• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Ekonomi/Matematik BSc (Ortak Büyük)

BSc (Joint Major in Economics/Mathematics)

Lisans
121 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Uluslararası Çalışmalarda ortak Siyaset Bilimi/

Joint Major in International Studies/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Küresel ve Uluslararası Çalışmalar ortak Siyaset Bilimi/

Joint Major in Global and International Studies/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Ortak Büyük/Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Ekonomi

Joint Major in Economics/Global and International Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Büyük Küresel ve Uluslararası Çalışmalar

Bachelor of Arts Major in Global and International Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Çevre Bilimi lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Environmental Science

Lisans
Program temel gereksinimleri tam Zamanı - 93 krediyi
Özel Eğitim alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Special Education

Yüksek Lisans
Tamamlanması için 15 yüksek lisans kredi saat tam Zamanı - Minimum
İlk Milletler Dili Diploma

Diploma in First Nations Language

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyoloji alanında lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Biology

Lisans
126 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları Yöneticiliği lisans programı Büyük Açık hava Eğlence ve Koruma

Bachelor of Science Major in Natural Resources Management - Outdoor Recreation and Conservation

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Entegre Bilim lisans

Bachelor of Science in Integrated Science

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Tam bir toplam
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science Major in Computer science

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İngilizce/Siyaset Bilimi ortak Büyük

Joint Major in English/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğada Sanat Büyük-lisans Turizm Yönetimi

Bachelor of Arts Major in Nature-Based Tourism Management

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Aborijin Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Aboriginal Child and Youth Mental Health

Yüksek Lisans
-Seviye ders 600 18 kredi saat tam Zamanı - Sertifika oluşur çalışma
Aborijin Topluluk Kaynak sertifikası Planlama

Certificate in Aboriginal Community Resource Planning

Mesleki
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi/Kadın' ortak Büyük;Çalışmaları s

Joint Major in Political Science/Women's Studies

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Çevre Planlama Planlama lisans - İlk Milletler Planlama

Bachelor of Planning in Environmental Planning - First Nations Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Tarih/Kadın' ortak Büyük;Çalışmaları s

Joint Major in History/Women's Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Aborijin / Yerli Sağlık ve Şifa sertifika

Certificate in Aboriginal / Indigenous Health and Healing

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Genel olarak lisans

Bachelor of Arts in General

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Çevre Çalışmaları lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in Environmental Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Eğitim yüksek lisans - Özel Eğitim

Master of Education - Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 en Az yüksek lisans kredi saat
Sağlık Bilimleri Onur bekar

Bachelor of Health Sciences Honours

Lisans
128 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İlk Milletler Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in First Nations Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in Human Resources Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çocuk Sağlığı sertifika

Certificate in Child Welfare

Mesleki
Tam Zamanlı - Sertifika, 30 kredi saat oluşur
Aborijin / Yerli Sağlık ve Şifa Diploma

Diploma in Aboriginal / Indigenous Health and Healing

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Ticaret lisans Pazarlama Önemli

Bachelor of Commerce Major in Marketing

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lider için yüksek lisans Belgesi Öğrenme

Graduate Certificate in Leading for Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Eğitim yüksek lisans - Danışmanlık

Master of Education - Counselling

Yüksek Lisans
40 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Doğal Kaynakları yüksek lisansını ve Çevre Çalışmaları

Master of Arts in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 25 kredi saat
Kamu Yönetimi ve Toplum içinde Büyük bir lisans Geliştirme

Bachelor of Arts Major in Public Administration and Community Development

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Lisans Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Büyük Onur

Bachelor of Science Honours Major in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
133 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İngilizce ortak Büyük Kadınlar'Çalışmalar s

Joint Major in English/Women's Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Siyaset Bilimi lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim.
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık son iki yıldır
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl İçinde
Doğal Kaynakları Yönetimi Bilim lisans Binbaşı - Yaban Hayatı ve su ürünleri

Bachelor of Science Major in Natural Resources Management - Wildlife and Fisheries

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
(BA)Antropoloji ve Coğrafya ortak Büyük

Joint Major in Anthropology and Geography (BA)

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Matematik/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Mathematics/Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Doğada Sanat Onur-lisans Turizm Yönetimi

Bachelor of Arts Honours in Nature-Based Tourism Management

Lisans
Değişken tam Zamanı
İngilizce ortak Büyük/Tarih

Joint Major in English/History

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İkincil Eğitim lisans (Sınıflar 8-12)

Bachelor of Education in Secondary (Grades 8-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans: Tez Stream

Master of Science in Nursing: Thesis Stream

Yüksek Lisans
İki yılda tam Zamanı
Toplum ve halk Sağlığı Sağlık Bilimleri lisans Binbaşı

Bachelor of Health Sciences Major in Community and Population Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in Accounting

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim.
Geleneksel Ekolojik Bilgi sertifika

Certificate in Traditional Ecological Knowledge

Mesleki
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Computer Science/Physics

Lisans
127 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Kadınlar' Önemli lisans;Çalışmaları s

Bachelor of Arts Major in Women's Studies

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Matematik lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Mathematics

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Kimya/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Chemistry/Physics

Lisans
126 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Coğrafya Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Geography

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İngilizce Lisans Binbaşı

Bachelor of Arts Major in English

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Master Bilimler

Master of Science in Health Sciences

Yüksek Lisans
(12 kredi saat) tam Zamanı yüksek lisans düzeyinde (18 kredi saat) Altı ders ve bir tez gereklidir
Tarih BA Onur -

BA Honours - History

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Tarih Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in History

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Kuzey Çalışmalar Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Northern Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
BA ve BSc Büyük Ekonomisi

BA and BSc Major in Economics

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Sağlık alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 kredi saat
Doğal Kaynakları, yüksek lisans ve Çevre Çalışmaları

Master of Science in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Onur lisans - Kimya

Bachelor of Science Honours - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 134 kredi saat tamamlamak için Gerekli
Uluslararası işletmecilik Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in International Business

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Eğitim Master - çok Disiplinli Liderlik

Master of Education - Multidisciplinary Leadership

Yüksek Lisans
31 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Lisans Diploması

Bachelor of Applied Science Degree in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
İlk Milletler Çalışmaları/Kadın' ortak Büyük;Çalışmaları s

Joint Major in First Nations Studies/Women's Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
BA İngilizce ve Çevre Çalışmaları

BA English and Environmental Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İşletme yüksek lisans

Master of Science in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Normalde iki yılda tamamlandı
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Planlama Planlama lisans - Doğal Kaynakları Planlaması

Bachelor of Planning in Environmental Planning - Natural Resources Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Temel Eğitimin lisans (Sınıflarda K-7)

Bachelor of Education in Elementary (Grades K-7)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Antropoloji Onur

Bachelor of Arts Honours in Anthropology

Lisans
Yüksek lisans için 132 kredi saat tam Zamanı - Minimum toplam
Bilim Onur lisans - Çevre Bilimi

Bachelor of Science Honours - Environmental Science

Lisans
129 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Arts in Gender Studies

Yüksek Lisans
İki yıl; Tez olmadan MA: bir yıl Tez ile tam Zamanı - MA:
Ekonomi alanında ortak Siyaset Bilimi/

Joint Major in Economics/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Disiplinler arası Çalışmalar yüksek lisans ve yüksek lisans

MA and MSc in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
24 kredi saat tam Zamanı - Minimum toplam
Çevre Planlama Planlama lisans - Kuzey ve Kırsal kesim Planlaması

Bachelor of Planning in Environmental Planning - Northern and Rural Community Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Doğal Kaynakları Yönetimi Bilim lisans Binbaşı - Orman Ekolojisi ve Yönetimi

Bachelor of Science Major in Natural Resources Management - Forest Ecology and Management

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları (Doktora)ve Çevre Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 kredi saat
Lisans Onur Doğal Kaynaklar Yönetimi - Orman Ekolojisi ve Yönetimi

Bachelor of Science Honours Major in Natural Resources Management - Forest Ecology and Management

Lisans
123 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sakatlık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Disability Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez Seçenek: 36 kredi saat; Kapsamlı İnceleme Seçenek: 36 kredi saat
Uluslararası Çalışmalar lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in International Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilim Onur lisans - Matematik

Bachelor of Science Honours - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri/Matematik ortak Büyük

Joint Major in Computer Science/Mathematics

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Onur lisans - Açık hava Eğlence ve Konservatuarları ...

Bachelor of Science Honours Major in Natural Resources Management - Outdoor Recreation and Conser ...

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İlk Milletler Kamu Yönetimi belgesi

Certificate in First Nations Public Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Fizik lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Physics

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Antropoloji Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Anthropology

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Matematik yüksek lisans, Bilgisayar, Fiziksel ve Moleküler Bilimler

Master of Science in Mathematical, Computer, Physical and Molecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 kredi saat
Çevre Çalışmaları ve Siyaset Bilimi BA Ortak Büyük

BA Joint Major in Environmental Studies and Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Çocuk Sağlığı İhtisas

Bachelor of Social Work - Child Welfare Specialization

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Chemistry

Lisans
128 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
127 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilim Onur lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science Honours - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Doğal Kaynakları Yönetimi Bilim lisans Onur - Yaban Hayatı ve su ürünleri

Bachelor of Science Honours Major in Natural Resources Management - Wildlife and Fisheries

Lisans
123 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Lisans - İlk Milletler İhtisas

Bachelor of Social Work - First Nations Specialization

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Doğal Kaynaklar ve Çevre Çalışmaları yüksek lisans (MNRES)

Master of Natural Resources and Environmental Studies (MNRES)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 25 kredi saat
Coğrafya lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Geography

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İlk Milletler Dil sertifika

Certificate in First Nations Language

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ticaret Büyük Finans alanında lisans

Bachelor of Commerce Major in Finance

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilim Onur lisans - Psikoloji

Bachelor of Science Honours - Psychology

Lisans
122 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Biyoloji Büyük Onur

Bachelor of Science Honours Major in Biology

Lisans
126 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya/Matematik ortak Büyük

Joint Major in Chemistry/Mathematics

Lisans
125 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Geliştirme yüksek lisans İktisat

Master of Arts in Development Economics

Yüksek Lisans
Tez seçeneği için 28 kredi saat tam Zamanı - bu kurs için 25 kredi saat Minimum sadece ve proje seçenekleri ve minimum.