• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Vakıf Yıl Dahil Olmak Üzere İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uçak Bakım Mühendisliği BSc (Onur)

Aircraft Maintenance Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güç ve Kondisyon CertHE

Strength and Conditioning CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi PGDip

Obesity and Weight Management PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Palyatif Bakım PgCert

Palliative Care PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Çağdaş Müzik Performansı BMus (Onur)

Contemporary Music Performance BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji kriminoloji ve Ceza Adaleti CertHE

Criminology and Criminal Justice with Psychology CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Terapisi MSc

Play Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2D ve Stop Motion) animasyon CertHE

Animation (2D and Stop Motion) CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik İletişim BA (Onur)

Graphic Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cinsel ve Üreme Tıbbı yüksek lisans

Sexual and Reproductive Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Performans ve Medya BA (Onur)

Performance and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Güvenlik MSc

Computer Systems Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Dahil olmak üzere kamu Hizmetleri () BA

Public Services (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Adli Bilim BSc (Onur)

Forensic Science (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik İletişim CertHE

Graphic Communication CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Futbol Koçluk, Gelişim ve Yönetim BSc (Onur)

Football Coaching, Development and Administration BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere aydınlatma Tasarımı ve Teknolojisi BSc (Onur)

Lighting Design and Technology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Hemşirelik) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal Tarih BSc (Onur)

Natural History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Sağlık Ekonomisi PgCert

Applied Health Economics PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Davranış Analizi CertHE ile psikoloji

Psychology with Behaviour Analysis CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ragbi Koçluk ve Performans CertHE

Rugby Coaching and Performance CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (2D ve Stop Motion) animasyon BA

Animation (2D and Stop Motion) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yukarıda) BA (Onur)Yapma Prop TV ve Film:

TV and Film: Prop Making (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Analitik ve Adli Bilimler yüksek lisans

Analytical and Forensic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sandviç ders) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi İletişim Teknolojisi BSc (Onur)

Information Communication Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kozmetik Bilim PgCert

Cosmetic Science PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Metraj ve Ticari Yönetim BSc (Onur)

Quantity Surveying and Commercial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
DANIŞMANLIK ve Tedavi Uygulama BA (Onur)

Counselling and Therapeutic Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Gazetecilik BA (Onur)

Media, Culture and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro ve Drama BA (Onur)

Theatre and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BSc (Onur)

Mechanical Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aydınlatma Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Lighting Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme FdSc

Sports Coaching and Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik İş BA (Onur)

Music Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik ve Anormal Psikoloji yüksek lisans

Clinical and Abnormal Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA

English and Creative Writing (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasal Uygulama Kursu

Legal Practice Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Çocukluk Gelişimi BSc (Onur)

Childhood Development (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Civil and Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik İletişim FdA

Graphic Communication FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere Master of Chiropractic () MChiro

Master of Chiropractic (Including Foundation Year) MChiro

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Jeoloji BSc (Onur)

Geology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Çevre Yönetimi MSc

Civil Engineering and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güç ve Kondisyon BSc (Onur)

Strength and Conditioning BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İngilizce BA (Onur)

English (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet ve Sosyoloji CertHE

Criminology and Criminal Justice and Sociology CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astudiaethau Cynradd gyda SAC BA (Onur)

Astudiaethau Cynradd gyda SAC BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Psikoloji BSc (Onur)

Sport Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Oyunları Geliştirme kursu (Sandviç) BSc (Onur)

Computer Games Development (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Sağlık ve Refah (Üst) BSc (Onur)

Community Health and Wellbeing (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Doğal Tarih BSc (Onur)

Natural History (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Promosyon CertHE

Fashion Promotion CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (Sandviç ders) Güvenlik BSc (Onur)

Computer Security (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi Mscı (Onur)

Pharmaceutical Science MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans ve Medya CertHE

Performance and Media CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rugby Koçluk ve Geliştirme FdSc

Rugby Coaching and Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Uygulama PgDip Dermatoloji

Dermatology in Clinical Practice PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Inc Sandviç Yıl) İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management (Inc Sandwich Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gastroenteroloji MSc

Gastroenterology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kanun (Vakıf Yıl Dahil) LİSANS

Law (Including Foundation Year) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişimsel Bozukluğu olan psikoloji CertHE

Psychology with Developmental Disorders CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Futbol Koçluk ve Performans CertHE

Football Coaching and Performance CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tehlike ve Afet Yönetimi MSc

Hazard and Disaster Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı MA

Child and Adolescent Mental Health MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sandviç ders) Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endokrinoloji MSc

Endocrinology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Soruşturma Mscı

Forensic Investigation MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olay Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Event Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) Eylül Girdi BN (Onur)

Nursing (Mental Health) September Entry BN (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Coğrafya BSc (Onur)

Geography (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

International Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2 yıl) QTS BSc ile BİLİŞİM Teknolojileri Fen Bilimleri (Onur)

Secondary Science with ICT with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moda Pazarlama ve Perakende Tasarım CertHE

Fashion Marketing and Retail Design CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Mühendislik ve Üretim MSc

Music Engineering and Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum Sağlığı ve FdSc Olmak

Community Health and Well Being FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Davranış Analizi Uygulama PgDip Denetimli

Behaviour Analysis Supervised Practice PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş etüdü (Üst) BA (Onur)

Business Studies (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş ve Kurumsal MSc

International Business and Enterprise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology and Criminal Justice LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medeni (Sandviç ders) Mühendisliği BSc (Onur)

Civil Engineering (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) tıbbi ve Biyolojik Kimya BSc (Onur)

Medicinal and Biological Chemistry (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Human Resource Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi () BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Pazarlama ve Perakende Tasarım BA (Onur)

Fashion Marketing and Retail Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik Kayıtlı Ebe BMid (Onur)

Midwifery Registered Midwife BMid (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sports and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Popüler ve Ticari Müzik BA (Onur)

Popular and Commercial Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile Matematik Fen bilimleri (2 yıl) BSc (Onur)

Secondary Science with Mathematics with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim (Yenilik, Öğrenme ve Öğretme) MA

Education (Innovation in Learning and Teaching) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genomik Tıp ve Sağlık PgDip

Genomic Medicine and Healthcare PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Adli Muhasebe (Sandviç) BA (Onur)

Forensic Accounting (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kozmetik Bilim MSc

Cosmetic Science MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Obezite ve Kilo Yönetimi MSc

Obesity and Weight Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uygulanan Sağlık Ekonomisi MSc

Applied Health Economics MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur) (Sandviç ders) metraj ve Ticari Yönetim BSc

Quantity Surveying and Commercial Management (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Sandviç ders) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Sandwich course) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu ve Acil durum Hizmetleri HND

Public and Emergency Services HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Performans Futbol MSc Koçluk

Advanced Performance Football Coaching MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Söz yazarlığı ve Üretim MA

Songwriting and Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Endüstriler (Fotoğraf) (Üst) BA (Onur)

Creative Industries (Photography) (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaban Hayatı Koruma ve Yönetimi MSc

Wildlife and Conservation Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Yönetim MSc

Global Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Efektler ve Hareketli Grafikler CertHE

Visual Effects and Motion Graphics CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tanıtım BA (Onur)

Fashion Promotion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Post Diploma) BSc (Onur)

Civil Engineering (Post Diploma) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bankacılık (Üst) Finans ve Yatırım BSc (Onur)

Banking, Finance and Investment (Top Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve Gazetecilik CertHE

Media, Culture and Journalism CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı Dahil) muhasebe ve Yönetim BA

Accounting and Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı (Yoğun İngilizce) Hazırlık Sertifikası

International Foundation Programme (Intensive English) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Solunum Tıp MSc

Respiratory Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Ekran ve Sahne için kostüm İnşaat (Üst) BA (Onur)

Costume Construction for Screen and Stage (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olay Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Event Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp MSc

Preventative Cardiovascular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Budist MA Çalışmaları

Buddhist Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Onur)kriminoloji & Ceza Adaleti ve Gençlik Adalet BA

Criminology & Criminal Justice and Youth Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yukarı (Üst) Muhasebe BA (Onur)

Business and Accounting (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Sağlığı & Refah FdSc

Animal Health & Welfare FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Eğitim) liderlik ve Yönetim MA

Leadership and Management (Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji BSc (Onur)kriminoloji ve Ceza Adaleti

Criminology and Criminal Justice with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Health and Public Service Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Denetim ve Muhasebe yüksek lisans

Forensic Audit and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisansüstü Diploma Ağrı Yönetimi

Postgraduate Diploma Pain Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Spor MA liderlik

Leadership in Sport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Grafik İletişim MA

Graphic Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi PgDip

Medical Education PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) Bilgisayar Oyunları Geliştirme BSc (Onur)

Computer Games Development (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Biyoloji BSc (Onur)

Forensic Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Popüler Müzik Teknolojisi) Yaratıcı Endüstriler FdA

Creative Industries (Popular Music Technology) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc Ağrı Yönetimi

MSc Pain Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Sport, Health and Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil metraj ve Ticari Yönetimi BSc (Onur)

Quantity Surveying and Commercial Management (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Mscı ile adli tıp

Forensic Science with Criminology MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişim Bozuklukları ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Developmental Disorders BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve sosyal Çalışma (Gençlik Adalet) BA (Onur)

Youth and Community Work (Youth Justice) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği (Sağlık Ziyaret) MSc

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sandviç ders) elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji & psikoloji, Ceza Adalet BSc (Onur)

Psychology with Criminology & Criminal Justice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özel Eğitim İhtiyacı MA

Special Educational Needs MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Kuruluş Yılı Dahil Olmak Üzere Güvenlik () BSc (Onur)

Computer Security (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yukarıda) TV ve Film: Saç, makyaj ve Özel Efektler BA (Onur)

TV and Film: Hair, Make Up and Special Effects (Top Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (Sandviç) BA (Onur)

Business Management (Sandwich) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Yetişkin ve Genç Suçlular ile Çalışma

MSc Working with Adult and Young Offenders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Pazarlama (Üst) BA (Onur)

Business and Marketing (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatları Uygulama (Sanat, Sağlık ve esenlik) MA

Arts Practice (Art, Health and Well-Being) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Muhasebe HND

Business and Accounting HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme CertHE

Sports Coaching and Development CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklarla çalışan ve Aileleri BA (Onur)

Working With Children and Families BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik, Sağlık ve Çevre Yönetimi MSc

Safety, Health and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Yönetimi

MSc Renewable Energy and Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgi Teknolojisi yüksek lisans

Electronics and Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya (Vakıf Yıl Dahil) BSc (Onur)

Chemistry (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analitik ve Adli Bilimler FdSc

Analytical and Forensic Science FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(2 yıl) QTS ile Bilim ile Matematik BSc (Onur)

Secondary Mathematics with Science with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor (Üst) Koçluk ve Performans BSc (Onur)

Sports Coaching and Performance (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme (Üst) BA (Onur)

International Business (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afet Sağlık MSc

Disaster Healthcare MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Romatoloji MSc

Rheumatology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi CertHE

Sport and Exercise Science CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme BSc (Onur)

Sports Coaching and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile BİLİŞİM teknolojileri ile Matematik (2 yıl) BSc (Onur)

Secondary Mathematics with ICT with QTS (2 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Mühendislik Yüksek Lisans

Professional Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
(PcET) sonrası zorunlu Eğitim ve öğretim PGCE

Post compulsory Education and Training (PcET) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım Yönetimi BSc (Onur)

Health and Social Care Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruyucu Kardiyovasküler Tıp PGDip

Preventative Cardiovascular Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Online teslimat)MSc Uluslararası Güvenlik ve Risk Yönetimi

MSc International Security and Risk Management (Online delivery)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Davranış Analizi ve Terapisi MSc

Behaviour Analysis and Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) adli Muhasebe BA (Onur)

Forensic Accounting (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Yönetim BA (Onur)

Accounting and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otel ve Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

Hotel and Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Kuruluş Yılı Dahil) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Yıllık Eğitim ve Uygulama BA (Onur)

Early Years Education and Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum Futbol Koçluk ve Geliştirme FdSc

Community Football Coaching and Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik Müşteri Yönetimi BA (Onur)

Strategic Customer Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş ve Finans (Üst) BA (Onur)

Business and Finance (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilim Mscı

Forensic Science MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analitik ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Analytical and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Kurumsal MA

Games Enterprise MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans

Medical Education MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar ve Gençler için çalışan (Gençlik İlk Eleme) MA

Working for Children and Young people (Youth Work Initial Qualifying) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) iş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Dahil Uçak Bakım Mühendisliği () BSc (Onur)

Aircraft Maintenance Engineering (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BA (Onur)

Accounting and Finance (Including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı Dahil) ses ve Canlı Etkinlik Üretim BSc (Onur)

Sound and Live Event Production (Including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Aviation Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses ve Canlı Etkinlik Üretim BSc (Onur)

Sound and Live Event Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl