• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Onur)İngilizce (BA) ile İspanyol Çalışmaları

Hispanic Studies with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim ve Medya ve Klasik BA (Onur)

Communication and Media and Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Fizyoloji MPhil

Cellular and Molecular Physiology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enfeksiyon Hastalıkları Doktora

Infectious Diseases PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Klasik BA (Onur)

History and Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Evrimsel Antropoloji ile iş BA (Onur)

Business with Evolutionary Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortopedi Biyoloji MPhil

Orthopaedic Biology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Antik Tarih BA (Onur)

French and Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Biyolojik Bilimler.

Advanced Biological Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Eski Tarih BA ile İrlanda Çalışmaları

Irish Studies with Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Palyatif Bakım Doktora

Palliative Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanser Biyolojisi Doktora

Cancer Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce BA (Onur)ile iletişim ve Medya

Communication and Media with English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih LİSANS hukuk (Onur)

Law with History LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf 0 (Veterinerlik) Sağlık ve Veteriner Çalışmaları (Yıl) BVSc

Foundation to Health and Veterinary Studies (Veterinary Science) (Year 0) BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Popüler Müzik ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Popular Music and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Yunan BA müzik (Onur)

Music with Ancient Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14 Katalanca BA klasik Çalışmalar

Classical Studies with Catalan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

English Language and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin BA ile İngilizce (Onur)

English with Latin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih BA (Onur)ile felsefe

Philosophy with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanser Biyolojisi MD

Cancer Biology MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İletişim klasikleri ve Medya BA (Onur)

Classics with Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eski Müzik Teknolojisi ile Tarih BA (Onur)

Ancient History with Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastroenteroloji Doktora

Gastroenterology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce, İletişim ve Medya BA (Onur)

English and Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tıp) Kas-İskelet Sistemi Biyoloji Doktora

Musculoskeletal Biology (Medicine) PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Felsefe ile klasik BA (Onur)

Classics with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liderlik ve Örgütsel Gelişim lisansüstü Ödülü

Postgraduate Award in Leadership and Organisational Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Tarih BA (Onur)

Music and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Müzik Teknolojisi ile klasik BA

Classics with Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknoloji ve Arkeoloji BA (Onur)

Music Technology and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ile iş BA (Onur)

Business with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik ve Almanca BA (Onur)

Popular Music and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ile İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Uluslararası Siyaset ve Politika BA (Onur)

English Literature and International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ile Fransız Edebiyatı BA (Onur)

French with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA ile uluslararası Siyaset ve Politika 14.

International Politics and Policy with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyolca ile BA sosyoloji (Onur)

Sociology with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İngilizce BA ile iletişim ve Medya

Communication and Media with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Müzik BA ile klasikleri

Classics with Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Latin BA ile siyaset (Onur)

Politics with Latin BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim ve Medya ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Çin BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik MPhil

Music MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları ve Kriminoloji BA (Onur)

Film Studies and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyasetle klasikleri BA (Onur)

Classics with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Politika ve Alman BA (Onur)

Social Policy and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc/PGDip/PGCert Matematik

Financial Mathematics MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İmmünoloji Doktora

Immunology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Politika ile Mısır Bilimi ve Politika BA (Onur)

Egyptology with International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Jeoloji) BSc (Onur)Jeofizik

Geophysics (Geology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) fizik MPhys

Physics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Portekizce BA (Onur)ile Alman

German with Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Teknoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Music Technology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BA ile İngilizce (Onur)

English Language with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji (Bilim) BSc (Onur)

Archaeology (Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset ile Politika ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology with International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Çalışmaları ve Almanca BA (Onur)

Business Studies and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bask BA ile antik Tarihi 14.

Ancient History with Basque BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset ve Politika BA ile İngilizce (Onur)

English with International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk, Tıp ve Sağlık LLM/PGDip/PGCert

Law, Medicine and Healthcare LLM/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Tasarım Çalışmaları ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Games Design Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İş BA ile popüler Müzik

Popular Music with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme master'ı (MBA)

Master of Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 29 ay
İş BA (Onur ile iletişim ve Medya)

Communication and Media with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Kriminoloji BA klasik Çalışmalar

Classical Studies with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ile Arkeoloji BSc (Onur)

Archaeology with History BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Çalışmalar ve Arkeoloji BA (Onur)

Classical Studies and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji ve Jeofizik Panayırda

Geology and Geophysics MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Eng)telekomünikasyon ve Kablosuz iletişim Sistemleri yüksek lisans

Telecommunications and Wireless Systems MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

English Literature and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji MPhil

Epidemiology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) Elektrik Mühendisliği ve Elektronik MEng

Electrical Engineering and Electronics (4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Information Systems Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
İngilizce Dil BA ile siyaset (Onur)

Politics with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan BA ile İngilizce (Onur)

English with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Araştırmaları ve Tarih BA (Onur)

Chinese Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Arkeoloji BA (Onur)

Politics and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mısır Uygarlığını MPhil

Egyptology MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Çin çalışma ve Sosyal Politika BA (Onur)

Chinese Studies and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin Çalışmalar ve Popüler Müzik BA (Onur)

Chinese Studies and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji, İletişim ve Medya BA (Onur)

Sociology and Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Kültürler.

Modern Languages and Cultures MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Dal Doktora

Medical Parasitology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

English Language and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil ve İş BA (Onur)

English Language and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız ile Alman BA (Onur)

German with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İşletme Çalışmaları BA (Onur)

History and Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14)İletişim ve Medya BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Elektronik MPhil

Electrical Engineering and Electronics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MChem Araştırma (Onur)ile kimya

Chemistry with Research in Industry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BA ile müzik ve Teknoloji Alanlarında

Music and Technology with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur)ile Alman

German with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim ve Medya kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik BA ile antik Tarihi 14.

Ancient History with Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji ve Fiziki Coğrafya Panayırda

Geology and Physical Geography MESci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoistatistik Doktora

Biostatistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Doktora

Biomedical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Göz ve Görme Bilimleri Doktora

Eye and Vision Sciences PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Oküler Onkoloji Doktora

Ocular Oncology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe BA (Onur)ile İtalyan

Italian with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık BArch (Onur)

Architecture BArch (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Kriminoloji BA (Onur)

English with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA (Onur)ile iletişim ve Medya

Communication and Media with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Mısır bilimi BA ile popüler Müzik

Popular Music with Egyptology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücresel ve Moleküler Fizyoloji Doktora

Cellular and Molecular Physiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mısır bilimi ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Egyptology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Politika ile eski Tarih ve Politika BA (Onur)

Ancient History with International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Hukuk BA (Onur)

Sociology and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Müzik BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı, İletişim ve Medya BA (Onur)

English Literature and Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Evrimsel Antropoloji BA (Onur ile iletişim ve Medya)

Communication and Media with Evolutionary Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kritik Bakım MPhil

Critical Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman sosyoloji BA (Onur)

Sociology with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Alman BA (Onur)

Politics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Arkeoloji BA (Onur)

English Language and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika ve Kriminoloji BA (Onur)

Politics and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı BA ile popüler Müzik

Popular Music with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mısır bilimi ile tarih BA (Onur)

History with Egyptology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Evrimsel Antropoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Evolutionary Anthropology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

English and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İngilizce Dil BA ile popüler Müzik

Popular Music with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknolojisi ile Mısır bilimi BA (Onur)

Egyptology with Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Yunan BA İngilizce (Onur)

English Language with Ancient Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Popüler Müzik BA ile klasikleri

Classics with Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik BA (Onur)İtalyan

Italian with Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve İletişim ve Medya BA (Onur)

Law and Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce BA sosyoloji (Onur)

Sociology with Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Baskça BA sosyoloji (Onur)

Sociology with Basque BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Yunan Arkeoloji ile BSc (Onur)

Archaeology with Ancient Greek BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Finans Doktora

Economics and Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnternet Ekonomisi MSc/PGCert/PGDip Gelişmiş Bilgisayar Bilimi

Advanced Computer Science with Internet Economics MSc/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Çalışmaları ve Kriminoloji BA (Onur)

Chinese Studies and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Baskça BA (Onur)ile İtalyan

Italian with Basque BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Katalanca BA (Onur)ile Alman

German with Catalan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mısır Bilimi ve Kriminoloji BA (Onur)

Egyptology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mısır Bilimi ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Egyptology and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendislik MPhil

Biomedical Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
14. İş BA ile İspanyol Çalışmaları

Hispanic Studies with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MPhil (Evrim, Ekoloji ve Davranış) biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Evolution, Ecology and Behaviour) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikler ve Antik Tarih.

Classics and Ancient History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk BA ile antik Tarihi 14.

Ancient History with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Bilim BVSc

Veterinary Science BVSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Popüler Müzik ve Siyaset BA (Onur)

Popular Music and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Genel) yüksek lisans/PGCert/PGDip

Law (General) LLM/PGCert/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasa ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Teknoloji BA ile uluslararası Siyaset ve Politika 14.

International Politics and Policy with Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin BA (Onur)ile İtalyan

Italian with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)İngilizce Dil BA ile İrlanda Çalışmaları

Irish Studies with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim ile ekonomi ve Medya BSc (Onur)

Economics with Communication and Media BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset ve Mısır bilimi BA (Onur)

International Politics and Policy and Egyptology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk ile siyaset BA (Onur)

Politics with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Chinese BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mısır Bilimi ve Klasik BA (Onur)

Egyptology and Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji BA ile antik Tarihi 14.

Ancient History with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Chinese Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yatırım Yönetimi MSc

Finance and Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çin Çalışmaları ve Ekonomi BA (Onur)

Chinese Studies and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Teknolojisi ve Alman BA (Onur)

Music Technology and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe ile iş BA (Onur)

Business with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Eng)Yıl telekomünikasyon ve Kablosuz Sistemleri Sektöründe MSc

Telecommunications and Wireless Systems with a Year in Industry MSc (Eng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Baskça BA ile Mısır bilimi (Onur)

Egyptology with Basque BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Oyun Tasarım Çalışmaları BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Games Design Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma.

Social Research MRes

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Katalanca iş BA (Onur)

Business with Catalan BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Çalışmaları ve Klasik BA (Onur)

Chinese Studies and Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi MPhil

Medical Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih BA (Onur)ile Alman

German with History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe BA (Onur ile iletişim ve Medya)

Communication and Media with Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil BA ile klasikleri (Onur)

Classics with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim hukuku ve Medya LİSANS (Onur)

Law with Communication and Media LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce BA ile siyaset (Onur)

Politics with English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Klasikleri BA (Onur)

English Language and Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Müzik Teknolojisi ile klasik Çalışmalar BA

Classical Studies with Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çince eğitimi ve Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Chinese Studies and Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Bask BA ile İngiliz Edebiyatı

English Literature with Basque BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA ile felsefe (Onur)

Philosophy with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gastrointestinal Hastalıklar MD

Gastrointestinal Diseases MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Antik Yunan BA (Onur)ile Fransız

French with Ancient Greek BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mısır Bilimi ve Arkeoloji BA (Onur)

Egyptology and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol Rezervuar İstatistik Araştırma MSc

Petroleum Reservoir Geoscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Uluslararası Siyaset ve Politika BA klasik Çalışmalar

Classical Studies with International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ile eski Tarih BA (Onur)

Ancient History with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mısır bilimi BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with Egyptology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve İletişim ve Medya BA (Onur)

German and Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Doktora

Public Health PhD

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun tam Zamanlı - Değişken -
Uluslararası Muhasebe ve Finans MSc - Uluslararası Finansal Raporlama

MSc in International Accounting and Finance - International Financial Reporting

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
İngiliz Dili ve Kriminoloji BA (Onur)

English Language and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri Görselleştirme lisansüstü Ödülü ve Depolama

Postgraduate Award in Data Visualisation and Warehousing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 ay
İtalyanca BA (Onur)ile felsefe

Philosophy with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim, Medya ve Popüler Müzik BA (Onur)

Communication, Media and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Çalışmaları ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Sociology and Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Planlama ve Yönetimi MSc

Marine Planning and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk BA ile iletişim ve Medya (Onur)

Communication and Media with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Sosyal Politika BA ile Fransız

French with Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve İletişim ve Medya BA (Onur)

Music and Communication and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Çalışmaları ve Müzik BA (Onur)

Chinese Studies and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş BA (Onur) ile uluslararası Siyaset ve Politika)

International Politics and Policy with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik BA (Onur), İtalyan

Italian with Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan BSc (Onur iktisat)

Economics with Italian BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Antik Tarih BA (Onur)

Music and Ancient History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc/PGDip

Operations and Supply Chain Management MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin BA ile İngilizce (Onur)

English with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Tarih BA (Onur)

English Language and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş İdaresi alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Müzik Teknoloji ve İtalyanca BA (Onur)

Music Technology and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ile iş BA (Onur)

Business with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Baskça BA (Onur)ile Alman

German with Basque BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih LİSANS hukuk (Onur)

Law with Ancient History LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji.

Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Sosyoloji BA ile İngilizce Dil

English Language with Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
BA Klasik Çalışmalar ile antik Tarihi 14.

Ancient History with Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İngiliz Edebiyatı BA klasik Çalışmalar

Classical Studies with English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Sociology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca BA (Onur) ile uluslararası Siyaset ve Politika)

International Politics and Policy with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil BA ile Arkeoloji (Onur)

Archaeology with English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Müzik ve İşletme Çalışmaları BA (Onur)

Popular Music and Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman BA ile Mısır bilimi (Onur)

Egyptology with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Siyaset ve Film Çalışmaları BA (Onur)

International Politics and Policy and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi ve Onkoloji Doktora

Surgery and Oncology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Uluslararası Siyaset ve Politika BA (Onur)

Music and International Politics and Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Klasik BA (Onur)

Politics and Classics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Postgraduate Certificate in Management

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Sosyoloji ve Tarih BA (Onur)

Sociology and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl