• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kanser Entegre Doktora biyomedikal Bilim - Hücre Biyolojisi ve İmmünoloji

Biomedical Science - Cell Biology and Immunology of Cancer Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt fizyoterapi (ön) MSc

Physiotherapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gerontoloji kısa Ders

Short Course in Gerontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 hafta
Gemi Bilim BEng (Onur)

Ship Science BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Ekonomi yüksek lisans

Finance and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Spanish and Latin American Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset MSc/PGDip

International Politics MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Mühendislik Yönetimi (Onur)

Mechanical Engineering / Engineering Management with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Sosyal Politika Yüksek Lisans

International Social Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akustik Mühendisliği MSc

Acoustical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Araştırma Programı Doktora

English Research Programme PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme BSc iş Girişimcilik (Onur)

Business Entrepreneurship with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt öncesi hemşirelik - Çocuk (-) PGDip

Nursing - Child (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yurtdışında antik Tarih ve Arkeoloji Yıl BA (Onur)

Ancient History and Archaeology Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diller ve Çağdaş Avrupa Çalışmaları BA (Onur)

Languages and Contemporary European Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) Havacılık ve Uzay BEng (Onur)

Aeronautics and Astronautics (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile birlikte Bilim MEng

Ship Science with Foundation Year MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaban Hayatı Koruma.

Wildlife Conservation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Klinik Psikoloji DClinPsych

Doctorate Clinical Psychology DClinPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı; Gelişmiş Yenidoğan Uygulayıcı) Gelişmiş Klinik Uygulama ...

Advanced Clinical Practice (Advanced Neonatal Nurse Practitioner; Advanced Neonatal Practitioner) ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gemi Bilim/Yat ve Küçük Tekne MEng (Onur)

Ship Science/Yacht and Small Craft MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dilde Masterları Entegre) Fransızca Dil Çalışmaları MLang

French Linguistic Studies (Integrated Masters in Languages) MLang

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve İspanyolca BSc (Onur)

Business Management and Spanish BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Yurtdışında Yıl İngilizce BA (Onur)

Philosophy and English with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile Havacılık ve Uzay

Aeronautics and Astronautics with Foundation Year and Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kıyı ve Deniz Mühendisliği ve Yönetim yüksek lisans

Coastal and Marine Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Web Bilim MSc

Web Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi Mühendislik Malzemeleri MSc

Engineering Materials (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapay Zeka Yüksek Lisans

Artificial Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik, Operasyonel Araştırma, İstatistik & Ekonomi MMorse

Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics MMorse

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi Bilim/Mühendislik Yönetimi MEng (Onur)

Ship Science/Engineering Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih PGCE

History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik hazırlık Yılı ile Mühendislik MEng (Onur)

Electrical Engineering with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji Araştırmaları Programı Doktora

Archaeology Research Programme PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile Havacılık ve Uzay / Uzay Mühendisliği (Onur)

Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Deniz Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering / Naval Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilde (Entegre yüksek lisans) Fransızca ve İspanyolca MLang

French and Spanish (Integrated Masters in Languages) MLang

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Endüstriyel Çalışmalar MEng elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering with Industrial Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile biyomedikal Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Electronic Engineering with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Sürdürülebilir Enerji Sistemleri

Mechanical Engineering / Sustainable Energy Systems with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş analizi ve Finans MSc

Business Analytics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akustik hazırlık Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Acoustical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe, Etik ve Din BA (Onur)

Philosophy Ethics and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Tarih BA (Onur)

English and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

Politics and International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl BEng ile Havacılık ve Uzay

Aeronautics and Astronautics with Foundation Year and Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Dijital Pazarlama MSc

Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng Havacılık ve Uzay / Yarıyıl 14.

Aeronautics and Astronautics / Semester in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Arkeolojisi Yüksek Lisans

Maritime Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi) Hesaplamalı Mühendislik Tasarımı Yüksek Lisans

Computational Engineering Design (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mühendisliği Bilim / Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans

Maritime Engineering Science / Offshore Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoçeşitlilik ve Koruma yüksek lisans

Biodiversity and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile birlikte Fen / Mühendislik Yönetimi (Onur)

Ship Science / Engineering Management with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıl) Fransız oşinografi Mscı

Oceanography with French (4 years) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Yurtdışında bir Yıl ile Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lüks Marka Yönetimi MA

Luxury Brand Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gemi Bilim / Deniz Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Mühendisliği (Onur)

Ship Science / Offshore Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hazırlık Yılı ile birlikte Bilim ve Sanayi Yerleşimi Yıl BEng (Onur)

Ship Science with Foundation Year and Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(18. Yüzyıl) İngilizce Edebi Çalışmalar MA

English Literary Studies (Eighteenth Century) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil Öğretimi için uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics for Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Yurt dışında felsefe ve Matematik BA

Philosophy and Mathematics with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Hukuku LLM

Maritime Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beden Eğitimi PGCE

Physical Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Bütünleşik) Doktora

Education (Integrated) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 ay
Almanca ve İspanyolca (4 yıl) BA (Onur)

German and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Sosyal Bilimler BSc (Onur)

Quantitative Social Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih ve İspanyol BA (Onur)

Ancient History and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelikte lisansüstü Diploma - Ruh Sağlığı (ön kayıt) PGDip

Postgraduate Diploma in Nursing - Mental Health (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıl) fizik MPhys

Physics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans

Knowledge and Information Systems Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Film ve Felsefe BA (Onur)

Film and Philosophy with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendislik / İleri Malzeme MSc

Maritime Engineering Science / Advanced Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık ve Uzay / Hesaplamalı Mühendislik ve Tasarım MEng (Onur)

Aeronautics and Astronautics / Computational Engineering and Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji PGCert (Uzaktan Eğitim)

Gerontology PGCert (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Film ve Felsefe BA (Onur)

Film and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fotonik ile fizik MPhys

Physics with Photonics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. yurtdışında bir yıl ile müzik ve İş Yönetimi BA

Music and Business Management with a year abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile birlikte Bilim BEng

Ship Science with Foundation Year BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile felsefe, Etik ve Din BA (Onur)

Philosophy, Ethics and Religion with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Bilimler ile kimya (4 yıl) MChem (Onur)

Chemistry with Medicinal Sciences (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fransızca Dil Çalışmalarında BA (Onur)

French Linguistic Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
ELT/TESOL Çalışmaları MA

ELT/TESOL Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) İspanyolca ve Portekizce BA (Onur)

Spanish and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enerji, Çevre ve Binalar) enerji ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Energy and Sustainability (Energy, Environment and Buildings) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Film ve Fransızca BA (Onur)

Film and French (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile Havacılık ve Uzay / Airvehicle Sistemleri Tasarım (Onur)

Aeronautics and Astronautics / Airvehicle Systems Design with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kuruluş Yılı ile inşaat ve Çevre Mühendisliği MEng

Civil and Environmental Engineering with Foundation Year MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Gelişmiş Hemşire Uygulayıcısı) Gelişmiş Klinik Uygulama MSc

Advanced Clinical Practice (Advanced Nurse Practitioner) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıl) çevre Bilimi MEnvSci

Environmental Science (4 yrs) MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 yıl) deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Felsefe BA (Onur)

Economics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İAPT)Anksiyete ve Depresyon için yüksek lisans Diploması CBT

Postgraduate Diploma CBT for Anxiety and Depression (IAPT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Sociology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aktüerya Bilimi ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Actuarial Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat için hazırlık Yılı, Beşeri Bilimler, Hukuk ve Sosyal Bilimlerde BA (Onur)

International Foundation Year for Arts, Humanities, Law and Social Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Miras Yönetimi Yüksek Lisans

Business and Heritage Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sigorta Hukuku LLM

Insurance Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği/Sürdürülebilir Enerji Sistemleri MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Sustainable Energy Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl MEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca (4 yıl) İspanyolca Dil Çalışmalarında BA (Onur)

French and Spanish Linguistic Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yea ile Havacılık ve Uzay / Hesaplamalı Mühendislik ve Tasarım ...

Aeronautics and Astronautics / Computational Engineering and Design with Industrial Placement Yea ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık ve Uzay / Dönem Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng (Onur ile Sektöründe)

Aeronautics and Astronautics / Semester in Industry with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MBiomedSci (4 yıl) biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (4 years) MBiomedSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Tasarımı MA

Communication Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Yaşlanma ve Politikası (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Global Ageing and Policy (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Elektronik hazırlık Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Electronic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik ve Yönetim yüksek lisans

Entrepreneurship and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt öncesi hemşirelik - Yetişkin (-) PGDip

Nursing - Adult (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Law BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Fransızca ve Portekizce BA (Onur)

French and Portuguese (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği Bilim / Deniz Mimarlık Yüksek Lisans

Maritime Engineering Science / Naval Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Business Analytics BSc (Onur)

Business Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Su Kaynakları Yönetimi MSc

Water Resources Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Psychology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme üzerine yüksek Lisans Çevre Yönetimi (Onur)

Environmental Management with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık ve Uzay / Aerodinamik MEng (Onur)

Aeronautics and Astronautics / Aerodynamics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal ve Ticari Hukuk yüksek lisans

Corporate and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilimleri - Amputasyon & Protez Rehabilitasyon MSc

Health Sciences - Amputation & Prosthetic Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanser entegre Doktora Biyomedikal Bilim - Hücre Biyolojisi ve İmmünoloji

Integrated PhD Biomedical Science - Cell Biology and Immunology of Cancer

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Tarih ve Siyaset Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

Modern History and Politics with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim - Bağışıklık ve Enfeksiyon Bütünleşik Doktora

Biomedical Science - Immunity and Infection Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık ve Uzay / (Onur)Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile Aerodinamik

Aeronautics and Astronautics / Aerodynamics with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dilde Masterları Entegre) Alman Dil Çalışmaları MLang

German Linguistic Studies (Integrated Masters in Languages) MLang

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile Jeoloji BSc (Onur)

Geology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Foundation Year and Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık MEng (Onur)

Civil Engineering and Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Almanca (4 yıl) BA (Onur)

Film and German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Yönetimi MA

Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diller ve Çağdaş Avrupa Çalışmaları (İngilizce) BA (Onur)

Languages and Contemporary European Studies (English) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Film ve İspanyol BA (Onur)

Film and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Yapay Zeka ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Artificial Intelligence MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile birlikte Bilim (Onur)

Ship Science with Foundation Year and Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(4 yıl) Uzay Bilimleri ile fizik MPhys

Physics with Space Science (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile uzay Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Electronic Engineering with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hazırlık Yılı MEng İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (Onur)

Civil Engineering and Architecture with Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yerleştirme BSc (Onur)ile muhasebe ve Finans

Accounting and Finance with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Oşinografi Mscı ile deniz Biyolojisi

Marine Biology with Oceanography MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika yüksek lisans

Sociology and Social Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Klinik Uygulama (Gelişmiş Kritik Bakım Uygulayıcı) MSc

Advanced Clinical Practice (Advanced Critical Care Practitioner) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Tekstil Tasarım MA

Textile Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng inşaat ve Çevre Mühendisliği

Civil and Environmental Engineering with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Bilim - Kardiyak Fizyoloji BSc (Onur)

Healthcare Science - Cardiac Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Almanca BSc (Onur)

Business Management and German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi Bilim / Deniz Mimarlık MEng (Onur)

Ship Science / Naval Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (ön kayıt) Ruh Sağlığı PGDip

Nursing - Mental Health (pre-registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Yönetim MSc

Accounting and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nüfus ve Coğrafya BSc (Onur)

Population and Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Operasyonel Araştırma ve İstatistik yüksek lisans

Operational Research and Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyonel Araştırma ve Finans MSc

Operational Research and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi), yüzey Mühendisliği ve Kaplama MSc

Surface Engineering and Coatings (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Yıl MEng ile birlikte Bilim / Deniz Mimarlık (Onur)

Ship Science / Naval Architecture with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ve Siyaset Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

Philosophy and Politics with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp MPhil

Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği/İleri Malzeme MEng (Onur)

Mechanical Engineering/Advanced Materials MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiber Optik Teknolojileri Yüksek Lisans

Optical Fibre Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya ve Biyokimya Mscı (Onur)

Chemistry and Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Matematik BA (Onur)

Philosophy and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel deneyim ya da araştırma yerleştirme ile kimya yurtdışında MChem (Onur)

Chemistry with industrial experience or research placement abroad MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller PGCE

Modern Languages PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Almanca ile matematik BSc

Mathematics with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik ve Çevre.

Engineering and the Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Çocuk'in (Çift Alan) Ruh Sağlığı BN BN (Onur)

Nursing Children's and Mental Health BN (Dual Field) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Öğretmenliği MA

English Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Mühendislik / Denizcilik Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yüksek Lisans

Maritime Engineering Science / Maritime Computational Fluid Dynamics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapay Zeka MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve Almanca BA (Onur)

Ancient History and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler BSc (Onur)

International Relations BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik Çocuk' (Çift Alan) ve Yetişkin BN BN (Onur)

Nursing Children's and Adult BN (Dual Field) BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda ve Tekstil Tasarımı BA (Onur)

Fashion and Textile Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile ekonomi ve Felsefe () BA (Onur)

Economics and Philosophy (with Year Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim - Kök Hücre Bilimi Bütünleşik Doktora

Biomedical Science - Stem Cell Science Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl ile MEng Makina Mühendisliği / Mekatronik

Mechanical Engineering / Mechatronics with Industrial Placement Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği.

Marine Geology and Geophysics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Astronomi ile fizik MPhys

Physics with Astronomy (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gemi Bilim MEng (Onur)

Ship Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14)Bilgisayar Sistemleri ile MEng Elektronik Mühendisliği

Electronic Engineering with Computer Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Bilimleri Doktora Araştırma Doktora

Health Sciences PhD Research Doctorate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Software Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Koruma MEcol

Ecology and Conservation MEcol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Web Teknolojisi MSc

Web Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yıl Vakfı ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Giriş seviyesi uygulama)CBT lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in CBT (Introductory level practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Jeofizik Mscı

Geophysics (4 years) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Tasarım MA

Fashion Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyolca (Entegre yüksek lisans) MLang

Spanish (Integrated Masters in Languages) MLang

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dilde Masterları Entegre) İspanyolca ve Latin Amerika Çalışmaları MLang

Spanish and Latin American Studies (Integrated Masters in Languages) MLang

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Müzik BA (Onur)

Philosophy and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Aktüerya Bilimi BSc (Onur)

Economics and Actuarial Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Gereçler MA

Contemporary Curation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Araştırma tarafından MSc

Chemistry by Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık ve Uzay MEng (Onur)

Aeronautics and Astronautics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Yıl İngiliz Edebiyatı, Dil ve Dilbilim BA (Onur)

English Literature, Language and Linguistics with Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Risk ve Finans MSc

Risk and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kök Hücre, Gelişim ve Rejeneratif Tıp.

Stem Cells, Development and Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) Alman ve Müzik BA (Onur)

German and Music (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gelişmiş Mekanik Mühendislik Bilimi) Mekatronik Yüksek Lisans

Mechatronics (Advanced Mechanical Engineering Science) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kuruluş Yılı ile biyomedikal Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Electronic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ve Endüstriyel Yerleştirme Yıl BEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Foundation Year and Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Endüstriyel yerleştirme MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with industrial placement MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve Almanca (4 yıl) BA (Onur)

French and German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce PGCE

English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Klinik Yerleştirme ile)odyoloji yüksek lisans

Audiology MSc (with Clinical Placement)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mikro ve Nanoteknoloji yüksek lisans

Micro and Nanotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Çalışmalar MEng ile Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with Industrial Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya hazırlık Yılı ile MChem

Chemistry with Foundation Year MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Endüstriyel Yerleşim Yıl BEng ile akustik Mühendisliği

Acoustical Engineering with Industrial Placement Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ile fizik PGCE

Physics with Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş analizi ve Yönetim Bilimleri yüksek lisans

Business Analytics and Management Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl