Conversion in Philosophy Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça, Rusça ve İspanyolca MA (Onur)

Arabic, Russian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve Farsça) ve İngilizce MA

Modern Languages (French and Persian) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Almanca ve Rusça ve İspanyolca MA (Onur)

German and Russian and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız ve İlahiyat MA (Onur)

French and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil ve Çağdaş Dünya MLitt

Bible and Contemporary World MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Arapça ve İspanyolca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Arabic and Spanish) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlahiyat, Hayal gücü ve Sanat MLitt

Theology, Imagination and the Arts MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Almanca ve Farsça) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (German and Persian) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji MA ile coğrafya (Onur)

Geography with Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Almanca ve Farsça) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir su ürünleri - Sağlık ve Hastalık Omurgasızlar Kredi yüksek lisans

Sustainable Aquaculture - Health and Disease Invertebrates Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Uluslararası Siyaset Teorisi MLitt

International Political Theory MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

International Relations and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Kimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çağdaş Çalışmaları MLitt

Contemporary Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. yurt dışında (yıl) (Arapça ve Almanca) Modern Diller ve Yönetimi MA

Modern Languages (Arabic and German) and Management (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ve İskoç Tarihi MA (Onur)

Philosophy and Scottish History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ANNE ile coğrafya (Onur)

Geography with Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Çalışmalar ve Matematik MA (Onur)

Classical Studies and Mathematics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Arapça ve İtalyanca) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Arabic and Italian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Alman ve İtalyan yurtdışında (yıl) MA (Onur)

German and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Yönetim MA (Onur)

International Relations and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransızca ve Almanca ve Rusça MA

French and German and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik MPhys (Onur)

Astrophysics MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Arapça ve Almanca) Modern Diller ve Uluslararası İlişkiler yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (Arabic and German) and International Relations (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve Rus MA (Onur)

Mathematics and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Yenilik MSc

Oil and Gas Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça ve Karşılaştırmalı Edebiyat MA (Onur)

Arabic and Comparative Literature MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngilizce ve Yönetimi MA

English and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Latin ve Rus MA

Latin and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

German and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik BSc (Onur)

Computer Science and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Emel PGCert Psikolojisi

The Psychology of Dementia Care PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Fransızca ve Farsça ve Rusça MA (Onur)

French and Persian and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Sürdürülebilir Kalkınma MA (Onur)

Geography and Sustainable Development MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Economics and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

Geography and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Diller (Fransızca ve İspanyolca) ve İngilizce MA

Modern Languages (French and Spanish) and English MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Almanca ve Farsça) Dil ve Yönetimi MA (Onur)

Modern Languages (German and Persian) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Ancient History and Archaeology and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve İstatistik BSc (Onur)

Philosophy and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

Arabic and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenilir Yazılım Sistemleri (Erasmus Mundus) MSc

Dependable Software Systems (Erasmus Mundus) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Felsefe MA (Onur)

Comparative Literature and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with Arabic BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Psikoloji MA (Onur)

Mathematics and Psychology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarih ve yurtdışında İspanyolca (yıl) MA (Onur)

Modern History and Spanish (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Rus ANNE ile matematik

Mathematics with Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları MLitt

Spanish and Latin American Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında Arapça, Karşılaştırmalı Edebiyat ve İtalyanca (yıl) ANNE (Onur)

Arabic, Comparative Literature and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Farsça MA (Onur)

Comparative Literature and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Arapça ve Ekonomi MA

Arabic and Economics MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Fransızca ve Rusça) Diller ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (French and Russian) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurt dışında (yıl) Arapça ve Farsça ve Rusça MA

Arabic and Persian and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Almanca-İspanyolca MA (Onur)

Comparative Literature and German-Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve İtalyan ve Farsça yurtdışında (yıl) MA (Onur)

German and Italian and Persian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (İtalyan ve İran) Dilleri ve Latin MA (Onur)

Modern Languages (Italian and Persian) and Latin (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi ve Yönetimi MA (Onur)

Art History and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve İtalyanca ve Farsça MA (Onur)

Arabic and Italian and Persian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)klasik Çalışmalar ve Modern Tarihin MA

Classical Studies and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Rus MA

Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Felsefe MA (Onur)

French and Philosophy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Fransızca ve Farsça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar yurtdışında (yıl) ANNE (Onur)

Modern Languages (French and Persian) and Classical Studies (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Orta Doğu Çalışmaları ve Rus MA

Middle East Studies and Russian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (İtalyanca ve Farsça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (Italian and Persian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Rusça) Modern Diller ve Klasik Çalışmalar MA

Modern Languages (Italian and Russian) and Classical Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin ve Orta Çağ Tarihi MA (Onur)

Latin and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Almanca ve Rusça) Dilde ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Onur)

Modern Languages (German and Russian) and International Relations MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Sosyal Antropoloji MA (Onur)

Geography and Social Anthropology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Modern Tarihin MA (Onur)

German and Modern History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Omurgasızlar Kredi yüksek lisans su ürünleri için sürdürülebilir Su Ürünleri - Biyoloji -

Sustainable Aquaculture - Biology for Aquaculture - Invertebrates Postgraduate Credits

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 hafta
Eski Tarih ve yurtdışında Alman (yıl) MA (Onur)

Ancient History and German (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Yönetimi BSc (Onur)

Computer Science and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)klasik Çalışmalar ve Orta Çağ Tarihi MA

Classical Studies and Mediaeval History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Sürdürülebilir Kalkınma BSc

Sustainable Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), İtalyanca, Rusça ve İspanyolca MA

Italian and Russian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. matematik ve İlahiyat Araştırmaları MA

Mathematics and Theological Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler Kimya BSc (Onur)

Materials Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Arapça ve İspanyolca) Dil ve Yönetimi MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and Spanish) and Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Karşılaştırmalı Edebiyat MLitt

German and Comparative Literature MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yurtdışında antik Tarih, İtalyanca (yıl) MA (Onur)

Ancient History and Italian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Almanca ve İspanyolca) Dil ve Yunan MA (Onur)

Modern Languages (German and Spanish) and Greek (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi yüksek lisans

Computing and Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müze ve Galeri Çalışmaları MLitt

Museum and Gallery Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reform Çalışmaları MLitt

Reformation Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. yurtdışında (yıl) Arapça, Almanca ve Rusça MA

Arabic, German and Russian (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında (yıl) Modern (Arapça ve Almanca) Dillerinde ve İngilizce MA (Onur)

Modern Languages (Arabic and German) and English (year abroad) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İtalyan MA (Onur)

International Relations and Italian MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürel Kimlik Çalışmaları MLitt

Cultural Identity Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arapça ve Farsça ve İspanyolca MA (Onur)

Arabic and Persian and Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (Arapça ve Almanca) Modern Diller ve Eskiçağ Tarihi MA

Modern Languages (Arabic and German) and Ancient History MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji MA (Onur)

Ancient History and Archaeology MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl