• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Klinik Sinirbilim Yüksek Lisans/PGDip/PGCert

Clinical Neuroscience MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomekanik Yüksek Lisans/PGDip

Biomechanics MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, İletişim ve Kültür MA/PGDip

Media, Communication and Culture MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk ve Eğitim Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)

Early Childhood and Education Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları ve Yasal Uygulama yüksek lisans

Human Rights and Legal Practice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık Psikolojisi (HCPC onaylanmış ve akredite BPS) DPsych

Counselling Psychology (HCPC approved and BPS accredited) DPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zooloji MZool entegre Masterları

Integrated Masters in Zoology MZool

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel-işitsel Çeviri MA/PGDip/PGCert

Audiovisual Translation MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik MA/PGDip

Journalism MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro Uygulamaları ve Üretim BA (Onur)

Theatre Practices and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL MA

Applied Linguistics and TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Uygarlık ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Classical Civilisation and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

History and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama, Tiyatro & Performans Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim (QTS) KS1/KS2 BA (Onur)

Primary Education (QTS) KS1/KS2 BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Kriminoloji MA

Global Criminology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Girişimcilik BSc (Onur)

Business Management and Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Psikoterapi MA

Art Psychotherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Okul Direkt Birincil ve İkincil PGCert

School Direct - Primary and Secondary PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim PGCE

Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hakları MA/PGCert/PGDip

Human Rights MA/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uzman Çeviri MA/PGDip/PGCert

Specialised Translation MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji & Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology & Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans/PGDip

International Management MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans Antropoloji MA/PGDip/PGCert

Dance Anthropology MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Medeniyetin BA (Onur)

Classical Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücre Biyotıp.

Cell Biomedicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Ekran Kültürler MA

Film and Screen Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koreografi MFA

Choreography MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Stres ve Sağlık MSc/PGDip/PGCert

Stress and Health MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi Derece BA/BSc Genişletilmiş

Business Management Extended Degree BA/BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Mre)koreografi ve Performans

Choreography and Performance (MRes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk Uygulama BA

Sports Coaching Practice BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Genişletilmiş Derecesi BA (Onur) BSc Girişimcilik (Onur)

Business Management and Entrepreneurship Extended Degree BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik ve İngiliz Dili & Dilbilim BA (Onur)/BSc (Onur)

Journalism and English Language & Linguistics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Drama, Tiyatro & Performans Çalışmaları BA (Onur)

Film and Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim (QTS) Vakfı Sahne/KS1 BA (Onur)

Primary Education (QTS) Foundation Stage/KS1 BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve din & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Philosophy and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Psikoloji BSc (Onur)

Sport Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Londra's Tiyatrosu ve Performans: Görüntüleme, Yapma, MA Yazma

London's Theatre and Performance: Viewing, Making, Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' çocuklar;Edebiyat MA/PGDip s

Children's Literature MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme ve Metabolik Hastalıklar.

Nutrition and Metabolic Disorders MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans MSc/PGDip uluslararası Yönetim

International Management with Finance MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk Uygulama FdSc

Sports Coaching Practice FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İK ile uluslararası Yönetim yüksek lisans/PGDip

International Management with HRM - MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim BA (Onur)

English Language & Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
SEN, Sakatlık ve Kapsamlı Eğitim MA/PGCert/PGDip

SEN, Disability and Inclusive Education MA/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Choreomundus: Dans Uluslararası Master Bilgi, Uygulama ve Mirası MA

Choreomundus: International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih MA/PGDip

History MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans Felsefe ve Tarih MA/PGDip/PGCert

Dance Philosophy and History MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kitle İletişim BA (Onur)

Mass Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Film and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Uygarlık ve Felsefe BA (Onur)

Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş lisans) İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management (extended degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi.

Sport and Exercise Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Ekonomi BSc (Onur)

Business Management and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası (genişletilmiş lisans) İşletme BSc (Onur)

International Business (extended degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Ekonomi Lisans Derecesi (Onur)Genişletilmiş

Business Management and Economics Extended Degree BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Kimlik & Fotoğrafçılık BA (Onur)/BSc (Onur)

Media, Culture and Identity & Photography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Çalışmaları MA/PGDip/PGCert

Early Childhood Studies MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 farklı Dans Stilleri BA

Diverse Dance Styles BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma Yöntemleri MA/PGDip/PGCert

Social Research Methods MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarihsel Araştırma MA/PGDip

Historical Research MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Perakende Pazarlama ve Yönetimi BSc (Onur)

Retail Marketing and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri MSc/PGDip/PGCert

Health Sciences MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans Siyaset ve Sosyoloji MA/PGDip/PGCert

Dance Politics and Sociology MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)/BSc (Onur)

Journalism and Creative Writing BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji BSc (Onur)

Sociology and Social Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun Terapisi MA

Play Therapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (genişletilmiş Lisans) Eğitim çalışmaları BA/BSc (Onur)

Education studies (extended degree) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans/PGDip/PGCert

Human Rights and International Relations MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Genişletilmiş lisans) dijital Medya BA (Onur)

Digital Media (extended degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya, Kültür ve (genişletilmiş lisans) Kimlik BA (Onur)

Media, Culture and Identity (extended degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve kriminoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Criminology and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor psikolojisi ve Egzersiz MSc

Psychology of Sport and Exercise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Kimlik & Film BA (Onur)/BSc (Onur)

Media, Culture and Identity & Film BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ek Çalışmalar MA

Attachment Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Araştırma.

Classical Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Terapisi MA

Music Therapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dramatherapy MA

Dramatherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Primat Biyoloji, Davranış ve Koruma.

Primate Biology, Behaviour and Conservation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve Kimlik BA (Onur)

Media, Culture and Identity BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kitle İletişim (genişletilmiş lisans) BA (Onur)

Mass Communications (extended degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Beslenme MSc

Clinical Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bakanlar İlahiyat Lisans Diploması Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Ministerial Theology Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BA (Onur)

Sport Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bakanlar İlahiyat BTh (Onur)

Ministerial Theology BTh (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bakanlar İlahiyat FdA

Ministerial Theology FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 37 hafta
(Uzman yolu) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (specialist pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim - Mathematices ile Eğitim (genel) PGCE

Primary - Education (general with Mathematices) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans/PGDip/PGCert

Education Leadership and Management MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama, Tiyatro & Performans Çalışmaları BA (Onur)

Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MSc/PGDip uluslararası Yönetim

International Management with Marketing MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi MSc/PGDip

Sport and Exercise Science MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf ve Film BA (Onur)

Photography and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans Hareket Psikoterapi MA

Dance Movement Psychotherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilimler MBiol entegre Masterları

Integrated Masters in Biological Sciences MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yayıncılık MA

Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Terapötik Psikoloji BA (Onur)

Therapeutic Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl