• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Rus ve İspanyol BA (Onur)

Russian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Endüstriyel/Profesyonel Deneyimi üzerine yüksek Lisans Moleküler Biyoloji

Molecular Biology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Kültürler arası Çalışmalar Doktora

Translation and Intercultural Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Standart Rota)MA İnsan Hakları - Siyaset Bilimi

MA Human Rights - Political Science (Standard Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) biyoteknoloji [Mscı] Mscı

Biotechnology (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Çalışmalar Doktora

Art History and Visual Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yönetimi (Sürdürülebilir ve Etik İş) BSc (Onur)

Management (Sustainable and Ethical Business) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı (4 yıllık) (İspanyolca) Modern bir Dil BA (Onur)

English Literature and a Modern Language (Spanish) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık PGCert

Global Health PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
MSc Gelişmiş Profesyonel Uygulama & Liderlik

MSc Advanced Professional Practice & Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kültürlerarası İletişim MA

Intercultural Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc (Clin) Periodontoloji

MSc (Clin) Periodontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Biyoloji Doktora

Environmental Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Enterprise) MEng (Onur)İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering (Enterprise) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma: Kamu Politikası ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Development: Public Policy and Management Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik MMath

Mathematics and Statistics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern bir Dil ile Zooloji (4 yıl) BSc (Onur)

Zoology with a Modern Language (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve İspanyol BA (Onur)

German and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji PGDip

Social Anthropology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim (Uluslararası) MA

Education (International) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Yönetim MEng ile uzay Mühendisliği

Aerospace Engineering with Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çevre, İklim Değişikliği ve Geliştirme) uluslararası Kalkınma yüksek lisans

International Development (Environment Climate Change and Development) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora - Güven - Nicel ve Biyofizik Biyoloji

PhD Wellcome Trust - Quantitative and Biophysical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyolojik Araştırma MSc

Sociological Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşyeri Hekimliği PGCert

Occupational Medicine PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma Yoluyla)MA İnsan Hakları - Siyaset Bilimi

MA Human Rights - Political Science (Research Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Yönetim)MSc Uluslararası İşletme ve Yönetim

MSc International Business and Management (Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Disiplinlerarası Moleküler Tıp) Öteleme Tıp PgCert

Translational Medicine (Interdisciplinary Molecular Medicine) PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
PGDip Sağlık alanında Etik ve Hukuk

PGDip Healthcare Ethics and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Doktora Müzesi Uygulama

PhD Museum Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BSocSc (Onur)

Politics and International Relations BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenilirlik Mühendisliği ve Varlık Yönetimi PG Sertifikası

Reliability Engineering and Asset Management PG Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Doktora Mesleki & Çevre Sağlığı

PhD Occupational & Environmental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik Mühendisliği BEng (Onur)

Mechatronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bioarchaelogy Doktora

Bioarchaelogy Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Teknik Tekstil) Tekstil Teknolojisi MSc

Textile Technology (Technical Textiles) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Fizik

PhD Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
MSc Gelişmiş Hemşirelik Uygulama & Liderlik

MSc Advanced Nursing Practice & Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Emlak Planlama ana MPlan

Master of Planning with Real Estate MPlan

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Japon BA (Onur)

Italian and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenilirlik Mühendisliği ve Varlık Yönetimi PG Diploma

Reliability Engineering and Asset Management PG Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji Doktora

Microbiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Antropoloji ve Felsefe BSocSc (Onur)

Social Anthropology and Philosophy BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyimi MEng ile Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (Onur)

Computer Systems Engineering with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Dili ve Çin BA (Onur)

English Language and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Harekat Araştırması ve Risk Analizi) iş analizi yüksek lisans

Business Analytics (Operational Research and Risk Analysis) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Füzyon Enerjisi CDT Malzemeleri

PhD Fusion Energy CDT Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Ekonomi ve Sosyal İstatistikler BA (Onur)

Economics and Social Statistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji MA

Criminology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MAM DTP Doktora Programı

MRC DTP PhD Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
MA TESOL

MA TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Mühendisliği Doktora

Environmental Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
PGCE ortaokul Doğrudan Bilim: Fizik (11-16 ya 11-18)

PGCE Secondary School Direct Science: Physics (11-16 or 11-18)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Doktora Foton Fizik

PhD Photon Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Proje Yönetimi MPhil

Management of Projects MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Mikrobiyoloji [Mscı] Mscı

Microbiology (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Araştırma Astronomi ve Astrofizik

MSc by Research Astronomy and Astrophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Alman ve Dilbilim BA (Onur)

German and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri yüksek lisans

International Human Resource Management and Comparative Industrial Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Malzeme Bilimi ve Metalurji MEng ile Mühendislik Alanlarında

Materials Science and Engineering with Metallurgy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Japon BA (Onur)

Film Studies and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BA Modern Tarih (Onur)

Modern History with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Araştırma ile Teorik Fizik

MSc by Research Theoretical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bitki Bilimleri Doktora

Plant Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İngiliz Dili ve Rus BA (Onur)

English Language and Russian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tekstil Tasarım, Moda ve Yönetim Doktora

Textile Design, Fashion and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İş Analizi ve Stratejik Yönetim MSc

Business Analysis and Strategic Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Modern bir Dil ile matematik (4 yıl) BSc (Onur)

Mathematics with a Modern Language (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Biyolojisi MPhil

Environmental Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGCE İkincil Fransız

PGCE Secondary French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Doktora/MPhil Yapısal Biyoloji

PhD/MPhil Structural Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel dönüşüm ve Gelişim MSc

Urban Regeneration and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kanser Biyolojisi ve Radyoterapi Fizik PgDip

Cancer Biology and Radiotherapy Physics PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur)siyaset ve Modern Tarih BA

Politics and Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ve Çin BA (Onur)

French and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGDip Hekim İlişkilendirme Çalışmaları

PGDip Physician Associate Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enfeksiyon Hastalıkları Doktora

Infectious Diseases PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomoleküler Bilim Mphil

Biomolecular Science Mphil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc/PGDip Sağır Eğitim

MSc/PGDip Deaf Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel/Profesyonel Deneyim BSc (Onur)ile Bilim & biyoloji; Toplum

Biology with Science & Society with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve İtalyanca BA (Onur)

English Language and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf yıl dahil olmak üzere (6 yıl) tıp) Mevcuttur

Medicine (6 years including foundation year) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Endüstriyel/Profesyonel Deneyim BSc (Onur ile bitki Bilimi)

Plant Science with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışma kriminoloji BA (Onur)

Criminology with International Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCE Matematik

PGCE Secondary Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Uzaktan Eğitim)Yüksek Lisans Enerji Sistemleri Mühendisliği

MSc Electrical Power Systems Engineering (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kardiyovasküler Bilimler Doktora

Cardiovascular Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ve İşletme &Yönetim (Rusça) (4 yıl) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Russian) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel/Profesyonel Deneyim ile İmmünoloji BSc (Onur)

Immunology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim PhD

Business and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mali Doktora Matematik

Financial Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İşyeri Hekimliği MSc

Occupational Medicine MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Görsel Medya ile sosyal Antropoloji Doktora

Social Anthropology with Visual Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ ve Erken Modern Çalışmaları MA

Medieval and Early Modern Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc ACS: Yazılım Mühendisliği

MSc ACS: Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14)Moleküler Biyoloji BSc

Molecular Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ve Dilbilim BA (Onur)

Chinese and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi (Muhasebe ve Finans) BSc (Onur)

Management (Accounting and Finance) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Matematik)PGCE ortaokul Direkt

PGCE Secondary School Direct (Mathematics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Endüstriyel/Profesyonel Deneyimi ile biyoteknoloji BSc (Onur)

Biotechnology with Industrial/Professional Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Doktora

Applied Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Uygulamalı Sosyal Araştırma Doktora

Applied Social Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Diş Spesiyaliteleri) sabit ve hareketli Protez MSc

Fixed and Removable Prosthodontics (Dental Specialities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık Psikolojisi

Health Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Üreme ve Gebelik.

Reproduction and Pregnancy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Rus ve Çin BA (Onur)

Russian and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rezervuar Geliştirme için petrol istatistik araştırma ve Üretim MSc

Petroleum Geoscience for Reservoir Development and Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Endüstriyel/Profesyonel Deneyim ile anatomik Bilimler BSc (Onur)

Anatomical Sciences with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Arkeoloji BA (Onur)

Film Studies and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Temel Diş Bilimleri

PhD Basic Dental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İltihap Bilimleri Doktora

Inflammation Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MA Modern ve Çağdaş Edebiyat

MA Modern and Contemporary Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc ACSwİTM: Bilgi Yönetimi

MSc ACSwITM: Information Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Din ve İlahiyat MA

Religions and Theology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Astronomi ve Astrofizik Doktora

Astronomy and Astrophysics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
MPhil Malzemeleri Kimya

MPhil Materials Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans

International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Bilimleri Doktora

Cancer Sciences Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İngilizce)PGCE ortaokul Direkt

PGCE Secondary School Direct (English)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Doktora Planlama ve Çevre Yönetimi

PhD Planning and Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sosyoloji ve Felsefe BSocSc (Onur)

Sociology and Philosophy BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Uluslararası Kalkınma: Yoksulluk, Çatışma ve yeniden Yapılanma

MSc International Development: Poverty Conflict and Reconstruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve Sosyoloji BSocSc (Onur)

Politics and Sociology BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağız ve Çene Cerrahisi PGDip

Oral and Maxillofacial Surgery PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Elektroakustik Müzik ve İnteraktif Medya)MusM Kompozisyon

MusM Composition (Electroacoustic Music and Interactive Media)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc ACS: Semantik Teknolojiler

MSc ACS: Semantic Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlaç Tasarımı, Geliştirme ve Teslimat Doktora

Drug Design, Development and Delivery Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmalar MPhil

Japanese Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Yüksek lisans Giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Linguistics and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji ve Kurumsal MSc

Biotechnology and Enterprise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uzay Mühendisliği MSc

Aerospace Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Nükleer Mühendislik MPhil

Nuclear Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kolloid Kristalleri, Arayüzleri ve Malzemeleri MPhil

Colloids, Crystals, Interfaces and Materials MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Standart)MA Uluslararası İlişkiler

MA International Relations (Standard)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doktora Sanat ve Kültür Yönetimi

PhD Arts and Cultural Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
MA Modern Diller ve Kültürler

MA Modern Languages and Cultures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyal Antropoloji ve Sosyoloji BSocSc (Onur)

Social Anthropology and Sociology BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Afet Yönetimi MSc

International Disaster Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PGCE ortaokul Doğrudan Bilim: Biyoloji (11-16 ya 11-18)

PGCE Secondary School Direct Science: Biology (11-16 or 11-18)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Araştırma Nükleer Fizik yüksek lisans

MSc by Research Nuclear Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Din ve Antropoloji BA (Onur)

Religion and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji & hukuku, Uluslararası Çalışma LİSANS (Onur)

Law with Criminology & International Study LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İspanyolca)Eğitim alanında lisansüstü Sertifika - ortaokul Direkt

Postgraduate Certificate in Education - Secondary School Direct (Spanish)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Uluslararası Eğitim LİSANS hukuk (Onur)

Law with International Study LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Farmakoloji

PhD Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Uluslararası Kalkınma: Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma

MSc International Development: Poverty, Inequality and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film Çalışmaları ve İngilizce Dil BA (Onur)

Film Studies and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Latin Amerika Kültürel Çalışmaları MPhil

Latin American Cultural Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe İlahiyat ve Etik BA (Onur)

Theological Studies in Philosophy and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji Doktora

Clinical Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Hijyeni PgDip

Occupational Hygiene PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Nano Yapılı Malzemeler MPhil

Nanostructured Materials MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset ve Alman BA (Onur)

Politics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka MEng (Onur)

Artificial Intelligence MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişsel Nörobilim Doktora

Cognitive Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Seramik ve camların MPhil

Ceramics and Glasses MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fransız ve Dilbilim BA (Onur)

French and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polimer Bilim ve Mühendislik Doktora

Polymer Science and Engineering Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Müzik)Doktora Müzik

PhD Music (Musicology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tıbbi Viroloji Doktora

Medical Virology Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Evrimsel Biyoloji MPhil

Evolutionary Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnsan Bilgisayar Etkileşimi) Bilgisayar Bilimi BSc

Computer Science (Human Computer Interaction) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile coğrafya ve Jeoloji (Onur)

Geography and Geology with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans Araştırma Yöntemleri

MSc Research Methods with International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yönetim Mre

Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Modern Dil ve İşletme &Yönetim (Arapça) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Arabic) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzeme Bilimi ve Tekstil Teknolojisi MEng ile Mühendislik Alanlarında

Materials Science and Engineering with Textile Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ile PGCE İkincil Fizik

PGCE Secondary Physics with Maths

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
MPhil Süreç Entegrasyonu

MPhil Process Integration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Verileri Bilim PgCert

Health Data Science PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Çevre Kirliliği ve Geomicrobiology Doktora

Environmental Geochemistry and Geomicrobiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Orta Doğu Çalışmaları MPhil

Middle Eastern Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Ticaret İşlemleri LLM

International Trade Transactions LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Siyaset BSocSc (Onur)

Philosophy and Politics BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PGCE İlköğretim Okulu Direk 7-8

PGCE Primary School Direct 5-11

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Gelişim Biyolojisi Yüksek Lisans

Developmental Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Küreselleşme, Ticaret ve Sanayi) uluslararası Kalkınma yüksek lisans

International Development (Globalisation, Trade and Industry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dilbilim MA

Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Oral ve Maxillo-Yüz Cerrahisi Doktora

Oral and Maxillo-Facial Surgery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Biyokimya [Mscı] Mscı

Biochemistry (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toprak, Atmosfer ve Çevre Bilimleri yüksek lisans

Earth, Atmospheric and Environmental Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) gelişim Biyolojisi [Mscı] Mscı

Developmental Biology (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Klinik Eczacılık

MSc Clinical Pharmacy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Vakfı Yılın bilim BSc (Onur)

Science with an Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortodonti Doktora

Orthodontics Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya Yüksek Lisans

Actuarial Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)siyaset ve Nicel Yöntemleri BSocSc

Politics and Quantitative Methods BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce Çalışmalar MPhil

Portuguese Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Endüstriyel/ Profesyonel Deneyim ile genetiği BSc (Onur)

Genetics with Industrial/ Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Parçacık Fiziği Doktora

Particle Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Rusça ve Portekizce BA (Onur)

Russian and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Bilimleri.

Medical Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Portekizce ve Japonca BA (Onur)

Portuguese and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Endüstriyel/Profesyonel Deneyim BSc (Onur)ile tıbbi Fizyoloji

Medical Physiology with Industrial/Professional Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Odyoloji Çalışmalar PgDip

Advanced Audiology Studies PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dil ve İşletme & (İtalyan) Yönetimi (4 yıl) BA (Onur)

Modern Language and Business & Management (Italian) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konferans MA Çeviri

Conference Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki Bilimleri MPhil

Plant Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Fransızca BA (Onur)

History and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Doktora

Biochemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Geliştirme Çalışmaları ve Sosyal İstatistikler BA (Onur)

Development Studies and Social Statistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomateryallerin MEng ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Onur)

Materials Science and Engineering with Biomaterials MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Sanayi Deneyim BSc (Onur ile bilgisayar Bilimi)

Computer Science with Industrial Experience (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sayısal Analiz Doktora

Numerical Analysis PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Endodontik Doktora

Endodontics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal ve Petrolojik istatistik araştırma Doktora

Structural and Petrological Geoscience Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Adli Psikoloji ve Ruh Sağlığı MSc

Forensic Psychology and Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(İş Süreci İyileştirme) Uluslararası Moda Perakende MSc

International Fashion Retailing (Business Process Improvement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Verileri Bilim PgDip

Health Data Science PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilim İletişimi MSc

Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kolloid Kristalleri, Arayüzleri ve Malzeme Doktora

Colloids, Crystals, Interfaces and Materials PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Arkeoloji ve Antropoloji BA (Onur)

Archaeology and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzay Mühendisliği Doktora

Aerospace Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Kriminoloji PGDip

Criminology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dil ve konuşma Terapisi MSpchLangTher

Speech and Language Therapy MSpchLangTher

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Araştırma Yöntemleri ve İstatistik yüksek lisans

Social Research Methods and Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGCE İkincil Fizik

PGCE Secondary Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Mesafe (Uluslararası Kalkınma) yüksek lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme Öğrenme

MSc Human Resource Management and Development (International Development) by Distance Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 ay
Güvenlik ve Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Security and International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MSc ACS: Gelişmiş Web Teknolojileri

MSc ACS: Advanced Web Technologies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre ve Sürdürülebilir Teknoloji MPhil

Environment and Sustainable Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) bitki Bilimi [Mscı] Mscı

Plant Science (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Sosyal Antropoloji BSocSc (Onur)

Politics and Social Anthropology BSocSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi Beşeri Bilimler Ödülü Rota dahil olmak üzere Bilim MSc Tarih, Teknoloji ve Tıp ()

MSc History of Science, Technology and Medicine (including Medical Humanities Award Route)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Deneyimi MEng ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Industrial Experience MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
[Mscı] (4 yıl) tıbbi Biyokimya Mscı

Medical Biochemistry (4 years) [MSci] MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Gelişmiş Mühendislik Malzemeleri

MSc Advanced Engineering Materials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl