• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Aborijin / Yerli Sağlık ve Şifa sertifika

Certificate in Aboriginal / Indigenous Health and Healing

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Çevre Planlama Planlama lisans - Kuzey ve Kırsal kesim Planlaması

Bachelor of Planning in Environmental Planning - Northern and Rural Community Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Çevre Mühendisliği Uygulamalı Bilimler Lisans Diploması

Bachelor of Applied Science Degree in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
127 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İlk Milletler Dil sertifika

Certificate in First Nations Language

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Fizik lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Physics

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Coğrafya Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Geography

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Matematik/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Mathematics/Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
İngilizce/Siyaset Bilimi ortak Büyük

Joint Major in English/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl İçinde
Entegre Bilim lisans

Bachelor of Science in Integrated Science

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Tam bir toplam
İlk Milletler Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in First Nations Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya/Matematik ortak Büyük

Joint Major in Chemistry/Mathematics

Lisans
125 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Büyük Onur

Bachelor of Science Honours Major in Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
133 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Geleneksel Ekolojik Bilgi sertifika

Certificate in Traditional Ecological Knowledge

Mesleki
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi saat
Aborijin Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Aboriginal Child and Youth Mental Health

Yüksek Lisans
-Seviye ders 600 18 kredi saat tam Zamanı - Sertifika oluşur çalışma
Özel Eğitim alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Special Education

Yüksek Lisans
Tamamlanması için 15 yüksek lisans kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tarih BA Onur -

BA Honours - History

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Sağlık Bilimleri Onur bekar

Bachelor of Health Sciences Honours

Lisans
128 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğal Kaynakları Yönetimi Bilim lisans Onur - Yaban Hayatı ve su ürünleri

Bachelor of Science Honours Major in Natural Resources Management - Wildlife and Fisheries

Lisans
123 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ticaret Büyük Finans alanında lisans

Bachelor of Commerce Major in Finance

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Çevre Planlama Planlama lisans - İlk Milletler Planlama

Bachelor of Planning in Environmental Planning - First Nations Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Uluslararası Çalışmalarda ortak Siyaset Bilimi/

Joint Major in International Studies/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Onur Doğal Kaynaklar Yönetimi - Orman Ekolojisi ve Yönetimi

Bachelor of Science Honours Major in Natural Resources Management - Forest Ecology and Management

Lisans
123 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilim Onur lisans - Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Science Honours - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri/Matematik ortak Büyük

Joint Major in Computer Science/Mathematics

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilim Onur lisans - Kimya

Bachelor of Science Honours - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 134 kredi saat tamamlamak için Gerekli
Doğada Sanat Büyük-lisans Turizm Yönetimi

Bachelor of Arts Major in Nature-Based Tourism Management

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Uluslararası Çalışmalar lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in International Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Sakatlık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Disability Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez Seçenek: 36 kredi saat; Kapsamlı İnceleme Seçenek: 36 kredi saat
Temel Eğitimin lisans (Sınıflarda K-7)

Bachelor of Education in Elementary (Grades K-7)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi alanında ortak Siyaset Bilimi/

Joint Major in Economics/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans - İlk Milletler İhtisas

Bachelor of Social Work - First Nations Specialization

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Master Bilimler

Master of Science in Health Sciences

Yüksek Lisans
(12 kredi saat) tam Zamanı yüksek lisans düzeyinde (18 kredi saat) Altı ders ve bir tez gereklidir
Ortak Büyük/Küresel ve Uluslararası Çalışmalar Ekonomi

Joint Major in Economics/Global and International Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynaklar ve Çevre Çalışmaları yüksek lisans (MNRES)

Master of Natural Resources and Environmental Studies (MNRES)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 25 kredi saat
Bilim Onur lisans - Psikoloji

Bachelor of Science Honours - Psychology

Lisans
122 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lider için yüksek lisans Belgesi Öğrenme

Graduate Certificate in Leading for Learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Tarih/Kadın' ortak Büyük;Çalışmaları s

Joint Major in History/Women's Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Ekonomi/Matematik BSc (Ortak Büyük)

BSc (Joint Major in Economics/Mathematics)

Lisans
121 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Büyük Küresel ve Uluslararası Çalışmalar

Bachelor of Arts Major in Global and International Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilgisayar Bilimleri/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Computer Science/Physics

Lisans
127 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Toplum ve halk Sağlığı Sağlık Bilimleri lisans Binbaşı

Bachelor of Health Sciences Major in Community and Population Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master - çok Disiplinli Liderlik

Master of Education - Multidisciplinary Leadership

Yüksek Lisans
31 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Muhasebe Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in Accounting

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim.
Antropoloji Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Anthropology

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
BA ve BSc Büyük Ekonomisi

BA and BSc Major in Economics

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İlk Milletler Dili Diploma

Diploma in First Nations Language

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Coğrafya lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Geography

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Genel olarak lisans

Bachelor of Arts in General

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Bilim Onur lisans - Çevre Bilimi

Bachelor of Science Honours - Environmental Science

Lisans
129 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Çevre Bilimi lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Environmental Science

Lisans
Program temel gereksinimleri tam Zamanı - 93 krediyi
Kamu Yönetimi ve Toplum içinde Büyük bir lisans Geliştirme

Bachelor of Arts Major in Public Administration and Community Development

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
BA İngilizce ve Çevre Çalışmaları

BA English and Environmental Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kuzey Çalışmalar Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Northern Studies

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Çalışmaları ve Siyaset Bilimi BA Ortak Büyük

BA Joint Major in Environmental Studies and Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Antropoloji Onur

Bachelor of Arts Honours in Anthropology

Lisans
Yüksek lisans için 132 kredi saat tam Zamanı - Minimum toplam
İlk Milletler Kamu Yönetimi belgesi

Certificate in First Nations Public Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilim Onur lisans - Matematik

Bachelor of Science Honours - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi saat
Çocuk Sağlığı sertifika

Certificate in Child Welfare

Mesleki
Tam Zamanlı - Sertifika, 30 kredi saat oluşur
Kimya lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Chemistry

Lisans
128 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları Yönetimi Bilim lisans Binbaşı - Yaban Hayatı ve su ürünleri

Bachelor of Science Major in Natural Resources Management - Wildlife and Fisheries

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Disiplinler arası Çalışmalar yüksek lisans ve yüksek lisans

MA and MSc in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
24 kredi saat tam Zamanı - Minimum toplam
İngilizce ortak Büyük/Tarih

Joint Major in English/History

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları Yöneticiliği lisans programı Büyük Açık hava Eğlence ve Koruma

Bachelor of Science Major in Natural Resources Management - Outdoor Recreation and Conservation

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Geliştirme yüksek lisans İktisat

Master of Arts in Development Economics

Yüksek Lisans
Tez seçeneği için 28 kredi saat tam Zamanı - bu kurs için 25 kredi saat Minimum sadece ve proje seçenekleri ve minimum.
Doğada Sanat Onur-lisans Turizm Yönetimi

Bachelor of Arts Honours in Nature-Based Tourism Management

Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science Major in Computer science

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İlk Milletler Çalışmaları/Kadın' ortak Büyük;Çalışmaları s

Joint Major in First Nations Studies/Women's Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Tarih Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in History

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Çevre Çalışmaları lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in Environmental Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Uluslararası işletmecilik Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in International Business

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Eğitim yüksek lisans - Özel Eğitim

Master of Education - Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 en Az yüksek lisans kredi saat
Doğal Kaynakları, yüksek lisans ve Çevre Çalışmaları

Master of Science in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans - Çocuk Sağlığı İhtisas

Bachelor of Social Work - Child Welfare Specialization

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık son iki yıldır
Biyoloji alanında lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Biology

Lisans
126 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Lisans Biyoloji Büyük Onur

Bachelor of Science Honours Major in Biology

Lisans
126 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi/Kadın' ortak Büyük;Çalışmaları s

Joint Major in Political Science/Women's Studies

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Eğitim yüksek lisans - Danışmanlık

Master of Education - Counselling

Yüksek Lisans
40 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Aborijin / Yerli Sağlık ve Şifa Diploma

Diploma in Aboriginal / Indigenous Health and Healing

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans: Tez Stream

Master of Science in Nursing: Thesis Stream

Yüksek Lisans
İki yılda tam Zamanı
İngilizce Lisans Binbaşı

Bachelor of Arts Major in English

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İngilizce ortak Büyük Kadınlar'Çalışmalar s

Joint Major in English/Women's Studies

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Siyaset Bilimi lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim.
İkincil Eğitim lisans (Sınıflar 8-12)

Bachelor of Education in Secondary (Grades 8-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doğal Kaynakları Yönetimi Bilim lisans Binbaşı - Orman Ekolojisi ve Yönetimi

Bachelor of Science Major in Natural Resources Management - Forest Ecology and Management

Lisans
123 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Matematik lisans eğitimi Önemli

Bachelor of Science Major in Mathematics

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Sağlık alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 kredi saat
Küresel ve Uluslararası Çalışmalar ortak Siyaset Bilimi/

Joint Major in Global and International Studies/Political Science

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İşletme yüksek lisans

Master of Science in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Normalde iki yılda tamamlandı
Ticaret lisans Pazarlama Önemli

Bachelor of Commerce Major in Marketing

Lisans
120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce Major in Human Resources Management

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Doğal Kaynakları yüksek lisansını ve Çevre Çalışmaları

Master of Arts in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 25 kredi saat
Aborijin Topluluk Kaynak sertifikası Planlama

Certificate in Aboriginal Community Resource Planning

Mesleki
30 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Matematik yüksek lisans, Bilgisayar, Fiziksel ve Moleküler Bilimler

Master of Science in Mathematical, Computer, Physical and Molecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 kredi saat
Çevre Planlama Planlama lisans - Doğal Kaynakları Planlaması

Bachelor of Planning in Environmental Planning - Natural Resources Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kimya/Fizik ortak Büyük

Joint Major in Chemistry/Physics

Lisans
126 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
(BA)Antropoloji ve Coğrafya ortak Büyük

Joint Major in Anthropology and Geography (BA)

Lisans
Tamamlanması için 120 kredi saat için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları (Doktora)ve Çevre Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 kredi saat
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Arts in Gender Studies

Yüksek Lisans
İki yıl; Tez olmadan MA: bir yıl Tez ile tam Zamanı - MA:
Kadınlar' Önemli lisans;Çalışmaları s

Bachelor of Arts Major in Women's Studies

Lisans
120 kredi saat tamamlanması için tam Zamanı - Minimum gereksinim
Doğal Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Onur lisans - Açık hava Eğlence ve Konservatuarları ...

Bachelor of Science Honours Major in Natural Resources Management - Outdoor Recreation and Conser ...

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum