• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Veri Görselleştirme Tasarım MA

Data Visualisation Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji BA ile çocukluk ve Gençlik Çalışmaları (Onur)

Childhood and Youth Studies with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film yapım BA (Onur)

Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) elektronik sistem Mühendisliği (2 Yıl) BEng (Onur)

Electronic Systems Engineering (Distance Learning) (Top-up) (2 Year) BEng (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Finans Doktora

Economics and Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler LİSANS hukuk (Onur)

Law with International Relations LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve sistem Yönetimi BSc (Onur)

Business and Systems Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim ve Uygulamalı Dilbilim MA (Uzaktan Eğitim)

Communication and Applied Linguistics MA (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Modern Diller ve Alan Çalışmaları MPhil

Modern Languages and Area Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan ve Uygulamalı Fizyoloji yüksek lisans

Human and Applied Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim PGCE

Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik BEng (Onur)

Engineering Geology and Geotechnics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Tasarım Uygulama MA

Professional Design Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hijyeni BSc (Onur)

Dental Hygiene BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik PGCE ile bilim

Science with Physics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Radyoterapi ve Onkoloji BSc (Onur)

Radiotherapy and Oncology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Maliye BA ile muhasebe (Onur)

Accounting with Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Miktar MSc Ölçme

Quantity Surveying MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eczacılık ve Biyomedikal Bilim MPhil

Pharmacy and Biomedical Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma Çalışmaları ve Diller (Çince, Fransızca, İspanyolca) BA (Onur)

International Development Studies and Languages (Chinese, French, Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yukarı (Üst) İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management (Top-Up) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik yüksek lisans

Innovation Management and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor (Üst) Bilim ve Yönetim BSc (Onur)

Sports Science and Management (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adaleti Çalışmaları MPhil

Criminal Justice Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Pazarlama MA

Digital Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Sahne Sanatları MPhil

Media and Performing Arts MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Uzaktan Eğitim) çocuk Adli Çalışmalar: Hukuk ve Psikoloji yüksek lisans

Child Forensic Studies: Psychology and Law (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri BSc (Onur)

Business Information Systems BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Siber suç BSc (Onur)

Criminology and Cybercrime BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağ Yönetimi ve Yönetim MSc

Computer Network Administration and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya ve Çevre Bilimleri MPhil

Earth and Environmental Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Uzaktan Eğitim) bilgisayar ve Bilgi Sistemleri (Üst) BSc (Onur)

Computing and Information Systems (Distance Learning) (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uygulanan Sucul Biyoloji Yüksek Lisans

Applied Aquatic Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Diş Hemşirelik BSc (Onur)

Advanced Dental Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Teknolojiler Doktora

Creative Technologies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gayrimenkul Yönetimi Yüksek Lisans

Real Estate Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji DForenPsy profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Forensic Psychology DForenPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş İletişimi ile finans (Üst) BA (Onur)

Finance with Business Communication (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji BSc (Onur)ile sosyoloji

Sociology with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan eğitim) üzerine, yüksek lisans derecesini Liderlik ve Yönetim MA

TESOL Leadership and Management (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yayın Gazetecilik Yüksek Lisans

Broadcast Journalism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Uluslararası Kalkınma Çalışmaları PGDip

International Development Studies (Distance Learning) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği Yönetimi BEng (Onur)

Construction Engineering Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayın Gazetecilik BSc (Onur)

Broadcast Journalism BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar MPhil

Computing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş BA için finansal Yönetim (Onur)

Financial Management for Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Adli Tıp Çalışmaları BSc (Onur)

Criminology and Forensic Studies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tanı Radyografi ve Tıbbi Görüntüleme BSc (Onur)

Diagnostic Radiography and Medical Imaging BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Fizik Doktora

Mathematics and Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İspanyolca ve Fransızca) Modern Yabancı Diller PGCE

Modern Foreign Languages (Spanish and French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevresel Jeoloji ve Kirlenme MSc

Environmental Geology and Contamination MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (Uzaktan Eğitim) PGCert

Occupational Health and Safety Management (Distance Learning) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Televizyon ve Yayın BSc (Onur)

Television and Broadcasting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji BA (Onur ile İnsan Kaynakları Yönetimi)

Human Resource Management with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Suç ve Kriminoloji (Uzaktan Eğitim) BSc (Onur)

Crime and Criminology (Distance Learning) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 4.5 yıl
(Uzaktan Eğitim) deniz Tarihi MA

Naval History (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

Sports Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fransızca ve İtalyanca) Modern Yabancı Diller PGCE

Modern Foreign Languages (French and Italian) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi Doktora

Sport and Exercise Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik Kalite Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

Strategic Quality Management (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) elektronik sistem Mühendisliği (3 Yıl) BEng (Onur)

Electronic Systems Engineering (Distance Learning) (Top-up) (3 Year) BEng (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Yaratıcı Teknolojileri MPhil

Creative Technologies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca) Uluslararası İlişkiler ve Diller BA

International Relations and Languages (Chinese, French, German, Italian, Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) Uluslararası Kalkınma Çalışmaları PGCert

International Development Studies (Distance Learning) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Uzaktan eğitim) psikolojisi ve Öğrenme güçlüğü MSc

Psychology and Learning Disability (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bina Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

Building Information Management (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Finans ve Bankacılık yüksek lisans

International Finance and Banking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Sosyoloji ve Politika Doktora

History Sociology and Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Ekonomi) İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Yönetim BA (Onur)

Economics and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza Adalet Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Criminal Justice MSc (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Modern Yabancı Diller (Fransızca ve Mandarin) PGCE

Modern Foreign Languages (French and Mandarin) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çince, Fransızca, İspanyolca) BA (Onur), uluslararası Kalkınma ve Diller

International Development and Languages (Chinese, French, Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Mekanik) MPhil

Engineering (Mechanical) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Polislik ve Soruşturma (Uzaktan Eğitim) BSc (Onur)

Policing and Investigation (Distance Learning) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 4.5 yıl
Sanat ve Tasarım MPhil

Art and Design MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim, Çocukluk ve Gençlik Çalışmaları MPhil

Education, Childhood and Youth Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik ve Ses Teknolojisi BSc (Onur)

Music and Sound Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz ve Fitness Yönetimi BSc (Onur)

Exercise and Fitness Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) Yaratıcı Mesleki Gelişim Pgcert

Creative Professional Development (Distance Learning) Pgcert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 ay
Eğitim Liderlik ve Yönetimi PgCert

Educational Leadership and Management PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Yüksek Lisans Giriş) Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Social Work (Postgraduate Entry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Almanca ve Fransızca) Modern Yabancı Diller PGCE

Modern Foreign Languages (German and French) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Bilgi Yönetimi MSc

Building Information Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi PgDip

Educational Leadership and Management PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Uluslararası Kalkınma Araştırmaları Yüksek Lisans

International Development Studies (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Sociology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MA

Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) işletme Bilgi Sistemleri (Üst) BSc (Onur)

Business Information Systems (Distance Learning) (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14 ay
(Uzaktan eğitim eğitim Liderliği ve Yönetimi PgDip)

Educational Leadership and Management PgDip (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Eğitim, Çocukluk ve Gençlik Çalışmaları Doktora

Education, Childhood and Youth Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık Doktora

Architecture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce PGCE

English PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paleontoloji BSc (Onur)

Palaeontology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Şehirler MA

Sustainable Cities MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya ve Çevre Bilimleri Doktora

Earth and Environmental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları MA

Education Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi Doktora

Accounting and Financial Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)

Educational Leadership and Management MSc (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. fizik, Astrofizik ve Kozmoloji MPhys

Physics, Astrophysics and Cosmology MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Tasarım Doktora

Art and Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt BSc

Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğrenim gelişmiş Diş Hemşirelik Diploma

Advanced Dental Nursing Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Jeolojik ve Çevresel Tehlikeler MSc

Geological and Environmental Hazards MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik MPhil (Genel)

Engineering MPhil (General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi ve Girişimcilik BA (Onur)

Business Management and Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans

Geographical Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Uzaktan Eğitim) Risk ve Güvenlik Yönetimi BSc

Risk and Security Management (Distance Learning) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 4.5 yıl
Adli Muhasebe (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

Forensic Accounting (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 ay
Kadar İlaç Bilimi (Üst) BSc (Onur)

Pharmaceutical Science (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Business and Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri PGCE

Computer Science PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Ekonomi) Ekonomi, Finans ve Bankacılık BSc

Economics, Finance and Banking BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Geotechnical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan eğitim eğitim Liderliği ve Yönetimi PgCert)

Educational Leadership and Management PgCert (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Eczacılık ve Biyomedikal Bilim MD

Pharmacy and Biomedical Science MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Bilgi Teknolojisi MSc

Forensic Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm BA (Onur ile Otelcilik)

Hospitality Management with Tourism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Alan Çalışmaları Doktora

Modern Languages and Area Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Dijital Uygulama BA (Onur)

Media and Digital Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) makine ve İmalat Mühendisliği (2 Yıl) BEngTec (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering (Distance Learning) (Top-up) (2 Year) BEngTec (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Siber Güvenlik ve Adli Bilişim BSc (Onur)

Cyber Security and Forensic Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Egzersiz Bilim PgDip

Clinical Exercise Science PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans matematiği ve Yönetim BSc (Onur)

Mathematics for Finance and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teknoloji Yönetimi MSc

Technology Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim ve İngilizce Çalışmaları BA (Onur)

Communication and English Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pratik Değerlendirme için hazırlanması (Uzaktan Eğitim)

Preparing for Practice Appraisal (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Uluslararası Ticaret ve İş İletişim BA (Onur)

International Trade and Business Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İş İletişimi (Üst) BA (Onur)

International Trade, Logistics and Business Communication (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık MPhil

Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnovasyon Mühendisliği BEng (Onur)

Innovation Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Mekanik), Doktora

Engineering (Mechanical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikoloji BSc (Onur)

Sport and Exercise Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Egzersiz Bilimi MSc

Clinical Exercise Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama BA (Onur)

Digital Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Teknoloji.

Technology (Distance Learning) MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilişim Doktora

Computing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri ve Sosyal İşler MD

Health Sciences and Social Work MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL (Uzaktan Eğitim)

Applied Linguistics and TESOL (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Ölçme MPhil

Civil Engineering and Surveying MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları (Üst) BA (Onur)

Education Studies (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Oyunları Teknoloji BSc (Onur)

Computer Games Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyunları Kurumsal BSc (Onur)

Computer Games Enterprise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Psikolojisi ile BA (Onur)

Marketing with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji BSc (Onur)

Physics, Astrophysics and Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler MPhil

Biological Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Petroleum and Gas Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi (BPS Akredite) yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology (BPS Accredited) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

International Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diş Hijyeni ve Diş Tedavisi BSc (Onur)

Dental Hygiene and Dental Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriz ve Afet Yönetimi MSc

Crisis and Disaster Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adaleti Çalışmaları Doktora

Criminal Justice Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji PGCE ile bilim

Science with Biology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Finans MPhil

Economics and Finance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kurumsal Finans Yüksek Lisans

Corporate Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Tedarik Zinciri Yönetimi BSc (Onur)

Business and Supply Chain Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf MA

Photography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım MA

Graphic Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Bilimleri ve Sosyal Hizmet MPhil

Health Sciences and Social Work MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik PGCE

Mathematics PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Ölçme Doktora

Civil Engineering and Surveying PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Sistemleri MSc

Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ürün Tasarım ve Yenilik BSc (Onur)

Product Design and Innovation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile mühendislik ve Teknoloji BEng

Engineering and Technology with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Üretim Teknolojisi MSc

Advanced Manufacturing Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Üst) BA (Onur)

Accountancy and Financial Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Performans MSc

Sports Performance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi MPhil

Sport and Exercise Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yukarı (Üst) (Uzaktan Eğitim) makine ve İmalat Mühendisliği (3 Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering (Distance Learning) (Top-up) (3 Year) BEng (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
14 spor Yönetimi ve Geliştirme BSc

Sports Management and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Endüstrisi ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Film Industries and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya PGCE

Geography PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Muhasebe MSc

Forensic Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adalet Yüksek Lisans

Criminal Justice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Fizik MPhil

Mathematics and Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri ve Sosyal Hizmet Doktora

Health Sciences and Social Work PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL MA

Applied Linguistics and TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti BSc (Onur)

Criminology and Criminal Justice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim MA

Media and Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilim ve Analytics BSc (Onur)

Data Science and Analytics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Biyoteknoloji Yüksek Lisans

Medical Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan Eğitim) Stratejik Kalite Yönetimi PGDip

Strategic Quality Management (Distance Learning) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İnsan İletişim Bilimleri (En) BSc (Onur)

Human Communication Science (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Medya Teknolojileri BSc (Onur)

Creative Media Technologies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendisliği (Genel)

Engineering PhD (General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) PgCert

Building Information Management (Distance Learning) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Yabancı Diller (Fransızca ve İspanyolca) PGCE

Modern Foreign Languages (French and Spanish) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol Mühendisliği MEng

Petroleum Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Siyaset MA

European Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş İletişimi BA (Onur)

International Business Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Mre

Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş İletişimi işletme (Üst) BA (Onur)

Business with Business Communication (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Çevre Bilimi BSc (Onur)

Marine Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası Kalkınma Çalışmaları BA

International Development Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Educational Leadership and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Yönetimi MPA

Public Administration MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kıyı ve Deniz Kaynakları Yönetimi MSc

Coastal and Marine Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Daha fazla Eğitim ve Eğitim PGCE

Further Education and Training PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fransızca ve Almanca) Modern Yabancı Diller PGCE

Modern Foreign Languages (French and German) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Endüstriler.

Creative Industries MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol Mühendisliği BEng (Onur)

Petroleum Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(11-16 yaş) İkincil Modern Yabancı Diller PGCE

Modern Foreign Languages Secondary (11-16 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) MPA

Public Administration (Distance Learning) MPA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sayaç Dolandırıcılık ve Ceza Adaleti Çalışmaları (Uzaktan Eğitim) BSc (Onur)

Counter Fraud and Criminal Justice Studies (Distance Learning) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 4.5 yıl
Moda ve Tekstil MA

Fashion and Textiles MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl