• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyolojik Bilimlerde yüksek lisans: Deniz Biyolojisi

Master of Science in Biological Sciences: Marine Biology

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Computer Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İç Güvenlik yönetimi

Bachelor of Science in Homeland Security

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Müzik Eğitimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Bilim lisans - Katı Mekaniği ve Titreşimler

Bachelor of Science in Applied Mathematics - Solid Mechanics and Vibrations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilimi eğitimi

Master of Science in Nutritional Sciences

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Arkadaşı Hayvan Bilimi Hayvan Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Animal Science in Companion Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Uygulama doktor

Doctor of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Ay Online/Uzaktan - 18 - 28
İnsan Gelişimi lisans eğitimi ve Aile Çalışmaları

Bachelor of Science in Human Development and Family Studies

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Bilimleri lisans - Ekosistemler

Bachelor of Science in Environmental Sciences - Ecosystems

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(İLKAY)Biyomedikal Bilim lisans - Tıbbi Laboratuvar Bilim

Bachelor of Science in Biomedical Science - Medical Laboratory Science (MLS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
At Çalışmalarda lisans eğitimi - Atçılık Bilim Seçeneği

Bachelor of Science in Equine Studies - Equine Science Option

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İş lisans - Muhasebe

Bachelor of Arts in Business - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Mutfak Sanatları ve Beslenme Uygulamalı Bilim Associates - Mutfak Sanatları

Associates of Applied Science in Culinary Arts and Nutrition - Culinary Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortaöğretim Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 yüksek lisans düzeyinde kredi
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri yönetimi

Bachelor of Science in Sustainable Agriculture and Food Systems

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Doktora - Hayvan Felsefe Doktoru ve Beslenme Bilimleri

PhD - Doctor of Philosophy in Animal and Nutritional Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl İçerisinde
Açık öğretimde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Outdoor Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Büyük Tiyatro Bölümü: Gençlik Drama Seçeneği

Bachelor of Arts in Theatre Major: Youth Drama Option

Lisans
128 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kaynak Yönetimi ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Resource Administration and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 krediden az olmamak koşuluyla
Fransızca lisans

Bachelor of Arts in French

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Kimyasal üretim Mühendisliği - Çevre Mühendisliği

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Environmental Engineering

Lisans
129 kredi tam Zamanı - Minimum
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez Seçeneği: 31 kredi, Proje Seçeneği: 34 kredi, Sınav Seçeneği: 31 kredileri
Rus Binbaşı lisans programı

Bachelor of Arts in Russian Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Müzik alanında lisans programı - Müzik Liberal Çalışmaları Seçeneği

Bachelor of Arts in Music Major - Music Liberal Studies Option

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
Eğitim Uzmanı (Ed.S.) Eğitim Yönetimi ve denetiminde

Education Specialist (Ed.S.) in Educational Administration and Supervision

Yüksek Lisans
36 kredilik Online/Uzaktan - Minimum
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Beslenme Önemli lisans: Diyet Seçeneği

Bachelor of Science in Nutrition Major: Dietetics Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Binbaşı lisans programı

Bachelor of Arts in German Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Matematik Eğitiminde Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji, yüksek lisans

Master of Science in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yeryüzünde lisans eğitimi Bilimleri

Bachelor of Science in Earth Sciences

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(J. D./M. B. A.), İşletme ve Juris Doktor Master - Çift Diploma

Master of Business Administration and Juris Doctor (J.D./M.B.A.) - Dual Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Uygulamalı Matematik Bilim lisans - Hesaplama

Bachelor of Science in Applied Mathematics - Computation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan lisans Bilimler

Bachelor of Science in Animal Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Doğal Kaynaklar ve Çevre Çalışmaları Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Natural Resources and Environmental Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
İngilizce yüksek lisans - Dil ve Dilbilim

Master of Arts in English - Language and Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 32 kredi saat
Felsefe lisans programı - Etik ve Sosyal Sorumluluk Seçeneği

Bachelor of Arts in Philosophy - Ethics and Social Responsibility Option

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Tasarlanmış İşletme lisans eğitimi - Öğrenci

Bachelor of Science in Business Administration - Student Designed

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Dünya Felsefe Doktoru ve Çevre Bilimleri

PhD - Doctor of Philosophy in Earth and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Müzik yüksek lisans - Kompozisyon

Master of Arts in Music - Composition

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 14-16 ay
Sistemleri tasarımında Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Systems Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Sosyal hizmet Kinezyoloji, yüksek lisans ve Master (Çift Diploma)

Master of Science in Kinesiology and Master of Social Work (Dual Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Kimya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Civil Engineering

Yüksek Lisans
31 kredilik tam Zamanı - Minimum
İşletme lisans programı

Bachelor of Arts in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Biyokimya lisans, Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Bachelor of Science in Biochemistry, Molecular and Cellular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Bilim ortak Bilimleri

Associate in Science in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Zooloji lisans

Bachelor of Science in Zoology

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset ve Toplumda lisans - Amerikan Siyaset ve Kamu Politikası Seçeneği

Bachelor of Arts in Politics and Society - American Politics and Public Policy Option

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Müzik yüksek lisans - Müzikolojide

Master of Arts in Music - Musicology

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Uluslararası İlişkiler Çift Anadal

International Affairs Dual Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Tarihte yüksek lisans Müze Çalışmaları

Master of Arts in History - Museum Studies

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
İletişim Bilimlerinde yüksek lisans ve Bozuklukları: Erken Çocukluk İletişim Bozuklukları

Master of Science in Communication Sciences and Disorders: Early Childhood Communication Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme Önemli lisans: Beslenme ve Sağlıklı yaşam Seçeneği

Bachelor of Science in Nutrition Major: Nutrition and Wellness Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Büyük Sanat Bölümü - Stüdyo Sanat Seçeneği

Bachelor of Arts in Arts Major - Studio Art Option

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bilim Master - Evlilik ve Aile Terapisi

Master of Science in Human Development and Family Studies - Marriage and Family Therapy

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Büyük Tiyatro Bölümü: Tiyatro Eğitimi Seçeneği

Bachelor of Arts in Theatre Major: Theatre Education Option

Lisans
128 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Çevre Koruma

Master of Science in Natural Resources - Environmental Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 kredi
Mutfak Sanatları ve Beslenme Uygulamalı Bilim Associates - Pişirme ve Pasta Sanatları

Associates of Applied Science in Culinary Arts and Nutrition - Baking and Pastry Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyolca yüksek lisans

Master of Arts in Spanish

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Müzik lisans: Performans Çalışma Seçeneği

Bachelor of Arts in Music: Performance Study Option

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Hayvan Tarımda Uygulanan Hayvan Bilim Associate

Associate of Applied Animal Science in Animal Agriculture

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oşinografi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Biyolojik Bilimler Bölümü

Bachelor of Arts in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Evrimsel Sistemler Biyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular and Evolutionary Systems Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
İşletme lisans - Uluslararası İşletme ve Ekonomi

Bachelor of Science in Business Administration - International Business and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Bilim lisans - Dinamiği ve Kontrol

Bachelor of Science in Applied Mathematics - Dynamics and Control

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplumsal Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans ve Uygulama

Master of Arts in Community Development Policy and Practice

Yüksek Lisans
Ay Online/Uzaktan - 14 - 24
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Science in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Klinik Hemşire Lideri Takip: 34 kredi, Kanıta Dayalı Hemşirelik İzlemek: 30 kredi, Aile Hemşire Uygulayıcısı Parça: 45 kredi
Matematik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Erken Çocukluk Eğitim yüksek lisans: Özel İhtiyaçları

Master of Education in Early Childhood Education: Special Needs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İngilizce için yüksek lisans Öğretmen

Master of Science for Teachers in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 yüksek lisans kredisi
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Yaban Hayatı ve Koruma Biyolojisi

Master of Science in Natural Resources - Wildlife and Conservation Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 kredi
İşletme Yönetimi - Bilgi Sistemleri ve İş analizi

Bachelor of Science in Business Administration - Information Systems and Business Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik lisans eğitimi - Kimyasal Fizik

Bachelor of Science in Physics - Chemical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Sanatları Bölümü - İnsan İlişkileri

Bachelor of Arts in Communication Arts - Human Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik yüksek lisans - Yapma

Master of Arts in Music - Conducting

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Analitik Kimya yüksek lisans

Master of Science in Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Yeryüzünde lisans Bilimler Öğretim

Bachelor of Arts in Earth Sciences Teaching

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Rekreasyon yüksek lisans Yönetimi ve politikaları - Adaptif Spor

Master of Science in Recreation Management and Policy - Adaptive Sports

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 - 33 kredilik
Edebi Sanatlar Çalışmaları lisans - Mesleki ve Teknik İletişim

Bachelor of Arts in Literary Arts and Studies - Professional and Technical Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bölümü Büyük

Bachelor of Arts in Communication Major

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Büyük Tiyatro Bölümü: Müzikal Tiyatro Seçenek

Bachelor of Arts in Theatre Major: Musical Theatre Option

Lisans
128 kredi saat tam Zamanı - Minimum
İtalyan Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Italian Studies

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Mesleki Terapi Bilim Master

Master of Science in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
İngiliz Edebiyatı lisans programı

Bachelor of Arts in English Literature

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
At Hayvan Yönetimi Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Animal Science in Equine Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortaöğretim Öğretim yılında yüksek lisans

Master of Arts in Teaching in Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 yüksek lisans düzeyinde kredi
İstatistik lisans

Bachelor of Science in Statistics

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Büyük Sanat lisans: Studio Sanat/Sanat Eğitimi Seçeneği

Bachelor of Arts in Arts Major: Studio Art/Art Education Option

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veteriner Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Science in Veterinary Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi - Yönetim

Bachelor of Science in Business Administration - Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebi Sanatlar Çalışmaları lisans - Edebiyat Çalışmaları

Bachelor of Arts in Literary Arts and Studies - Literary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri Büyük Bölümü - Latince ve Latin Öğretmenlik

Bachelor of Arts in Classics Major - Latin and Latin Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Performans Müzik lisans Binbaşı

Bachelor of Music in Performance Major

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
Zooloji lisans

Bachelor of Arts in Zoology

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Biyokimya Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 4 ila 6 yıl
Siyasette lisans ve Toplum - Uluslararası ve Karşılaştırmalı Çalışmalar Seçenek

Bachelor of Arts in Politics and Society - International and Comparative Studies Option

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi

Master of Science in Natural Resources - Soil and Water Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 kredi
Adalet alanında yüksek lisans Çalışmaları

Master of Arts in Justice Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Otelcilik Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Hospitality Management

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Bölümü

Bachelor of Arts in Sustainable Agriculture and Food Systems

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İletişim Sanatları lisans programı

Bachelor of Arts in Communication Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi, yüksek lisans

Master of Science in Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Fransızca Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in French Studies

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İletişim Sanatları lisans programı - Dijital Medya

Bachelor of Arts in Communication Arts - Digital Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bilimlerinde yüksek lisans ve Bozuklukları

Master of Science in Communication Sciences and Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Eğitimi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Chemistry Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi - Maliye

Bachelor of Science in Business Administration - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal üretim Mühendisliği - Biyomühendislik

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Bioengineering

Lisans
129 kredi tam Zamanı - Minimum
Kompozisyon İngilizce Felsefe(Doktora) -

PhD - Doctor of Philosophy in English - Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Siyaset ve Toplumda lisans - Hukuk ve Adalet Seçeneği

Bachelor of Arts in Politics and Society - Law and Justice Option

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Sağlık yönetimi ve Beden Eğitimi

Bachelor of Science in Health and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Çalışmaları Sanatlar Master

Master of Arts in Liberal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Doktora - Elektrik Felsefe Doktoru ve Bilgisayar Mühendisliği

PhD - Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Kimya Mühendisliği Lisans Programı - Enerji

Bachelor of Science in Chemical Engineering - Energy

Lisans
129 kredi tam Zamanı - Minimum
Biyomedikal Bilim lisans - Tıp ve Veterinerlik (MVS)

Bachelor of Science in Biomedical Science - Medical and Veterinary Sciences (MVS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Biyolojisi Biyolojik Bilimler Felsefe(Doktora):

PhD - Doctor of Philosophy in Biological Sciences: Marine Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Fizik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Fizik Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Engineering Physics

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Rekreasyon yüksek lisans Yönetimi ve politikaları - Rekreasyon Yönetimi

Master of Science in Recreation Management and Policy - Recreation Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Siyaset Bölümü ve Toplum

Bachelor of Arts in Politics and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Klasikleri Büyük Bölümü - Antik Akdeniz Uygarlıkları

Bachelor of Arts in Classics Major - Ancient Mediterranean Civilizations

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Hayvan Biliminin lisans: Süt Yönetim Seçeneği

Bachelor of Science in Animal Science: Dairy Management Option

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Rekreasyon yüksek lisans Yönetimi ve politikaları - Terapötik Rekreasyon Yönetimi

Master of Science in Recreation Management and Policy - Therapeutic Recreation Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yeryüzünde lisans Bilimler

Bachelor of Arts in Earth Sciences

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Analitik İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Analytical Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Seviye kredi mezunu 36 saat tam Zamanı - Minimum-
İlköğretimde Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Elementary Education

Yüksek Lisans
32 mezun tam Zamanı - Minimum düzeyde kredi
Bahçecilik Teknoloji Uygulamalı Bilim - Enerji Üretim

Associates of Applied Science in Horticultural Technology - Plant Production

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilimlerde yüksek lisans: Tarım Bilimleri

Master of Science in Biological Sciences: Agricultural Sciences

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
(M. P. P./J. D.) Kamu Politikası Yüksek Lisans ve Juris Doktor - Çift Diploma

Master of Public Policy and Juris Doctor (M.P.P./J.D.) - Dual Degree

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Egzersiz Bilimi lisans

Bachelor of Science in Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik lisans eğitimi - Astronomi

Bachelor of Science in Physics - Astronomy

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sosyal hizmetler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Social Work

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Entegre Tarım Yönetimi Uygulamalı Bilim Associate

Associate of Applied Science in Integrated Agriculture Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Anadal lisans programı - Sanat Tarihi Seçeneği

Bachelor of Arts in Arts Major - Art History Option

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
129 kredi tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik Bilim Master (Doğrudan Giriş)

Master of Science in Nursing (Direct Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans: İlköğretim/Orta Okul Eğitimi K-8 Seçeneği

Bachelor of Science in Mathematics Education Major: Elementary/Middle School Education K-8 Option

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi alanında lisans - Para ve Finansal Piyasalar

Bachelor of Arts in Economics - Money and Financial Markets

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Gelişmiş Ayakta)

Master of Social Work (Advanced Standing)

Yüksek Lisans
35 kredilik tam Zamanı - Minimum
Topluluk yönetimi ve Çevre Planlama

Bachelor of Science in Community and Environmental Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi - Girişimcilik Çalışmaları

Bachelor of Science in Business Administration - Entrepreneurial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji lisans

Bachelor of Science in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Büyük Tiyatro Bölümü

Bachelor of Arts in Theatre Major

Lisans
128 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Ormancılık lisans (B. S. F)

Bachelor of Science in Forestry (B.S.F)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Jeoloji Toprak Bilimi Ana Bilim

Master of Science in Earth Sciences - Geology

Yüksek Lisans
En az 30 kredi, Non-tez seçeneği: 34 derslerden tam Zamanı - Tez seçeneği:
Genetik Biliminin Master

Master of Science in Genetics

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Özel Eğitimde yüksek lisans

Master of Education in Special Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü dersler tam Zamanı - en Az 44 kredi saat
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Koruma yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Bachelor of Science in Environmental Conservation and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - en az 128 kredilik
Oşinografi yüksek lisans

Master of Science in Oceanography

Yüksek Lisans
Tez seçeneği olmayanlar için tam Zamanı - tez seçeneği için 30 kredi veya en Az 34 kredi-
İngilizce Lisans/Gazetecilik Büyük

Bachelor of Arts in English/Journalism Major

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Bilgisayar Bilim lisans Bilim ve Girişimcilik

Bachelor of Science in Computer Science and Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Beşeri Çift Anadal

Humanities Dual Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans kredisi tam Zamanı - Minimum
Psikoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 veya 5 yıl
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İletişim Bilimlerinde yüksek lisans ve Bozuklukları: Yetişkin Nörojenik İletişim Bozuklukları

Master of Science in Communication Sciences and Disorders: Adult Neurogenic Communication Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rekreasyon Yönetimi ve Politika Lisans Programı ve Etkinlik Yönetimi

Bachelor of Science in Recreation Management and Policy - Program and Event Management

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Ekonomi alanında lisans - Kamu Politikası ve Sürdürülebilirlik

Bachelor of Arts in Economics - Public Policy and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orman Teknolojisi Uygulamalı Bilim Associate

Associate in Applied Science in Forest Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Lisans eğitimi Mesleki Terapi Bilim Master/

Bachelor of Science/Master of Science in Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 74 yüksek lisans düzeyinde kredi
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Çevre Ekonomisi

Master of Science in Natural Resources - Environmental Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 kredi
Kadın Çalışmaları Bölümü Büyük

Bachelor of Arts in Women’s Studies Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Biyolojik Bilimlerde yüksek lisans: işletme ve Organismal Biyoloji

Master of Science in Biological Sciences: Integrative and Organismal Biology

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Rekreasyon lisans Yönetimi ve politikaları - Terapötik Rekreasyon

Bachelor of Science in Recreation Management and Policy - Therapeutic Recreation

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans - Biyoenformatik

Bachelor of Science in Computer Science - Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 105 kredi saat
Güzel Sanatlar yazmada Master

Master of Fine Arts in Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Beslenme Önemli lisans: Beslenme Bilimleri Seçeneği

Bachelor of Science in Nutrition Major: Nutritional Sciences Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okyanus Mühendisliği Bilim Master: Okyanus Haritalama

Master of Science in Ocean Engineering: Ocean Mapping

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 43 - 47 kredi
(MM)Biyomedikal Bilim lisans - Tıbbi Mikrobiyoloji

Bachelor of Science in Biomedical Science - Medical Microbiology (MM)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik alanında lisans programı Kompozisyon Seçeneği

Bachelor of Arts in Music Major - Composition Option

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilimleri ön

Associate in Science in Business Administration

Lisans
64 kredilik tam Zamanı - Minimum
İletişim Anadal lisans programı - İş Uygulamaları

Bachelor of Arts in Communication Major - Business Applications

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İletişim Anadal lisans programı - Medya Uygulamaları

Bachelor of Arts in Communication Major - Media Practices

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Doktora - Fen Bilimleri Felsefe Doktoru: Bütünleştirici ve Organismal Biyoloji

PhD - Doctor of Philosophy in Biological Sciences: Integrative and Organismal Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bilimleri lisans ve Bozuklukları

Bachelor of Science in Communication Sciences and Disorders

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Malzeme Bilimi Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
İnşaat Teknolojisi Uygulamalı Bilim Associate - Etüd ve Haritalama

Associate of Applied Science in Civil Technology - Surveying and Mapping

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Fen Bilimleri Doktora: Tarım Bilimleri

PhD - Doctor of Philosophy in Biological Sciences: Agricultural Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Çevre Bilimleri lisans - Hidroloji

Bachelor of Science in Environmental Sciences - Hydrology

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans

Master of Science in Natural Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 kredi
Bahçecilik Teknoloji Uygulamalı Bilim Associate - Peyzaj İnşaat ve Yönetimi

Associate of Applied Science in Horticultural Technology - Landscape Construction and Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar lisans Binbaşı

Bachelor of Fine Arts in Fine Arts Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Edebiyat İngilizce Felsefe(Doktora) -

PhD - Doctor of Philosophy in English - Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İstatistikler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Analytics yönetimi ve Veri Bilimi

Bachelor of Science in Analytics and Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik alanında lisans eğitimi - Genetik Seçeneği

Bachelor of Science in Genetics - Genomics Option

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Çevre ve Kaynak Ekonomi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Environmental and Resource Economics

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İnşaat Teknolojisi Uygulamalı Bilim Associate - Sürdürülebilir Enerji Yönetimi

Associate of Applied Science in Civil Technology - Sustainable Energy Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tiyatro Anadal lisans programı: Tasarım ve Tiyatro Teknoloji Seçeneği

Bachelor of Arts in Theatre Major: Design and Theatre Technology Option

Lisans
128 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Resim Güzel Sanatlar yüksek lisans

Master of Fine Arts in Painting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İstatistik yüksek lisans

Master of Science in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İçin yüksek lisans Matematik Öğretmenleri

Master of Science for Teachers in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Edebi Sanatlar Lisans Programı ve Çalışmaları - Dijital edebiyat

Bachelor of Arts in Literary Arts and Studies - Digital Language Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık Yönetimi ve Politika lisans

Bachelor of Science in Health Management and Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Felsefe(Doktora)a Uygulamalı Matematik

PhD - Doctor of Philosophy in Integrated Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Eğitim Çalışmaları Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 - 32 kredi saat
At Çalışmalarda lisans eğitimi - Atçılık Endüstrisi ve Yönetimi Seçeneği

Bachelor of Science in Equine Studies - Equine Industry and Management Option

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Kompozisyon Müzik lisans Binbaşı

Bachelor of Music in Composition Major

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Electrical Engineering Technology

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme Yönetimi - Muhasebe

Bachelor of Science in Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Kaynakları yüksek lisans - Orman

Master of Science in Natural Resources - Forestry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30 kredi
Yer Bilimleri yüksek lisans - Okyanus Haritalama

Master of Science in Earth Sciences - Ocean Mapping

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez seçenek: en az 30 kredi, Olmayan tez seçeneği: 34 derslerden
İngilizce yüksek lisans - Edebiyat

Master of Arts in English - Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Fizikte lisans - Malzeme Bilimi

Bachelor of Science in Physics - Materials Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sinirbilim ve Davranış Bilim lisansı

Bachelor of Science in Neuroscience and Behavior

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İletişim Sanatları Bölümü - Sinema ve Medya Sanatları

Bachelor of Arts in Communication Arts - Cinema and Media Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Ocean Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Amerikan İşaret dilinde lisans eğitimi (ASL)/İngilizce Çeviri

Bachelor of Science in American Sign Language (ASL)/English Interpreting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bilimlerinde yüksek lisans ve Bozukluklar: Dil ve okuma-yazma Özürlü

Master of Science in Communication Sciences and Disorders: Language and Literacy Disabilities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adalet Çalışmaları Çift Anadal

Justice Studies Dual Major

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Mikrobiyoloji yüksek lisans

Master of Science in Microbiology

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Büyük Tiyatro Bölümü: Dans Seçeneği

Bachelor of Arts in Theatre Major: Dance Option

Lisans
128 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Analitik Bilim Kamu Politikası Yüksek Lisans ve Master (Çift Diploma)

Master in Public Policy and Master of Science in Analytics (Dual Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 61 kredi saat
Uygulamalı Matematik Bilim lisans - Ekonomi

Bachelor of Science in Applied Mathematics - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Yüksek lisans Tez çalışmasının tam Zamanı - lisansüstü eğitim, kurs en az 26 kredi saat; 6-10 kredi
Deniz Bilimleri Enstitüsü lisans, Estuarin ve Tatlı su Biyolojisi

Bachelor of Science in Marine, Estuarine and Freshwater Biology

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Nöropsikoloji lisans

Bachelor of Science in Neuropsychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering Technology

Lisans
128 kredi tam Zamanı - Minimum
Yer Bilimleri yüksek lisans - Hidroloji

Master of Science in Earth Sciences - Hydrology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez seçenek: en az 30 kredi, Olmayan tez seçeneği: 34 derslerden
Sosyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Uygulamalı Matematik Bilim lisans - Akışkanlar

Bachelor of Science in Applied Mathematics - Fluid Dynamics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Uygulamalı Matematik Bilim Master

Masters of Science in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim Felsefesi(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 7 yıl
Dilbilim lisans programı

Bachelor of Arts in Linguistics

Lisans
128 dönem saat tam Zamanı - Minimum