• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Doktora)Teoride

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MD/MBA - Master

MD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Arkeoloji, Teknoloji ve Tarihi Yapıları B. A.

B.A. in Archaeology, Technology and Historical Structures

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği

B.S. in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
(BSCB)Biyofizik (Doktora), Yapısal ve İşlemsel Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biophysics, Structural and Computational Biology (BSCB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Biyomedikal Mühendislik MD/PhD

MD/PhD in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kompozisyon Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Optik M. S.

M.S. in Optics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
New York Eyaleti İlk artı Profesyonel Certifica Müzik Eğitiminde yüksek lisans lideri ...

Master of Arts in Music Education - leading to New York State Initial plus Professional Certifica ...

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kompozisyon Müzik Master

Master of Music in Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora) Felsefe ve Aile Hemşire Pratisyen Doktor MS kombine Derece Hemşirelik ve ...

Combined Degree of MS in Family Nurse Practitioner and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing and ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çağdaş Medya/Film Kompozisyon Müzik Master

Master of Music in Contemporary Media/Film Composition

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hemşirelik Eğitimi yüksek lisans

Master of Nursing Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Tıbbi İstatistik yüksek lisans

M.S. in Medical Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tarihi Koparıp Araçların başında Müzik Müzik Sanat doktor - Vurgu

Doctor of Musical Arts in Early Music - Emphasis in Historical Plucked Instruments

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.S. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Evlilik ve Aile Terapisi yüksek lisans

Master of Science in Marriage and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(Doktora) Felsefe Hücresel ve Moleküler Farmakoloji ve Fizyoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cellular and Molecular Pharmacology and Physiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Matematik ve İstatistik B. A.

B.A. in Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce M. A.

M.A. in English

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MD)Tıp Eğitimi

Medical Education (MD)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Fizik (Doktora)ve Astronomi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Çevre Sağlığı B. S.

B.S. in Environmental Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Afrika ve Afrika B. A. - Amerika Çalışmaları

B.A. in African and African - American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Doktora)ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Genetik Geliştirme (Doktora)ve Kök Hücre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Genetics, Development, and Stem Cells

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji

B.A. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim doktor (Ed.D.) Eğitim Yönetimi

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Pazarlama Analytics M. S.

M.S. in Marketing Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Optik Mühendisliği

B.S. in Optical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi saat
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Doktora) Felsefe doktora Finans

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
B. Beyin ve Bilişsel Bilim A.

B.A. in Brain and Cognitive Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe doktoru Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Politika

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Health Services Research and Policy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Teoride Müzik lisans

Bachelor of Music in Theory

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mali İktisat A. B.

B.A. in Financial Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatrik Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Pediatric Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Beyin ve Bilişsel Bilimlerde B. S.

B.S. in Brain and Cognitive Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik B. A. ve Astronomi

B.A. in Physics and Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaparken Müzik Yöneticisi - Orkestra

Master of Music in Conducting - Orchestral

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Performans ve Edebiyatı Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Performance and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe M. S.

M.S. in Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Pediatrik/Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı M. S.

M.S. in Pediatric/Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Online Öğretim yılında M. S.

M.S. in Online Teaching

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Philosop Yetişkin MS kombine Derece Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı ve Doktor ...

Combined Degree of MS in Adult - Gerontology Acute Care Nurse Practitioner and Doctor of Philosop ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Executive MBA - Master

Executive MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji yüksek lisans

Master of Science in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredi saat
(MİL)Halk Sağlığı yüksek lisans

Masters in Public Health(MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Kimya Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
tam Zamanlı - MS programı tamamlamak için 60 kredi saat almaları gerekmektedir. Sadece lisans derecesi olan öğrenciler 90 krediyi tamamlamak zorundadır.
P Pediatrik Hemşire Uygulayıcı/Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı ve Doktor MS kombine Derece ...

Combined Degree of MS in Pediatric Nurse Practitioner/Neonatal Nurse Practitioner and Doctor of P ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Toksikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Toxicology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Pediatrik Hemşire Uygulayıcı ve Doktora MS kombine Derecesi Hemşirelik ...

Combined Degree of MS in Pediatric Nurse Practitioner and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Bilimi lisans

B.S. in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Operasyon Yönetimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim (Doktora), eğitim programları ve Değişim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Teaching, Curriculum and Change

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Aile Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 55 kredi saat
Kompozisyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Composition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Optik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Optics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Beyin ve Bilişsel Bilimlerde doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Brain and Cognitive Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık, Davranış, B. A., ve Toplum

B.A. in Health, Behavior, and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.) Eğitim Yönetimi Seçeneği Hızlandırılmış

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Administration Accelerated Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Birimler arası Mühendisliği

B.S. in Interdepartmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans - Yüksek Öğretim Öğrenci İşleri

M.S. in Educational Administration - Higher Education Student Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Mikrobiyoloji yüksek lisans

Master of Science in Microbiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Tıbbi Teknoloji Yenilik yüksek lisans

M.S. in Medical Technology Innovation

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hemşirelik ve Sağlık (Doktora) Felsefe Hemşirelik Eğitiminde MS kombine Lisans ve Doktora ...

Combined Degree of MS in Nursing Education and Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing and Health ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Performans ve Edebiyatı Müzik Master

Master of Music in Performance and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Müzik Müzik lisansı:

Bachelor of Music in Applied Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. S. Bilgisayar Bilimi

M.S. in Computer Science

Yüksek Lisans
Olmayan Tez seçeneği için tam Zamanı - Tez seçeneği için 30 kredi saat ve 32 kredi saat
(Doktora)Müzik Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biomanufacturing ve Therapeuti Teknik Girişimcilik, yüksek lisans ve Yönetim ...

Master of Science in Technical Entrepreneurship and Management in Biomanufacturing and Therapeuti ...

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yetişkin M. S. - Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

M.S. in Adult - Gerontology Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Eğitim doktor (Ed.D.) psikolojik Danışmada

Doctor of Education (Ed.D.) in Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 kredi saat
Kompozisyon yüksek lisans

Master of Arts in Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Dilbilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Linguistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim doktor (Ed.D.) Danışmanlık Hızlandırılmış Seçeneği

Doctor of Education (Ed.D.) in Counseling Accelerated Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 kredi saat
Ses ve Müzik Mühendisliği

B.S. in Audio and Music Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 132 kredi saat
(Doktora)Öteleme Biyomedikal Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Translational Biomedical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 - 36 kredi saat
Din B. A.

B.A. in Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık (Doktora) Felsefe doktoru ve Danışman Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Counseling and Counselor Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 kredi saat
(Doktora)Malzeme Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Philos Yetişkin MS kombine Derece Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı ve Doktor ...

Combined Degree of MS in Adult - Gerontology Primary Care Nurse Practitioner and Doctor of Philos ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik araştırmalar, yüksek lisans

Master of Science in Clinical Investigation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
İş analizi yüksek lisans

M.S. in Business Analytics

Yüksek Lisans
(Staj track) tam Zamanı - (non-staj track) 11 Ay, 17 Ay
Jeoloji B. A., B. S. Bilimler

B.A., B.S. in Geological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistiklere M. A.

M.A. in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim B. A.

B.A. in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Caz Çalışmaları, Müzik lisans ve Çağdaş Medya

Bachelor of Music in Jazz Studies and Contemporary Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.) İnsan gelişiminde

Doctor of Education (Ed.D.) in Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik sanatının Caz Çalışmaları ve Çağdaş Medya doktor

Doctor of Musical Arts in Jazz Studies and Contemporary Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet, Cinsellik, B. A., ve Kadın Çalışmaları

B.A. in Gender, Sexuality, and Women’s Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. S. Klinik Hemşire Lideri - Sağlık Organizasyon Yönetimi ve Liderlik

M.S. in Clinical Nurse Leader - Health Care Organization Management and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
New York Eyaleti İlk artı Profesyonel Certific Müzik Eğitimi Müzik ana lideri .

Master of Music in Music Education - leading to New York State Initial plus Professional Certific ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Kompozisyon

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzikal Sanatlarının yürütülmesinde doktor - Koro, Orkestra, ya da Rüzgar Ensemble

Doctor of Musical Arts in Conducting - Choral, Orchestral, or Wind Ensemble

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıbbi Beşeri bilimler alanında yüksek lisans

Master of Science in Medical Humanities

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uluslararası İlişkiler A. B.

B.A. in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Pazarlama

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Marketing

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Ses ve Müzik Mühendislik/MS BS kombine Derece

Combined Degree of BS in Audio and Music Engineering/MS in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İmmünoloji, Mikrobiyoloji ve Viroloji BS/MS Programı

BS/MS Program in Immunology, Microbiology and Virology

Lisans
Değişken tam Zamanı
Alternatif Enerji yüksek lisans

M.S. in Alternative Energy

Yüksek Lisans
Olmayan Tez seçeneği için tam Zamanı - Tez seçeneği için 30 kredi saat ve 32 kredi saat
Dilbilim yüksek lisans

M.A. in Linguistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Epidemiyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 61 kredi saat
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Educational Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yetişkin M. S. - Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

M.S. in Adult - Gerontology Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 kredi saat
Teknik Girişimcilik ve Yönetim yüksek lisans

M.S. in Technical Entrepreneurship and Management

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)İnsan gelişiminde Eğitim ortamlarında

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Development in Educational Contexts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Doktora)Müzikolojide içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Musicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Politikası M. S.

M.S. in Educational Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği

M.S. in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimya B. A.

B.A. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği

B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
İmmünoloji, Mikrobiyoloji (Doktora)ve Viroloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Immunology, Microbiology, and Virology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sosyal (Doktora) doktora-Kişilik Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social-Personality Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Eğitim Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.) İnsan Gelişimi Hızlandırılmış Seçeneği

Doctor of Education (Ed.D.) in Human Development Accelerated Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Caz Çalışmaları, Müzik Master ve Çağdaş Medya Performans Becerileri

Master of Music in Jazz Studies and Contemporary Media - Performance Skills

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etnomüzikoloji alanında yüksek lisans

Master of Arts in Ethnomusicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sağlık Meslekleri Eğitim yüksek lisans

M.S. in Health Professions Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Caz Çalışmaları, Müzik Master ve Çağdaş Medya - Yazma Becerileri

Master of Music in Jazz Studies and Contemporary Media - Writing Skills

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sigara için hızlandırılmış Master's Programı - Hemşire

Accelerated Master's Program for Non - Nurses

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yapma müziğinin Master - Rüzgar

Master of Music in Conducting - Wind

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Öğretim yüksek lisans ve Müfredat

Master of Science in Teaching and Curriculum

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik eğitimi bölümünden yüksek lisans Teori

Master of Arts with a Major in Pedagogy of Music Theory

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Görsel ve Kültürel Çalışmalar doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Visual and Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Diş Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Dental Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Aile Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcısı yüksek lisans

M.S. in Family Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Müzik Eğitimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Doktora)Muhasebe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Müzik Eğitimi Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Finans M. S.

M.S. in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Eğitim doktor (Ed.D.) Ruh Sağlığı Danışmanlık

Doctor of Education (Ed.D.) in Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 kredi saat
Tıp Teknolojisi Bilim Master ve Yenilik

Master of Science in Medical Technology and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Opera müziğinin Master - Sahne Yönetmenlik

Master of Music in Opera - Stage Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaparken Müzik Master - Koro

Master of Music in Conducting - Choral

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan Tez seçeneği için tam Zamanı - Tez seçeneği için 30 kredi saat ve 32 kredi saat
(Doktora)Patolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Optik lisans

Bachelor of Science in Optics

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi saat
Matematik B. A. B. S.

B.A., B.S. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olmayan Lisans' hızlandırılmış;Hemşireler Program s

Accelerated Bachelor's Program for Non - Nurses

Lisans
Tam Zamanlı - 79 kredi saat
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 3 yıl
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans - Yüksek Öğrenim Yönetimi

M.S. in Educational Administration - Higher Education Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Piyano Eşlik Müzik Master ve Oda Müziği

Master of Music in Piano Accompanying and Chamber Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)İstatistikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Edebi Çeviri M. A.

M.A. in Literary Translation

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Gelişim Psikolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
B. S. Kimya Mühendisliği

B.S. in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Sanat Piyano Eşlik ve Oda Müziği doktor

Doctor of Musical Arts in Piano Accompanying and Chamber Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzikolojide yüksek lisansını

Master of Arts in Musicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tarihi Koparıp Araçların başında Müzik Müzik Master, Vurgu

Master of Music in Early Music, Emphasis in Historical Plucked Instruments

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl