• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Pazarlama MSc/PGDip uluslararası Yönetim

International Management with Marketing MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Ekonomi Lisans Derecesi (Onur)Genişletilmiş

Business Management and Economics Extended Degree BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Çalışmaları MA/PGDip/PGCert

Early Childhood Studies MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Perakende Pazarlama ve Yönetimi BSc (Onur)

Retail Marketing and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve kriminoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Criminology and Psychology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Çeviri MA/PGDip/PGCert

Specialised Translation MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Kriminoloji MA

Global Criminology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Uygarlık ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Classical Civilisation and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Kimlik & Fotoğrafçılık BA (Onur)/BSc (Onur)

Media, Culture and Identity & Photography BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Ekonomi BSc (Onur)

Business Management and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ek Çalışmalar MA

Attachment Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' çocuklar;Edebiyat MA/PGDip s

Children's Literature MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)/BSc (Onur)

Journalism and Creative Writing BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil & Dilbilim BA (Onur)

English Language & Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Kimlik & Film BA (Onur)/BSc (Onur)

Media, Culture and Identity & Film BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Okul Direkt Birincil ve İkincil PGCert

School Direct - Primary and Secondary PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve din & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Philosophy and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma Yöntemleri MA/PGDip/PGCert

Social Research Methods MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Kültür ve Kimlik BA (Onur)

Media, Culture and Identity BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans Siyaset ve Sosyoloji MA/PGDip/PGCert

Dance Politics and Sociology MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik MA/PGDip

Journalism MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi.

Sport and Exercise Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stres ve Sağlık MSc/PGDip/PGCert

Stress and Health MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Ekran Kültürler MA

Film and Screen Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans Hareket Psikoterapi MA

Dance Movement Psychotherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Psikoterapi MA

Art Psychotherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BA (Onur)

Sport Coaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Psikoloji BSc (Onur)

Sport Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk ve Eğitim Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)

Early Childhood and Education Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim (QTS) Vakfı Sahne/KS1 BA (Onur)

Primary Education (QTS) Foundation Stage/KS1 BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve İngiliz Dili & Dilbilim BA (Onur)/BSc (Onur)

Journalism and English Language & Linguistics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji BSc (Onur)

Sociology and Social Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bakanlar İlahiyat BTh (Onur)

Ministerial Theology BTh (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Film and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terapötik Psikoloji BA (Onur)

Therapeutic Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Choreomundus: Dans Uluslararası Master Bilgi, Uygulama ve Mirası MA

Choreomundus: International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilimler MBiol entegre Masterları

Integrated Masters in Biological Sciences MBiol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 farklı Dans Stilleri BA

Diverse Dance Styles BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zooloji MZool entegre Masterları

Integrated Masters in Zoology MZool

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihsel Araştırma MA/PGDip

Historical Research MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Genişletilmiş lisans) İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management (extended degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücre Biyotıp.

Cell Biomedicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Genişletilmiş Derecesi BA (Onur) BSc Girişimcilik (Onur)

Business Management and Entrepreneurship Extended Degree BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama, Tiyatro & Performans Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bakanlar İlahiyat Lisans Diploması Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Ministerial Theology Graduate Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (QTS) KS1/KS2 BA (Onur)

Primary Education (QTS) KS1/KS2 BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğraf ve Film BA (Onur)

Photography and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kitle İletişim (genişletilmiş lisans) BA (Onur)

Mass Communications (extended degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (genişletilmiş Lisans) Eğitim çalışmaları BA/BSc (Onur)

Education studies (extended degree) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Metabolik Hastalıklar.

Nutrition and Metabolic Disorders MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kitle İletişim BA (Onur)

Mass Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans/PGDip

International Management MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor psikolojisi ve Egzersiz MSc

Psychology of Sport and Exercise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Mre)koreografi ve Performans

Choreography and Performance (MRes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans Antropoloji MA/PGDip/PGCert

Dance Anthropology MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hakları ve Yasal Uygulama yüksek lisans

Human Rights and Legal Practice LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk Uygulama BA

Sports Coaching Practice BA

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İK ile uluslararası Yönetim yüksek lisans/PGDip

International Management with HRM - MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Yönetimi Derece BA/BSc Genişletilmiş

Business Management Extended Degree BA/BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc/PGDip uluslararası Yönetim

International Management with Finance MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş lisans) dijital Medya BA (Onur)

Digital Media (extended degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dramatherapy MA

Dramatherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

History and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim - Mathematices ile Eğitim (genel) PGCE

Primary - Education (general with Mathematices) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim PGCE

Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji & Danışmanlık BSc (Onur)

Psychology & Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayıncılık MA

Publishing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Terapisi MA

Play Therapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri MSc/PGDip/PGCert

Health Sciences MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans/PGDip/PGCert

Education Leadership and Management MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası (genişletilmiş lisans) İşletme BSc (Onur)

International Business (extended degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL MA

Applied Linguistics and TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel-işitsel Çeviri MA/PGDip/PGCert

Audiovisual Translation MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Beslenme MSc

Clinical Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk Uygulama FdSc

Sports Coaching Practice FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Hakları MA/PGCert/PGDip

Human Rights MA/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Dans Felsefe ve Tarih MA/PGDip/PGCert

Dance Philosophy and History MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro Uygulamaları ve Üretim BA (Onur)

Theatre Practices and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomekanik Yüksek Lisans/PGDip

Biomechanics MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Medeniyetin BA (Onur)

Classical Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Uygarlık ve Felsefe BA (Onur)

Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Terapisi MA

Music Therapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
SEN, Sakatlık ve Kapsamlı Eğitim MA/PGCert/PGDip

SEN, Disability and Inclusive Education MA/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Drama, Tiyatro & Performans Çalışmaları BA (Onur)

Film and Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Araştırma.

Classical Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Sinirbilim Yüksek Lisans/PGDip/PGCert

Clinical Neuroscience MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Londra's Tiyatrosu ve Performans: Görüntüleme, Yapma, MA Yazma

London's Theatre and Performance: Viewing, Making, Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, İletişim ve Kültür MA/PGDip

Media, Communication and Culture MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve (genişletilmiş lisans) Kimlik BA (Onur)

Media, Culture and Identity (extended degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzman yolu) yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (specialist pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi ve Girişimcilik BSc (Onur)

Business Management and Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi MSc/PGDip

Sport and Exercise Science MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans/PGDip/PGCert

Human Rights and International Relations MA/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Drama, Tiyatro & Performans Çalışmaları BA (Onur)

Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koreografi MFA

Choreography MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Primat Biyoloji, Davranış ve Koruma.

Primate Biology, Behaviour and Conservation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bakanlar İlahiyat FdA

Ministerial Theology FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih MA/PGDip

History MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BSc (Onur)

Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 37 hafta
Danışmanlık Psikolojisi (HCPC onaylanmış ve akredite BPS) DPsych

Counselling Psychology (HCPC approved and BPS accredited) DPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl