• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Aborjin İş Yönetimi Belgesi

Aboriginal Business Administration Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanawayihetaytan Askiy sertifika

Certificate in Kanawayihetaytan Askiy

Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans eğitimi - Biyoenformatik

Bachelor of Science - Bioinformatics

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. Sc. Disiplinlerarası Çalışmalarda

M.Sc. in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi - Psikoloji

Bachelor of Science - Psychology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Beslenme lisans - B. Sc.(Nutr.)

Bachelor of Science in Nutrition - B.Sc.(Nutr.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Toprak Bilimi

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Soil Science

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)Kamu Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - İstatistikler

Bachelor of Science - Statistics

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İkincil Teknik Mesleki Eğitim sertifika

Certificate in Secondary Technical Vocational Education

Lisans
Değişken tam Zamanı
M. Sc. Beslenme

M.Sc. in Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Din ve Kültür

Bachelor of Arts - Religion and Culture

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Hemşirelik (Tez veya Ders)Master tabanlı

Master of Nursing (Thesis or Course based)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Çevresel yer Bilimleri

Bachelor of Science - Environmental Earth Sciences

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım alanında lisans eğitimi - Tarımsal Biyoloji

Bachelor of Science in Agricultural - Agricultural Biology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Dilbilim

Bachelor of Arts - Linguistics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Lisans eğitimi - Toksikoloji

Bachelor of Science - Toxicology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Hayvan (Doktora)ve Kümes hayvanları Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Animal and Poultry Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stüdyo Sanat M. F. A.

M.F.A. in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Uluslararası Çalışmalar

Bachelor of Arts - International Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - Modern Diller

Bachelor of Arts - Modern Languages

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Vet.Sc. Büyük Hayvan Klinik Bilimleri

M.Vet.Sc. in Large Animal Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Bitki Bilimleri

M.Sc. in Plant Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - Yönetim

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Bachelor of Science - Microbiology and Immunology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - Felsefe

Bachelor of Arts - Philosophy

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (B. Ed.) SUNTEP - Saskatchewan Kentsel Yerel Öğretmen Eğitim Programı ()

Bachelor of Education (B.Ed.) - Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program (SUNTEP)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Eng. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.Eng. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Kimya

Bachelor of Science - Chemistry

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Lisans eğitimi - Matematiksel Fizik

Bachelor of Science - Mathematical Physics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında lisans eğitimi - Kaynak Ekonomisi ve Politikası

Bachelor of Science in Renewable Resource Management - Resource Economics and Policy

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Hemşireliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) of Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - İngilizce

Bachelor of Arts - English

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. İnşaat Mühendisliği

M.Sc. in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Klasik, Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları

Bachelor of Arts - Classical, Medieval and Renaissance Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. A. Kadınlarda, Cinsiyet ve Cinsiyete Çalışmalar

M.A. in Women’s, Gender, and Sexualities Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Farmakoloji

M.Sc. in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi - Palaeobiology

Bachelor of Science - Palaeobiology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - İktisat

Bachelor of Arts - Economics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Toplum içinde Nüfus ve Sağlık Bilimleri

M.Sc. in Community and Population Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Çevre Biyolojisi

Bachelor of Science - Environmental Biology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)Tarım Ekonomisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Agricultural Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Ed. Eğitim Temelleri

M.Ed. in Educational Foundations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Uygulamalı Mikrobiyoloji

M.Sc. in Applied Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Eng. İnşaat Mühendisliği

M.Eng. in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği Yüksek Lisans (M. Müh.) Makine Mühendisliği

Master of Engineering (M.Eng.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Kimya

M.Sc. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post Graduate Diploma in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım lisans

Bachelor of Science in Agribusiness

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İngilizce M. A.

M.A. in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - Muhasebe

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Fransızca

Bachelor of Arts - French

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Ed. Eğitim Yönetimi

M.Ed. in Educational Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Eczacılık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Farmakoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (B. Ed.) - Teknik Meslek

Bachelor of Education (B.Ed.) - Technical Vocational

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Sanat ve Bilim lisans - Çevre ve Toplum

Bachelor of Arts and Science - Environment and Society

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - Yerli Kamu Yönetimi

Bachelor of Arts - Aboriginal Public Administration

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. Ed. Eğitim Psikolojisi ve Özel Eğitim Okul ve Danışmanlık Psikolojisi

M.Ed. in Educational Psychology and Special Education - School and Counselling Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 4 yıl
Lisans - Müzik

Bachelor of Arts - Music

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Biyokimya

M.Sc. in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Büyük Hayvan Klinik Bilimleri

M.Sc. in Large Animal Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Tarım Ekonomisi

M.Sc. in Agricultural Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science - Computer Science

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts - Anthropology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. toksikolojide

M.Sc. in Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)biyoloji Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Fizyoloji ve Farmakoloji

Bachelor of Science - Physiology and Pharmacology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Ed. Müfredat Çalışmalarında

M.Ed. in Curriculum Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Biyoistatistik

M.Sc. in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji M. A.

M.A. in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Çalışmalarda sertifika

Certificate in Global Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 15 adet kredi
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Uygulayıcısı

Master of Nursing - Nurse Practicioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans Kineziyoloji/Bekarlığa veda

Bachelor of Science Kinesiology/Bachelor of Education

Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
M. Sc. Biyomedikal Mühendisliği

M.Sc. in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kuzey ve yerel Yönetim Alanlarında Master ve Girişimcilik

Master of Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Master

Master of Sustainable Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toksikoloji alanında yüksek Lisans Diploması

Post Graduate Diploma in Toxicology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans (MES)

Master of Environment and Sustainability (MES)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Tarla Bitkileri

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Agronomy

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. Sc. Küçük Hayvan Klinik Bilimleri

M.Sc. in Small Animal Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Klinik - 4 yıl, Non-klinik - 2 yıl
Lisans eğitimi - Anatomi ve Hücre Biyolojisi

Bachelor of Science - Anatomy and Cell Biology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Caz sertifika

Certificate in Jazz

Lisans
Tam Zamanlı - 15 adet kredi
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Eğitimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Education

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post Graduate Diploma in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Kimya Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerli Kaynak Yönetimi Diploma

Diploma in Aboriginal Resource Management

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
(Doktora)Eğitim Yönetimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik, Adalet ve Hukuk sertifika

Certificate in Ethics, Justice and Law

Lisans
Tam Zamanlı - 15 adet kredi
M. Sc. Bilgisayar Bilimleri

M.Sc. in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Bitki Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Plant Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Bölgesel ve Kentsel Planlama

Bachelor of Arts - Regional and Urban Planning

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Bahçe Bitkileri Bilimi

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Horticulture Science

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Bitki Bilimi

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Crop Science

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Diploma Aborijin Topraklarında Yönetim

Diploma in Aboriginal Lands Governance

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Tarım lisans - Tarım Ekonomisi

Bachelor of Science in Agricultural - Agricultural Economics

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Fizik ve Fizik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics and Engineering Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe M. A.

M.A. in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Veteriner Patoloji

M.Sc. in Veterinary Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - Finans

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Uygulamalı Bitki Ekolojisi

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Applied Plant Ecology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - Jeofizik

Bachelor of Science - Geophysics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Jeolojik Bilimlerde

M.Sc. in Geological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans ve Bilim - Etkileşimli Sistem Tasarımı

Bachelor of Arts and Science - Interactive Systems Design

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Aborjin Tiyatrosunda sertifika

Certificate in Aboriginal Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Eng. Biyomedikal Mühendisliği

M.Eng. in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi - Fizik

Bachelor of Science - Physics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Hayvan ve Kümes hayvanları Bilimi

M.Sc. in Animal and Poultry Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Felsefe Veteriner Mikrobiyoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Veterinary Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Vaccinology ve İmmunotherapeutics içinde

M.Sc. in Vaccinology and Immunotherapeutics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Epidemiyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi - Gıda Bilimi

Bachelor of Science - Food Science

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - Studio Sanat

Bachelor of Arts - Studio Art

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Müzik Master

Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Finans

M.Sc. in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Küçük Hayvan Klinik Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Small Animal Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimumof 4 yıl
Makine Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji A.

M.A. in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yerli Çalışmalarda M. A.

M.A. in Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Toksikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - Operasyon Yönetimi

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Operations Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - İşletme Ekonomisi

Bachelor of Arts - Business Economics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

M.Sc. in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Din ve Kültür M. A.

M.A. in Religion and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Kimya Mühendisliği

M.Sc. in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Fransız M. A.

M.A. in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminolojide sertifika ve Bağımlılık

Certificate in Criminology and Addictions

Lisans
Tam Zamanlı - 15 adet kredi
M. Sc. Gıda Bilimi

M.Sc. in Food Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Beslenme

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ek bir Dil olarak İngilizce Post - lisans Belgesi

Post - degree Certificate in English as an Additional Language

Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi birimleri
Lisans - Sanat Tarihi

Bachelor of Arts - Art History

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Lisans eğitimi - Biyokimya

Bachelor of Science - Biochemistry

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
(Doktora)tarihteki

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Matematik

M.Sc. in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Uygulamalı Mikrobiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Applied Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Food Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Güvenliği yüksek lisans

Master of Water Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Toprak Bilimi

M.Sc. in Soil Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans - Ortaöğretim

Bachelor of Education - Secondary Education

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Engineering Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Sağlık Bilimleri

M.Sc. in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı ve Mesleki Etik sertifika

Certificate in Applied and Professional Ethics

Lisans
Değişken tam Zamanı
M. Sc. Fizyolojisi

M.Sc. in Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Sosyoloji

Bachelor of Arts - Sociology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Makine Mühendisliği

M.Sc. in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Kinezyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Çevre ve Sürdürülebilirlik doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Environment and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MPAcc)Profesyonel Master Muhasebe

Master of Professional Accounting (MPAcc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Ed. Eğitim Psikolojisi ve Özel Eğitim - Özel Eğitim ya da Ölçme ve Değerlendirme ...

M.Ed. in Educational Psychology and Special Education - Special Education or Measurement and Eval ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 4 yıl
Lisans - Yerli Çalışmalar

Bachelor of Arts - Indigenous Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında lisans eğitimi - Kaynak Bilim

Bachelor of Science in Renewable Resource Management - Resource Science

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)Biyoistatistik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pratik sertifika ve Uygulamalı Sanatlar - Ev Ekonomisi Akışı

Certificate in Practical and Applied Arts - Home Economics Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi birimleri
Vaccinology (Doktora)ve İmmunotherapeutics

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Vaccinology and Immunotherapeutics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Coğrafya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts - Psychology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - Pazarlama

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Bachelor of Science - Biotechnology, Microbiology and Immunology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Eğitim lisans (B. Ed.) - Kuzey Öğretmenliği Programı (NORTEP)

Bachelor of Education (B.Ed.) - Northern Teacher Education Program (NORTEP)

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. Sc. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.Sc. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Gıda ve Biyoürün Bilimler

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Food and Bioproduct Sciences

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)Toprak Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Soil Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat - Kadın' lisans;s ve Cinsiyet Çalışmaları

Bachelor of Arts - Women's and Gender Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Lisans - Uygulamalı Matematik

Bachelor of Science - Applied Mathematics

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Makine Mühendisliği alanında yüksek Lisans Diploması

Post Graduate Diploma in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans eğitimi - Arkeoloji

Bachelor of Science - Archaeology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lisans - Siyasi Çalışmaları

Bachelor of Arts - Political Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Jeoloji alanında doktora (Ph. D.) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geological Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık alanında doktora (Ph. D.) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Biyoloji

M.Sc. in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

M.A. in Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat M. A.

M.A. in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Fizik ve Mühendislik Fizik

M.Sc. in Physics and Engineering Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. S. A.) Tarım alanında lisans eğitimi - Çevre Bilimi

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Environmental Science

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. Sc. Veteriner Mikrobiyoloji

M.Sc. in Veterinary Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Jeoloji

Bachelor of Science - Geology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Sosyal Ekonomi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Social Economy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik ve Uygulamalı Sanatlar sertifika - Endüstriyel Sanatlar Akışı

Certificate in Practical and Applied Arts - Industrial Arts Stream

Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi birimleri
Lisans ve Bilim - Sağlık Çalışmaları

Bachelor of Arts and Science - Health Studies

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
(Doktora)Büyük Hayvan Klinik Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Large Animal Clinical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans - İlköğretim/ortaokul Eğitim

Bachelor of Education - Elementary/Middle Years Education

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
M. Vet.Sc. Veteriner Patoloji

M.Vet.Sc. in Veterinary Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Anatomi ve Hücre Biyolojisi

M.Sc. in Anatomy and Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Disiplinlerarası Çalışmalarda M. A.

M.A. in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar Onur lisans (B. F. A. Şeref) Stüdyo Sanat

Bachelor of Fine Arts Honours (B.F.A. Honours) in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 3 veya 4 yıl
M. Sc. Pazarlama

M.Sc. in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Veteriner Biyomedikal Bilimler

M.Sc. in Veterinary Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Toplum içinde doktora (Ph. D.) ve Nüfus Sağlık Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Community and Population Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans (B. Comm) - İnsan Kaynakları

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Human Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Drama

Bachelor of Arts - Drama

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Lisans - Arkeoloji

Bachelor of Arts - Archaeology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
Lisans - Biyoloji

Bachelor of Science - Biology

Lisans
Online/Uzaktan - 3 veya 4 yıl
M. Ed. Eğitim Teknoloji ve Tasarım

M.Ed. in Educational Technology and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Yerli Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Indigenous Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasik ve Ortaçağ Latin sertifika

Certificate in Classical and Medieval Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 15 adet kredi
(Doktora) Felsefe doktoru Veteriner Patoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Veterinary Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe doktoru Veteriner Biyomedikal Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Veterinary Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Eng. Kimya Mühendisliği

M.Eng. in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitimde Post - Lisans Belgesi: Özel Eğitim

Post - Degree Certificate in Education: Special Education

Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl