• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Pazarlama PGDip

Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Uluslararası Siyaset ve Güvenlik BA (Onur)

International Politics and Security BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık bir Lisans ile ayak (Onur)

Podiatry with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans: Yaratıcı Dans Eğitimi MA

Dance: Creative Dance Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim PhD

Business and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği MPhil

Acoustics and Audio Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika Yüksek Lisans/PgDip/PgCert

Social Policy MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik MSc/PgDip

Sustainability MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
ABD BSc Çalışmaları ile biyoloji (Onur)

Biology with Studies in the USA BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım Yönetimi MSc

Finance and Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik ve sistem Mühendisliği MPhil

Robotics and Systems Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Araştırma Merkezi MPhil

Biomedical Research Centre MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Doktora

Civil Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik: Yayın BA (Onur)

Journalism: Broadcast BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Çalışmaları BSc ile Çevre Kimyası ile kimya (Onur)

Chemistry with Environmental Chemistry with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi MSc

Cognitive Behavioural Psychotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Deneyim Yıl LİSANS hukuk (Onur)

Law with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hızlandırılmış gün) mimari Tasarım ve Teknoloji-serbest BSc (Onur)

Architectural Design and Technology (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme PgDip

Human Resource Management and Development PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Bina Endüstriyel Yerleştirme MSc ile Ölçme

Building Surveying with Industrial Placement MSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf Yılda Müzik: Müzik Sanat () BA (Onur)

Music: Musical Arts (with a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) iş ve Otelcilik FdSc

Business and Hospitality Management (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi MSc/ PgCert

Management MSc/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş PGDip

International Business PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Kriminoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi MSc / PgDip / PgCert

Information Systems Management MSc / PgDip / PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akustik fizik BSc (Onur)

Physics with Acoustics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ayak BSc (Onur)

Podiatry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber ile bilgisayar Bilimleri Mesleki Deneyim BSc ile Güvenlik

Computer Science with Cyber Security with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Hukuk ile işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management with Law with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BSc (Onur)

International Events Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal olarak Yapan Sanat dünyasının Deneyimi ile MA Uygulama

Socially Engaged Arts Practice with Community Experience MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Üretimi: Çocuklar'in Televizyon Üretim PGDip

Media Production: Children's Television Production PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dijital Pazarlama MSc/PgDip/PgCert

Digital Marketing MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Yerleştirme LİSANS ile Şirketler Hukuku 14.

Corporate Law with Professional Placement LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat MSc/PgDip/PgCert Proje Yönetimi

Project Management in Construction MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Video Oyunları BSc (Onur)

Computer and Video Games BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' askeri Gazileri; Sağlık ve Refah PGCert

Military Veterans' Health and Wellbeing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuzey Amerika'da Çalışmalar ile fizik MPhys

Physics with Studies in North America MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vahşi yaşam ve Pratik Koruma BSc (Onur)

Wildlife and Practical Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile akustik ve Ses Mühendisliği BEng

Acoustical and Audio Engineering with Foundation Year BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
DANIŞMANLIK ve Psikoterapi (Profesyonel Uygulama) BSc (Onur)

Counselling and Psychotherapy (Professional Practice) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İngilizce Dil BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Performans Uygulama MA

Contemporary Performance Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terör ve Güvenlik MA/PgDip

Terrorism and Security MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Performans MPhil

Performance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Belgeselde Üretim MA

Wildlife Documentary Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile iş ve Finansal Yönetim (Onur)

Business and Financial Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Deneyim Yılı ile uluslararası İş BSc (Onur)

International Business with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği PgDip

Aerospace Engineering PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sağlık liderlik ve Yönetim Bakımı Uygulaması PGDip

Leadership and Management for Health Care Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Gazetecilik: Multimedya BA (Onur)

Journalism: Multimedia BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Kişisel Gelişim PgCert

Management and Personal Development PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14 Yıl Mesleki Deneyim ile iş ve Ekonomi BSc

Business and Economics with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Mühendisliği BSc (Onur)

Architectural Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Demans: Bakım ve uygun Ortamın MSc/PgDip/PgCert

Dementia: Care and the Enabling Environment MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi LİSANS hukuk (Onur)

Law with Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ile uluslararası İşletme - MSc/PgDip/PgCert

International Business with Law - MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Mesleki Terapi PgDip

Advanced Occupational Therapy PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Vakıf Yıl muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp MSc

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)İnşaat Mühendisliği MSc

Civil Engineering MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Afet Direnci ve Yönetimi MPhil

Disaster Resilience and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik - Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing - Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv ve Otonom Araç Teknolojisi MEng (Onur)

Automotive and Autonomous Vehicle Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet Çalışmaları (Lisansüstü Giriş) MA

Social Work Studies (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Veri analizi ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Data Analytics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)işletme ve Yönetim MSc

Business and Management MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Profesyonel Deneyimi Yıl ile Yönetim Olayları BSc (Onur)

International Events Management with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Online Doktora: İşletme ve Yönetim

Online PhD: Business and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
14. Mesleki Deneyim BEng ile akustik ve Ses Mühendisliği

Acoustical and Audio Engineering with Professional Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Moda için FdA Olun

Media Make-Up for Fashion FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ve Ekonomi BSc (Onur)

Business and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile fotoğraf Yıl BA (Onur)

Photography with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Psikoloji PGDip

Media Psychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Fizyoterapi MSc/PgDip/PgCert

Advanced Physiotherapy MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Robotik ve Otomasyon MSc/PgDip

Robotics and Automation MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
FY, BSc BSc ile Danışmanlık kriminoloji (Onur)

Criminology with Counselling with FY, BSc BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Doktora

Performance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv ve Otonom Araç Teknolojisi BEng (Onur)

Automotive and Autonomous Vehicle Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Profesyonel Deneyimi Yıl LİSANS ile birlikte hukuk (Onur)

Law with Management with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik: (Nörobilim) Araştırma, Uygulama, Uygulama, Eğitim MSc/PgDip/PgCert

Nursing: Research, Practice, Practice (Neuroscience), Education MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası hazırlık Yılı İş BSc (Onur)

International Business with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Siber Güvenlik ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Cyber Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağları BSc (Onur)

Computer Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Mesleki Deneyim BEng ile otomotiv ve Otonom Araç Teknolojisi

Automotive and Autonomous Vehicle Technology with Professional Experience BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Ses ve Video Teknolojisi BSc (Onur)

Professional Sound and Video Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM/PgDip/PgCert

International Commercial Law - LLM/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi yüksek lisans/PgDip/PgCert

Human Resource Management and Development MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Drama and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı ile Film ve TV Set Tasarımı BA

Film and TV Set Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebiyat, Kültür ve Modernite MA/PgDip

Literature, Culture and Modernity MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi Yerleştirme BSc bilgisayar ve Video Oyunları (Onur)

Computer and Video Games with Industry Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İNŞAAT ARAŞTIRMA MERKEZİ (CİTRC) Doktora

THE CONSTRUCTION IT RESEARCH CENTRE (CITRC) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yayın Teknikleri (1 yıl üst) BSc (Onur)

Professional Broadcast Techniques (1-year top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Sağlığı geliştirme BSc (Onur)

Public Health and Health Promotion BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Psychology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik.

Music MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim Yıl ile Hukuk ile işletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management with Law with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Çalışmaları ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Professional Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Üretim ve Tasarım) teknik Tiyatro BA (Onur)

Technical Theatre (Production and Design) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ulaştırma Mühendisliği ve Planlama yüksek lisans

Transport Engineering and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfın bir Yıl İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği PGDip

Petroleum and Gas Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile inşaat Proje Yönetimi (Onur)

Construction Project Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc/PGDip/PGCert

Accounting and Finance MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Spor ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Sport with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Uygulama Öğrenme (Onur)Hemşirelik ve Sosyal Hizmet BSc Engelli

Integrated Practice in Learning Disabilities Nursing and Social Work BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Robotik ve sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Robotics and Systems Engineering MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışmalarda BA (Onur)

Social Work Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı MSc/PgDip/PgCert

Public Health MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Bilimleri BSc (Onur)

Sports Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Deneyim ile bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akustik ve Ses Mühendisliği BEng (Onur)

Acoustical and Audio Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Language and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik DMA

Music DMA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Hizmetler Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Financial Services Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Protez ve Ortez BSc (Onur)

Prosthetics and Orthotics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ses Üretimi MSc/PgDip

Audio Production MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım ve Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaban Hayatı Koruma MSc/PgDip/PgCert

Wildlife Conservation MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yıl Vakfı ile iş ve Ekonomi BSc (Onur)

Business and Economics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi: Çocuklar'in TV Üretim MA

Media Production: Children's TV Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Mesleki Deneyim Yıl LİSANS hukuk: Medya ve Dijital Endüstri

Law: Media and Digital Industries with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
FY ile sosyoloji, BSc BSc (Onur)

Sociology with FY, BSc BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik, Sağlık ve Çevre yüksek lisans

Safety, Health and Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(Araştırma ile)görüntüleme MSc

Imaging MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Sağlık Vakfı Yıllık bir Lisans ile mesleki Terapi

Occupational Therapy with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hızlandırılmış gün) inşaat Proje Yönetimi-serbest BSc (Onur)

Construction Project Management (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Akustiği Yüksek Lisans/PgDip

Environmental Acoustics MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Vakfı bir Yıl BSc (Onur)ile Bilim

Sports Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Vakfı ile finansal Matematik BSc

Financial Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tanı Radyografi BSc (Onur)

Diagnostic Radiography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk: Medya ve Dijital Endüstri LİSANS (Onur)

Law: Media and Digital Industries LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı BA ile iç Tasarım (Onur)

Interior Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya BA (Onur)

Digital Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi: Animasyon PGDip

Media Production: Animation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
İslami Bankacılık ve Finans MSc/PgDip/PgCert

Islamic Banking and Finance MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Petroleum and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akustik MPhys ile fizik

Physics with Acoustics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz, Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Exercise, Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastrointestinal Bozukluklar PgCert

Gastrointestinal Disorders PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Pazarlama MSc/ PgCert

Marketing MSc/ PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekosistemler ve Çevre MPhil

Ecosystems and Environment MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları PGDip

Intelligence and Security Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Yapılı Çevre) Profesyonel Doktora Doktor Prof

Professional Doctorate (Built Environment) Prof Doc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
İnşaat Hukuk LLM

Construction Law and Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı, İşyerinde Sağlık ve Davranışsal Tıp Doktora

Public Health, Wellness at Work and Behavioural Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)bilişim yüksek lisans

Informatics MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Yaralanma Rehabilitasyon MSc/PgDip/PgCert

Sports Injury Rehabilitation MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Mesleki Terapi Yüksek Lisans

Advanced Occupational Therapy MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri MSc/PgDip/PgCert

Geographical Information Systems MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Gelişmiş Kontrol Sistemleri MSc/PGDip

Advanced Control Systems MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. insan Biyolojisi ve Enfeksiyon Hastalıkları BSc

Human Biology and Infectious Diseases BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hızlandırılmış Derece) Binası Rölöve MSc

Building Surveying (Accelerated Degree) MSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Değerlendirme ve Yönetim yüksek lisans

Environmental Assessment and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Tasarım Doktora

Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pilot Çalışmalar MEng ile uçak Mühendisliği (Onur)

Aircraft Engineering with Pilot Studies MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları MA

Intelligence and Security Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Deneyim üzerine yüksek Lisans Yazılım Mühendisliği

Software Engineering with Professional Experience BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mülkiyet ve (Hızlandırılmış Derece) Gayrimenkul BSc (Onur)

Property and Real Estate (Accelerated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Vakfı Yılın Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Doktora

Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans Belgesi

International Management - Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Deneyim Yıl LİSANS Kriminoloji hukuk (Onur)

Law with Criminology with Professional Experience Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
7 Klinik Biyomekanik - Tek Modül Düzeyi

Clinical Biomechanics - Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Düzeyde ve Vektör Biyoloji MSc/ PGDip

Molecular Parasitology and Vector Biology MSc/ PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Manuel Terapi Tek Modül Seviye 7

Manual Therapy Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) işletme ve Pazarlama FdSc

Business and Marketing (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya Psikoloji Yüksek Lisans

Media Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Vakfı Yıllık Lisans Hemşirelik çocuk ve Genç Halkların (Onur)

Children and Young Peoples Nursing with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Tasarımı ve Keşfi MSc

Drug Design and Discovery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses Akustiği Yüksek Lisans/PgDip

Audio Acoustics MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Halk Sağlığı yüksek lisans

Environmental and Public Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans kriminoloji (Onur)

Criminology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Askeri ve Uluslararası Tarih BA (Onur)

Contemporary Military and International History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile Şirketler Hukuku LİSANS (Onur)

Corporate Law with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji BSc (Onur)

Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Pedagoji MA

Social Pedagogy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Üretimi: TV Belgeseli Üretim MA/ PGDip

Media Production: TV Documentary Production MA/ PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Sağlık Vakfı Yıl üzerine yüksek Lisans protez-Ortez

Prosthetics and Orthotics with a Health Care Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gaz Mühendisliği ve Yönetimi PgDip

Gas Engineering and Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Sanatları ve Yaratıcı Teknoloji MPhil

Media Arts and Creative Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi Deneyimi ile Çağdaş Sanatlar Uygulama MA

Contemporary Arts Practice with Industry Experience MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekosistemler ve Çevre Doktora

Ecosystems and Environment PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hızlandırılmış gün) Emlak ve gayrimenkul-serbest BSc (Onur)

Property and Real Estate (Accelerated day-release) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Global Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc Danışmanlık kriminoloji (Onur)

Criminology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans, İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Human Resource Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfın bir Yıl ile müzik, Popüler Müzik ve Kayıt () BA (Onur)

Music: Popular Music and Recording (with a Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Kriminoloji hukuk LİSANS (Onur)

Law with Criminology with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pilot Çalışmalar BEng ile uçak Mühendisliği (Onur)

Aircraft Engineering with Pilot Studies BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Finansal Yönetim BSc (Onur)

Business and Financial Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Psikoloji (Tedavi) MSc/PgDip/PgCert

Applied Psychology (Therapies) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomekanik, Biyomedikal Mühendislik ve İnsan Hareketi Bilimleri Doktora

Biomechanics, Biomedical Engineering and Human Movement Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
FY kriminoloji ve Sosyoloji BSc BSc (Onur)

Criminology and Sociology with FY, BSc BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans - yüksek lisans/PgDip/PgCert

International Banking and Finance - MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metraj (Mekanik Ve Elektrik) MSc/PgDip

Quantity Surveying (Mechanical and Electrical) MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 28 ay
Çevre Kimyası ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Environmental Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Travma ve Ortopedi: Alt Ekstremite MSc/PgDip/PgCert

Trauma and Orthopaedics: Lower Limb MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Salford Şehir Üniversitesinde ders) iş ve Finansal Yönetim FdSc

Business and Financial Management (Taught at Salford City College) FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakfın bir Yıl ile Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering with a Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Televizyon ve Radyo BA (Onur)

Television and Radio BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Kostüm Tasarımı BA (Onur)

Costume Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya Üretimi: TV Drama Üretim MA/ PGDip

Media Production: TV Drama Production MA/ PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Akıl hocalığı) Uygulamada Öğrenme çoklu Profesyonel Destek ve Değerlendirme Tek Modül Seviye 7

Multi-Professional Support of Learning and Assessment in Practice (Mentorship) Single Module Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Havacılık Mühendisliği MEng (Onur)

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro & Performans Uygulama BA (Onur)

Theatre & Performance Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Komedi Yazma & Performans BA (Onur)

Comedy Writing & Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Uygulama (Yenidoğan) MSc/PgDip/PgCert

Advanced Practice (Neonates) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Adli Muhasebe) dolandırıcılık ve Risk Yönetimi/PgDip/PgCert, MSc

Fraud and Risk Management (Forensic Accounting) MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ile gazetecilik BA (Onur)

Journalism with Public Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans: Koreografi ve Profesyonel Uygulamaları MA

Dance: Choreography and Professional Practices MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film yapım BA (Onur)

Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamada çoklu Öğrenme Profesyonel Destek ve Değerlendirme, E-Öğrenme (Rehberlik) 7 Seviye

Multi-Professional Support of Learning and Assessment in Practice, E-Learning (Mentorship) Level 7

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Vakıf Yıl Lisans Ölçme bina (Onur)

Building Surveying with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile pazarlama BSc

Marketing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Saf & Uygulamalı Fizik BSc (Onur)

Pure & Applied Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Drama BA (Onur)

English and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Çevre Yönetim (Onur)

Environmental Management with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Vakfı Yılın Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş PGCert

International Business PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı BA ile dijital Medya (Onur)

Digital Media with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robotik ve sistem Mühendisliği Doktora

Robotics and Systems Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişim Doktora

Informatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Performans BA (Onur)

Media and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İlk Yıl Salford Şehir Üniversitesinde ders) psikoloji BSc (Onur)

Psychology (First Year Taught at Salford City College) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tedarik, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc/PgDip/PgCert

Procurement, Logistics and Supply Chain Management MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Resim Yapmak ve tasarım BA (Onur)

Fashion Image Making and Styling BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hızlandırılmış Derece) İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management (Accelerated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. Mesleki Deneyim Yıl ile işletme ve Yönetim BSc

Business and Management with Professional Experience Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimari ve Mühendislik BEng (Onur)

Civil and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Mimarlık (Mart) Mart

Architecture (MArch) MArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. müzik: Popüler Müzik ve Kayıt BA

Music: Popular Music and Recording BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Travma ve Ortopedi MSc/PgDip/PgCert

Trauma and Orthopaedics MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı müzik: Yaratıcı Müzik Teknolojisi () BA (Onur)

Music: Creative Music Technology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık BSc (Onur)

Interior Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik ve Rehabilitasyon Teknolojileri MPhil

Biomedical Engineering and Rehabilitation Technologies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Animasyon hazırlık Yılı ile BA (Onur)

Animation with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor psikoloji BSc (Onur)

Psychology of Sport BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl