• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi)siber Güvenlik

Cyber Security (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Teoloji BA (Onur)

Philosophy and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Philosophy and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilim ve Felsefe MComp

Computer Science and Philosophy MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Alman ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

German and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

Portuguese and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi, İletişim ve Sosyal Bilimler DPhil

Information, Communication and the Social Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(- Güven)Sinirbilim Doktora Eğitim Programı

Neuroscience Doctoral Training Programme (Wellcome Trust)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Farsça BA (Onur)

French and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnternet yüksek lisans Sosyal Bilimler

Social Science of the Internet MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Teorik Fizik DPhil

Theoretical Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik Bilim PGDip

Statistical Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnorganik Kimya DPhil

Inorganic Chemistry DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve Modern Yunan BA (Onur)

Philosophy and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Yüksek Lisans

Biochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
' kadınlar;Çalışmaları MFT

Women's Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Antropoloji MPhil

Medical Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Genel Sağlık Bilimi ve Epidemiyoloji yüksek lisans

Global Health Science and Epidemiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel (EPSRC Merkezi)Doktora Eğitimi için Matematiksel Modelleme Odaklı

Industrially Focused Mathematical Modelling (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde PGCert (PGCE)

PGCert in Education (PGCE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih MFT

History MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Anorganik Kimya Yüksek Lisans

Inorganic Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MComp

Computer Science MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Yeni başlayanlar' İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Beginners' Italian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Çin Araştırmaları Yüksek Lisans

Contemporary Chinese Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikiyatri Araştırma tarafından MSc

Psychiatry MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca ve İbranice BA (Onur)

Italian and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Felsefe BA (Onur)

Psychology and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ve Dilbilim BA (Onur)

Spanish and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mülteci ve Zorunlu Göç Çalışmaları yüksek lisans

Refugee and Forced Migration Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Felsefe ve çek (a) BA (Onur)

Philosophy and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Finans Yüksek Lisans

Mathematical Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yahudi Çalışmaları MFT

Jewish Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Greko Yahudi Çalışmaları-Roma Dönemi MFT

Jewish Studies in the Graeco-Roman Period MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Parçacık Fiziği DPhil

Particle Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Teorisi Araştırma MSc

Political Theory Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) eğitim MSc

Education (Child Development and Education) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Avrupa Hukuku hukuk BA (Onur)

Law with European Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinler arası Biyobilim BBSRC Doktora Eğitimi

Interdisciplinary Bioscience BBSRC Doctoral Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve İspanyol BA (Onur)

Classics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Farmakoloji Yüksek Lisans

Pharmacology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Su Bilim, Politika ve Yönetim Mphil

Water Science, Policy and Management Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Politika (Siyaset Teorisi) MPhil

Politics (Political Theory) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Matematik Bilimleri Yüksek Lisans

Mathematical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Klasikleri ve Rus BA (Onur)

Classics and Russian BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji MPhil

History of Science, Medicine and Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İngilizce ve Rusça BA (Onur)

English and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusça ve Arapça BA (Onur)

Russian and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MFT

Late Antique and Byzantine Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fizyoloji, Anatomi ve Genetik DPhil

Physiology, Anatomy and Genetics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik) Müzik MFT

Music (Musicology) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman ve İtalyan BA (Onur)

German and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve İspanyol BA (Onur)

French and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

History and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yer Bilimleri MESc

Earth Sciences MESc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce (1550-1700) MFT

English (1550-1700) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekonomik ve Sosyal Tarih Yüksek Lisans

Economic and Social History MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Biyokimya DPhil

Biochemistry DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cerrahi Bilimler DPhil

Surgical Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi DPhil

Economics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kromozom ve Gelişim Biyolojisi DPhil

Chromosome and Developmental Biology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Italian and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yunan ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

Modern Greek and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Güney Asya Çalışmaları MPhil

Modern South Asian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Portekizce ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Portuguese and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nüfus Sağlık DPhil

Population Health DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji ve Tıpta sentez EPSRC CDT

Synthesis for Biology and Medicine EPSRC CDT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeolojik Bilim MFT

Archaeological Science MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur) (a) İngilizce ve çek BA

English and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birinci Basamak Sağlık MSc

Primary Health Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon Çalışmalar MPhil

Japanese Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Greko içinde Yahudilik ve Hristiyanlık-Dünya MPhil Roma

Judaism and Christianity in the Graeco-Roman World MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Psikolojik Araştırma MSc

Psychological Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Magister Juris MJur

Magister Juris MJur

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Rus ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Russian and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Classics and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Modern Middle Eastern Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Portekizce ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Portuguese and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Psikoloji DPhil

Experimental Psychology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel ve Evrimsel Antropoloji yüksek lisans

Cognitive and Evolutionary Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve İtalyanca BA (Onur)

Philosophy and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Classics II BA (Onur)

Classics II BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji MPhil

Social Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İngilizce ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

English and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çivi Yazısı Çalışmaları MPhil

Cuneiform Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İstatistikler DPhil

Statistics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri DPhil

Computer Science DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yoğun Madde Fiziği DPhil

Condensed Matter Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik İbranice Çalışmaları MFT

Classical Hebrew Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Rus ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

Russian and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Tıp DPhil

Clinical Medicine DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik MFT felsefesi

Philosophy of Physics MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngilizce ve Modern Yunan BA (Onur)

English and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası DPhil

Public Policy DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Dilbilim ve Karşılaştırmalı Filoloji MPhil

General Linguistics and Comparative Philology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Karşılaştırmalı Filoloji ve Genel dil bilimi DPhil

Comparative Philology and General Linguistics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (a) Rus ve çek BA

Russian and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Deniz Yapıları DEng

Renewable Energy Marine Structures DEng

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(A) çek ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

Czech (with Slovak) and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkoloji DPhil

Oncology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre İmmünoloji Yüksek Lisans

Integrated Immunology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeni başlayanlar' Portekizce ve Dilbilim BA (Onur)

Beginners' Portuguese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (OU/TSRI) DPhil

Biochemistry (OU/TSRI) DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İtalyan ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Italian and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sinirbilim Yüksek Lisans

Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Modern Diller MPhil

Modern Languages MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Sosyal Veri Bilimi Yüksek Lisans

Social Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geleneksel Doğu Asya MPhil

Traditional East Asia MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İtalyanca ve Farsça BA (Onur)

Italian and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İştiraki dil BA (Onur)ile Arapça

Arabic with subsidiary language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Spanish and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik Bilimi MSc

Statistical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Ortaçağ Dönemi) İngilizce Çalışmaları MPhil

English Studies (Medieval Period) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Classics ve İtalyanca BA (Onur)

Classics and Italian BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Coğrafya ve Çevre DPhil

Geography and the Environment DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve İbranice BA (Onur)

German and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polonya ile Rusya BA (Onur)

Russian with Polish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Hint Din MPhil

Classical Indian Religion MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Doktora Eğitimi DPhil için gaz Türbini Aerodinamik EPSRC Merkezi

Gas Turbine Aerodynamics EPSRC Centre for Doctoral Training DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce (650-1550) MFT

English (650-1550) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman ve Türk BA (Onur)

German and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kas-İskelet Sistemi Bilimler DPhil

Musculoskeletal Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji MFT

Archaeology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Genel Dilbilim ve Karşılaştırmalı Filoloji MFT

General Linguistics and Comparative Philology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Felsefe ve Portekizce BA (Onur)

Philosophy and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri DPhil

Medical Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yunanca ve Arapça BA (Onur)

Modern Greek and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransızca ve Almanca BA

French and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğa, Toplum ve Çevre Yönetim MPhil

Nature, Society and Environmental Governance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Doğu Araştırmaları MFT

Oriental Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Rus ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Russian and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

Spanish and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve İkinci Dil Edinimi MSc

Applied Linguistics and Second Language Acquisition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Yönetim BA (Onur)

Economics and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rus ve Modern Yunan BA (Onur)

Russian and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(EPSRC Doktora Eğitim Merkezi) yeni ve Sürdürülebilir Fotovoltaik DPhil

New and Sustainable Photovoltaics (EPSRC Centre for Doctoral Training) DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz ve Amerikan Çalışmaları MFT

English and American Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Portekizce ve Dilbilim BA (Onur)

Portuguese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat DPhil tarihi

History of Art DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Mühendisliği MEng (Onur)

Information Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce ve Arapça BA (Onur)

Portuguese and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

French and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Hastalık DPhil moleküler Hücre Biyolojisi

Molecular Cell Biology in Health and Disease DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler MSc

Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kompozisyon) Müzik MPhil

Music (Composition) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Eğitim DPhil

Education DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geliştirme Çalışmaları MPhil

Development Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İlahiyat ve Din PgDip

Theology and Religion PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yunan ve Latin Dilleri ve Edebiyatı MPhil

Greek and or Latin Languages and Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Modern Yunan ve çek (a) BA (Onur)

Modern Greek and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Felsefe MPhysPhil

Physics and Philosophy MPhysPhil

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Antropoloji Dphil

Anthropology Dphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İyon Kanalları ve hastalıklar DPhil

Ion Channels and Disease DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

Spanish and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Bilim DPhil

Engineering Science DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(A) çek ve Arapça BA (Onur)

Czech (with Slovak) and Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yunan ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

Modern Greek and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Classics and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Antik Tarih Dphil

Ancient History Dphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Psikoloji BA (Onur)

Experimental Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yer Bilimleri DPhil

Earth Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sentetik Biyoloji EPSRC ve BBSRC CDT

Synthetic Biology EPSRC and BBSRC CDT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tibet ve Himalaya Çalışmalar MPhil

Tibetan and Himalayan Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Sosyal Politika DPhil

Social Policy DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve yeni Başlayanlar' İtalyanca BA (Onur)

Philosophy and Beginners' Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce DPhil

English DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

Italian and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birincil Sağlık DPhil

Primary Health Care DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elmas Bilim Ve Teknoloji (EPSRC Doktora Eğitimi Merkezi)

Diamond Science and Technology (EPSRC Centre for Doctoral Training)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Performans) Müzik MPhil

Music (Performance) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
' başlayanlar; İtalyanca ve Portekizce BA (Onur)

Beginners' Italian and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

French and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve yeni Başlayanlar' İtalyanca BA (Onur)

History and Beginners' Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim (Yüksek Eğitim) Yüksek Lisans

Education (Higher Education) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk DPhil

Law DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca Hukuk hukuk BA (Onur)

Law with Spanish Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus ve Türk BA (Onur)

Russian and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Portekizce BA (Onur)

French and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce (1830-1914) MFT

English (1830-1914) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman ve çek (a) BA (Onur)

German and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar DPhil

Fine Art DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Spanish and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Kompozisyon) MFT

Music (Composition) MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yeni başlayanlar' Portekizce ve Rusça BA (Onur)

Beginners' Portuguese and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve yeni Başlayanlar' (a) Çek BA (Onur)

Spanish and Beginners' Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Türk BA (Onur)

French and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Ekonomi BA (Onur)

History and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kas-iskelet Araştırma tarafından MSc Bilimler

Musculoskeletal Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans

Engineering Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve yeni Başlayanlar' Alman BA (Onur)

French and Beginners' German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslam Sanatı ve Arkeoloji MFT

Islamic Art and Archaeology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tarih ve İngilizce BA (Onur)

History and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Organik Kimya Yüksek Lisans

Organic Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyo-Hukuki Çalışmalar DPhil

Socio-Legal Studies DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 klasik ve Modern Yunan BA

Classics and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Kimya Biyoloji DPhil

Chemical Biology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su Bilimi, Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisans

Water Science, Policy and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevresel Araştırma SAS 70 ve diğerleri Doktora Eğitimi Ortaklığı

Environmental Research NERC Doctoral Training Partnership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rusça ve Farsça BA (Onur)

Russian and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyanca ve Portekizce BA (Onur)

Italian and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat MFT

Theology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Fiziksel ve Kuramsal Kimya yüksek lisans

Physical and Theoretical Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Almanca BA (Onur)

History and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din ve Doğu Çalışmaları BA (Onur)

Religion and Oriental Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset DPhil

Politics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Felsefe MFT

Ancient Philosophy MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Klasik ve yeni Başlayanlar' İtalyanca BA (Onur)

Classics and Beginners' Italian BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Classics ve Portekizce BA (Onur)

Classics and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İlahiyat MPhil

Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
(Onur) (a) Portekiz ve çek BA

Portuguese and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atom ve Lazer Fiziği DPhil

Atomic and Laser Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (a) İspanyol ve çek BA

Spanish and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal Biyoloji DPhil

Structural Biology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji MPhil

Archaeology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Felsefe ve Rus BA (Onur)

Philosophy and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Teoloji Dersi

Applied Theology MTh

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefi Teoloji MFT

Philosophical Theology MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Alman ve Rus BA (Onur)

German and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Araştırmaları DPhil

Oriental Studies DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslami Çalışmalar ve Tarih MFT

Islamic Studies and History MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Din MFT çalışma

Study of Religion MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Modern Yunan ve Dilbilim BA (Onur)

Modern Greek and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kısmi Diferansiyel Denklemler Doktora Eğitimi

Partial Differential Equations Doctoral Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler DPhil

Biomedical Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri ve İngilizce BA (Onur)

Classics and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(A) çek ve Farsça BA (Onur)

Czech (with Slovak) and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İtalyanca BA (Onur)

History and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanıta Dayalı Toplumsal Müdahale ve Politika Değerlendirme MPhil

Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Matematik ve İstatistik MMathStat

Mathematics and Statistics MMathStat

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(4 yıllık MPhys) fizik MPhys

Physics (4-year MPhys) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans

Social Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Performans) Müzik MFT

Music (Performance) Mst

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Portekizce ve İbranice BA (Onur)

Portuguese and Hebrew BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bitki Bilimleri DPhil

Plant Sciences DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polonya BA ile İspanyolca (Onur)

Spanish with Polish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Yunan ve Pers BA (Onur)

Modern Greek and Persian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

Philosophy and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslami Çalışmalar ve Tarih MPhil

Islamic Studies and History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Alman ve yeni Başlayanlar' Portekizce BA (Onur)

German and Beginners' Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Rus BA (Onur)

Italian and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğa, Toplum ve Çevre Yönetim MSc

Nature, Society and Environmental Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarihi ve yeni Başlayanlar' Modern Yunan BA (Onur)

History and Beginners' Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik çeşitliliğin Korunması ve Yönetimi MPhil

Biodiversity, Conservation and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizyoloji, Anatomi ve Genetik yüksek lisans

Physiology, Anatomy and Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Diller MFT

Modern Languages MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yunan ve Roma Tarihi MPhil

Greek and or Roman History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Alman Hukuku ile hukuk BA (Onur)

Law with German Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geç Antik ve Bizans dönemi Çalışmaları MPhil

Late Antique and Byzantine Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Küresel Yönetişim ve Diplomasi MSc

Global Governance and Diplomacy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yeni başlayanlar' Modern Yunan ve Dilbilim BA (Onur)

Beginners' Modern Greek and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler MPhil

International Relations MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Füzyon Enerjisi EPSRC CDT bilim ve Teknoloji

Science and Technology of Fusion Energy EPSRC CDT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kore Çalışmaları MFT

Korean Studies MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilim Tarihi, Tıp ve Teknoloji yüksek lisans

History of Science, Medicine and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplumsal Müdahale DPhil

Social Intervention DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

German and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Modern Yunan BA (Onur)

Italian and Modern Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve çek (a) BA (Onur)

French and Czech (with Slovak) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Hukuku ile hukuk BA (Onur)

Law with Italian Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Türk BA (Onur)

Spanish and Turkish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yaban Hayatı Koruma Uygulama PgDip

International Wildlife Conservation Practice PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Doğu Çalışmaları BA Yakın ve Eski Mısır bilimi (Onur)

Egyptology and Ancient Near Eastern Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Atmosfer, Okyanus ve Gezegensel Fizik DPhil

Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimlerde BA (Onur)

Biomedical Sciences BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmakoloji MSc (Res)

Pharmacology MSc (Res)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Estetiği Maliyeti

Film Aesthetics MSt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Farmakoloji DPhil

Pharmacology DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özerk Akıllı Makineler ve Sistemler DPhil

Autonomous Intelligent Machines and Systems DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğu Hıristiyan Çalışmaları MPhil

Eastern Christian Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İtalyan ve yeni Başlayanlar' Rus BA (Onur)

Italian and Beginners' Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih DPhil

History DPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl