• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Onur)Vakıf Yıl lisans İngiliz Edebiyatı

English Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

Molecular Biology and Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng bir Yıl sistem ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Systems and Control Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Japon BA ile Rusya (Onur)

Russian with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürlerarası İletişim MA

Intercultural Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile coğrafya (Onur)

Geography with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Business Management and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Yönetimi MA

Library and Information Services Management MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve hazırlık Yılı ile Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Financial Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5 yıl) Vakfı bir Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering with a Foundation Year (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kültürel Miras Yönetimi MA

Cultural Heritage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Software Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Planlama BA (Onur)

Geography and Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyasal İletişim MA

International Political Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kardiyovasküler Tıp: kimyasal. Adam

Cardiovascular Medicine: From Molecules to Man MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile mühendislik Alanlarında

Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında eğitim ile fizik ve Astrofizik MPhys

Physics and Astrophysics with Study Abroad MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Mimarlık ve Tasarım yüksek lisans

Digital Architecture and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) genetik ve Moleküler Hücre Biyolojisi MBiolSci

Genetics and Molecular Cell Biology (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstriyel Yönetim ile) gelişmiş Kontrol ve sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Control and Systems Engineering (with Industrial Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) tıbbi Biyokimya BSc (Onur)

Medical Biochemistry (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus ve Siyaset BA (Onur)

Russian and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl ile MEng Biyomühendislik (Onur)

Bioengineering with a Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hukuk MA

Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi BEng bir Yıl ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Kimya MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Chemistry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik ve Tıbbi Kimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Biological and Medicinal Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (3 yıl) BSc (Onur)

Biochemistry (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Sosyoloji BA (Onur)

History and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Software Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Ekonomisi ve Karar Modelleme MSc

Health Economics and Decision Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Keşfi MSc için genomik Yaklaşımlar

Genomic Approaches to Drug Discovery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Eng)Endüstriyel Yönetim yüksek lisans ile Biyokimya Mühendisliği

Biochemical Engineering with Industrial Management MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya (4 yıl) MBiolSci

Biochemistry (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Rus BA (Onur)

French and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ege Arkeoloji MA

Aegean Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Linguistics and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Ekonomi BA (Onur)

Business Management and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendislik yüksek lisans

Materials Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

Hispanic Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi &Mühendisliği (Araştırma) MEng (Onur)

Materials Science & Engineering (Research) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürlerarası İletişim ve Uluslararası Kalkınma MA

Intercultural Communication and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya ve (3 yıl) Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Microbiology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim alanında yüksek lisans/Diploma/Sertifika Müzik Psikolojisi (Uzaktan Eğitim)

MA/Diploma/Cert Music Psychology in Education (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eng)Endüstriyel Yönetim yüksek lisans enerji Mühendisliği

Energy Engineering with Industrial Management MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Biyoteknoloji MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Biotechnology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online) (İHTA) uluslararası Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, Fiyatlandırma ve geri Ödeme (yüksek lisans/Diploma ...

International Health Technology Assessment, Pricing and Reimbursement (IHTA) (online) (MSc/Diplom ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği MEng (Onur)

Electronics and Computer Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Sağlık Ekonomisi MSc

Economics and Health Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik Tasarım Yüksek Lisans

Architectural Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji Kriminoloji BA (Onur)

Sociology with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekran Çevirisi MA

Screen Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzikolojide MA

Musicology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca ve Felsefe BA (Onur)

French and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) fizik MPhys

Physics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Araştırma Sertifika/Diploma/MSc

Clinical Research Certificate/Diploma/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekatronik ve Robotik Engineeering MEng (Onur)

Mechatronic and Robotic Engineeering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl ile Mekatronik ve Robotik Mühendisliği (Onur)

Mechatronic and Robotic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar MSc Dil ve İletişim Bozukluğu

Language and Communication Impairment in Children MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Vakıf Yıl lisans İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Gazetecilik MA

Global Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji (3 yıl) BSc (Onur)

Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Dilbilim BA (Onur)

French and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aerodinamik ve Aerostructures MSc (Res)

Aerodynamics and Aerostructures MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı MPH (Online)

Public Health MPH (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Nükleer Bilim ve Teknoloji yüksek lisans

Nuclear Science and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İngilizce)elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronic and Electrical Engineering MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) tıbbi Genetik MBiolSci

Medical Genetics (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin Çalışmaları ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Chinese Studies and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Vakfı ile Eğitim, Kültür ve Çocukluk BA

Education, Culture and Childhood with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (4 yıl) MBiolSci

Biology (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Biyoloji (3 yıl) BSc (Onur)

Molecular Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hukuk ve Küresel Adalet LLM

International Law and Global Justice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)İspanyolca MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Spanish MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Yönetimi MSc

Information Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe, Yönetim ve Mali Yönetim yüksek lisans

Accounting, Governance and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etnomüzikoloji MA

Ethnomusicology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Environmental Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Uygulamalar ile istatistik MSc

Statistics with Medical Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (4 yıl) MComp (Onur)

Computer Science (4 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 yıl) Biyokimya ve Genetik BSc (Onur)

Biochemistry and Genetics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik ve Biyoproses Mühendisliği MSc

Biological and Bioprocess Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çelik İnşaat MSc

Steel Construction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf ile coğrafya Yıl BA (Onur)

Geography with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ötelenme Nevropatoloji İçin Donatımı MSc

Translational Neuropathology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma ve Dil İşleme Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Speech and Language Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıllık) elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Communications Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Tarihi MA

Medieval History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yönetim ve Liderlik)Halk Sağlığı MPH/Diploma/Sertifika Master

MPH/Diploma/Certificate Master of Public Health (Management and Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Rus BA (Onur)

History and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil ve konuşma Terapisi MMedsci

Speech and Language Therapy MMedsci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl felsefe BA (Onur)

Philosophy with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Sanayi bir Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year in Industry (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Eng)Uzay Malzemeleri MSc

Aerospace Materials MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Computer Systems Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanayi MEng bir Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electronic Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama (MA)yasal Uygulama Kursu

Legal Practice Course (MA in Legal Practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Ekonomi BA (Onur)

German and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (Uluslararası İşletme) Yüksek Lisans

Management (International Business) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental and Energy Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Çalışmaları MA

Landscape Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng Biyomekanik ile Makine Mühendisliği ve bir Yıl (Onur)

Mechanical Engineering with Biomechanics and a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Osteoarchaeology MSc

Osteoarchaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik (3 yıl) Moleküler Hücre Biyolojisi BSc (Onur)

Genetics and Molecular Cell Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleşim Yıl ile matematik BSc

Mathematics with Placement Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika ve Felsefe BA (Onur)

Politics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Müzik BA (Onur)

History and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir Yıl Makine Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz kökenli MA geleneksel Müzik

Traditional Music of the British Isles MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Programı izlemek) Germen Çalışmaları MA

Germanic Studies (programme track) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Siyaset BA (Onur)

German and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İngilizce)Biyomühendislik: Biyomedikal Görüntüleme ve Algılama MSc

Bioengineering: Biomedical Imaging and Sensing MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri Vakfı Yıl (4 veya 5 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science Foundation Year (4 or 5 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) ekoloji ve Koruma Biyolojisi MBiolSci

Ecology and Conservation Biology (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çok dilli Bilgi Yönetimi MA

Multilingual Information Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve İnsan Bilimleri BMedSci (Onur)

Health and Human Sciences BMedSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern bir Dil ile inşaat Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering with a Modern Language (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Biyokimya ve Moleküler Hücre Biyolojisi MBiolSci

Biochemistry and Molecular Cell Biology (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Protez DClinDent

Prosthodontics DClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Japon BA ile Kore Çalışmaları

Korean Studies with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bitki ve Mikrobiyal Biyoloji.

Plant and Microbial Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile Mekatronik ve Robotik Mühendisliği (Onur)

Mechatronic and Robotic Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng bir Yıl uzay Mühendisliği (Onur)

Aerospace Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıl) kimyasal Fizik MPhys

Chemical Physics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) mikroelektronik MEng

Microelectronics (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Finans ve Ekonomi yüksek lisans

International Finance and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Japon BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim (Dil ve Eğitim) MA

Education (Language and Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deprem ve İnşaat Mühendisliği Dinamiği yüksek lisans

Earthquake and Civil Engineering Dynamics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Eğitim MA

Psychology and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konuşma Güçlüğü PGCert/PGDip/MSc

Speech Difficulties PGCert/PGDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Tarih MA

Global History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Sosyal Bilimler BA (Onur)

Applied Social Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Avustralasya MChem Çalışma ile kimya (Onur)

Chemistry with Study in Australasia (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Arkeoloji MA

Landscape Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Biyokimya ve Mikrobiyoloji MBiolSci

Biochemistry and Microbiology (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MSc(Res)

Chemistry MSc(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa'da Çalışma (4 yıl) matematik MMath

Mathematics with Study in Europe (4 years) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Din BA (Onur)

Philosophy and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile biyoloji BSc

Biology with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Online) Gelişmiş Acil Bakım MSc

Advanced Emergency Care (Online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yazılım Sistemleri ve İnternet Teknolojileri yüksek lisans

Software Systems and Internet Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama Yönetimi Uygulama MSc

Marketing Management Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Rusça BA (Onur)

English and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari ve Peyzaj BA (Onur)

Architecture and Landscape BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Mimari Çalışmalar Yüksek Lisans

Sustainable Architectural Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Sanayi MEng bir Yıl Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electrical & Electronic Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih Vakfı Yıl ile BA (Onur)

History with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) tıbbi Biyokimya MBiolSci

Medical Biochemistry (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Tarih BA (Onur)

English and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile biyoloji (3 yıl) BSc (Onur)

Biology with a Year Abroad (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nano malzemeler ve Malzeme Bilimi MSc

Nanomaterials and Materials Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya ve Toplum MA

Digital Media and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Computer Systems Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ve Çocuk Psikolojisi DEdChPsy

Educational and Child Psychology DEdChPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Tarihin MA

Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan hastalıklarının moleküler ve Hücresel Temeli MSc

Molecular and Cellular Basis of Human Disease MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği ve Endüstriyel Yönetim yüksek lisans

Mechanical Engineering and Industrial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)MComp (5 yıl) Sektöründe bir Yıl yapay Zeka & Bilgisayar Bilimi

Artificial Intelligence & Computer Science with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kentsel Mühendislik ve Geliştirme MEng (Onur)

Urban Engineering and Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl Elektrik Mühendisliği (Onur)

Electrical Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortodonti DClinDent

Orthodontics DClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi ve Kamu Politikası Yüksek Lisans

Economics and Public Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve Tarih BA (Onur)

German and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal Mühendislik ve Mimarlık (4 yıl), MEng (Onur)

Structural Engineering and Architecture (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Muhasebe yüksek lisans

Finance and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(5 yıl) Vakfı bir Yıl ile MEng Makina Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with a Foundation Year (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilbilim ve Rus BA (Onur)

Linguistics and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Sosyal Bilimler BA (Onur)

Quantitative Social Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi MEnv

Environmental Science MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Çin Hukuk) LİSANS

Law (with Chinese Law) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri İletişimi MSc

Data Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Kontrol ve sistem Mühendisliği MSc

Advanced Control and Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Fransız MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with French MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji ve Koruma Biyolojisi (3 yıl) BSc (Onur)

Ecology and Conservation Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ötelenme Onkoloji MSc(Res)

Translational Oncology MSc(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile müzik BMus (Onur)

Music with Foundation Year BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik Alanlarında

Civil and Structural Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce ve Tiyatro BA (Onur)

English and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (4 yıl) MChem (Onur)

Chemistry (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe Çalışma (4 yıl) kimya MChem (Onur)

Chemistry with Study in Industry (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cell and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma parça) Germen Çalışmaları MA

Germanic Studies (research track) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Biyomekanik MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Biomechanics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi & bir Yıl BEng Endüstri Mühendisliği (Onur)

Materials Science & Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Enerji Mühendisliği PGDip

Environmental and Energy Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Hazırlık Yılı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Teorisi MA

Political Theory MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

German and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı (Onur)

English Language and Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız MMath ile matematik

Mathematics with French MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi Deneyim BEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Industrial Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler

International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk (Avrupa ve Uluslararası) LİSANS (Onur)

Law (European and International) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) fizik ve Astrofizik MPhys

Physics and Astrophysics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Classical and Historical Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa ve Küresel İşler MA

European and Global Affairs MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset, Yönetim ve Kamu politikaları

Politics, Governance and Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Japon BA ile German Studies

Germanic Studies with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Rus BA ile Japon Çalışmaları

Japanese Studies with Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim ve Pazarlama yüksek lisans

International Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Finans ve Ekonomi yüksek lisans

Business Finance and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfın bir Yıl ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polimer ve Polimer Kompozit Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Polymers and Polymer Composite Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Electrical Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 yıl) genetik ve Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Genetics and Microbiology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık (Özel Pilot Öğretim) Mühendislik MEng (Onur)

Aerospace Engineering (Private Pilot Instruction) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Tasarım ve Planlama MA

Urban Design and Planning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve Felsefe BA (Onur)

German and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kombine Onur - Üçlü BA (Onur)

Combined Honours - Triple BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Modern bir Dil MEng ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği

Electronic and Electrical Engineering with a Modern Language MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Değişikliği ve Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Environmental Change and International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Sistemleri MSc

Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih öncesi Arkeoloji BA (Onur)

Prehistoric Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çek BA (Onur)ile Alman

German with Czech BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin Araştırmaları ve Tarih BA (Onur)

Chinese Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ile bilgisayar Bilimi (4 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science with Mathematics (4 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 yıl) uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA/Yüksek Lisans Diploması Yayın Gazetecilik

MA/Postgraduate Diploma Broadcast Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Teknolojisi MSc

Dental Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epilepsi MClinDent

Paediatric Dentistry MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Emlak Planlama ve Geliştirme MA

Real Estate Planning and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman MMath ile matematik

Mathematics with German MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Malzeme Bilimi MSc

Dental Materials Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Politika ve Uygulama) küreselleşen Eğitim MA

Globalising Education (Policy and Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BEng bir Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal ve Beton Mühendisliği MSc

Structural and Concrete Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Nükleer Teknoloji MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Nuclear Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Performans Çalışmaları MA

Theatre and Performance Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Alman BA ile Japon Çalışmaları

Japanese Studies with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl