• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların usta

Master of Laws

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 1 veya 1.5 yıl
Onur ile Ekonomi lisans

Bachelor of Economics with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Eğitim Master (Araştırma)

Master of Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Tarım alanında yüksek lisans

Master of Science in Agriculture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 1 veya 1.5 yıl
(Fen Bilimleri)Eğitim lisans

Bachelor of Education (Secondary Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora (Hukuk, Muhasebe, Yönetim, Ekonomi, Ticaret)

PhD - Doctor of Philosophy (Law, Accounting, Admin, Economics, Commerce)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans

Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Uygulama ustası

Master of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Onur ile Sosyal Bilimler yüksek lisans

Bachelor of Social Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Doktora - Doktora (Sosyal Bilimler)

PhD - Doctor of Philosophy (Humanities)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama Master

Master of Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kırsal yüksek lisans

Master of Rural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarım lisans

Bachelor of Agriculture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların Tarım lisans/Lisans

Bachelor of Agriculture/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim doktor

Doctor of Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Tarım lisans

Bachelor of Agribusiness

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0,5 ya da 1 Yıl
Medya ve İletişim lisans

Bachelor of Media and Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans Bilgisayar Bilimleri/Lisans

Bachelor of Computer Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Environmental Science and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 1 veya 1.5 yıl
Lisansüstü Psikoloji Diploması

Graduate Diploma in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Sanat ileri Diploma

Advanced Diploma in Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yasaların Kriminoloji lisans/Lisans

Bachelor of Criminology/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe yüksek lisans (Sanat)

Master of Philosophy (Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
İktisat lisans

Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi lisans

Bachelor of Clinical Exercise Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kırsal Hekimlik)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Rural Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Education Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Doğal Kaynak Yönetim Master

Master of Natural Resource Governance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 1 veya 1.5 yıl
Eğitim lisans (İkincil Sanatlar)

Bachelor of Education (Secondary Arts)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Kriminoloji lisans

Bachelor of Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bitki Bilimi lisans

Bachelor of Plant Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim lisans (Matematik)

Bachelor of Education (Secondary Mathematics)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Onur ile lisans eğitimi

Bachelor of Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 yıl
Hayvanın lisans

Bachelor of Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi Master (İş)

Master of Information Technology (Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 1 veya 1.5 yıl
Onur Eczacılık yüksek lisans

Bachelor of Pharmacy with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (İş)

Master of Philosophy (Business)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Doktora - Doktora (Klinik Psikoloji)

PhD - Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım lisans ve Kaynak Ekonomisi

Bachelor of Agricultural and Resource Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlık)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Tarım lisans/Lisans

Bachelor of Agriculture/Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tarım)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Agriculture)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro lisans ve Performans

Bachelor of Theatre and Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 veya 3 Yıl
Doğal Afetler Planlama Yüksek Lisans Diploması ve Yönetimi

Graduate Diploma in Planning and Management of Natural Hazards

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 0,5 ya da 1 Yıl
TÃ lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz ve Spor Bilimi lisans

Bachelor of Exercise and Sports Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe yüksek lisans (İktisat)

Master of Philosophy (Economics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Doktora - Doktora (Davranış Bilimleri, Sosyal Bilgiler)

PhD - Doctor of Philosophy (Behavioural Science, Social Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
TÃ Medya ve İletişim lisans

Bachelor of Media and Communications with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasaların lisans Çevre Bilimi/Lisans

Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Doktora (Bilgisayar, Yapılı Çevre)

PhD - Doctor of Philosophy (Computing, Built Environment)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama lisans

Bachelor of Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı 1 ya da 2 ya da 2,5 veya 3 yıl
Yüksek lisans Ekonomi

Master of Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 1 veya 1.5 Yıl
Onur ile Müzik lisans

Bachelor of Music with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Master (Sağlık)

Master of Philosophy (Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
TÃ lisans

Bachelor of Arts with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe lisans

Bachelor of Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Yönetimi Master

Master of Health Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 1 ya da 1,5 yıl
TÃ Tarım lisans

Bachelor of Agribusiness with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilim Master (Araştırma)

Master of Environmental Science (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans

Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Diploma

Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Hemşirelik)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Doktora - Doktora (Eğitim, Matematik, İstatistik)

PhD - Doctor of Philosophy (Education, Mathematics, Statistics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans

Master of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Çalışmalar dereceyle lisans

Bachelor of International Studies with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Master

Master of Economic and Regional Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 veya 2 Yıl
Doğal Afet Planlaması ve Yönetimi Master

Master of Planning and Management of Natural Hazards

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl