• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Görsel Efektler ve Hareketli Grafikler BA (Onur)

Visual Effects and Motion Graphics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve Kurumsal MSc

International Business and Enterprise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal Tarih BSc (Onur)

Natural History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Sandviç ders) bilgisayar Adli tıp BSc

Computer Forensics(Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Sandviç ders) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Soruşturma Mscı

Forensic Investigation MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Çevre Yönetimi MSc

Civil Engineering and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil Öğretim CertHE giriş

Introduction to Secondary Teaching CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp PGDip

Preventative Cardiovascular Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tehlike ve Afet Yönetimi MSc

Hazard and Disaster Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Popüler Müzik Teknolojisi) Yaratıcı Endüstriler FdA

Creative Industries (Popular Music Technology) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medeni (Sandviç ders) Mühendisliği BSc (Onur)

Civil Engineering (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sandviç ders) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil Uçak Bakım Mühendisliği () BSc (Onur)

Aircraft Maintenance Engineering (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Futbol Koçluk ve Geliştirme FdSc

Community Football Coaching and Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Master of Chiropractic () MChiro

Master of Chiropractic (Including Foundation Year) MChiro

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji kriminoloji ve Ceza Adaleti CertHE

Criminology and Criminal Justice with Psychology CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik Müşteri Yönetimi BA (Onur)

Strategic Customer Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çağdaş Müzik Performansı CertHE

Contemporary Music Performance CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BSc (Onur)

Mechanical Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Davranış Analizi ve Terapisi MSc

Behaviour Analysis and Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım Yönetimi BSc (Onur)

Health and Social Care Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma Ağrı Yönetimi

Postgraduate Diploma Pain Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BA (Onur)

Accounting and Finance (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (2D ve Stop Motion) animasyon BA

Animation (2D and Stop Motion) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Gençlik ve sosyal Çalışma () BA (Onur)

Youth and Community Work (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kozmetik Bilim PgCert

Cosmetic Science PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Çocuklar ve Gençler için çalışan (Gençlik İlk Eleme) MA

Working for Children and Young people (Youth Work Initial Qualifying) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik, Sağlık ve Çevre Yönetimi MSc

Safety, Health and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olay Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Event Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology and Criminal Justice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme (Üst) BA (Onur)

International Business (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) Mart Girdi BN (Onur)

Nursing (Mental Health) March Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ses ve Canlı Etkinlik Üretim BSc (Onur)

Sound and Live Event Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişim Bozuklukları ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Developmental Disorders BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam Tasarımı BA (Onur)

Advertising Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Otizm) ŞEN/ALN MA

SEN/ALN (Autism) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Vakıf Yıl Dahil) Matematik BSc (Onur)

Mathematics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Futbol Koçluk ve Performans BSc (Onur)

Football Coaching and Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık (Üst) Finans ve Yatırım BSc (Onur)

Banking, Finance and Investment (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet ve Sosyoloji CertHE

Criminology and Criminal Justice and Sociology CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil), sağlık ve Sosyal Bakım Yönetimi BSc

Health and Social Care Management (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yukarı (Üst) (Popüler Müzik Teknolojisi) Yaratıcı Endüstriler BSc (Onur)

Creative Industries (Popular Music Technology) (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2D ve Stop Motion) animasyon CertHE

Animation (2D and Stop Motion) CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Sandviç ders) metraj ve Ticari Yönetim BSc

Quantity Surveying and Commercial Management (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş yılı Dahil) psikoloji BSc

Psychology (Including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Promosyon CertHE

Fashion Promotion CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Eğitim) liderlik ve Yönetim MA

Leadership and Management (Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Davranış Analizi ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Behaviour Analysis BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile Matematik Fen bilimleri (2 yıl) BSc (Onur)

Secondary Science with Mathematics with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyun Terapisi MSc

Play Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Güvenlik MSc

Computer Systems Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analitik ve Adli Bilimler FdSc

Analytical and Forensic Science FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Palyatif Bakım PgCert

Palliative Care PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
(Online teslimat)MSc Uluslararası Güvenlik ve Risk Yönetimi

MSc International Security and Risk Management (Online delivery)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Criminal Justice and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp MSc

Preventative Cardiovascular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uygulanan Sağlık Ekonomisi MSc

Applied Health Economics MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Suç ve Adalet MSc

Crime and Justice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Budist MA Çalışmaları

Buddhist Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayropraktik dahil Vakfı Yılın ana

Master of Chiropractic including Foundation Year

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik Tedarik Yönetimi MSc

Strategic Procurement Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Adli Bilim BSc (Onur)

Forensic Science (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Sağlık ve Refah (Üst) BSc (Onur)

Community Health and Wellbeing (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklarla çalışan ve Aileleri BA (Onur)

Working With Children and Families BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik Dijital Pazarlama MSc

Strategic Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere kriminoloji ve Ceza Adaleti ve Gençlik Adalet () BSc (Onur)

Criminology and Criminal Justice and Youth Justice (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endokrinoloji MSc

Endocrinology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Cinsel ve Üreme Tıbbı yüksek lisans

Sexual and Reproductive Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İnşaat Mühendisliği BSc (Onur)

Civil Engineering (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Drama BA (Onur)

Theatre and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji BSc (Onur)kriminoloji ve Ceza Adaleti

Criminology and Criminal Justice with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uçak Bakım Mühendisliği BSc (Onur)

Aircraft Maintenance Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Çocukluk Gelişimi BSc (Onur)

Childhood Development (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ragbi Koçluk ve Performans CertHE

Rugby Coaching and Performance CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayropraktik yüksek lisans

Master of Chiropractic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Kurumsal MA

Games Enterprise MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi CertHE

Sport and Exercise Science CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) kriminoloji ve Ceza Adaleti BSc (Onur)

Criminology and Criminal Justice (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2 yıl) QTS ile Bilim ile Matematik BSc (Onur)

Secondary Mathematics with Science with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çocukluk Gelişimi BSc (Onur)

Childhood Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Yönetim MSc

Global Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve Gazetecilik CertHE

Media, Culture and Journalism CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Endüstriler (Fotoğraf) (Üst) BA (Onur)

Creative Industries (Photography) (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme CertHE

Sports Coaching and Development CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Pazarlama (Üst) BA (Onur)

Business and Marketing (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astudiaethau Cynradd gyda SAC BA (Onur)

Astudiaethau Cynradd gyda SAC BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Human Resource Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İngilizce BA (Onur)

English (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yukarıda) BA (Onur)Yapma Prop TV ve Film:

TV and Film: Prop Making (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Romatoloji MSc

Rheumatology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Civil and Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Post Diploma) BSc (Onur)

Civil Engineering (Post Diploma) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
DANIŞMANLIK ve Tedavi Uygulama BA (Onur)

Counselling and Therapeutic Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Televizyon & Film (Onur)Tasarım BA Ayarlayın

Television & Film Set Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekran ve Sahne için kostüm Yapımı FdA

Costume Construction for Screen and Stage FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Yönetimi

MSc Renewable Energy and Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve Gazetecilik BA (Onur)

Media, Culture and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Yukarı (Üst) Muhasebe BA (Onur)

Business and Accounting (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sandviç ders) bilgisayar Uygulamaları Geliştirme BSc (Onur)

Computer Applications Development (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Ağrı Yönetimi

MSc Pain Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Drama MA

Drama MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik İş BA (Onur)

Music Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş etüdü (Üst) BA (Onur)

Business Studies (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analitik ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Analytical and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi PGDip

Obesity and Weight Management PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) hemşirelik Eylül Girdi BN 14.

Nursing (Learning Disabilities) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Jeoloji BSc (Onur)

Geology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (Kuruluş Yılı Dahil) Geliştirme Uygulamaları BSc (Onur)

Computer Applications Development (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Futbol Koçluk ve Performans CertHE

Football Coaching and Performance CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik İletişim FdA

Graphic Communication FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Business Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimi Mscı (Onur)

Pharmaceutical Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Finans (Üst) BA (Onur)

Business and Finance (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik İletişim MA

Graphic Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) iş ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA (Onur)

Business and Supply Chain Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere Bilgisayar Adli Tıp () BSc

Computer Forensics (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) Eylül Girdi BN (Onur)

Nursing (Mental Health) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rugby Koçluk ve Performans BSc (Onur)

Rugby Coaching and Performance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Mscı ile adli tıp

Forensic Science with Criminology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Popüler ve Ticari Müzik BA (Onur)

Popular and Commercial Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Metraj ve Ticari Yönetim BSc (Onur)

Quantity Surveying and Commercial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Film ve Video) yaratıcı Endüstriler FdA

Creative Industries (Film and Video) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kayropraktik Hazırlık Yılı Hazırlık Sertifikası

Chiropractic Foundation Year Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk ve Performans MSc

Sports Coaching and Performance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güç ve Kondisyon BSc (Onur)

Strength and Conditioning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans

Medical Education MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Muhasebe ve Yönetim BA (Onur)

Accounting and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik İletişim BA (Onur)

Graphic Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Resimde CertHE

Illustration CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekran ve Sahne için kostüm İnşaat (Üst) BA (Onur)

Costume Construction for Screen and Stage (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp PGDip

Sports and Exercise Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İşletme ve Muhasebe HND

Business and Accounting HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afet Sağlık MSc

Disaster Healthcare MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Görsel Efektler ve Hareketli Grafikler CertHE

Visual Effects and Motion Graphics CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı (Yoğun İngilizce) Hazırlık Sertifikası

International Foundation Programme (Intensive English) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olay Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Event Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gastroenteroloji PgDip

Gastroenterology PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Event Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Mühendislik Yüksek Lisans

Professional Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
Bilgisayar Oyunları Geliştirme kursu (Sandviç) BSc (Onur)

Computer Games Development (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Mühendislik ve Üretim MSc

Music Engineering and Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanun (Vakıf Yıl Dahil) LİSANS

Law (Including Foundation Year) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi PgDip

Medical Education PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Sandviç) BA (Onur)

Accounting and Finance (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik Kayıtlı Ebe BMid (Onur)

Midwifery Registered Midwife BMid (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BSc ile ikincil Tasarım ve Teknoloji Alanlarında

Secondary Design and Technology with QTS BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik İletişim CertHE

Graphic Communication CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Davranış Analizi CertHE ile psikoloji

Psychology with Behaviour Analysis CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Yenilik, Öğrenme ve Öğretme) MA

Education (Innovation in Learning and Teaching) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gençlik ve sosyal Çalışma (Gençlik Adalet) BA (Onur)

Youth and Community Work (Youth Justice) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Uygulama MSc

Professional Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Aviation Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Health and Public Service Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2 yıl) QTS BSc ile BİLİŞİM Teknolojileri Fen Bilimleri (Onur)

Secondary Science with ICT with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Kuruluş Yılı Dahil Olmak Üzere Güvenlik () BSc (Onur)

Computer Security (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kozmetik Bilim MSc

Cosmetic Science MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Özel Eğitim İhtiyacı MA

Special Educational Needs MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama (Vakıf Yıl Dahil) BA (Onur)

Marketing (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Futbol Koçluk, Gelişim ve Yönetim BSc (Onur)

Football Coaching, Development and Administration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yukarıda) TV ve Film: Saç, makyaj ve Özel Efektler BA (Onur)

TV and Film: Hair, Make Up and Special Effects (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Sport, Health and Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor MA liderlik

Leadership in Sport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sandviç ders) elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasal Uygulama Kursu

Legal Practice Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genomik Tıp ve Sağlık PgDip

Genomic Medicine and Healthcare PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi () BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile BİLİŞİM teknolojileri ile Matematik (2 yıl) BSc (Onur)

Secondary Mathematics with ICT with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Coğrafya BSc (Onur)

Geography (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi İletişim Teknolojisi MComp (Onur)

Information Communication Technology MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişimsel Bozukluğu olan psikoloji CertHE

Psychology with Developmental Disorders CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Bilgi Teknolojisi yüksek lisans

Electronics and Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Tasarım ve Teknoloji) PGCE

Secondary Education (Design and Technology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastroenteroloji MSc

Gastroenterology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Gelişmiş Performans Futbol MSc Koçluk

Advanced Performance Football Coaching MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere elektrik ve Elektronik Mühendisliği () BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji CertHE ile psikoloji

Psychology with Criminology CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rugby Koçluk ve Geliştirme FdSc

Rugby Coaching and Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar (Sandviç ders) Güvenlik BSc (Onur)

Computer Security (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(PcET) sonrası zorunlu Eğitim ve öğretim PGCE

Post compulsory Education and Training (PcET) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Pazarlama ve Perakende Tasarım BA (Onur)

Fashion Marketing and Retail Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) ses ve Canlı Etkinlik Üretim BSc (Onur)

Sound and Live Event Production (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Yetişkin ve Genç Suçlular ile Çalışma

MSc Working with Adult and Young Offenders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) muhasebe ve Yönetim BA

Accounting and Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere Polis Bilimleri () BSc (Onur)

Police Sciences (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

International Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeoloji ve Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Geology and Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Terapötik Sanatlar BA (Onur)

Creative and Therapeutic Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Uygulama PgDip Dermatoloji

Dermatology in Clinical Practice PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Muhasebe (Sandviç) BA (Onur)

Forensic Accounting (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Davranış Analizi Uygulama PgDip Denetimli

Behaviour Analysis Supervised Practice PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Uygulamaları Geliştirme BSc (Onur)

Computer Applications Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı MA

Child and Adolescent Mental Health MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya (Vakıf Yıl Dahil) BSc (Onur)

Chemistry (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yaban Hayatı Koruma ve Yönetimi MSc

Wildlife and Conservation Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Sağlığı & Refah FdSc

Animal Health & Welfare FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl