• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Psikoloji/Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Psychology/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Çalışmaları/İş Girişimcilik BA (Onur)

Sport Studies/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Ekonomi BA

International Development/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih (Vakıf Çalışma ile) BA (Onur)

History (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Bilgisayar (Web Tasarım) HND

Business Computing (Web Design) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Pazarlama Stratejisi MSc

International Marketing Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Uluslararası Pazarlama Stratejisi MSc

International Marketing Strategy (Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Muhasebe BA

International Development/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi/Tarih BA (Onur)

Management/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/İş BA

Media Production and Moving Image/Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Ekonomi BA (Onur)

History/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Olmayan Program MSc Reçete

Non-Medical Prescribing Programme MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce/İş Girişimcilik BA (Onur)

English/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset (Vakıf Çalışma ile) BA (Onur)

International Relations and Politics (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/Reklam BA (Onur)

International Tourism Management/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Sociology/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi/Reklam BA (Onur)

Management/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. sosyoloji/Popüler Müzik BA

Sociology/Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam/Muhasebe BA (Onur)

Advertising/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanun (Vakıf Çalışma) LİSANS (Onur)

Law (with Foundation Study) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bakım/Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

Social Care/International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

Media Production and Moving Image/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)olaylar Yönetimi/Kriminoloji BA

Events Management/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme En yüksek lisans (Uzaktan Eğitim) MBA

Master of Business Administration Top-Up (Distance Learning) MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Ceza & Kurumsal Soruşturma BA (Onur)

Criminal & Corporate Investigation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/Drama BA (Onur)

International Tourism Management/Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Sağlık Çalışmaları BA

International Development/Health Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya/Ekonomi BA (Onur)

Human Geography/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Çalışma) BSc (Onur)ile mimari Teknolojisi

Architectural Technology (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda BA deri (Onur)

Leather for Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar'in Hemşirelik BSc (Onur)

Children's Nursing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü BA (Onur)

Psychology/Media Production and Moving Image BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme/Muhasebe BA (Onur)

Business/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/İş BA (Onur)

Marketing Management/Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik/Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Popular Music/Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

Psychology/International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Multimedia Journalism/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Web Teknolojisi & Güvenlik) HND

Computing (Web Technology & Security) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deri Teknolojisi (Profesyonel) Yüksek Lisans

Leather Technology (Professional) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji/İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Sociology/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/İngilizce BA (Onur)

Multimedia Journalism/English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi (Vakıf Çalışma) BSc (Onur)

Marketing Management (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(CAMHs) çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri MSc

Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHs) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji/İş Girişimcilik BA (Onur)

Psychology/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/İş BA (Onur)

Social Care/Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sporun Gelişimi ve Beden Eğitimi BA (Onur)

Sport Development and Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/Yönetim BA (Onur)

Social Care/Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce – Çağdaş Edebiyat MA

English – Contemporary Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/Kriminoloji BA (Onur)

International Tourism Management/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılı medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/Yaratıcı BA (Onur)

Media Production and Moving Image/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi/Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Ekran Çalışması/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Film & Screen Studies/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Lojistik & Ticaret Finansmanı (üst) BA (Onur)

International Logistics & Trade Finance (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film & Ekran Çalışması/Kriminoloji BA (Onur)

Film & Screen Studies/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik BA (Onur)

Multimedia Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Social Care/Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/İş BA (Onur)

Psychology/Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

International Tourism Management/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Web Teknolojisi & Güvenlik) BSc (Onur)

Computing (Web Technology & Security) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans (Üst) MSc

Accounting and Finance (Top-up) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sosyoloji/Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü BA (Onur)

Sociology/Media Production and Moving Image BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Etkinlik Yönetimi BA

International Development/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Sociology/Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim/Kriminoloji BA (Onur)

Management/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Vakıf Çalışma BA (Onur), ayakkabı ve Aksesuarlar

Footwear and Accessories (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Danışmanlık Çocuklar ve Gençler MSc

Counselling Children and Young People MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklam & Dijital (Vakıf Çalışma) Pazarlama BA (Onur)

Advertising & Digital Marketing (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat/Muhasebe BA (Onur)

Economics/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişim (Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği) HND

Computing (Computer Systems Engineering) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş/iş Girişimcilik BA (Onur)

Business/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

Social Care/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Vakıf Çalışma BA (Onur), erken Çocukluk Çalışmaları

Early Childhood Studies (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Ağları Mühendisliği) Bilgisayar BEng (Onur)

Computing (Computer Networks Engineering) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/İşletme Girişimcilik BA (Onur)

Sociology/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğrafçılık (temel Çalışma ile) BA (Onur)

Photography (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ayakkabı ve Aksesuarları BA (Onur)

Footwear and Accessories BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Vakıf Çalışma) ile uluslararası Kalkınma BA (Onur)

International Development (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Popüler Müzik/İş BA (Onur)

Popular Music/Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

Psychology/International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Kriminoloji BA

International Development/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Çalışma ile sporun Gelişimi ve Beden Eğitimi () BA (Onur)

Sport Development and Physical Education (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama/İş Girişimcilik BA (Onur)

Drama/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deri Teknolojisi (Üst) BSc (Onur)

Leather Technology (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji/Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Criminology/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/İş Girişimcilik BA (Onur)

Media Production and Moving Image/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)olaylar Yönetimi/Muhasebe BA

Events Management/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Vakıf Çalışma) BSc (Onur)

Engineering (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakfı Çalışma BA ile Moda moda (Tekstil)

Fashion (Textiles for Fashion) with Foundation Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları/Muhasebe BA (Onur)

Education Studies/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği MSc

Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Pazarlama BA (Onur)

Fashion Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi/İngilizce BA (Onur)

Human Resource Management/English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğrenme ve Öğretim (Okul) FdA

Learning and Teaching (Schools) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik (Üst) BSc (Onur)

Engineering (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji/Psikoloji BA (Onur)

Sociology/Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş/Reklam BA (Onur)

Business/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Reklam BA (Onur)

Multimedia Journalism/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları/Ekonomi BA (Onur)

Education Studies/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/Multimedya Gazetecilik BA (Onur)

Sociology/Multimedia Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Marketing Management/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/Reklam BA (Onur)

Sociology/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deri Teknolojisi Doktora

Leather Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda (Vakıf Çalışma ile) BA (Onur)

Fashion (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/İnsan Kaynakları Yönetimi BA

Media Production and Moving Image/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Çalışmaları (üst) BA (Onur)

Early Childhood Studies (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Vakıf Çalışma BSc) spor ve Egzersiz Bilimi (Onur)

Sport and Exercise Science (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji (Vakıf Çalışma ile) BA (Onur)

Sociology (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji/İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Psychology/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Hukuk BA (Onur)

Multimedia Journalism/Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fotoğraf (üst) BA (Onur)

Photography (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (üst) uluslararası turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Popüler Müzik/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

Popular Music/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Tarih BA (Onur)

Psychology/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)yönetimi/Uluslararası Kalkınma BA

Management/International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Social Care/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Üst-MA

Human Resource Management Top-Up MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

Marketing Management/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Resimde (Vakıf Çalışma ile) BA (Onur)

Illustration (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Grafik İletişim BA (Onur)

Graphic Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektro-Mekanik Mühendisliği MEng (Onur)

Electromechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizm Geliştirme MA

International Tourism Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kurumsal Yönetim ve Liderlik 10-MSc

Corporate Governance and Leadership Top-up MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur)yönetim/İnsan Coğrafyası BA

Management/Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

International Tourism Management/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/Drama BA (Onur)

Marketing Management/Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Mobil Bilgisayar) HND

Computing (Mobile Computing) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Popüler Müzik/Muhasebe BA (Onur)

Popular Music/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

History/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/Reklam BA (Onur)

Social Care/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası İş & Haberleşme (Üst) BA

International Business & Communications (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İlk Yıllarda Yolu) eğitim MA

Education (Early Years Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji/Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

Sociology/International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ceza Hukuku ve Güvenlik (İCLAS LLM) LLM

International Criminal Law and Security (LLM ICLAS) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Bilgisayar Sistemleri Mühendislik) Bilgi İşlem BEng (Onur)

Computing (Computer Systems Engineering) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Eğitim Çalışmaları BA

International Development/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Refahı Msc

Animal Welfare Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası Kalkınma/İş Girişimcilik BA

International Development/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Media Production and Moving Image/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bakım/Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü BA (Onur)

Social Care/Media Production and Moving Image BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Çalışmaları/İş Girişimcilik BA (Onur)

Health Studies/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Drama BA (Onur)

Multimedia Journalism/Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk/Reklam BA (Onur)

Law/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/Muhasebe BA (Onur)

Sociology/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji (temel Çalışma ile) BSc (Onur)

Biology (with Foundation Study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor & Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport & Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/Muhasebe BA (Onur)

Marketing Management/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)yönetim/Yaratıcı Yazarlık BA

Management/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/İnsan Coğrafyası BA (Onur)

Psychology/Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Bilgisayar (Sistemleri) BSc (Onur)

Business Computing (Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji/Reklam BA (Onur)

Criminology/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Ekonomi BA (Onur)

Management/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Ekran Çalışmaları/Reklam BA (Onur)

Film & Screen Studies/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/Kriminoloji BA (Onur)

Marketing Management/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Medya Üretimi & Hareketli Görüntü BA (Onur)

Multimedia Journalism/Media Production & Moving Image BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Otizm Yolu) özel Eğitim gerektiren ve Kaynaştırma MA

Special Educational Needs and Inclusion (Autism Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi/Ekonomi BA (Onur)

Marketing Management/Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Spor Gazeteciliği BA (Onur)

Multimedia Sports Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik/Multimedya Gazetecilik BA (Onur)

Popular Music/Multimedia Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

Multimedia Journalism/International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Yaratıcı Yazarlık BA

International Development/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

International Development/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma/İş Girişimcilik BA (Onur)

Creative Writing/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi işlem (Bilgisayar Ağları Mühendisliği) HND

Computing (Computer Networks Engineering) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji/Tarih BA (Onur)

Sociology/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektro-Mekanik Mühendisliği BEng (Onur)

Electromechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Olaylar Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Events Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)olaylar Yönetimi/Yaratıcı Yazarlık BA

Events Management/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim (üst) BA (Onur)

Business and Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası Kalkınma/Drama BA

International Development/Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/İş BA (Onur)

International Tourism Management/Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Grafik & Görselleştirme) HND

Computing (Graphics & Visualisation) HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Girişimcilik/Reklam BA (Onur)

Business Entrepreneurship/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

History/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi/Muhasebe BA (Onur)

International Tourism Management/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik/Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü BA (Onur)

Popular Music/Media Production and Moving Image BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm İşletmeciliği/İşletme Girişimcilik BA (Onur)

International Tourism Management/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Muhasebe BA (Onur)

Psychology/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Uzaktan Eğitim) MBA

Master of Business Administration (Distance Learning) MBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Güzel Sanatlar Resim & Çizim BA (Onur)

Fine Art Painting & Drawing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

History/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi (üst) BA (Onur)

Marketing Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Multimedya Gazetecilik/Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

Multimedia Journalism/International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Yenilik MA

Social Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Vakıf Çalışma BA (Onur), Güzel Sanatlar Resim ve Çizim

Fine Art Painting and Drawing (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim QTS giden (Genel Birincil) BA (Onur)

Primary Education leading to QTS (General Primary) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik/Film & Ekran Çalışmalarında BA (Onur)

Multimedia Journalism/Film & Screen Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji/Kriminoloji BA (Onur)

Sociology/Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kurumsal Yönetim ve Liderlik yüksek lisans

Corporate Governance and Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bakım/Psikoloji BA (Onur)

Social Care/Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/Tarih BA (Onur)

Media Production and Moving Image/History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Film & Ekran Çalışmaları/Yaratıcı Yazarlık BA

Film & Screen Studies/Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi (genişletilmiş) BSc (Onur)

Occupational Therapy (extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grafik İletişim (üst) BA (Onur)

Graphic Communications (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi (Vakıf Çalışma ile) BA (Onur)

Management (with Foundation Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asansör Mühendisliği MSc

Lift Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (üst) BA (Onur)

Human Resource Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Multimedya Gazetecilik/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Multimedia Journalism/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film & Ekran Çalışmaları/İş Girişimcilik BA (Onur)

Film & Screen Studies/Business Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları ve Refahı MSc

Equine Behaviour and Welfare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (Grafik & Görüntüleme) BSc (Onur)

Computing (Graphics & Visualisation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. medya Üretimi ve Hareketli Görüntü/Muhasebe BA

Media Production and Moving Image/Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Yönetim BA (Onur)

Psychology/Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Seyahat ve Turizm Yönetimi HND

Travel and Tourism Management HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma/İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

International Development/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi/Yönetim BA (Onur)

Marketing Management/Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya/Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Human Geography/Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji/Eğitim Çalışmaları BA (Onur)

Psychology/Education Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce/Reklam BA (Onur)

English/Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Çalışmaları/İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Sport Studies/Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deri Teknolojisi CertHE

Leather Technology CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl