• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İslami Çalışmalar ve Tarih MFT

Islamic Studies and History MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İştiraki dil BA (Onur)ile Arapça

Arabic with subsidiary language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Hukuku ile hukuk BA (Onur)

Law with Italian Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Anatomi Yüksek Lisans

Clinical Embryology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre İmmünoloji Yüksek Lisans

Integrated Immunology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kalkınma ekonomisi yüksek lisans

Economics for Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi)siber Güvenlik

Cyber Security (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İyon Kanalları ve hastalıklar DPhil

Ion Channels and Disease DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cerrahi Bilimler DPhil

Surgical Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Dilbilim BA (Onur)

Philosophy and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

History and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Russian and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kompozisyon) Müzik MPhil

Music (Composition) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel (EPSRC Merkezi)Doktora Eğitimi için Matematiksel Modelleme Odaklı

Industrially Focused Mathematical Modelling (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MPhil

Late Antique and Byzantine Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Modern Yunan ve Dilbilim BA (Onur)

Modern Greek and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (a) Portekiz ve çek BA

Portuguese and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Karşılaştırmalı Filoloji ve Genel dil bilimi DPhil

Comparative Philology and General Linguistics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Magister Juris MJur

Magister Juris MJur

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Slavca Çalışmalar MPhil

Slavonic Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Klasikleri ve İngilizce BA (Onur)

Classics and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Hukuku ile hukuk BA (Onur)

Law with German Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslami Çalışmalar ve Tarih MPhil

Islamic Studies and History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İstatistik Bilim PGDip

Statistical Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik DPhil

Mathematics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polonya ile Rusya BA (Onur)

Russian with Polish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus ve Dilbilim BA (Onur)

Russian and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri matematik ve Temelleri MSc

Mathematics and the Foundations of Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yunan ve Pers BA (Onur)

Modern Greek and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi DPhil

Economics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Yüksek Lisans

Biochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Demografi MPhil

Sociology and Demography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Classics II BA (Onur)

Classics II BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(A) çek ve İbranice BA (Onur)

Czech (with Slovak) and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca ve İbranice BA (Onur)

Italian and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz ve Amerikan Çalışmaları MFT

English and American Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarihi ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

History and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Almanca BA (Onur)

Philosophy and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
1 İş İdaresi Master 1+

Master of Business Administration 1+1

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Portekizce ve Modern Yunan BA (Onur)

Portuguese and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih DPhil

History DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İslam Sanatı ve Arkeoloji MFT

Islamic Art and Archaeology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(A) çek ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

Czech (with Slovak) and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İbranice BA (Onur)

Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Tıp BMBCh

Medicine BMBCh

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Yunan ve Latin Dilleri ve Edebiyatı MFT

Greek and or Latin Languages and Literature MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fizik MFT felsefesi

Philosophy of Physics MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarih ve İtalyanca BA (Onur)

History and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Hücresel Tıp DPhil

Molecular and Cellular Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusça ve Farsça BA (Onur)

Russian and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik İbranice Çalışmaları MFT

Classical Hebrew Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fizyoloji, Anatomi ve Genetik yüksek lisans

Physiology, Anatomy and Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rusça ve Arapça BA (Onur)

Russian and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Slovakya ile yeni başlayanlar' Portekiz ve Çek Cumhuriyeti () BA (Onur)

Beginners' Portuguese and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset DPhil

Politics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Yönetişim ve Diplomasi MSc

Global Governance and Diplomacy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Modern Yunan ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

Modern Greek and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Hastalık DPhil moleküler Hücre Biyolojisi

Molecular Cell Biology in Health and Disease DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Psikoloji DPhil

Experimental Psychology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal Biyoloji DPhil

Structural Biology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Yönetim BA (Onur)

Economics and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji MFT

Archaeology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim DPhil

Education DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat MPhil

Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları MPhil

Russian and East European Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Mülteci ve Zorunlu Göç Çalışmaları yüksek lisans

Refugee and Forced Migration Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yahudi Çalışmaları MFT

Jewish Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarih ve yeni Başlayanlar' İtalyanca BA (Onur)

History and Beginners' Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) yeni ve Sürdürülebilir Fotovoltaik DPhil

New and Sustainable Photovoltaics (EPSRC Centre for Doctoral Training) DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (a) İngilizce ve çek BA

English and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller MFT

Modern Languages MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Performans) Müzik MPhil

Music (Performance) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Diplomatik Çalışmalar PgDip

Diplomatic Studies PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Polonya BA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with Polish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Çalışmaları BA Yakın ve Eski Mısır bilimi (Onur)

Egyptology and Ancient Near Eastern Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(- Güven)Sinirbilim Doktora Eğitim Programı

Neuroscience Doctoral Training Programme (Wellcome Trust)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler DPhil

International Relations DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anorganik Kimya Yüksek Lisans

Inorganic Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sentetik Biyoloji EPSRC ve BBSRC CDT

Synthetic Biology EPSRC and BBSRC CDT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)iştiraki dil BA ile Türk

Turkish with subsidiary language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Dilbilim BA (Onur)

Psychology and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistikler DPhil

Statistics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce ve Farsça BA (Onur)

Portuguese and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Polonya BA (Onur)ile Alman

German with Polish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

German and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kadın Hastalıkları ve doğum DPhil

Obstetrics and Gynaecology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kas-iskelet Araştırma tarafından MSc Bilimler

Musculoskeletal Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Dilbilim ve Karşılaştırmalı Filoloji MFT

General Linguistics and Comparative Philology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilişsel ve Evrimsel Antropoloji yüksek lisans

Cognitive and Evolutionary Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve yeni Başlayanlar' İtalyanca BA (Onur)

English and Beginners' Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Rus BA (Onur)

History and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Felsefe BA (Onur)

Psychology and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri II ve İngilizce BA (Onur)

Classics II and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset (Karşılaştırmalı Devlet) MPhil

Politics (Comparative Government) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Organik Kimya DPhil

Organic Chemistry DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi, İletişim ve Sosyal Bilimler DPhil

Information, Communication and the Social Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Organik Kimya Yüksek Lisans

Organic Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve çek (a) BA (Onur)

German and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(EPSRC ve MAM Doktora Eğitimi Merkezi biyomedikal Görüntüleme

Biomedical Imaging (EPSRC and MRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Classics and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Fransız ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

French and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MFT

Late Antique and Byzantine Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Rus ve Türk BA (Onur)

Russian and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Rus BA (Onur)

Philosophy and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(A) çek ve Arapça BA (Onur)

Czech (with Slovak) and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve İspanyol BA (Onur)

Classics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce (1830-1914) MFT

English (1830-1914) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İtalyan ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

Italian and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Dilbilim ve Karşılaştırmalı Filoloji MPhil

General Linguistics and Comparative Philology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Alman ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

German and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Classics ve Portekizce BA (Onur)

Classics and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Görsel Malzeme ve Müzesi Antropoloji MPhil

Visual, Material and Museum Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kimyasal Biyoloji Yüksek Lisans

Chemical Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Spanish and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar MPhil

Japanese Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Uluslararası İlişkiler MPhil

International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Alan Çalışmaları DPhil

Area Studies DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din ve Doğu Çalışmaları BA (Onur)

Religion and Oriental Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' başlayanlar; İtalyanca ve Portekizce BA (Onur)

Beginners' Italian and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin BA (Onur)

Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

Portuguese and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemleri Bilim EPSRC ve MAM CDT Biyomedikal Yaklaşımlar

Systems Approaches to Biomedical Science EPSRC and MRC CDT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Atom ve Lazer Fiziği DPhil

Atomic and Laser Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çivi Yazısı Çalışmaları MPhil

Cuneiform Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Ortaçağ Çalışmaları MFT

Medieval Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman ve Dilbilim BA (Onur)

German and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller MPhil

Modern Languages MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
14 klasik ve Modern Yunan BA

Classics and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Genomik Tıp ve İstatistik DPhil

Genomic Medicine and Statistics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca ve Portekizce BA (Onur)

Spanish and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elmas Bilim Ve Teknoloji (EPSRC Doktora Eğitimi Merkezi)

Diamond Science and Technology (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Fransızca BA (Onur)

History and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Bilimleri Yüksek Lisans

Mathematical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları yüksek lisans

Russian and East European Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yoğun Madde Fiziği DPhil

Condensed Matter Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik çeşitliliğin Korunması ve Yönetimi MSc

Biodiversity, Conservation and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Antropoloji MPhil

Social Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yer Bilimleri MESc

Earth Sciences MESc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kas-İskelet Sistemi Bilimler DPhil

Musculoskeletal Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Türk BA (Onur)

French and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefi Teoloji MFT

Philosophical Theology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yeni başlayanlar' İtalyan ve Modern Yunan BA (Onur)

Beginners' Italian and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Spanish and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Eğitimi DPhil için gaz Türbini Aerodinamik EPSRC Merkezi

Gas Turbine Aerodynamics EPSRC Centre for Doctoral Training DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Finans yüksek lisans

Law and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yeni başlayanlar' Modern Yunan ve Dilbilim BA (Onur)

Beginners' Modern Greek and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Felsefe MPhysPhil

Physics and Philosophy MPhysPhil

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Modern Güney Asya Çalışmaları MPhil

Modern South Asian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve Çağdaş Yunan BA (Onur)

Spanish and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Dilbilim BA (Onur)

French and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca ve Farsça BA (Onur)

Italian and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeni başlayanlar' İtalyan ve Rus BA (Onur)

Beginners' Italian and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih Dphil

Ancient History Dphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat ve Din PgDip

Theology and Religion PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fransız ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

French and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve İkinci Dil Edinimi MSc

Applied Linguistics and Second Language Acquisition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki Bilimleri DPhil

Plant Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İngilizce BA (Onur)

History and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevresel Değişim ve Yönetimi

Environmental Change and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans

Social Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransızca ve Arapça BA (Onur)

French and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
' kadınlar;Çalışmaları MFT

Women's Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnternet yüksek lisans Sosyal Bilimler

Social Science of the Internet MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans

Engineering Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri ve Rus BA (Onur)

Classics and Russian BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Fransız ve Modern Yunan BA (Onur)

French and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Eğitimi için (EPSRC Merkezi)Plastik Elektronik Malzeme bilim ve Uygulama

Science and Application of Plastic Electronic Materials (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilimler BA (Onur)

Biological Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeni başlayanlar' Portekizce ve Rusça BA (Onur)

Beginners' Portuguese and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Almanca BA (Onur)

History and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

French and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Moleküler ve Hücresel) MBiochem

Biochemistry (Molecular and Cellular) MBiochem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk DPhil

Law DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geleneksel Çin MFT

Traditional China MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve Portekizce BA (Onur)

French and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geleneksel Doğu Asya MPhil

Traditional East Asia MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Greko içinde Yahudilik ve Hristiyanlık-Dünya MPhil Roma

Judaism and Christianity in the Graeco-Roman World MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Modern Çin Araştırmaları MPhil

Modern Chinese Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Klasik ve yeni Başlayanlar' İtalyanca BA (Onur)

Classics and Beginners' Italian BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
(4 yıllık MPhys) fizik MPhys

Physics (4-year MPhys) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoloji, Anatomi ve Genetik DPhil

Physiology, Anatomy and Genetics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teorik Fizik DPhil

Theoretical Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon BA (Onur)

Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pediatri DPhil

Paediatrics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanıta Dayalı Toplumsal Müdahale ve Politika Değerlendirme MPhil

Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
(Onur) (a) İspanyol ve çek BA

Spanish and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji yüksek lisans

History of Science, Medicine and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Portekizce ve Dilbilim BA (Onur)

Portuguese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeni başlayanlar' İtalyan ve Dilbilim BA (Onur)

Beginners' Italian and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Araştırmaları DPhil

Oriental Studies DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde PGCert (PGCE)

PGCert in Education (PGCE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kriminoloji DPhil

Criminology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Değişikliği ve Yönetim MPhil

Environment Change and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Genel Sağlık Bilimi ve Epidemiyoloji yüksek lisans

Global Health Science and Epidemiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset Teorisi Araştırma MSc

Political Theory Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve İspanyol BA (Onur)

Philosophy and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Tıp DPhil

Clinical Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus ve Modern Yunan BA (Onur)

Russian and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MFT

History MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İlahiyat ve Din BA (Onur)

Theology and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Portekizce BA (Onur)

English and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Bilimleri BA (Onur)

Human Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Kültür MFT

History of Art and Visual Culture MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Polonya BA ile Fransızca (Onur)

French with Polish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası DPhil

Public Policy DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (a) Rus ve çek BA

Russian and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din MFT çalışma

Study of Religion MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim (Yüksek Eğitim) Yüksek Lisans

Education (Higher Education) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Italian and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kromozom ve Gelişim Biyolojisi DPhil

Chromosome and Developmental Biology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Teorik Fizik yüksek lisans

Mathematical and Theoretical Physics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Radyasyon Biyoloji Yüksek Lisans

Radiation Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve Modern Yunan BA (Onur)

German and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Performans) Müzik MFT

Music (Performance) Mst

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İtalyan ve Rus BA (Onur)

Italian and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkoloji DPhil

Oncology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat DPhil tarihi

History of Art DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinler arası Biyobilim BBSRC Doktora Eğitimi

Interdisciplinary Bioscience BBSRC Doctoral Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Classics ve çek (a) BA (Onur)

Classics and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İtalyanca ve Portekizce BA (Onur)

Italian and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Araştırma SAS 70 ve diğerleri Doktora Eğitimi Ortaklığı

Environmental Research NERC Doctoral Training Partnership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma Tasarımı ve Metodoloji, eğitim MSc

Education (Research Design and Methodology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomik ve Sosyal Tarih MPhil

Economic and Social History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Felsefe ve Modern Yunan BA (Onur)

Philosophy and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Mevcut (1900) MFT

English (1900-Present) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Almanca ve İbranice BA (Onur)

German and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Güzel Sanatlar DPhil

Fine Art DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sinirbilim Yüksek Lisans

Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Italian and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Portuguese and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomik ve Sosyal Tarih Yüksek Lisans

Economic and Social History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Uluslararası Sağlık ve Tropikal Tıp MSc

International Health and Tropical Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Birincil Sağlık DPhil

Primary Health Care DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

French and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji Bilimi MSc

Archaeological Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tibet ve Himalaya Çalışmalar MPhil

Tibetan and Himalayan Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Yenilenebilir Enerji Deniz Yapıları DPhil

Renewable Energy Marine Structures DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve çek (a) BA (Onur)

Philosophy and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Philosophy and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler MSc

Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat ve Din DPhil

Theology and Religion DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Portekizce BA (Onur)

Philosophy and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve çek (a) BA (Onur)

Italian and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Teoloji Dersi

Applied Theology MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefi Teoloji MPhil

Philosophical Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Fransız ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

French and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri DPhil

Medical Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Kompozisyon) MFT

Music (Composition) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kardiyovasküler Bilim DPhil

Cardiovascular Science DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atmosfer, Okyanus ve Gezegensel Fizik DPhil

Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

German and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Rusça BA (Onur)

English and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik DPhil

Music DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Modern Yunan BA (Onur)

English and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji MPhil

History of Science, Medicine and Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kısmi Diferansiyel Denklemler Doktora Eğitimi

Partial Differential Equations Doctoral Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel ve Kuramsal Kimya yüksek lisans

Physical and Theoretical Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Finans Mühendisliği Yüksek Lisans

Mathematical and Computational Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Klasik Arkeoloji MPhil

Classical Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Modern Yunan ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Modern Greek and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika (Siyaset Teorisi) MPhil

Politics (Political Theory) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans

Experimental Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve Türk BA (Onur)

German and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekiz ve Türk BA (Onur)

Portuguese and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl