• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Beslenme MSc

Clinical Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Vatandaşlık, Kimlikler ve İnsan Hakları MA

Global Citizenship, Identities and Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Tıp ve Biyoloji yüksek lisans

Mathematical Medicine and Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dermatoloji.

Dermatology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yurtdışı MEng

Electrical and Electronic Engineering with a Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Enerji Teknolojisi Doktora

Sustainable Energy Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Çocuk Şube MSc

Graduate Entry Nursing - Child Branch MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler Doktora

International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rus ve Tarih BA (Onur)

Russian and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Cerrahi MVS

Veterinary Surgery MVS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi ve Biyolojik Kimya BSc (Onur)

Medicinal and Biological Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji (temel Yıl) BA (Onur)

Archaeology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medikal Fizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Medical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzikolojide MPhil

Musicology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel bir Yıl MEng dahil olmak üzere ürün Tasarım ve Üretim (Onur)

Product Design and Manufacture including an Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyokimya ve Genetik BSc (Onur)

Biochemistry and Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Verimli Fosil Enerji Teknolojileri EngD

Efficient Fossil Energy Technologies EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Klasik Medeniyetin BA (Onur)

Archaeology and Classical Civilisation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bitki ve Bitki MPhil Bilimler

Plant and Crop Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Performans Doktora

Music Performance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Kültür MA

Visual Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mantar Biyolojisi.

Fungal Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmalat Mühendisliği

Manufacturing Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekoloji.

Ecology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Performans MPhil

Music Performance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Eğitimi MMedSci

Medical Education MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Kompozisyon MPhil

Music Composition MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Psikoloji Yüksek Lisans

Management Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi ve Biyolojik Kimya Mscı (Onur)

Medicinal and Biological Chemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Coğrafya BA (Onur)

Archaeology and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi yüksek lisans

Supply Chain and Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik Mscı ile fizik (Onur)

Physics with Theoretical Physics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilimi ve Beslenme BSc (Onur)

Food Science and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Tedavi ve Formülasyon Doktora

Molecular Therapeutics and Formulation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalite ve Hasta Güvenliğini Geliştirme PGCert

Quality and Patient Safety Improvement PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetim MA

Environmental Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birinci basamak DM

Primary Care DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomühendislik: Biyomateryal ve Biyomekanik yüksek lisans

Bioengineering: Biomaterials and Biomechanics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Anne ve Yenidoğan Sağlığı MSc

Maternal and Newborn Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık Uygulama ve Politika.

Pharmacy Practice and Policy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji.

Microbiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme, Teknoloji ve Eğitim MA

Learning, Technology and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Portekizce Uluslararası Medya ve İletişim Çalışmaları BA (Onur)

Portuguese and International Media Communications Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Modern Language Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) matematiksel Fizik Mscı

Mathematical Physics (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve Siyasi Gelişim MA

Governance and Political Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bitki ve Bitki Bilimleri Doktora

Plant and Crop Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları Hukuku LLM

Human Rights Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji ve Bilişsel Nörobilim BSc (Onur)

Psychology and Cognitive Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pre-Klinik Onkoloji.

Pre-Clinical Oncology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kulak Burun Boğaz MPhil

Otorhinolaryngology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Sociology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulanan Toz, Biyoteknoloji ve Girişimcilik (ABBE) MSc

Applied Biopharmaceutical Biotechnology and Entrepreneurship (ABBE) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Faktörleri ve Ergonomi MSc

Human Factors and Ergonomics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken yaşam beslenme ve hastalık DM

Early life nutrition and disease DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Hukuku LLM

Environmental Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma nöroloji Klinik Nöroloji MSc ()

Neurology - Clinical Neurology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moleküler Genetik.

Molecular Genetics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Genomik.

Comparative Genomics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Gastroenteroloji Doktora

Medical Gastroenterology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikiyatri MPhil

Psychiatry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık (Sosyal Bilimler) Doktora

Architecture (Social Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

French and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Antik Sanat MA

The Visual Culture of Classical Antiquity MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onkoloji MPhil

Oncology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji.

Molecular Microbiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Çevre Mühendisliği BEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Environmental Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)epidemiyoloji ve Halk Sağlığı MSc

Epidemiology and Public Health MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gastrointestinal Cerrahi.

Gastrointestinal Surgery MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Foundation Year (Uluslararası Eğitim) Amerika ve Kanada Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü ...

American and Canadian Literature, History and Culture (International Study with Foundation Year) ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız ve Uluslararası Medya & İletişim Çalışmaları BA (Onur)

French and International Media & Communications Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Fotoğrafçılık ve Görüntüleme MSc

Biological Photography and Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pre-Klinik Onkoloji yüksek lisans (araştırma)

Pre-Clinical Oncology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerikan & Kanada Edebiyat, Tarih &Kültür (Uluslararası Eğitim) BA (Onur)

American & Canadian Literature, History & Culture (International Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans

Human Resource Management and Organisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan eğitim) sistematik ve Felsefi Teoloji MA

Systematic and Philosophical Theology (distance learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Sanayi yıl, BEng dahil olmak üzere ürün Tasarım ve Üretim (Onur)

Product Design and Manufacture including an Industrial year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Malzeme MSc

Advanced Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) fizik Mscı (Onur)

Physics (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)coğrafya MA

Geography MA (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Üretim Yönetimi

Food Production Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ile ekonomi BA (Onur)

Economics with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeşil ve Sürdürülebilir Kimya yüksek lisans

Green and Sustainable Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki Bilimi BSc (Onur)

Plant Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji için elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme Bilimleri.

Nutritional Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Viroloji Doktora

Virology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu politikaları

Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Modern Diller) Dilbilim Doktora

Linguistics (Modern Languages) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Patoloji MPhil

Pathology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

Hispanic Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Çeviri BA ile Modern Diller

Modern Languages with Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anestezi ve Yoğun Bakım.

Anaesthesia and Intensive Care MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anestezi ve Yoğun Bakım MPhil

Anaesthesia and Intensive Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Yıl BVM BVS dahil olmak üzere veteriner

Veterinary Medicine including a Preliminary Year BVM BVS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Araştırma)adli ve Kriminolojik Psikoloji yüksek lisans

Forensic and Criminological Psychology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken yaşam beslenme ve hastalık MPhil

Early life nutrition and disease MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Yerleştirme Ödülü BSc ile entegre Tarımsal İşletme Yönetimi (Onur)

Integrated Agricultural Business Management with Industrial Placement Award BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göz ve Görsel Bilimler.

Ophthalmology and Visual Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Evrimsel Biyoloji.

Evolutionary Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Diyet Uygulama PGCert

Advanced Dietetic Practice PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Havacılık Sanayi Yıl, BEng dahil olmak üzere Mühendislik Alanlarında

Aerospace Engineering including an Industrial Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Medeniyeti (temel Yıl) BA (Onur)

Classical Civilisation (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi Doktora

Physiotherapy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Nüfusu Sağlık ve Refah Doktora

Animal Population Health and Welfare PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Hispanic Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur)Sanayi Mscı Değerlendirilen bir Yıl tıbbi ve Biyolojik Kimya

Medicinal and Biological Chemistry with an Assessed Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji ve Tarih BA (Onur)

Archaeology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca Doktora

French PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Dermatoloji Doktora

Dermatology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İncil Çalışmaları ve Teoloji BA (Onur)

Biblical Studies and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortopedi, Travma ve Spor Hekimliği DM

Orthopaedics, Trauma and Sports Medicine DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Diyet MNutr

Nutrition and Dietetics MNutr

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film, Televizyon ve Ekran Sanayi MA

Film, Television and Screen Industries MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sport Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimleri Doktora

Food Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi MPA

Public Administration MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mali ve Hesaplamalı Matematik yüksek lisans

Financial and Computational Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
14 yıl Endüstriyel bir MEng Dahil olmak üzere Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering Including an Industrial year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genetik.

Genetics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Biyolojisi BSc (Onur)

Environmental Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyokimya ve Moleküler Tıp BSc (Onur)

Biochemistry and Molecular Medicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve Alman Hukuku ile hukuk BA (Onur)

Law with German and German Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser İmmünoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

Cancer Immunology and Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
İngiliz Dili ve Edebiyatı (hazırlık Yılı) BA (Onur)

English Language and Literature (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunlar Master LLM

Master of Laws LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji yüksek lisans

Microbiology and Immunology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 yıl Endüstriyel bir MEng dahil olmak üzere elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering including an Industrial year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Koruma Biyolojisi.

Conservation Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Araştırma MSc

Mental Health Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Amerika ve Kanada Edebiyat, Tarih ve Kültür BA (Onur)

American and Canadian Literature, History and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım ve Bitki Bilimi BSc (Onur)

Agricultural and Crop Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Up programı adli Psikoloji - üst-DForenPsy

Forensic Psychology - top-up programme DForenPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi yüksek lisans

Industrial Engineering and Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı Yılın bilim (Entegre Onur Programı) BSc (Onur)

Science with Foundation Year (Integrated Honours Programme) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Uluslararası Eğitim) BSc (Onur)

Mathematics (International Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rejeneratif Tıp ve Hücresel Tedaviler.

Regenerative Medicine and Cellular Therapies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Siyaset BA (Onur)

German and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mscı (Sektöründe bir Yıl), Eczacılık Bilimleri

Pharmaceutical Sciences (with a Year in Industry) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel bir Yıl MEng (Onur)da dahil olmak üzere imalat Mühendisliği

Manufacturing Engineering including an Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Uluslararası Yıl Mscı dahil olmak üzere Bilim (Onur)

Computer Science including International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gastrointestinal Cerrahi Doktora

Gastrointestinal Surgery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Birincil Bakım Doktora

Primary Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) psikoloji PGDip

Psychology (conversion) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gastrointestinal Cerrahi DM

Gastrointestinal Surgery DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalite ve Hasta Güvenliğini Geliştirme PGDip

Quality and Patient Safety Improvement PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Para ve maliye Politikası iktisat yüksek lisans

Economics of Monetary and Financial Policy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür Endüstrileri ve Girişimcilik yüksek lisans

Cultural Industries and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onkoloji Doktora

Oncology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ultracold Atom Doktora

Ultracold Atoms PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Uygarlık ve Felsefe BA (Onur)

Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teorik Fizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim ve Girişimcilik yüksek lisans

Communication and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikiyatri DM

Psychiatry DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

Spanish and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi MSc

Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Üretim Yönetimi PGDip

Food Production Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol ve Latin Amerikan Çalışmaları Doktora

Hispanic and Latin American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Ekonomi BSc (Onur)

Industrial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner BVM BVS

Veterinary Medicine BVM BVS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Hukuk, Güvenlik ve Terör MA

International Law, Security and Terrorism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya ve Moleküler Fizik BSc (Onur)

Chemistry and Molecular Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma ile)Onkoloji MSc

Oncology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Psikolojisi PGDip

Management Psychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hemşirelik PGDip

Advanced Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yardımlı Üreme Teknolojisi MMedSci

Assisted Reproduction Technology MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hematoloji MPhil

Haematology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık, eğitim ve Teknoloji Doktora

Education and Technology for Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mimarlık ve Tektonik Mart

Digital Architecture and Tectonics MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Beslenme PGDip

Clinical Nutrition PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
(Araştırma ile)Psikiyatri MSc

Psychiatry MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği Doktora

Environmental Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Bilimleri Mphil

Animal Sciences Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışma Yılı ile kimya Mscı (Onur)

Chemistry with an International Study Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Fizyoloji ve Tedavi BSc (Onur)

Medical Physiology and Therapeutics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Eczacılık TUTCM BSc (Onur)

International Pharmacy TUTCM BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Medya ve İletişim Çalışmaları BA (Onur)

International Media and Communications Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teoloji ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ve Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Music and Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimleri.

Food Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon ve Yaşlanma Doktora

Rehabilitation and Ageing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık (Bilim) Doktora

Architecture (Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğa Bilimleri Mscı (Onur)

Natural Sciences MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Diyet Uygulama PGDip

Advanced Dietetic Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BA ile coğrafya (Onur)

Geography with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Ortopedi, Travma ve Spor Hekimliği MSc

Orthopaedics, Trauma and Sports Medicine MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme Bilimleri Mphil

Nutritional Sciences Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eleştirel Teori ve Politika MA

Critical Theory and Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

Film and Television Studies and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Tedavi ve Nanomedicines Doktora

Advanced Therapeutics and Nanomedicines PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Edebiyat MA

Classical Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Communications and Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans

Energy Process Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nano-Bilimler Mscı ile fizik (Onur)

Physics with Nanoscience MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kulak Burun Boğaz Doktora

Otorhinolaryngology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimi ve Beslenme Mscı

Food Science and Nutrition MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları.

Film and Television Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ulaştırma Altyapı Mühendisliği MSc

Transportation Infrastructure Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortopedi, Travma ve Spor Hekimliği Doktora

Orthopaedics, Trauma and Sports Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Sanayi Mscı bir Yıl kimya

Chemistry with a Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler.

Biomedical Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Çin Tarih Çalışmaları BA (Onur)

History with Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accountancy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Davranışsal Sinirbilim MPhil

Behavioural Neuroscience MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma ile)anestezi ve Yoğun Bakım MSc

Anaesthesia and Intensive Care MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Bilimi BSc (Onur)

Animal Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastrointestinal Cerrahi MPhil

Gastrointestinal Surgery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yoğun Madde Teorisi Doktora

Condensed Matter Theory PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Çevre Mühendisliği MEng ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Environmental Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anestezi ve Yoğun Bakım Doktora

Anaesthesia and Intensive Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Evrim.

Molecular Evolution MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvan Enfeksiyon ve Bağışıklık Doktora

Animal Infection and Immunity PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA Sanat Tarihi ve Tarih 14.

History and History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Farmakoloji ve İlaç Keşfi Doktora

Molecular Pharmacology and Drug Discovery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

German and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Küresel Sorunlar Mscı (Onur)

International Relations and Global Issues MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji ve Mimarlık yüksek lisans

Renewable Energy and Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Telekomünikasyon MSc

Modern Telecommunications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası Ceza Hukuku ve Silahlı Çatışma LLM

International Criminal Justice and Armed Conflict LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yüksek lisans giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (postgraduate entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bitki ve Bitki Bilimleri.

Plant and Crop Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Dönüşüm ve Yönetimi MSc

Energy Conversion and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Fizik BSc (Onur)

Mathematical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehabilitasyon ve Yaşlanma.

Rehabilitation and Ageing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim Doktora

Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)yüksek lisans Kulak Burun Boğaz

Otorhinolaryngology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Bina Teknolojisi MSc

Sustainable Building Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sc) Coğrafya.

Geography (Sc) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Keşfi ve İlaç Bilimleri yüksek lisans

Drug Discovery and Pharmaceutical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağ Geçidi bir Yıl BVM BVS dahil olmak üzere veteriner

Veterinary Medicine including a Gateway Year BVM BVS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Araştırma ile)Dermatoloji MSc

Dermatology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onkoloji MSc

Oncology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din, Felsefe ve Etik BA (Onur)

Religion, Philosophy and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Saf Matematik Yüksek Lisans

Pure Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerçekimi, Parçacık ve Alanlar MSc

Gravity, Particles and Fields MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı (Uluslararası Sağlık) MİL

Public Health (International Health) MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl