• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Çalışma Yılı ile Klasik Çalışmalar Yurtdışında BA (Onur)

Archaeology and Classical Studies with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Film ve Tiyatro BA (Onur)

Art and Film and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri: Fizik PGCE

Secondary Science: Physics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Alman ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

German and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi ve Mühendisliği

Construction Management and Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

German Studies and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tahkim) Uluslararası anlaşmazlıkların çözümü, Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with International Dispute Resolution (Arbitration) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi BA (Onur)

International Relations and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çatışma ile uluslararası Hukuk LLM

International Law with Conflict LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil Modern Yabancı Dil - Almanca PGCE

Secondary Modern Foreign Language - German PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İnşaat Gelişmekte olan Ekonomilerde MSc

Construction in Emerging Economies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kurumsal Hukuk yüksek lisans

International Corporate Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Italian Studies and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil Bilimleri Yüksek Lisans

Language Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma ile)formülasyon Tasarım ve Analiz yüksek lisans

Formulation Design and Analysis MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Maliyet Yönetimi MSc

Construction Cost Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gelişim ve Psikopatoloji MSc

Development and Psychopathology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve Film BA (Onur)

English Literature and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. uluslararası İş ve Yönetim BA

International Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İflas Hukuku ile Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with Insolvency Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beslenme ve Gıda Bilimleri yüksek lisans

Nutrition and Food Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme Deneyim) BSc (Onur)

Accounting and Finance (with Placement Experience) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ve Tarih BA (Onur)

Spanish and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BA uluslararası Yönetim ve İş İdaresi (Onur)

International Management and Business Administration with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Deneyim ile çevre Bilimi MEnvSci

Environmental Science with Professional Experience MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Araştırma ile)biyotıp MSc

Biomedicine MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Eğitim üzerine yüksek Lisans İş ile gıda Bilimi (Onur)

Food Science with Business with Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çalışma Yılı ile Arkeoloji Bilim Yurtdışında BSc (Onur)

Archaeological Science with Study Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız BA uluslararası Yönetim ve İş İdaresi (Onur)

International Management and Business Administration with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Hayvancılık Üretim PgCert

Sustainable Livestock Production PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları MA

International Security Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilişsel Sinirbilim Yüksek Lisans

Cognitive Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleştirme deneyimi BA ile girişimcilik ve Yönetim (Onur)

Entrepreneurship and Management with placement experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Kirliliği MSc

Environmental Pollution MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve İtalyanca BA (Onur)

English Literature and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. girişimcilik BA

Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir Yıl Finans ve Yatırım Bankacılığı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Finance and Investment Banking with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Ekonomi BA (Onur)

French and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile Arkeoloji ve Tarih 14.

Archaeology and History with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Matematik BSc (Onur)

Computational Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan BA uluslararası Yönetim ve İş İdaresi (Onur)

International Management and Business Administration with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yerleştirme Yılın BSc (Onur)İktisat

Business Economics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ Çalışmaları.

Medieval Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Profesyonel Yerleştirme BA ile Arkeoloji ve Klasik Çalışmaları (Onur)

Archaeology and Classical Studies with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Deneyim BSc (Bölgesel Bilimi), coğrafya ve Ekonomi

Geography and Economics (Regional Science) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Archaeology and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

French and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Dönüşüm MSc

Psychology Conversion MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Venedik BSc Üniversitesi ile finans ve Yönetim (Onur)

Finance and Management with the University of Venice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fikri Mülkiyet Hukuku ile Uluslararası Ticaret Hukuku ve Yönetim yüksek lisans

International Commercial Law with Intellectual Property Law and Management LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve Yatırım Bankacılığı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Finance and Investment Banking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma ile)Eczacılık uygulamaları MSc

Pharmacy Practice MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji MA

Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Malezya Okuma işinde vakıf (Üniversite) (Ocak Girişi) Vakfı Sertifikası

Foundation in Business (University of Reading Malaysia) (Jan Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil Beden Eğitimi PGCE

Secondary Physical Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya (İnsan) BSc (Onur)

Geography (Human) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı (Eylül Girişi) Vakfı Sertifikası

International Foundation Programme (September Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim Tarih PGCE

Secondary History PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(İletişim Tasarımı Yolu) yaratıcı Kurumsal MA

Creative Enterprise (Communication Design Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yansıtıcı Uygulama PgCert

Reflective Practice PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 10 ay
Çevre Bilimi MEnvSci

Environmental Science MEnvSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve İşletme BA (Onur)

Management and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir Yıl (MMath) matematik MMath

Mathematics (MMath) with a Placement Year MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Philosophy and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil PGCE

Primary PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yenilenebilir Enerji: Teknoloji ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Renewable Energy: Technology and Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mesleki Deneyim BSc (Fiziki) coğrafya (Onur)

Geography (Physical) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İkincil Sanat ve Tasarım PGCE

Secondary Art and Design PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Çevresel Arkeoloji Yüksek Lisans

Environmental Archaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleştirme bir Yıl hesaplamalı Matematik BSc (Onur)

Computational Mathematics with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malezya Okuma işinde vakıf (Üniversite) Nisan Giriş) Vakfı Sertifikası

Foundation in Business (University of Reading Malaysia) (April Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Planlama yüksek lisans/Diploma ile Gayrimenkul ve Geliştirme BSc (Onur)

Real Estate with MSc/Diploma in Urban Planning and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik PGCE

Secondary Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Meteoroloji ve İklim BSc (Onur)

Meteorology and Climate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile tarım, Ekoloji ve Çevre MSc ()

Agriculture, Ecology and Environment MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Profesyonel Yerleştirme BA ile antik Tarih ve Arkeoloji (Onur)

Ancient History and Archaeology with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bioarchaeology) Arkeoloji MA

Archaeology (Bioarchaeology) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Vakıf MPharm ile eczane (Onur)

Pharmacy with Foundation MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulamalı Meteoroloji MSc/PgDip

Applied Meteorology MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Psikoloji BSc (Onur)

Mathematics and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küresel Kriz, Çatışma ve Afet Yönetimi PGDip

Global Crisis, Conflict, and Disaster Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma)iktisat Tarihi MA

Economic History MA (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Kurumsal: Film Yol MA

Creative Enterprise: Film Pathway MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazı tipi Tasarım MA

Typeface Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme deneyim BA ile girişimcilik (Onur)

Entrepreneurship with placement experience BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diplomasi MA

Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tipografi ve Grafik İletişim Doktora

Typography and Graphic Communication PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel Eğitim üzerine yüksek Lisans Biyo-İşleme gıda Teknolojisi

Food Technology with Bio-Processing with Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oklahoma MMet Meteoroloji ve İklim ve bir yıl

Meteorology and Climate and a year in Oklahoma MMet

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojinin klinik Açıdan MSc

Clinical Aspects of Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kitap Tasarımı MA

Book Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzesi ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Museum and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Vakıf Yıl LİSANS hukuk (Onur)

Law with International Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Tasarım MA

Information Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakfı ile gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Sanat BA ile İlköğretim

Primary Education with Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ile gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Ekonomi (Bölgesel Bilim) BSc (Onur)

Geography and Economics (Regional Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım, İnşaat ve işletme Bilgi Yönetimi MSc

Information Management for Design, Construction and Operation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film, Tiyatro ve Televizyon Doktora

Film, Theatre and Television PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirmek PGDip

Physician Associate PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgi Teknolojileri ve Ticaret Hukuku LLM Uluslararası Ticaret Hukuku

International Commercial Law with Information Technology Law and Commerce LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitimi (Liderlik ve Yönetim) MA

Education (Leadership and Management) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat ve Tiyatro BA (Onur)

Art and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim PGCE

Secondary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Fransız ve Yönetim Çalışmaları BA (Onur)

French and Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Araştırma MSc

Chemical Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol ve Gaz Hukuku ile Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with Oil and Gas Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müze Çalışmaları ve Çalışma Yılı ile Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Museum Studies and Archaeology with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mesleki Deneyim BSc ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı (Ocak Girişi) Vakfı Sertifikası

International Foundation Programme (Jan Entry) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Deniz Ticareti ve Navigasyon.

Ancient Maritime Trade and Navigation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ve Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

Spanish and International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk.

Law MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik Fen bilimleri Fizik PGCE

Secondary Science Physics with Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Matematik BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve İngilizce Dil Çalışmalarında BA (Onur)

French Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ve Yurtdışında Çalışma ile müze Çalışmaları ve Arkeoloji BA (Onur)

Museum Studies and Archaeology with Placement and Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ve Yurt dışında eğitim ile Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology with Placement and Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile matematik ve Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics and Economics with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Ekonomi BA (Onur)

Italian and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik Eğitimi) eğitim MA

Education (Music Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma)hukuk Tarihi MA

Legal History MA (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Gıda Bilimi BSc (Onur)

Nutrition and Food Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans

Agricultural Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tür tayini ve Anket Becerileri MSc

Species Identification and Survey Skills MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji ve Çalışma Yıllık Geçmişi, Yurtdışındaki BA (Onur)

Archaeology and History with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Teknolojisi - Kalite Güvence MSc

Food Technology - Quality Assurance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve Meteoroloji BSc (Onur)

Mathematics and Meteorology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf BSc ile ekoloji ve Yaban hayatı Koruma Alanlarında

Ecology and Wildlife Conservation with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma için iletişim MSc

Communication for Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler (Sınav) MPhil

International Relations (By Examination) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar'in Edebiyat.

Children's Literature MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce MA

English MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya Mesleki Deneyim (Beşeri ve Fiziki) BSc (Onur)

Geography (Human and Physical) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Tasarım ve Teknoloji PGCE

Secondary Design and Technology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Alman ve Yönetim Çalışmaları BA (Onur)

German and Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya Mesleki Deneyim BSc (İnsan) (Onur)

Geography (Human) with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu politikaları

Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih BA (Onur)

Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme ve Yurt dışında eğitim ile Arkeoloji Bilimi BSc (Onur)

Archaeological Science with Placement and Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikler ve Antik Tarihi MA

Classics and Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Petrol ve Gaz MSc

Oil and Gas MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat ve Film BA (Onur)

Art and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Felsefe BA (Onur)

Art and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Eğitim ile gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science with Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Yapılı Çevre Tasarımı ve Yönetimi MSc

Design and Management of Sustainable Built Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mesleki Deneyim ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile müze Çalışmaları ve Arkeoloji (Onur)

Museum Studies and Archaeology with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bio İşleme BSc ile gıda Teknolojisi (Onur)

Food Technology with Bio Processing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ve Toplum.

Law and Society MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ve Yönetim Çalışmaları BA (Onur)

Spanish and Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme bir Yıl (MMath) matematik ve Meteoroloji MMath

Mathematics and Meteorology (MMath) with a Placement Year MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Erken Yaş Uygulama PgCert

Early Years Practice PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Vakıf ile Zooloji BSc (Onur)

Zoology with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım ve Gıda Ekonomisi.

Agricultural and Food Economics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dil Bilimleri ve Psikoloji BSc (Onur)

Language Sciences and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Philosophy and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışma Yılı ile antik Tarih ve Arkeoloji Yurtdışında BA (Onur)

Ancient History and Archaeology with Study Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve İşletme BA (Onur)

Accounting and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kriz, Çatışma ve Afet Yönetimi PGCert

Global Crisis, Conflict, and Disaster Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gıda Pazarlama ve İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Food Marketing and Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

French and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Kriz, Çatışma ve Afet Yönetimi Yüksek Lisans

Global Crisis, Conflict, and Disaster Management LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Yerleştirme Yıl işletme ve Yönetim BA

Business and Management with Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Güvenliği ve Geliştirme MSc

Food Security and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoloji PGCE Fen Bilimleri

Secondary Science with Biology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat BA sanat ve Tarih 14.

Art and History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Molecular Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Erken Yıllar) MA

Education (Early Years) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yatırım ve Finans özelliğinde BSc (Onur)

Investment and Finance in Property BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Çevre Bilimleri Doktora

Geography and Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BA (Onur)

Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yerleştirme Yıl TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans

Economics and Econometrics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Geleneğin MA

Classical Tradition MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Atmosfer, Okyanuslar ve İklim MSc/PgDip

Atmosphere, Oceans and Climate MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Spanish and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Yerleştirme BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Professional Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi BSc (Onur)

Animal Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık ve Dil Programı hazırlık Sertifikası

International Foundation and Language Programme Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Yasal Çalışmalar LLM

Advanced Legal Studies LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve Yatırım Bankacılığı BSc (Onur)

Finance and Investment Banking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)tipografi ve Grafik İletişim MA

Typography and Graphic Communication MA (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Bankacılık Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Mali Düzenleme LLM

International Commercial Law with International Banking Law and Financial Regulation LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Endüstri / Araştırma (4 yıl) (MChem) MChem bir yıl kimya

Chemistry with a year in Industry / Research (MChem) (4 years) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Alman BA (Onur)

English Literature and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)entomoloji MSc

Entomology MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve Siyaset BA (Onur)

English Literature and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyanca ve Tarih BA (Onur)

Italian and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Roma MA şehir

City of Rome MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mesleki Deneyim ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Tüketici Bilimleri BSc ile beslenme (Onur)

Nutrition with Food Consumer Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ekonomi Hukuku LLM Uluslararası Ticaret Hukuku

International Commercial Law with International Economic Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil İngilizce PGCE

Secondary English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Onur)Vakfı ile BSc biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences with Foundation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma Finans MSc

Development Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaban hayatı Yönetimi ve Koruma yüksek lisans

Wildlife Management and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe.

Philosophy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Fizik BSc (Onur)

Environmental Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik İletişim BA (Onur)

Graphic Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans yüksek lisans

Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Emlak BSc (Onur)

Real Estate BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BSc (Onur)

Architecture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Yerleştirme ile Arkeoloji Bilimi BSc (Onur)

Archaeological Science with Professional Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları ve İngilizce Dil BA (Onur)

German Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Stratejik Araştırmalar MA

Strategic Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyol ve Ekonomi BA (Onur)

Spanish and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleşim Yıl ile gıda Pazarlama ve İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Food Marketing and Business Economics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile ekonomi BA (Onur)

Economics with Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile matematik ve Meteoroloji BSc (Onur)

Mathematics and Meteorology with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile tarım BSc (Onur)

Agriculture with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)' çocuklar;Gelişim ve Öğrenme BA

Children's Development and Learning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Ekonomi BA (Onur)

German and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Endüstriyel Yılın Bilim BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme ve Yurt dışında eğitim ile Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History with Placement and Study Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Ekonomisi ve Pazarlama MSc

Food Economics and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Psikoloji (Klinik) Mscı (Onur)

Applied Psychology (Clinical) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri: Kimya PGCE

Secondary Science: Chemistry PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Matematik ve İstatistik Doktora

Mathematics and Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleşim Yıl ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)hücresel ve Moleküler Sinirbilim yüksek lisans

Cellular and Molecular Neuroscience MSc (by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İkincil Modern Yabancı Dil - Fransızca PGCE

Secondary Modern Foreign Language - French PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi yönetimi BSc (Onur)

Management with Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) (MMath) matematik ve Meteoroloji MMath

Mathematics and Meteorology (MMath) (4 years) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Drama PGCE

Secondary Drama PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Sanat ve Psikoloji BA (Onur)

Art and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tüketici Davranışı ve Pazarlama BSc (Onur)

Consumer Behaviour and Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kurumsal Finansman Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law with International Corporate Finance LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay