• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Hemşirelik lisans (2241)

Bachelor of Nursing (2241)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
7501 (Doktora) (doktora Tıp

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Ticaret Master (5649)

Master of Commerce (5584)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans (5662)

Master of Petroleum Engineering (5662)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sivil (7501) doktora (Doktora) Mühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(Onur) Mühendislik lisans/Bilgisayar Mühendisliği (1353)

Bachelors of Engineering (Honours)/Computer Science (2428)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Mühendisliği Lisans (Mekanik Onur) (2342) Uzmanlaşma ve Malzeme Mühendisliği ( ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mechanical and Materials Engineering ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk Master (5658)

Master of International Law (5658)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sürdürülebilir Tarım lisans (2386)

Bachelor of Sustainable Agriculture (2386)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din/Çalışmalar (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Studies in Religion/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilim Ve Teknoloji / Bilim lisans (2030) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Food Science and Technology / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2404)İşletme lisans Yönetimi/İletişim

Bachelors of Business Management/Communication (2404)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Ekonomi Master (5656)

Master of Advanced Economics (5656)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2000) lisans Kamu Politikası alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Political Science/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Dilbilim ustası (5592)

Master of Applied Linguistics (5592)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eczacılık lisans (Onur) (2373)

Bachelor of Pharmacy (Honours) (2373)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik/Bilgisayar Bilimleri lisans (2429)

Bachelors of Mathematics/Computer Science (2429)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma Ekonomisi yüksek lisans (5469)

Master of Development Economics (5469)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Miras Yönetimi Master (5636)

Master of Heritage Management (5636)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme Yönetimi lisans (Onur) (3200)

Bachelor of Business Management (Honours) (2129)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Araştırma metodolojisi lisansüstü Diploma (Intel®)

Graduate Diploma in Business Research Methods (5650)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) lisans (2052)

Bachelor of Arts (Honours) (2052)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in English/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Diller (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş/

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Classical Languages/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Biyomedikal Mühendisliği (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Electrical and Biomedical Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan yüksek lisans (5571)

Master of Animal Science (5571)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans Belgesi (5013)

Graduate Certificate in Biotechnology (5013)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(2030) lisans Biyoenformatik alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2230)Bilgi Teknolojileri lisans

Bachelor of Information Technology (2230)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Yüksek Lisans Diploması (5520)

Graduate Diploma in Computer Science (5520)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeryüzünde (7501) Doktora) ve Çevre Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Earth and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Mesleki Terapi Çalışmaları yüksek lisans (5147 sayılı)

Master of Occupational Therapy Studies (5147)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Arkeoloji Bilimi / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Archaeological Science / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
506 South Grand Avenue Turizm yüksek lisans Belgesi, Otel ve Etkinlik Yönetimi ()

Graduate Certificate in Tourism, Hotel and Event Management (5547)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Kimya Mühendisliği (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans (5265)

Master of Educational Studies (5265)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (5641)

Master of International Relations (5641)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret yüksek lisans Belgesi (5326)

Graduate Certificate in Commerce (5326)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) Sürdürülebilir Tarım lisans (2418)

Bachelor of Sustainable Agriculture (Honours) (2418)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (5522)

Master of Computer Science (5522)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yazılım Mühendisliği / (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Software Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri yüksek lisans (5659)

Master of Data Science (5659)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İnsan Hareketi (7501) Doktora) ve Beslenme Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Human Movement and Nutrition Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
7501 (Doktora) (doktora Eczane

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Manyetik Rezonans Teknolojisi yüksek lisans Diploması (5096)

Graduate Diploma in Magnetic Resonance Technology (5096)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(5575)Gıda Ana Bilim Ve Teknoloji

Master of Food Science and Technology (5575)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Jeoloji Bilimleri / lisans (2030) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Geological Sciences / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Atçılık Bilim lisans (Onur) (2417)

Bachelor of Equine Science (Honours) (2417)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi/Bilgi Teknolojisi lisans (2222)

Bachelors of Business Management/Information Technology (2222)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim Master (5528)

Master of Engineering Science (5528)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği (Onur)/İktisat lisans (2346)

Bachelors of Engineering (Honours)/Economics (2346)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
İktisat Master (5399)

Master of Economics (5399)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
7500 (MPhil) () Felsefe ana Hesap

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Tıp (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Ticaret Master (5165)

Master of Commerce (5165)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Müzik yüksek lisans Belgesi (5299)

Graduate Certificate in Music (5299)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İletişim (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Sanat

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Communication and Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(2030) lisans Kimya İhtisas

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Chinese/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
5678 Yazılı olarak mezuniyet Belgesi, Düzenleme ve Yayınlama ()

Graduate Certificate in Writing, Editing and Publishing (5678)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyoteknolojinin ana (5386)

Master of Biotechnology (5386)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Araştırma Yöntemleri yüksek lisans Belgesi (5584)

Graduate Certificate in Business Research Methods (5649)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyoteknoloji Araştırma Geniş Master (5578)

Master of Biotechnology Research Extensive (5626)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme Yönetimi lisans (2059)

Bachelor of Business Management (2059)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans Diploması (4292)

Graduate Diploma in Molecular Biology (5127)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans (5604)

Master of International Commercial Law (5604)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Biyoloji yüksek lisans (1058)

Master of Molecular Biology (5197)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (5521)

Master of Computer Science (5521)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Music/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Bilimi lisans (Onur) (2352)

Bachelor of Agricultural Science (Honours) (2352)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi Master (5400 serisi)

Master of Animal Science (5570)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2030) lisans Kamu Sağlığı alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi Yüksek Lisans Diploması (5107)

Graduate Diploma in Economics (5077)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi/Gazetecilik lisans (2274)

Bachelors of Business Management/Journalism (2274)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
Biyoenformatik Araştırma Geniş Master (5628)

Master of Bioinformatics Research Extensive (5628)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2030) lisans Coğrafi Bilimler alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Geographical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Ekoloji lisans (2030) Uzmanlık (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Ecology (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım lisans (2007)

Bachelor of Agribusiness (2007)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Equine lisans (2385)

Bachelor of Equine Science (2385)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans (5171)

Master of Educational Studies (5171)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2000) lisans Rusça Uzmanlık

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Russian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Bilgisayar Bilimleri (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Computer Science (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi Master (5609)

Master of Environmental Management (5609)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
2331 (Onur) () İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim lisans

Bachelor of Occupational Health and Safety Science (Honours) (2331)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi/Bilim lisans (1.845)

Bachelors of Economics/Science (2098)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Danışmanlık yüksek lisans (5333)

Master of Counselling (5333)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi (5025)

Graduate Certificate in Environmental Management (5025)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Psikoloji doktor (5614)

Doctor of Psychology (5614)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal (7501) doktora (Doktora) Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları Master (437)

Master of Nursing Studies (5491)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik (5244) yüksek lisans Uzmanlık

Master of Science (5244) Specialisation in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İletişimin ana (1600)

Master of Communication (5651)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi (1572)

Bachelor of International Hotel and Tourism Management (2194)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
7501 (Doktora) (doktora Müzik

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(Onur) ergoterapi lisans (2368)

Bachelor of Occupational Therapy (Honours) (2368)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetici Liderlik yüksek lisans Belgesi (5416)

Graduate Certificate in Executive Leadership (5416)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Onur) Sanat/Yasaların lisans (2361)

Bachelors of Arts/Laws (Honours) (2361)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Mimari Tasarım lisans (269)

Bachelor of Architectural Design (2293)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji lisans (Onur) (2622)

Bachelor of Biotechnology (Honours) (2375)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Beşeri Bilimler lisans (Onur) (2414)

Bachelor of Advanced Humanities (Honours) (2414)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Matematik (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Mathematics (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların ana (248)

Master of Laws (5191)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Liderlik Master (5549 sayılı)

Master of Tourism Leadership (5549)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana Turizm, Otel ve Etkinlik Yönetimi (5585)

Master of Tourism, Hotel and Event Management (5585)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim lisans (2236)

Bachelor of Communication (2236)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilim/Sanat (2109)

Bachelors of Science/Arts (2109)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım yüksek lisans (5564)

Master of Agricultural Science (5564)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetişim ve Kamu Politikası Yüksek Lisans (2116)

Master of Governance and Public Policy (5366)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Hemşirelik lisans (1847 n Hwy 97)

Bachelor of Nursing (Honours) (2243)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Bilim yüksek lisans Belgesi (5611)

Graduate Certificate in Veterinary Science (5611)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ochsner (MD), Tıp doktoru (5579)

Doctor of Medicine (MD-Ochsner) (5579)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik (2030) lisans Uzmanlık

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Master (5610)

Master of Geographic Information Science (5610)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Matematik yüksek lisans (5573)

Master of Financial Mathematics (5573)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Arkeoloji/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Archaeology/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Mathematics/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Ekonomisi yüksek lisans (5418)

Master of Health Economics (5418)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Sağlık lisans, Spor ve Beden Eğitimi (2372)

Bachelor of Health, Sport and Physical Education (Honours) (2372)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi lisans (Onur) (1039)

Bachelor of Environmental Management (Honours) (2376)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ustası (5605)

Master of Music (5605)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik 7501 (Doktora) (doktora ve Maden Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Mechanical and Mining Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Bilgisayar Bilimleri / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computer Science / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2030) lisans Uzmanlık Psikoloji / Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Psychology / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2206)Sanat/Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi lisans

Bachelors of Arts/International Hotel and Tourism Management (2206)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
İktisat yüksek lisans ve Kamu Politikası (5545)

Master of Economics and Public Policy (5545)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(2385)Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences (2252)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Master (5177)

Master of Geographic Information Science (5177)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Veteriner (7500) Felsefe Master (MPhil) Bilim

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Veterinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Yönetişim ve Kamu Politikası Yüksek Lisans Belgesi (5364)

Graduate Certificate in Governance and Public Policy (5364)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Genetik (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Genetics (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2228)Bilgi Teknolojileri/Bilim lisans

Bachelors of Information Technology/Science (2228)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4021)Yazma ustası, Düzenleme ve Yayınlama

Master of Writing, Editing and Publishing (5680)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(1440) (Onur) İşletme Yönetimi/Yasaların lisans

Bachelors of Business Management/Laws (Honours) (2362)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (968)

Master of International Relations (5639)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(#32) İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim (5653)

Master of Occupational Health and Safety Science (#32) (5653)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(467)Bilgi Teknolojileri/Sanat lisans

Bachelors of Information Technology/Arts (2231)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan ve Veteriner Biyobilim lisans (Onur) Uzmanlık Fen Edebiyat Fakültesi (25)

Bachelor of Science (Honours) Specialisation in Animal and Veterinary Bioscience - Gatton (2354)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyofizik lisans eğitimi (2030) Uzmanlaşma (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Biophysics (Dual major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner yüksek lisans (5613)

Master of Veterinary Science (5613)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(İkincil) İşletme Yönetimi /Eğitim lisans (2273)

Bachelors of Business Management /Education (Secondary) (2273)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
(2067)Sanat/Sosyal Bilimler yüksek lisans

Bachelors of Arts/Social Science (2067)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik Mühendisliği (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlaşma (Genişletilmiş Büyük)

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mechatronic Engineering (Extended Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar, Bilim/Sanat lisans (569)

Bachelors of Computer Science/Arts (2426)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
7501 (Doktora) (doktora Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Sağlık Ekonomisi yüksek lisans (5589)

Master of Health Economics (5589)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(2030) lisans Zooloji Uzmanlık

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Zoology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri/Fen lisans (1956)

Bachelors of Computer Science/Science (2427)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2000) lisans Uzmanlık Psikoloji/Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Psychology/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Birincil) Eğitim lisans (Onur) (2380)

Bachelor of Education (Primary) (Honours) (2380)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince Çeviri yüksek lisans ve Yorumlama (5593)

Master of Arts in Chinese Translation and Interpreting (5593)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(2342) Mühendisliği Lisans (Onur) İnşaat ve Jeoteknik Mühendisliği (Du Uzmanlık ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Civil and Geotechnical Engineering (Du ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2024) Ticaret lisans İşletme Bilişim Sistemleri Uzmanlık

Bachelor of Commerce (2024) Specialisation in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknolojinin ana (5078)

Master of Biotechnology (5159)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Konuşma Patolojisi lisans (Onur) (2370)

Bachelor of Speech Pathology (Honours) (2370)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlık ve Psikoloji (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Psychology (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Biyoloji Araştırma Geniş Master (6300 Morrison Boulevard)

Master of Molecular Biology Research Extensive (5624)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(5451)lisansüstü Çince Çeviri Sanatları Sertifika ve Yorumlama

Graduate Certificate in Arts in Chinese Translation and Interpreting (5451)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ekonomi/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Economics/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Uluslararası Çalışmalar

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Political Science and International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(Birincil) Öğretim Master (5556)

Master of Teaching (Primary) (5556)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarihi ve Felsefi (7500) Felsefe Master (MPhil) Sorgulama

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Historical and Philosophical Inquiry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Kimya Mühendisliği/Mühendislik lisans (Onur) (2342) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical Engineering/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Sosyal Bilim lisans (Onur) (2033)

Bachelor of Social Science (Honours) (2033)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme yüksek lisans Psikoloji (5665)

Master of Business Psychology (5665)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Kimya ve Metalurji Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlık ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical and Metallurgical Engineering ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Birincil) Eğitim lisans (2306)

Bachelor of Education (Primary) (2306)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans Belgesi (5463)

Graduate Certificate in Applied Linguistics (5463)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans Biyomedikal Bilim (2415)

Bachelor of Biomedical Science (2415)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ustası (5368)

Master of Music (5368)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sosyal hizmet Çalışmaları yüksek lisans (5458)

Master of Social Work Studies (5458)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur) Veteriner lisans (2378)

Bachelor of Veterinary Science (Honours) (2378)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(5090)Bilgi Teknolojisi alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Technology (5090)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İkincil) Sanat/Eğitim lisans (333)

Bachelors of Arts/Education (Secondary) (2066)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çift Anadal)Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlık ve İstatistikler

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Statistics (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans Belgesi (5648)

Graduate Certificate in Peace and Conflict Studies (5648)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendisliği (Onur)/Bilim lisans (2347)

Bachelors of Engineering (Honours)/Science (2347)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması (5079)

Graduate Diploma in Business Administration (5079)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2000) lisans Uzmanlaşma Felsefe/Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Philosophy/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (5640)

Master of International Relations (5640)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
7501 (Doktora) (doktora Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Mühendisliği (Onur)/İşletme Yönetimi lisans (2344)

Bachelors of Engineering (Honours)/Business Management (2344)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Finans (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Bilgi Teknolojileri 7501 (Doktora) (doktora ve Elektrik Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Information Technology and Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(Onur) Uluslararası Çalışmalar lisans (2317)

Bachelor of International Studies (Honours) (2317)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Yönetim yüksek lisans (5511)

Master of Global Management (5511)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Master ve Bölge Planlama (4221)

Master of Urban and Regional Planning (5559)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim/ Gazetecilik lisans (202)

Bachelors of Communication/ Journalism (2283)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi (5319)

Graduate Certificate in Business Administration (5319)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Kimya Bilimleri lisans (2030) Uzmanlaşma (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Chemical Sciences (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Master (c2)

Master of Business (5250)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Halk Sağlığı alanında yüksek lisans Diploması (4388)

Graduate Diploma in Public Health (5131)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2253) (Onur) Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences (Honours) (2253)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maden Kaynakları yüksek lisans Belgesi (5041)

Graduate Certificate in Mineral Resources (5041)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Araştırma Ticarileştirilmesi yüksek lisans Belgesi (5417)

Graduate Certificate in Research Commercialisation (5417)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İktisat yüksek lisans Belgesi (5010)

Graduate Certificate in Economics (5010)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Electrical and Computer Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kore/ (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Korean/ Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans (1196)

Masters of International Relations/Peace and Conflict Studies (5688)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müze Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması (5342)

Graduate Diploma in Museum Studies (5342)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik 7501 (Doktora) (doktora ve Fizik Eğitimi

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Mathematics and Physics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
(2348 (Onur)/Biyoteknoloji (Onur) Mühendisliği Lisans)

Bachelors of Engineering (Honours)/Biotechnology (Honours) (2348)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Ticaret lisans (Onur) (2131)

Bachelor of Commerce (Honours) (2131)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(5370)lisansüstü Diploma Etkileşim Tasarımı

Graduate Diploma in Interaction Design (5370)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) İktisat/Yasaların lisans (2364)

Bachelors of Economics/Laws (Honours) (2364)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Fizik / (2030) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Physics / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Epidemiyoloji yüksek lisans (5481)

Master of Epidemiology (5481)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilim/Gazetecilik lisans (2233)

Bachelors of Science/Journalism (2233)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans (Onur) (2421)

Bachelor of Mathematics (Honours) (2421)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlaşma ve Biyomedikal Bilim (Çift M ...

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Biomedical Science (Dual M ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Manyetik Rezonans Teknolojisi Master (5193)

Master of Magnetic Resonance Technology (5193)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Eski Tarih/Tarih (2000) lisans Uzmanlık

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Ancient History/History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bölgesel ve Şehir Planlama lisans (2063)

Bachelor of Regional and Town Planning (2063)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (2425)

Bachelor of Computer Science (2425)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik lisans (Onur) (2041)

Bachelor of Journalism (Honours) (2041)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2235) (Onur) lisans Bilgi Teknolojisi

Bachelor of Information Technology (Honours) (2235)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Campo Santa Sofia 4198)Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Relations (5643)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Turizm (7500) Felsefe Master (MPhil)

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(2363) (Onur) Ticaret lisans/Kanunlar

Bachelors of Commerce/Laws (Honours) (2363)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(2000) lisans Gazetecilik ve Kitle İletişim alanında Uzmanlaşma

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Journalism and Mass Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Bilimi yüksek lisans Belgesi (4993)

Graduate Certificate in Animal Science (5565)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mimarlık yüksek lisans (5429)

Master of Architecture (5429)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Madencilik ve Jeoteknik Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mining and Geotechnical Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Spanish/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(5033)Bilgi Teknolojileri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Technology (5033)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Hesaplamalı Bilim lisans (2030) Uzmanlık ve Mikrobiyoloji (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Computational Science and Microbiology (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2000) lisans İtalyanca Uzmanlık

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi/Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi lisans (2340)

Bachelors of Business Management/International Hotel and Tourism Management (2340)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) Bölgesel lisans ve Şehir Planlama (2381)

Bachelor of Regional and Town Planning (Honours) (2381)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (7501) Doktora) ve Moleküler Jinekoloji

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Chemistry and Molecular Biosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
İletişim (7501) Doktora) ve Sanat

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Communication and Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Maden Mühendisliği / Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mining Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans Belgesi (5181)

Graduate Certificate in Public Health (5181)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(2030) lisans Mikrobiyoloji Uzmanlık

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
7501 (Doktora) (doktora Diş Hekimliği

Doctor of Philosophy (PhD) (7501) in Dentistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans (5518)

Master of Clinical Exercise Physiology (5518)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Matematik/Ticaret lisans (2396)

Bachelors of Mathematics/Commerce (2396)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in History/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(5129 Virginia way)mezun Gıda Sertifikası Bilim Ve Teknoloji

Graduate Certificate in Food Science and Technology (5566)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Kalkınma Ekonomisi/İktisat yüksek lisans ve Kamu Politikası (5691)

Masters of Development Economics/Economics and Public Policy (5691)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans (5164)

Master of Clinical Psychology (5164)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ebelik lisans (Onur) (2266)

Bachelor of Midwifery (Honours) (2266)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epidemiyoloji Yüksek Lisans Diploması (5479)

Graduate Diploma in Epidemiology (5479)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) Ağız Sağlığı lisans (2018)

Bachelor of Oral Health (Honours) (2018)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojileri 7500 (MPhil) () Felsefe yüksek lisans ve Elektrik Mühendisliği

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Information Technology and Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(2401)Mühendisliği Lisans (Onur)/Matematik

Bachelors of Engineering (Honours)/Mathematics (2401)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Onur Siyasetin lisans, Felsefe ve Ekonomi () (2412)

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics (Honours) (2412)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(2000) lisans Uzmanlık Çince Çeviri ve/Extended Çeviri

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Chinese Translation and Interpreting/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik lisans (Onur) (İkincil)/Eğitim (2357)

Bachelors of Music (Honours)/Education (Secondary) (2357)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilir Enerji yüksek lisans Belgesi (5682)

Graduate Certificate in Sustainable Energy (5682)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Gazetecilik/Sanat lisans (1314)

Bachelors of Journalism/Arts (2102)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Biyoloji yüksek lisans (5600)

Master of Molecular Biology (5600)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya ve biyoloji Mühendisliği Mühendislik lisans (2342) (Onur) Uzmanlaşma (D ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Chemical and Biological Engineering (D ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ustası (5466)

Master of Applied Linguistics (5466)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi (5138)

Graduate Certificate in Science (5138)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(7500) Felsefe Master (MPhil) İşletme Bilgi Sistemleri

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Business Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Biyoteknoloji Araştırma Geniş Master (5627)

Master of Biotechnology Research Extensive (5627)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans/Bilim (2087)

Bachelors of Commerce/Science (2087)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.25 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans Belgesi (5448)

Graduate Certificate in Educational Studies (5448)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Gelişmiş Bilim lisans (Onur) (1185)

Bachelor of Advanced Science (Honours) (2341)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman/(2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in German/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik lisans (2393)

Bachelor of Mathematics (2393)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilimleri yüksek lisans Belgesi (5527)

Graduate Certificate in Engineering Science (5527)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ana Turizm, Otel ve Etkinlik Yönetimi (5548)

Master of Tourism, Hotel and Event Management (5548)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Biyomedikal (7500) Felsefe Master (MPhil) Bilimler

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Mekanik (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlaşma ve Uzay Mühendisliği ( ...

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Mechanical and Aerospace Engineering ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ustası (5465)

Master of Applied Linguistics (5465)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ebelik lisans (2261)

Bachelor of Midwifery (2261)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etkileşim Tasarımı yüksek lisans Belgesi (5369)

Graduate Certificate in Interaction Design (5369)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (5674) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (5674) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur), Çevre Bilimi lisans (2353)

Bachelor of Environmental Science (Honours) (2353)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulama Geliştirme yüksek lisans Belgesi (5344)

Graduate Certificate in Development Practice (5344)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Biyoteknoloji doktora (7601)

Doctor of Biotechnology (7601)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Diploması (506)

Graduate Diploma in Environmental Management (5084)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kalkınma Ekonomisi yüksek lisans (5587)

Master of Development Economics (5587)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği (Onur)/Sanat lisans (1304)

Bachelors of Engineering (Honours)/Arts (2343)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
Matematik lisans/İktisat (3200)

Bachelors of Mathematics/Economics (2395)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Teknoloji lisans (2387)

Bachelor of Veterinary Technology (2387)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği / (Onur) Mühendislik programları (2342) Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Engineering (Honours) (2342) Specialisation in Civil Engineering / Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp doktoru (5626)

Doctor of Medicine (5578)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda yönetimi (2030) Uzmanlaşma Bilimi ve Beslenme (Çift Anadal)

Bachelor of Science (2030) Specialisation in Food Science and Nutrition (Dual Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoenformatik yüksek lisans Belgesi (5557)

Graduate Certificate in Bioinformatics (5557)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Manyetik Rezonans ve Pozitron Emisyon Tomografisi yüksek lisans Belgesi (5654)

Graduate Certificate in Magnetic Resonance and Positron Emission Tomography (5654)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
/Yazma (2000) lisans Uzmanlık Genişletilmiş

Bachelor of Arts (2000) Specialisation in Writing/Extended

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) Psikolojik Bilim lisans (348)

Bachelor of Psychological Science (Honours) (2379)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyolojisi yüksek lisans (5551)

Master of Conservation Biology (5551)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Barış ve Çatışma Çalışmaları yüksek lisans (5646)

Master of Peace and Conflict Studies (5646)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği (Onur)/Ticaret lisans (2345)

Bachelors of Engineering (Honours)/Commerce (2345)

Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
(Yönetim) Mühendislik yüksek lisans (N97)

Master of Engineering Science (Management) (5530)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Master (144)

Master of Communication (5334)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tarım yüksek lisans Belgesi (5007)

Graduate Certificate in Agribusiness (5007)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(2326) (Onur) lisans Egzersiz ve Beslenme Bilimleri

Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences (Honours) (2326)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarım/Veteriner Teknoloji lisans (2391)

Bachelors of Agribusiness/Veterinary Technology (2391)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arabuluculuk ve uyuşmazlık çözümü yüksek lisans Belgesi (5454)

Graduate Certificate in Mediation and Conflict Resolution (5454)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yeryüzünde (7500) Felsefe Master (MPhil) ve Çevre Bilimleri

Master of Philosophy (MPhil) (7500) in Earth and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl