• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tıbbi Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Medical Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Japon BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile mühendislik Alanlarında

Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kuruluş Yılı ile biyoloji BSc

Biology with Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal ve Ticari Hukuk yüksek lisans

Corporate and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Japon BA ile German Studies

Germanic Studies with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) mikroelektronik MEng

Microelectronics (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pazarlama Yönetimi Uygulama MSc

Marketing Management Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Teknolojisi MSc

Dental Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(5 yıl) Sanayi bir Yılı ile bilgisayar Bilimleri MComp (Onur)

Computer Science with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Rus ve Ekonomi BA (Onur)

Russian and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Sanayi bir Yılı ile Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics with a Year in Industry (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim İletişimi MSc

Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Araştırma Sertifika/Diploma/MSc

Clinical Research Certificate/Diploma/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Demans Çalışmaları MA

Dementia Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Nükleer Teknoloji ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Nuclear Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile siyaset BA

Politics with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Rus BA (Onur)

French and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA/PGDip Peyzaj Yönetimi

MA/PGDip Landscape Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp yüksek lisans

Stem Cell and Regenerative Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kas-İskelet Sistemi Yaşlanması.

Musculoskeletal Ageing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kombine Onur - Üçlü BA (Onur)

Combined Honours - Triple BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve Siyaset BA (Onur)

German and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Tiyatro BA (Onur)

English and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedavi DClinDent

Periodontics DClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kütüphanecilik MA

Librarianship MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Siyasal İletişim MA

International Political Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Onur)

Electronics and Computer Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(3 yıl) Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Peyzaj Mimarlığı BA

Landscape Architecture with Foundation Year BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuantum Fotonik ve nano malzemeler.

Quantum Photonics and Nanomaterials MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Biyoteknoloji MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Biotechnology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Mali Yönetim ve Ekonomi BA (Onur)

Accounting and Financial Management and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız MMath ile matematik

Mathematics with French MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset, Yönetim ve Kamu politikaları

Politics, Governance and Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında eğitim ile fizik ve Astrofizik MPhys

Physics and Astrophysics with Study Abroad MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol Çalışmaları ve İş Yönetimi BA (Onur)

Hispanic Studies and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon BA ile Rusya (Onur)

Russian with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl ile MEng Endüstri Mühendisliği elektronik ve Haberleşme (Onur)

Electronic and Communications Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans

Information Systems Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi MEng Biyomekanik ile Makine Mühendisliği ve bir Yıl (Onur)

Mechanical Engineering with Biomechanics and a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji ve Eğitim MA

Psychology and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Mimarlık ve Tasarım yüksek lisans

Digital Architecture and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistemler ve Kontrol (Mühendislik Yönetimi) Mühendislik MEng (Onur)

Systems and Control Engineering (Engineering Management) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Felsefe (3 yıl) BSc (Onur)

Physics and Philosophy (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Eğitim MSc

Psychology and Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan ve Moleküler Genetik yüksek lisans

Human and Molecular Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Kuzey Amerika MEng bir Yıl uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with a Year in North America MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik MSc

Robotics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (5 yıl) Sektöründe bir Yıl MComp (Onur)Matematik

Computer Science with Mathematics with a Year in Industry (5 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. yurtdışında bir yıl ile Arkeoloji ve Dil BA

Archaeology and Languages with a year abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri MSc

Psychological Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik (3 yıl) Moleküler Hücre Biyolojisi BSc (Onur)

Genetics and Molecular Cell Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Kimya MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Chemistry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı BA Kriminoloji sosyoloji (Onur)

Sociology with Criminology with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı İlaç

Computational Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Metalurji MMet

Advanced Metallurgy MMet

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji Bilimleri ve Mühendisliği BEng (Onur)

Biomaterials Science and Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sistem ve Kontrol Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Systems and Control Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Müzik BA (Onur)

History and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihi ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

History and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Osteoloji ve Mezar Arkeoloji yüksek lisans

Human Osteology and Funerary Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Russian and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri MSc

Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sonic Sanatlar MA

Sonic Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi BEng bir Yıl Biyomühendislik

Bioengineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Mart

Architecture and Landscape Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma MA

International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültürel Miras Yönetimi MA

Cultural Heritage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji Bilimleri ve Mühendisliği MEng

Biomaterials Science and Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yetişkin, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi kaydı) hemşirelik Çalışmaları PGDip

Nursing Studies (Adult, with Nursing and Midwifery Council registration) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Kütüphane Yönetimi MSc

Digital Library Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Tarih MA

Global History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf ile Arkeoloji Yıl BA (Onur)

Archaeology with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 yıl) matematik BSc (Onur)

Mathematics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel Çalışmalar ve hazırlık Yılı ile Planlama MPlan

Urban Studies and Planning with Foundation Year MPlan

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel Ekonomi Politik

Global Political Economy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim alanında yüksek lisans/Diploma/Sertifika Müzik Psikolojisi (Uzaktan Eğitim)

MA/Diploma/Cert Music Psychology in Education (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Dilbilim ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Linguistics and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (4 yıl) MChem (Onur)

Chemistry (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Alman Hukuku) LİSANS (Onur)

Law (with German Law) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online) Gelişmiş Acil Bakım MSc

Advanced Emergency Care (Online) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi (4 yıl) MComp (Onur)

Computer Science (4 years) MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlık Hizmetleri Araştırma)Halk Sağlığı MPH/Diploma/Sertifika Master

MPH/Diploma/Certificate Master of Public Health (Health Services Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman MMath ile matematik

Mathematics with German MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi MEng bir Yıl Biyomühendislik

Bioengineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari ve Peyzaj BA (Onur)

Architecture and Landscape BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Katkı Üretim ve İleri Üretim Teknolojileri MSc(Res)

Additive Manufacturing and Advanced Manufacturing Technologies MSc(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BA Vakfı Yıl ile nicel Sosyal Bilimler

Quantitative Social Sciences with Foundation Year BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihsel Araştırma MA

Historical Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Modern Tarihin MA

Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Japon BA ile Fransız

French with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma MİL

International Development MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Yazılım Mühendisliği (Onur)

Software Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Ekonomi BA (Onur)

French and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Online)Eğitim MA uygulamalı Mesleki eğitim

Applied Professional Studies in Education MA (Online)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polimer ve Polimer Kompozit Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Polymers and Polymer Composite Science and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım MA

Architectural Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Modern bir Dil MEng ile elektronik ve Elektrik Mühendisliği

Electronic and Electrical Engineering with a Modern Language MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Vakfı Yıl (4 veya 5 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science Foundation Year (4 or 5 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve İstatistik MMath (Onur)

Mathematics and Statistics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Alman BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma ve Dil İşleme Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science with Speech and Language Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin Araştırmaları ve Tarih BA (Onur)

Chinese Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakfı bir Yıl fizik MPhys

Physics with a Foundation Year MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa ve Küresel İşler MA

European and Global Affairs MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Liderlik yüksek lisans

International Health Management and Leadership MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İleri Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği ve Sürücüler MSc

Advanced Electrical Machines, Power Electronics and Drives MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk MA

Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi MEng bir Yıl uzay Mühendisliği (Onur)

Aerospace Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortodonti DClinDent

Orthodontics DClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekoloji ve Koruma Biyolojisi (3 yıl) BSc (Onur)

Ecology and Conservation Biology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir Yıl mikroelektronik (Onur)

Microelectronics with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Eng)İleri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yönetim ile) gelişmiş Kontrol ve sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Control and Systems Engineering (with Industrial Management) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuklar MSc Dil ve İletişim Bozukluğu

Language and Communication Impairment in Children MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Sosyoloji BA (Onur)

History and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 yıl) genetik BSc (Onur)

Genetics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Rus BA ile Japon Çalışmaları

Japanese Studies with Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Muhasebe yüksek lisans

Finance and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk (Avrupa ve Uluslararası) LİSANS (Onur)

Law (European and International) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği (3 yıl) BEng (Onur)

Software Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sektöründe bir Yıl yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimi (4 yıl) BSc (Onur)

Artificial Intelligence and Computer Science with a Year in Industry (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 yıl) tıbbi Biyokimya BSc (Onur)

Medical Biochemistry (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi BEng bir Yıl ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Electrical and Electronic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve hazırlık Yılı ile Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Finans ve Ekonomi yüksek lisans

Business Finance and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makina Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Mechanical Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik ile istatistik MSc

Statistics with Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medikal Fizik ile fizik (3 yıl) BSc (Onur)

Physics with Medical Physics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Biyokimya ve Genetik MBiolSci

Biochemistry and Genetics (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemler ve Kontrol (Mühendislik Yönetimi) Mühendisliği BEng (Onur)

Systems and Control Engineering (Engineering Management) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum MA tıp

Medicine in Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (3 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA/PGDip Peyzaj Mimarlığı

MA/PGDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çin Çalışmaları ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Chinese Studies and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Matematik (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) bitki Bilimleri MBiolSci

Plant Sciences (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve Japon Çalışmaları BA (Onur)

Business Management and Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Çocuk Psikolojisi DEdChPsy

Educational and Child Psychology DEdChPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre ve Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental and Energy Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya Müzik Çalışmaları MA

World Music Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(4 yıl) Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya ve (3 yıl) Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Biochemistry and Microbiology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Sosyal Bilimler BA (Onur)

Applied Social Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(5 yıl) Vakfı bir Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering with a Foundation Year (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bitki ve Mikrobiyal Biyoloji.

Plant and Microbial Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Environmental Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve Rus BA (Onur)

German and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Materials Science and Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma Güçlüğü PGCert/PGDip/MSc

Speech Difficulties PGCert/PGDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA/Yüksek Lisans Diploması Yayın Gazetecilik

MA/Postgraduate Diploma Broadcast Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Tasarım ve Planlama MA

Urban Design and Planning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim MBiomedSci

Biomedical Science MBiomedSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (4 yıl), MEng (Onur)

Computer Systems Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakfı bir Yıl Yazılım Mühendisliği (4 veya 5 yıl) MEng

Software Engineering with a Foundation Year (4 or 5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Biyomekanik MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Biomechanics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Kuzey Amerika MEng (Onur)bir Yıl ile Mühendislik

Mechanical Engineering with a Year in North America MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Rus BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile biyomedikal Bilim (Onur)

Biomedical Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BEng bir Yıl ile Mekatronik ve Robotik Mühendisliği (Onur)

Mechatronic and Robotic Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(3 yıl) biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfın bir Yıl uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering with a Foundation Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(4 yıl) tıbbi Biyokimya MBiolSci

Medical Biochemistry (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Yönetimi MA

Library and Information Services Management MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri (Onur)Sanayi MEng bir Yıl ile Mühendislik

Computer Systems Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kompozisyon MA

Composition MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl felsefe BA (Onur)

Philosophy with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edinilen İletişim Bozuklukları Sertifika /Diploma/MSc

Acquired Communication Disorders Certificate /Diploma/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Fransız BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik ve Robotik Engineeering MEng (Onur)

Mechatronic and Robotic Engineeering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) fizik MPhys

Physics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl gazetecilik Çalışmaları BA

Journalism Studies with Foundation Year BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl lisans İngiliz Edebiyatı

English Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Palaeoanthropology MSc

Palaeoanthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rus ve Siyaset BA (Onur)

Russian and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları profesyonel kayıt için Yetişkin bir Hemşire PGDip gibi önde gelen

Nursing Studies leading to professional registration as an Adult Nurse PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Yönetim ve Liderlik)Halk Sağlığı MPH/Diploma/Sertifika Master

MPH/Diploma/Certificate Master of Public Health (Management and Leadership)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Enerji MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MEng bir Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. kuruluş Yılı ile konuşma ve Dil Bilimleri BSc

Speech and Language Sciences with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile biyoloji (3 yıl) BSc (Onur)

Biology with a Year Abroad (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (3 yıl) BSc (Onur)

Chemistry (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (hazırlık yılı) MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with (foundation year) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Eng)Endüstriyel Yönetim yüksek lisans enerji Mühendisliği

Energy Engineering with Industrial Management MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ötelenme Nevropatoloji İçin Donatımı MSc

Translational Neuropathology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İngilizce)Biyomühendislik: Biyomedikal Görüntüleme ve Algılama MSc

Bioengineering: Biomedical Imaging and Sensing MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi BEng bir Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim ve Pazarlama yüksek lisans

International Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etnomüzikoloji MA

Ethnomusicology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ile bilgisayar Bilimi (4 yıl) MCompu (Onur)

Computer Science with Mathematics (4 years) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (4 yıl) MBiolSci

Biochemistry (4 years) MBiolSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Sistemleri ve İnternet Teknolojileri yüksek lisans

Software Systems and Internet Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. (4 yıl) Vakfı bir Yıl ile Robotik BEng

Robotics with a Foundation Year (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Parçacık Fiziği.

Particle Physics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Nöroloji MSc

Clinical Neurology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çok dilli Bilgi Yönetimi MA

Multilingual Information Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Protez DClinDent

Prosthodontics DClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Online) (İHTA) uluslararası Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, Fiyatlandırma ve geri Ödeme (yüksek lisans/Diploma ...

International Health Technology Assessment, Pricing and Reimbursement (IHTA) (online) (MSc/Diplom ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kültürlerarası İletişim ve Uluslararası Kalkınma MA

Intercultural Communication and International Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl) Zooloji BSc (Onur)

Zoology (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik Alanlarında

Civil and Structural Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Araştırma MA

Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeniçağ Tarihi MA

Early Modern History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya MSc(Res)

Chemistry MSc(Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Financial Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çek BA (Onur)ile Alman

German with Czech BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya (3 yıl) BSc (Onur)

Biochemistry (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Alman MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with German MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Beslenmesi MMedSci

Human Nutrition MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BEng bir Yıl Makine Mühendisliği (Onur)

Mechanical Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi MA

Early Childhood Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epilepsi MClinDent

Paediatric Dentistry MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Medya ve Toplum BA (Onur)

Digital Media and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Evrim ve Davranış.

Evolution and Behaviour MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri ve İleri İstatistik MSc

Psychological Research Methods and Advanced Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Çalışmaları MA

Landscape Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Japon BA ile Kore Çalışmaları

Korean Studies with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika ve Felsefe BA (Onur)

Politics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İngilizce)elektronik ve Elektrik Mühendisliği MSc

Electronic and Electrical Engineering MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik ve Felsefe BA (Onur)

Music and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa'da Çalışma (4 yıl) matematik MMath

Mathematics with Study in Europe (4 years) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İspanyolca MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Spanish MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Felsefe BA (Onur)

French and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Arkeoloji MA

Medieval Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan hastalıklarının moleküler ve Hücresel Temeli MSc

Molecular and Cellular Basis of Human Disease MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Avustralasya MChem Çalışma ile kimya (Onur)

Chemistry with Study in Australasia (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Ekonomi BA (Onur)

German and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Enerji Mühendisliği PGDip

Environmental and Energy Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yerleşim Yıl ile matematik ve İstatistik BSc

Mathematics and Statistics with Placement Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (3 yıl) BSc (Onur)

Computer Science (3 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Fransız MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with French MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışma ile uluslararası İşletme Yönetimi Yurtdışında BA (Onur)

International Business Management with Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi MEng bir Yıl sistem ve Kontrol Mühendisliği (Onur)

Systems and Control Engineering with a Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl