• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilim lisans (Onur) Sağlık Fiziği ve Radyasyon Bilimi

Bachelor of Science (Honours) in Health Physics and Radiation Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Automotive Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Otomotiv Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Automotive Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Uygulamalı ve Endüstriyel Matematik ve Bilim (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Science and Management (Honours) in Applied and Industrial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 8 ay
Nükleer Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Kriminoloji ve Adalet (Onur) lisans - Köprü (Kapsamlı)

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice - Bridge (Comprehensive)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
İletişim (Onur) lisans ve Dijital Medya Çalışmaları Köprüsü

Bachelor of Arts (Honours) in Communication and Digital Media Studies Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Bilgi Teknolojisi Güvenlik (Onur) lisans Bilgi Teknolojisi - Köprü

Bachelor of Information Technology (Honours) in Information Technology Security - Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Müttefik Sağlık Bilimleri lisans (Onur)

Bachelor of Allied Health Sciences (Honours)

Lisans
Zaman Online/Uzaktan 4 yıl (parçası)
(Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi Fizik

Bachelor of Science and Management (Honours) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Bilgi lisans (Onur) Ağ ve Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknolojisi ...

Bachelor of Information Technology (Honours) in Networking and Information Technology Security - ...

Lisans
Çalışmanın tam Zamanı - 2 yıl
Nükleer Mühendislik Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Sağlık lisans (Onur) kinezyoloji Spor ve Sağlık Promosyon Bilimi

Bachelor of Health Science (Honours) in kinesiology Fitness and Health Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Biyolojik Bilim (Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi

Bachelor of Science and Management (Honours) in Biological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Adli Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Nükleer Mühendislik Mühendislik (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Nuclear Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Nükleer Mühendislik alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Nükleer Mühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Nuclear Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Otomotiv Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Automotive Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Uygulamalı Bioscience yüksek lisans

Master of Science in Applied Bioscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Yazılım Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
(Doktora)Malzeme Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Kriminoloji ve Adalet (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi, yüksek lisans

Master of Science in Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Bilgi lisans (Onur) Ağ ve Bilgi Teknolojisi, Güvenlik Teknolojisi

Bachelor of Information Technology (Honours) in Networking and Information Technology Security

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi lisans (Onur) Oyun Geliştirme ve Girişimcilik Teknoloji

Bachelor of Information Technology (Honours) in Game Development and Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Biyolojik Bilim Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Biological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Automotive Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Sağlık lisans (Onur) Tıbbi Laboratuvar Bilim

Bachelor of Health Science (Honours) in Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (Onur) - Doğrudan Giriş

Bachelor of Science (Honours) in Science - Direct Entry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kimya Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
İletişim ve Dijital Medya Çalışmaları (Onur) lisans - Genel Sanat ve Bilim ...

Bachelor of Arts (Honours) in Communication and Digital Media Studies - General Arts and Science ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Lisans Bilgi Teknolojisi Oyun Geliştirme (Onur) ve Girişimcilik - Köprü

Bachelor of Information Technology (Honours) in Game Development and Entrepreneurship - Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Modelleme (Doktora)ve Hesaplamalı Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Modelling and Computational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Hemşirelik (Onur) Hemşirelik lisans - Sonrası RPN

Bachelor of Science in Nursing (Honours) in Nursing - Post RPN

Lisans
Tam Zamanlı - en Az üç yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Adli Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Forensic Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Makine Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Eğitimde Sanatları Master

Master of Arts in Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Yaklaşık 16 ay
(Onur) Mühendisliği Lisans Mühendislik Mekatronik

Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Uygulamalı Bioscience (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Bioscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Makine Mühendisliği Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Ticaret (Onur) Ticaret lisans - Köprü

Bachelor of Commerce (Honours) in Commerce - Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Hayat (Onur) lisans Bilimler

Bachelor of Science (Honours) in Life Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Sonrası RPN (Barrie) (Onur) Hemşirelik lisans - Hemşirelik -

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Nursing - Post RPN (Barrie)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Forensic Psychology

Yüksek Lisans
Direkt giriş öğrenciler için tam Zamanı - yazı için Yaklaşık 48 Ay-master öğrenciler; Yaklaşık 60 ay.
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 16-12 ay
Dijital Çağ için tasarım Öğrenme - Lisans Diploması

Designing Adult Learning for the Digital Age - Undergraduate Diploma

Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
Eğitim ve Dijital Teknolojiler alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Education and Digital Technologies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 Yaklaşık 4 ay
Kriminoloji ve Adalet (Onur) lisans - Genel Sanat ve Bilim Transferi

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice - General Arts and Science Transfer

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Elektrik Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Veri Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 4 ay
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Kimya (Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi

Bachelor of Science and Management (Honours) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Adli Psikoloji (Onur) lisans - Köprü

Bachelor of Arts (Honours) in Forensic Psychology - Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Farmasötik Kimya Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceutical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Kriminoloji ve Gençlik, Suç ve Adalet)Adalet Köprüsü (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Criminology and Justice Bridge (Youth, Crime and Justice)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Makine Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Sağlık eğitimi

Master of Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Siyaset Bilimi (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı ve Endüstriyel Matematik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Applied and Industrial Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Adli Bilim (Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi

Bachelor of Science and Management (Honours) in Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
(Onur) Hemşirelik lisans - İşbirlikçi

Bachelor of Science in Nursing (Honours) - Collaborative

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans Bilimi (kinesioloji Onur)

Bachelor of Health Science (Honours) in kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları (Onur) lisans ve Dijital Teknoloji

Bachelor of Arts (Honours) in Educational Studies and Digital Technology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 dönem
(Siyaset Bilimi Onur) lisans - Genel Sanat ve Bilim Transferi

Bachelor of Arts (Honours) in Political Science - General Arts and Science Transfer

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Siyaset Bilimi lisans (Onur) - Köprü

Bachelor of Arts (Honours) in Political Science - Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Adli Psikoloji (Onur) lisans

Bachelor of Arts (Honours) in Forensic Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Hayat (Onur) lisans ve Yönetim Bilimleri

Bachelor of Science and Management (Honours) in Life Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Yazılım Mühendisliği (Onur) Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering (Honours) in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Mekatronik (Onur) Mühendisliği Lisans ve işletme Mühendisliği

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Mechatronics Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Ay
Fizik Bilim lisans (Onur)

Bachelor of Science (Honours) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
İmalat Mühendisliği Mühendisliği (Onur) Yönetim lisans

Bachelor of Engineering and Management (Honours) in Manufacturing Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Farmasötik Kimya (Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi

Bachelor of Science and Management (Honours) in Pharmaceutical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Eğitim Eşzamanlı Eğitim alanında lisans

Bachelor of Education in Concurrent Education

Lisans
Tam Zamanlı - lisans mezunları için 4 yıl 16 ay Eğitim Lisans takip
İletişim (Onur) lisans ve Dijital Medya Çalışmaları

Bachelor of Arts (Honours) in Communication and Digital Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasal Çalışmalarda (Onur) lisans - Gaz Transferi

Bachelor of Arts (Honours) in Legal Studies - Gas Transfer

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans (Onur) - Gelişmiş Giriş

Bachelor of Science (Honours) in Computer Science - Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Veri Bilimi (Onur) lisans eğitimi ve Yönetimi

Bachelor of Science and Management (Honours) in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
Kriminoloji yüksek lisans

Master of Arts in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 24 ay
Yasal Çalışmalarda (Onur) lisans - Köprü

Bachelor of Arts (Honours) in Legal Studies - Bridge

Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem