• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Çocuk Şube MSc

Graduate Entry Nursing - Child Branch MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi (uzaktan eğitim) MA

Educational Leadership and Management (by distance learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Verimli Fosil Enerji Teknolojileri EngD

Efficient Fossil Energy Technologies EngD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikiyatri.

Psychiatry MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onkoloji MPhil

Oncology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Patoloji MPhil

Pathology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken yaşam ve beslenme hastalıkları Doktora

Early life nutrition and disease PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ulaştırma Altyapı Mühendisliği MSc

Transportation Infrastructure Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi Yıl, BEng dahil olmak üzere Kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering including an Industrial Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Sosyal Politika MA

International Social Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi Mscı bir Yıl kimya

Chemistry with a Year in Industry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astronomi (4 yıl) (Mscı) Mscı ile fizik (Onur)

Physics with Astronomy (MSci) (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çevre Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Environment Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pre-Klinik Onkoloji MPhil

Pre-Clinical Oncology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gastrointestinal Cerrahi.

Gastrointestinal Surgery MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

German and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bira Bilim ve Uygulama MSc

Brewing Science and Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı MPhil

Epidemiology and Public Health MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eski Tarih (temel Yıl) BA (Onur)

Ancient History (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık, eğitim ve Teknoloji Doktora

Education and Technology for Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Faktörleri ve Ergonomi MSc

Human Factors and Ergonomics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca ve Tarih BA (Onur)

German and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık (4 yıl) MPharm (Onur)

Pharmacy (4 years) MPharm (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji için elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kalite ve Hasta Güvenliğini Geliştirme PGCert

Quality and Patient Safety Improvement PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Teoloji BA (Onur)

Philosophy and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Hematoloji MSc

Haematology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BSc Yıl ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 yıl Endüstriyel bir MEng dahil olmak üzere elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering including an Industrial year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karşılaştırmalı Tıp Doktora

Comparative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veteriner Bilim.

Veterinary Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı (hazırlık Yılı) BA (Onur)

English Language and Literature (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi yıl, BEng dahil olmak üzere ürün Tasarım ve Üretim (Onur)

Product Design and Manufacture including an Industrial year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Mart

Sustainable Urban Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Girişimcilik yüksek lisans

Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya ve Moleküler Tıp Mscı (Onur)

Biochemistry and Molecular Medicine MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hücre Sinyal.

Cell Signalling MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Uygarlık ve Felsefe BA (Onur)

Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji Doktora

Clinical Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Nüfusu Sağlık ve Refah Doktora

Animal Population Health and Welfare PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık Uygulama ve Politika.

Pharmacy Practice and Policy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onkoloji MSc

Oncology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir Vakıf Yıl tıp BMBS

Medicine with a Foundation Year BMBS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Uluslararası Yıl Mscı dahil olmak üzere Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence including International Year MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din, Felsefe ve Etik BA (Onur)

Religion, Philosophy and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce Uluslararası Medya ve İletişim Çalışmaları BA (Onur)

Portuguese and International Media Communications Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi.

Art History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rehabilitasyon ve Yaşlanma MPhil

Rehabilitation and Ageing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikiyatri MPhil

Psychiatry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön Yıl BVM BVS dahil olmak üzere veteriner

Veterinary Medicine including a Preliminary Year BVM BVS

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Ekonomik Kalkınma ve Politika Analizi yüksek lisans

Economic Development and Policy Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilimsel Hesaplama Yüksek Lisans

Scientific Computation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Öğretmenliği için dijital Teknolojiler MA

Digital Technologies for Language Teaching (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Anestezi ve Yoğun Bakım Doktora

Anaesthesia and Intensive Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pre-Klinik Onkoloji.

Pre-Clinical Oncology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Uluslararası Medya & İletişim Çalışmaları BA (Onur)

German and International Media & Communications Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik ve Felsefe BSc (Onur)

Physics and Philosophy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Bilimleri Mphil

Animal Sciences Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce ve Tarih BA (Onur)

English and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mimarlık ve Tektonik Mart

Digital Architecture and Tectonics MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Beslenme MSc

Clinical Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rus ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

Russian and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Gastroenteroloji MPhil

Medical Gastroenterology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medikal Fizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Medical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil Bakım MPhil

Primary Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Sosyal Politika PGDip

International Social Policy PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Moleküler Genetik ve tanı MSc

Molecular Genetics and Diagnostics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Anestezi ve Yoğun Bakım MPhil

Anaesthesia and Intensive Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14 yıl Endüstriyel bir MEng Dahil olmak üzere Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering Including an Industrial year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gastrointestinal Cerrahi DM

Gastrointestinal Surgery DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalite ve Hasta Güvenliğini Geliştirme MSc

Quality and Patient Safety Improvement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dermatoloji.

Dermatology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Dönüşüm ve Yönetimi MSc

Energy Conversion and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken yaşam beslenme ve hastalık.

Early life nutrition and disease MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İncil Çalışmaları ve Teoloji BA (Onur)

Biblical Studies and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi PGDip

Physiotherapy PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği: Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Civil Engineering: Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortopedi, Travma ve Spor Hekimliği MPhil

Orthopaedics, Trauma and Sports Medicine MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Radyolojik ve Görüntüleme Bilimleri) tıbbi Fizik DM

Medical Physics (Radiological and Imaging Sciences) DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Vatandaşlık, Kimlikler ve İnsan Hakları MA

Global Citizenship, Identities and Human Rights MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

Hispanic Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ultracold Atom Doktora

Ultracold Atoms PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

Spanish and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Teknolojisi Doktora

Building Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diplomasi MA

Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nörobilim.

Neuroscience MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BA ile coğrafya (Onur)

Geography with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihi Arkeoloji BA (Onur)

Historical Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dil Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Modern Language Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Beslenme Bilimleri.

Nutritional Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm) İktisat GDip

Economics (Conversion) GDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Koruma Biyolojisi.

Conservation Biology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birincil Bakım Doktora

Primary Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi ve Beslenme Mscı

Food Science and Nutrition MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Uluslararası Ekonomi BA (Onur)/BSc (Onur)

Economics and International Economics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Viking ve Anglo-Sakson Çalışmaları MA

Viking and Anglo-Saxon Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilimleri Doktora

Food Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Toz, Biyoteknoloji ve Girişimcilik (ABBE) MSc

Applied Biopharmaceutical Biotechnology and Entrepreneurship (ABBE) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ile ekonomi BA (Onur)

Economics with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon ve Yaşlanma DM

Rehabilitation and Ageing DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Psikoloji MPhil

Clinical Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için Çince Öğretmenliği (TCSOL) MA

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (TCSOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimleri.

Food Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Saf Matematik Yüksek Lisans

Pure Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık (Bilim) Doktora

Architecture (Science) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım ve Çevre Bilimleri.

Agricultural and Environmental Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)coğrafya MA

Geography MA (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Diyet Uygulama PGDip

Advanced Dietetic Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kilise Tarihi (uzaktan eğitim) MA

Church History (distance learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Moleküler Tedavi ve Formülasyon.

Molecular Therapeutics and Formulation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yüksek lisans giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (postgraduate entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya (4 yıl) Mscı (Onur)

Chemistry (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Faktörü Doktora

Human Factors PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi Ve İngilizce BA (Onur)

History of Art and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi yüksek lisans

Supply Chain and Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücre Sinyal Doktora

Cell Signalling PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yeşil ve Sürdürülebilir Kimya yüksek lisans

Green and Sustainable Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Work and Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya ve Biyolojik Kimya (4 yıl) Mscı (Onur)

Biochemistry and Biological Chemistry (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Göz ve Görsel Bilimler MPhil

Ophthalmology and Visual Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kültür Endüstrileri ve Girişimcilik yüksek lisans

Cultural Industries and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematiksel Tıp ve Biyoloji yüksek lisans

Mathematical Medicine and Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri (temel Yıl) BA ile Modern Diller (Onur)

Modern Languages with Translation (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halk Sağlığı MPH Master

Master of Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (temel yıl) Teoloji ve Dini Araştırmalar BA

Theology and Religious Studies (with Foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Üreme Biyolojisi Doktora

Reproductive Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

Film and Television Studies and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapay Zeka Mscı ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları.

Film and Television Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Gastroenteroloji.

Medical Gastroenterology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi MA

Art History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Hukuku LLM

European Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel bir Yıl MEng dahil olmak üzere Kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering including an Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık ve Çevre Tasarımı MEng (Onur)

Architecture and Environmental Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 Yıl Endüstriyel bir MEng dahil olmak üzere Çevre Mühendisliği

Environmental Engineering including an Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Araştırma)adli ve Kriminolojik Psikoloji yüksek lisans

Forensic and Criminological Psychology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14 Yıl Endüstriyel bir MEng dahil olmak üzere inşaat Mühendisliği

Civil Engineering including an Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyokimya ve Genetik Mscı (Onur)

Biochemistry and Genetics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim BSc (Onur)

Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Giriş Hemşirelik - Ruh Sağlığı MSc

Graduate Entry Nursing - Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma ile)Arkeoloji MA

Archaeology MA (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken yaşam beslenme ve hastalık DM

Early life nutrition and disease DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Geliştirme PGDip

Crop Improvement PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Üretim Yönetimi PGDip

Food Production Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Beslenme PGDip

Clinical Nutrition PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kamu politikaları

Public Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetim ve Organizasyon yüksek lisans

Human Resource Management and Organisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gastrointestinal Cerrahi Doktora

Gastrointestinal Surgery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Bina Teknolojisi MSc

Sustainable Building Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) Avrupa Dil ile fizik Mscı

Physics with European Language (4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım ve İmalatı BEng (Onur)

Product Design and Manufacture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Onkoloji Doktora

Oncology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler Doktora

International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Rehabilitasyon ve Yaşlanma Doktora

Rehabilitation and Ageing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) psikoloji PGDip

Psychology (conversion) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Amerikan & Kanada Edebiyat, Tarih &Kültür (Uluslararası Eğitim) BA (Onur)

American & Canadian Literature, History & Culture (International Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyah Çalışmaları Doktora

Black Studies PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Hayvan Bilimleri Doktora

Animal Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Çağdaş Çin Çalışmaları BA (Onur)

French and Contemporary Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel bir Yıl MEng dahil olmak üzere ürün Tasarım ve Üretim (Onur)

Product Design and Manufacture including an Industrial Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kültürel Çalışmalar.

Cultural Studies MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Tasarımı Mart

Environmental Design MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web-Modern İngilizce Dili Uzaktan Eğitim MA tabanlı

Modern English Language by Web-based Distance Learning MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Eğitim Araştırma Doktora

Education Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans Ekonomisi yüksek lisans

Economics and Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Mikrobiyoloji.

Microbiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Eğitimi MMedSci

Medical Education MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teoloji ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya.

Geography MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki ve Bitki MPhil Bilimler

Plant and Crop Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diller ve Kültürlerarası Çalışmalar MA

Languages and Intercultural Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din, Kültür ve Etik BA (Onur)

Religion, Culture and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eleştirel Teori ve Politika MA

Critical Theory and Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yurt dışında Entegre bir Çalışma Yılı dahil olmak üzere MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering including an Integrated Study Abroad Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji DForenPsy

Forensic Psychology DForenPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Applied Sport and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dermatoloji Doktora

Dermatology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Coğrafi Bilgi Bilim yüksek lisans ile Ölçme

Engineering Surveying with Geographical Information Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Radyolojik ve Görüntüleme Bilimleri) tıbbi Fizik.

Medical Physics (Radiological and Imaging Sciences) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme Bilimleri Yüksek Lisans

Nutritional Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman ve Siyaset BA (Onur)

German and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Uluslararası Eğitim) BSc (Onur)

Mathematics (International Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Psikoloji Yüksek Lisans

Management Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Araştırma MSc

Mental Health Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)epidemiyoloji ve Halk Sağlığı MSc

Epidemiology and Public Health MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Diyet Uygulama PGCert

Advanced Dietetic Practice PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Müzik ve Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Music and Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi ve Biyolojik Kimya Mscı (Onur)

Medicinal and Biological Chemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol ve Latin Amerikan Çalışmaları Doktora

Hispanic and Latin American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji yüksek lisans

Microbiology and Immunology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Patoloji.

Pathology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mali ve Hesaplamalı Matematik yüksek lisans

Financial and Computational Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nöroloji Klinik Nöroloji Doktora

Neurology - Clinical Neurology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi ve Beslenme BSc (Onur)

Food Science and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BArch (Onur)

Architecture BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pre-Klinik Onkoloji yüksek lisans (araştırma)

Pre-Clinical Oncology MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerçekimi, Parçacık ve Alanlar MSc

Gravity, Particles and Fields MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih (temel Yıl) BA (Onur)

History (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Farmakoloji ve İlaç Keşfi Doktora

Molecular Pharmacology and Drug Discovery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yardımlı Üreme Teknolojisi MMedSci

Assisted Reproduction Technology MMedSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Davranışsal Sinirbilim MPhil

Behavioural Neuroscience MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Communications and Computer Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekoloji.

Ecology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Modern Diller) Dilbilim Doktora

Linguistics (Modern Languages) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Gastroenteroloji DM

Medical Gastroenterology DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Psikolojisi PGDip

Management Psychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası kamu Hukuku LLM

Public International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web tarafından uygulamalı Dilbilim ve İngilizce Öğretmenliği Uzaktan Eğitim MA tabanlı

Applied Linguistics and English Language Teaching by Web-based Distance Learning MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Yurtdışında Entegre bir Çalışma Yılı MEng dahil olmak üzere ürün Tasarım ve Üretim (Onur)

Product Design and Manufacture including an Integrated Study Abroad Year MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mscı (Sektöründe bir Yıl), Eczacılık Bilimleri

Pharmaceutical Sciences (with a Year in Industry) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anne ve Yenidoğan Sağlığı MSc

Maternal and Newborn Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yoğun Madde Teorisi Doktora

Condensed Matter Theory PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. İş BA ile Modern Diller

Modern Languages with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilimleri Mphil

Nutritional Sciences Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Genetik.

Molecular Genetics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Telekomünikasyon MSc

Modern Telecommunications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Rusya Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Russian Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransızca Doktora

French PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Parçacık Teorisi Doktora

Particle Theory PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikiyatri DM

Psychiatry DM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Asya Çalışmaları BA (Onur)

International Relations and Asian Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Hukuku LLM

Environmental Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoenformatik.

Bioinformatics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Dil ile fizik (4 yıl) BSc (Onur)

Physics with European Language (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ile ekonomi BA (Onur)

Economics with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser İmmünoloji ve Biyoteknoloji yüksek lisans

Cancer Immunology and Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Psikoloji MPhil

Applied Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi doktora (DPM)

Doctor of Public Management (DPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Davranışsal Sinirbilim Doktora

Behavioural Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gastrointestinal Cerrahi MPhil

Gastrointestinal Surgery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Sağlığı - Psikoloji ve Yönetim Doktora

Occupational Health - Psychology and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma ile)anestezi ve Yoğun Bakım MSc

Anaesthesia and Intensive Care MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl