• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Hayvan Bilimi yüksek lisans Belgesi (4993)

Graduate Certificate in Animal Science (5565)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Veteriner Bilim yüksek lisans Belgesi (5611)

Graduate Certificate in Veterinary Science (5611)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Hukuk (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans (5604)

Master of International Commercial Law (5604)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi/Sanat lisans (2095)

Bachelors of Economics/Arts (2095)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
7501 (Doktora) (doktora Eczane

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans (5164)

Master of Clinical Psychology (5164)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım lisans (2007)

Bachelor of Agribusiness (2007)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal hizmet Çalışmaları yüksek lisans (5458)

Master of Social Work Studies (5458)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İktisat lisans (2029)

Bachelor of Economics (2029)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Ekonomi Master (5656)

Master of Advanced Economics (5656)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Diploması (506)

Graduate Diploma in Environmental Management (5084)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi Master (5609)

Master of Environmental Management (5609)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(2000) lisans Aborijin ve Torres Strait Adalı Çalışmalarda Uzmanlaşma

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Aboriginal and Torres Strait Islander Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetişim ve Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi (5364)

Graduate Certificate in Governance and Public Policy (5364)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Siyaset Bilimi/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Political Science/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2081)İşletme lisans Yönetimi/Fen

Bachelors of Business Management/Science (2081)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
(Onur) lisans (2052)

Bachelor of Arts (Honours) (2052)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji doktor (5614)

Doctor of Psychology (5614)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans (2393)

Bachelor of Mathematics (2393)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (968)

Master of International Relations (5639)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Turizm, Otel ve Etkinlik Yönetimi (5548)

Master of Tourism, Hotel and Event Management (5548)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tarım Bilimi yüksek lisans Belgesi (5561)

Graduate Certificate in Agricultural Science (5561)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İspanyolca/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Spanish/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilim Master (5529)

Master of Engineering Science (5529)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2206)Biyomedikal Bilim/Bilim lisans

Bachelors of Biomedical Science/Science (2416)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal (7500) Felsefe Master (MPhil) Bilimler

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(2000) lisans Profesyonel bir Yazma ve İletişim alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Professional Writing and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Mathematics/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi/Bilim lisans (1.845)

Bachelors of Economics/Science (2098)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
İşletme yüksek lisans Psikoloji (5665)

Master of Business Psychology (5665)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ekonomik Çalışmaları yüksek lisans Belgesi (5602)

Graduate Certificate in Economic Studies (5602)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Müze Çalışmaları yüksek lisans (5343)

Master of Museum Studies (5343)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Moleküler Biyoloji yüksek lisans (1058)

Master of Molecular Biology (5197)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans (5596)

Master of Educational Studies (5596)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetişim ve Kamu Politikası Yüksek Lisans (2360)

Master of Governance and Public Policy (5607)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji doktora (7601)

Doctor of Biotechnology (7601)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(1440) (Onur) İşletme Yönetimi/Yasaların lisans

Bachelors of Business Management/Laws (Honours) (2362)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
7501 (Doktora) (doktora Müzik

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Japon/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Japanese/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilim Master (5528)

Master of Engineering Science (5528)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kore/ (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Korean/ Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2030) lisans Kimya İhtisas

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi/Bilgi Teknolojisi lisans (2222)

Bachelors of Business Management/Information Technology (2222)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Siyasetin lisans, Felsefe ve Ekonomi () (2412)

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics (Honours) (2412)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5129 Virginia way)mezun Gıda Sertifikası Bilim Ve Teknoloji

Graduate Certificate in Food Science and Technology (5566)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Zooloji lisans (2030) Uzmanlık (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Zoology (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(5033)Bilgi Teknolojileri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Technology (5033)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Moleküler Biyoloji Araştırma Geniş Master (5625)

Master of Molecular Biology Research Extensive (5625)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(5558)İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim

Master of Occupational Health and Safety Science (5558)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnşaat Mühendisliği / (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Civil Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geliştirme Uygulama Master (5346)

Master of Development Practice (5346)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Master (5177)

Master of Geographic Information Science (5177)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası İlişkiler Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans (1196)

Masters of International Relations/Peace and Conflict Studies (5688)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans (örnek)

Master of Psychology (5666)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim lisans (Onur) (2423)

Bachelor of Biomedical Science (Honours) (2423)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2235) (Onur) lisans Bilgi Teknolojisi

Bachelor of Information Technology (Honours) (2235)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Sanat/Yasaların lisans (2361)

Bachelors of Arts/Laws (Honours) (2361)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(2230)Bilgi Teknolojileri lisans

Bachelor of Information Technology (2230)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (2241)

Bachelor of Nursing (2241)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik/Ticaret lisans (2396)

Bachelors of Mathematics/Commerce (2396)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(1198)Tarım/Equine Bilim lisans

Bachelors of Agribusiness/Equine Science (2389)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat yüksek lisans ve Kamu Politikası (5545)

Master of Economics and Public Policy (5545)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uygulamalı iktisat Master (5632)

Master of Applied Econometrics (5632)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(2348 (Onur)/Biyoteknoloji (Onur) Mühendisliği Lisans)

Bachelors of Engineering (Honours)/Biotechnology (Honours) (2348)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Onur) Bilim/Yasaların lisans (biletleri)

Bachelors of Science/Laws (Honours) (2366)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Biyoenformatik Araştırma Geniş Master (5598)

Master of Bioinformatics Research Extensive (5598)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım Master (5155)

Master of Agribusiness (5155)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme Yönetimi lisans (2059)

Bachelor of Business Management (2059)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
7501 (Doktora) (doktora Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Biyoenformatik Araştırma Geniş Master (5628)

Master of Bioinformatics Research Extensive (5628)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Birincil) Eğitim lisans (Onur) (2380)

Bachelor of Education (Primary) (Honours) (2380)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Criminology/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetişim ve Kamu Politikası Yüksek Lisans (2116)

Master of Governance and Public Policy (5366)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hayvan ve Veteriner Biyobilim lisans (Onur) Uzmanlık Fen Edebiyat Fakültesi (25)

Bachelor of Science (Honours) Specialisation in Animal and Veterinary Bioscience - Gatton (2354)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık yüksek lisans (5429)

Master of Architecture (5429)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Bilim/Sanat (2109)

Bachelors of Science/Arts (2109)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Sağlık lisans, Spor ve Beden Eğitimi (2372)

Bachelor of Health, Sport and Physical Education (Honours) (2372)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(5451)lisansüstü Çince Çeviri Sanatları Sertifika ve Yorumlama

Graduate Certificate in Arts in Chinese Translation and Interpreting (5451)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Matematik/Bilgi Teknolojisi lisans (2403)

Bachelors of Mathematics/Information Technology (2403)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim yüksek lisans Belgesi (5336)

Graduate Certificate in Communication (5336)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Tarım Bilimi lisans (Onur) (2352)

Bachelor of Agricultural Science (Honours) (2352)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl tam zamanlı
Biyoenformatik yüksek lisans (5542)

Master of Bioinformatics (5542)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sürdürülebilir Tarım lisans (2386)

Bachelor of Sustainable Agriculture (2386)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konuşma Patolojisi lisans (Onur) (2370)

Bachelor of Speech Pathology (Honours) (2370)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Veteriner Teknolojisi lisans (212)

Bachelor of Veterinary Technology (Honours) (2422)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2405) (Onur) Müzik lisans/Sanat

Bachelors of Music (Honours)/Arts (2405)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İkincil) Bilim/Eğitim lisans (2110)

Bachelors of Science/Education (Secondary) (2110)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) İktisat/Yasaların lisans (2364)

Bachelors of Economics/Laws (Honours) (2364)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans Belgesi (sezgisel)

Graduate Certificate in Computer Science (5519)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Çift Anadal)Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlık ve Fizik

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Physics (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Campo Santa Sofia 4198)Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Relations (5643)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
7500 (MPhil) () Felsefe ana Hesap

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Kalkınma Ekonomisi/İktisat yüksek lisans ve Kamu Politikası (5691)

Masters of Development Economics/Economics and Public Policy (5691)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
7501 (Doktora) (doktora Diş Hekimliği

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Kimya ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (Du ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical and Materials Engineering (Du ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik 7501 (Doktora) (doktora ve Maden Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Mechanical and Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Sürdürülebilir Enerji yüksek lisans Belgesi (5682)

Graduate Certificate in Sustainable Energy (5682)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Bilgi Teknolojisi Master (5581)

Master of Information Technology (5581)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Biyoloji Araştırma Geniş Master (6300 Morrison Boulevard)

Master of Molecular Biology Research Extensive (5624)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Mühendislik lisans/Bilgisayar Mühendisliği (1353)

Bachelors of Engineering (Honours)/Computer Science (2428)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Arabuluculuk ve uyuşmazlık çözümü yüksek lisans Belgesi (5454)

Graduate Certificate in Mediation and Conflict Resolution (5454)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans (5518)

Master of Clinical Exercise Physiology (5518)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müze Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması (5342)

Graduate Diploma in Museum Studies (5342)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bölgesel ve Şehir Planlama lisans (2063)

Bachelor of Regional and Town Planning (2063)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
7501 (Doktora) (doktora Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Ekonomi Yüksek Lisans Diploması (5107)

Graduate Diploma in Economics (5077)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Master (5224)

Master of Public Health (5224)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Gelişmiş lisans (Onur) (2161)

Bachelor of Advanced Business (Honours) (2424)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(Çift Anadal)Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlık ve İstatistikler

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Statistics (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaban Hayatı Bilim lisans (Onur) (2419)

Bachelor of Wildlife Science (Honours) (2419)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Physics / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ruh Sağlığı yüksek lisans (801)

Master of Mental Health (5151)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çin/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Chinese/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi (5181)

Graduate Certificate in Public Health (5181)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Tarım/Yaban Hayatı Bilim lisans (1601)

Bachelors of Agribusiness/Wildlife Science (2392)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilde (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Kültürleri

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Languages and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Tarım yüksek lisans (1004)

Master of Agricultural Science (5563)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Lisans Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi (1572)

Bachelor of International Hotel and Tourism Management (2194)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Biyolojisi yüksek lisans (5551)

Master of Conservation Biology (5551)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Araştırma metodolojisi lisansüstü Diploma (Intel®)

Graduate Diploma in Business Research Methods (5650)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişimin ana (1600)

Master of Communication (5651)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Önlisans (1604)

Associate Degree in Business (1604)

Lisans
Tam Zamanlı - 1.3 yıl
Matematik / lisans (2030) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Mathematics / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fen lisans (1956)

Bachelors of Computer Science/Science (2427)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk Master (5658)

Master of International Law (5658)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2076)İşletme/Ticaret lisans

Bachelors of Business Management/Commerce (2076)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş/

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Peace and Conflict Studies/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık yüksek lisans (5333)

Master of Counselling (5333)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği (Onur)/Ticaret lisans (2345)

Bachelors of Engineering (Honours)/Commerce (2345)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Uluslararası İlişkiler (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in International Relations/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2024) Ticaret lisans Muhasebe alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Commerce (2024) Specialisation in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hareketi (7501) Doktora) ve Beslenme Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Human Movement and Nutrition Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Endonezya/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Indonesian/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2030) lisans Uzmanlık Psikoloji / Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Psychology / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği (Onur)/İktisat lisans (2346)

Bachelors of Engineering (Honours)/Economics (2346)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Konuşma bozuklukları Çalışmaları Master (E5)

Master of Speech Pathology Studies (5228)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Deniz Bilimleri (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Marine Science (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(613) (Onur) Gazetecilik/Yasaların lisans

Bachelors of Journalism/Laws (Honours) (2365)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Biyoteknolojinin ana (5386)

Master of Biotechnology (5386)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik 7501 (Doktora) (doktora ve Fizik Eğitimi

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Mathematics and Physics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Biyomedikal (7501) doktora (Doktora) Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Biyomedikal Bilim / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Biomedical Science / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim ustası (5466)

Master of Applied Linguistics (5466)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2030) lisans Kamu Sağlığı alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Ekonomisi yüksek lisans (5589)

Master of Health Economics (5589)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) ergoterapi lisans (2368)

Bachelor of Occupational Therapy (Honours) (2368)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık lisans (Onur) (2373)

Bachelor of Pharmacy (Honours) (2373)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yönetim) Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (5518)

Master of Computer Science (Management) (5523)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret Master (5165)

Master of Commerce (5165)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İletişim/ Gazetecilik lisans (202)

Bachelors of Communication/ Journalism (2283)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ustası (5465)

Master of Applied Linguistics (5465)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi (5025)

Graduate Certificate in Environmental Management (5025)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Birincil) Eğitim lisans (2306)

Bachelor of Education (Primary) (2306)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknolojinin ana (5078)

Master of Biotechnology (5159)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme Master (c2)

Master of Business (5250)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2030) lisans Biyoenformatik alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Kentsel Sertifika ve Bölge Planlama (4221)

Graduate Certificate in Urban and Regional Planning (5068)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Epidemiyoloji Yüksek Lisans Diploması (5479)

Graduate Diploma in Epidemiology (5479)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik/Bilgisayar Bilimleri lisans (2429)

Bachelors of Mathematics/Computer Science (2429)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Ancient History/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans (5171)

Master of Educational Studies (5171)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(794)Yaban Hayatı lisans

Bachelor of Wildlife Science (2388)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Ekonomisi yüksek lisans (5587)

Master of Development Economics (5587)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Beşeri Bilimler lisans (Onur) (2414)

Bachelor of Advanced Humanities (Honours) (2414)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(#32) İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim (5653)

Master of Occupational Health and Safety Science (#32) (5653)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlık ve Psikoloji (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Psychology (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (5640)

Master of International Relations (5640)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mühendislik Bilimleri yüksek lisans Belgesi (5527)

Graduate Certificate in Engineering Science (5527)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Halk Sağlığı (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Din/Çalışmalar (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Studies in Religion/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Uluslararası Çalışmalar

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Political Science and International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(Onur), Çevre Bilimi lisans (2353)

Bachelor of Environmental Science (Honours) (2353)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Sürdürülebilir Tarım lisans (2418)

Bachelor of Sustainable Agriculture (Honours) (2418)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Yüksek Lisans Diploması (5520)

Graduate Diploma in Computer Science (5520)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik lisans (Onur) (İkincil)/Eğitim (2357)

Bachelors of Music (Honours)/Education (Secondary) (2357)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(2030) lisans Bitki biliminde İhtisas

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Plant Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik lisans (Onur) (2421)

Bachelor of Mathematics (Honours) (2421)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans (5646)

Master of Peace and Conflict Studies (5646)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoenformatik yüksek lisans Belgesi (5557)

Graduate Certificate in Bioinformatics (5557)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) Veteriner lisans (2378)

Bachelor of Veterinary Science (Honours) (2378)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik ustası (5605)

Master of Music (5605)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Müzik lisans/Bilim (2406)

Bachelors of Music (Honours)/Science (2406)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gelişmiş Finans ve İktisat lisans (Onur) (2402)

Bachelor of Advanced Finance and Economics (Honours) (2402)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi Master (5400 serisi)

Master of Animal Science (5570)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2410)Matematik/İşletme Yönetimi lisans

Bachelors of Mathematics/Business Management (2410)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim (7501) Doktora) ve Sanat

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Communication and Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans (5265)

Master of Educational Studies (5265)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği (Onur)/Bilim lisans (2347)

Bachelors of Engineering (Honours)/Science (2347)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Ekoloji lisans (2030) Uzmanlık (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Ecology (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Araştırma Yöntemleri yüksek lisans Belgesi (5584)

Graduate Certificate in Business Research Methods (5649)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İngilizce/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in English/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Manyetik Rezonans Teknolojisi yüksek lisans Diploması (5096)

Graduate Diploma in Magnetic Resonance Technology (5096)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Master (803)

Master of Economics (5601)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Araştırma Ticarileştirilmesi yüksek lisans Belgesi (5417)

Graduate Certificate in Research Commercialisation (5417)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yeryüzünde (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Çevre Bilimleri

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Earth and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Matematik lisans/İktisat (3200)

Bachelors of Mathematics/Economics (2395)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2083)Ticaret lisans/Sanat

Bachelors of Commerce/Arts (2083)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
Maden Kaynakları yüksek lisans Belgesi (5041)

Graduate Certificate in Mineral Resources (5041)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(4021)Yazma ustası, Düzenleme ve Yayınlama

Master of Writing, Editing and Publishing (5680)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans (5645)

Master of Peace and Conflict Studies (5645)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mesleki Terapi Çalışmaları yüksek lisans (5147 sayılı)

Master of Occupational Therapy Studies (5147)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Bilgisayar, Bilim/Sanat lisans (569)

Bachelors of Computer Science/Arts (2426)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
(Onur) Hemşirelik lisans (1847 n Hwy 97)

Bachelor of Nursing (Honours) (2243)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Linguistics/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi/Gazetecilik lisans (2274)

Bachelors of Business Management/Journalism (2274)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
İletişim Master (144)

Master of Communication (5334)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(İkincil) Öğretim Master (5685)

Master of Teaching (Secondary) (5685)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Geliştirme Uygulama Master (5594)

Master of Development Practice (5594)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Bilgisayar Bilimleri (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Computer Science (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Fizik Eğitimi

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Mathematics and Physics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi (5319)

Graduate Certificate in Business Administration (5319)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) Uluslararası Çalışmalar lisans (2317)

Bachelor of International Studies (Honours) (2317)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in German/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2067)Sanat/Sosyal Bilimler yüksek lisans

Bachelors of Arts/Social Science (2067)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlıkta Doktora) (7501) ve Rehabilitasyon Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Health and Rehabilitation Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(2363) (Onur) Ticaret lisans/Kanunlar

Bachelors of Commerce/Laws (Honours) (2363)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(İkincil) Sanat/Eğitim lisans (333)

Bachelors of Arts/Education (Secondary) (2066)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2030) lisans Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği / (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Software Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Psikolojik Bilim lisans (348)

Bachelor of Psychological Science (Honours) (2379)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etkileşim Tasarımı yüksek lisans Belgesi (5369)

Graduate Certificate in Interaction Design (5369)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans Diploması (4292)

Graduate Diploma in Molecular Biology (5127)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ebelik lisans (Onur) (2266)

Bachelor of Midwifery (Honours) (2266)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi (5138)

Graduate Certificate in Science (5138)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Veri yüksek lisans (5660)

Master of Data Science (5660)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans Belgesi (5448)

Graduate Certificate in Educational Studies (5448)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Tarihi ve Felsefi (7500) Felsefe Master (MPhil) Sorgulama

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Historical and Philosophical Inquiry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Japonca Çeviri ve Çeviri Sanatlar Yüksek Lisans Diploması (5438)

Graduate Diploma in Arts in Japanese Interpreting and Translation (5438)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2228)Bilgi Teknolojileri/Bilim lisans

Bachelors of Information Technology/Science (2228)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2342) Mühendisliği Lisans (Onur) İnşaat ve Jeoteknik Mühendisliği (Du Uzmanlık ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Civil and Geotechnical Engineering (Du ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulama Geliştirme yüksek lisans Belgesi (5344)

Graduate Certificate in Development Practice (5344)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans Belgesi (5013)

Graduate Certificate in Biotechnology (5013)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Matematik lisans/Bilim (2394)

Bachelors of Mathematics/Science (2394)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Enerji yüksek lisans (5684)

Master of Sustainable Energy (5684)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilim/Gazetecilik lisans (2233)

Bachelors of Science/Journalism (2233)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ekonomi ve Finans yüksek lisans (5185)

Master of International Economics and Finance (5185)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana Turizm, Otel ve Etkinlik Yönetimi (5585)

Master of Tourism, Hotel and Event Management (5585)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Maden Mühendisliği / Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mining Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Geography/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Maden Kaynakları yöneticisi (5196)

Master of Mineral Resources (5196)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Biyoteknolojinin ana (5599)

Master of Biotechnology (5599)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(467)Bilgi Teknolojileri/Sanat lisans

Bachelors of Information Technology/Arts (2231)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Klinik Bilim doktoru (7603)

Doctor of Veterinary Clinical Science (7603)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (2425)

Bachelor of Computer Science (2425)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik yüksek lisans (5572)

Master of Financial Mathematics (5572)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Electrical and Computer Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans/İktisat (2084)

Bachelors of Commerce/Economics (2084)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
(5370)lisansüstü Diploma Etkileşim Tasarımı

Graduate Diploma in Interaction Design (5370)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Manyetik Rezonans ve Pozitron Emisyon Tomografisi yüksek lisans Belgesi (5654)

Graduate Certificate in Magnetic Resonance and Positron Emission Tomography (5654)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Halk Sağlığı alanında yüksek lisans Diploması (4388)

Graduate Diploma in Public Health (5131)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diller ve Kültürler 7501 (Doktora) (doktora

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Languages and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Küresel Yönetim yüksek lisans (5511)

Master of Global Management (5511)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Araştırma Geniş Master (5627)

Master of Biotechnology Research Extensive (5627)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstatistik (5244) yüksek lisans Uzmanlık

Master of Science (5244) Specialisation in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Master (5610)

Master of Geographic Information Science (5610)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalkınma Ekonomisi yüksek lisans (5469)

Master of Development Economics (5469)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Biyomedikal Bilim (Çift M ...

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Biomedical Science (Dual M ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dua ...(2030) lisans Uzmanlık Hesaplamalı Bilim ve Coğrafi Bilimler

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Geographical Sciences (Dua ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2404)İşletme lisans Yönetimi/İletişim

Bachelors of Business Management/Communication (2404)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyofizik lisans eğitimi (2030) Uzmanlaşma (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Biophysics (Dual major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Biyolojisi lisans (2030) Uzmanlaşma (Genişletilmiş Büyük)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Marine Biology (Extended Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik yüksek lisans Belgesi (5299)

Graduate Certificate in Music (5299)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(2000) lisans İtalyanca Uzmanlık

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans Belgesi (5648)

Graduate Certificate in Peace and Conflict Studies (5648)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
506 South Grand Avenue Turizm yüksek lisans Belgesi, Otel ve Etkinlik Yönetimi ()

Graduate Certificate in Tourism, Hotel and Event Management (5547)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans (Onur) (1427)

Bachelor of Social Work (Honours) (2382)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan yüksek lisans (5571)

Master of Animal Science (5571)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(7500) Felsefe Master (MPhil) İşletme Bilgi Sistemleri

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Business Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(2030) lisans Mikrobiyoloji Uzmanlık

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Jeoloji Bilimleri (2030) lisans Uzmanlık (Çift ...

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Geological Sciences (Dual ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoenformatik yüksek lisans (5541)

Master of Bioinformatics (5541)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bilim lisans (Onur) (2033)

Bachelor of Social Science (Honours) (2033)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Gelişmiş Bilim lisans (Onur) (1185)

Bachelor of Advanced Science (Honours) (2341)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların ana (5591)

Master of Laws (5591)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ochsner (MD), Tıp doktoru (5579)

Doctor of Medicine (MD-Ochsner) (5579)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Equine lisans (2385)

Bachelor of Equine Science (2385)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetici Liderlik yüksek lisans Belgesi (5416)

Graduate Certificate in Executive Leadership (5416)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Uygulamalı Dilbilim ustası (5592)

Master of Applied Linguistics (5592)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik (5244) yüksek lisans Uzmanlık

Master of Science (5244) Specialisation in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2030) lisans Coğrafi Bilimler alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Geographical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda yönetimi (2030) Uzmanlaşma Bilimi ve Beslenme (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Food Science and Nutrition (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Biyomedikal Bilim (2415)

Bachelor of Biomedical Science (2415)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Kimya lisans (2030) Uzmanlaşma (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Chemistry (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Yüksek Lisans Diploması (5300)

Graduate Diploma in Music (5300)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) İletişim lisans (2161)

Bachelor of Communication (Honours) (2237)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Maden Mühendisliği

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Mechanical and Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
İşletme Yönetimi lisans (Onur) (3200)

Bachelor of Business Management (Honours) (2129)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği (Onur)/Sanat lisans (1304)

Bachelors of Engineering (Honours)/Arts (2343)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(5576)Gıda Ana Bilim Ve Teknoloji

Master of Food Science and Technology (5576)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim yüksek lisans Belgesi (5028)

Graduate Certificate in Geographic Information Science (5028)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl