• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Jeofizik ile Jeoloji BSc (Onur)

Geology with Geophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Victoria Çalışmalar MA

Victorian Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi Ve İngilizce BA (Onur)

History of Art and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Mikrobiyoloji) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Microbiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Master MEM

Master of Engineering Management MEM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat ve Muhasebe BA (Onur)

Economics and Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık (Sektöründe bir Yıl) Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (with a Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (yurtdışında bir yıl ile) MChem (Onur)

Chemistry (with a year abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal ve Adli Ölüm Soruşturması için Otopsi Radyoloji PgDip

Post Mortem Radiology for Natural and Forensic Death Investigation PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Miras ve Yorumu MA

Heritage and Interpretation MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Film ve Sinema Kültürleri MA

Film and Film Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel yıl) ilaç Mevcuttur)

Medicine (with a foundation year) MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilgisayar Bilimi küçük (büyük) BSc (Onur)

Computer Science (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Uzmanlık) hukuk yüksek lisans

Law (Specialism in International Commercial Law) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reşit Uluslararası İlişkiler (büyük) BA (Onur)

International Relations (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Bilgisayar Etkileşimi MSc/PGDip

Human Technology Interaction MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çeviri Çalışmaları MA/PgDip

Translation Studies MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstihbarat ve Güvenlik MA

Intelligence and Security MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 25 ay
(Endüstriyel Yerleştirme ile) coğrafi Bilgi Bilim yüksek lisans

Geographical Information Science (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Enfeksiyon ve Bağışıklık MSc

Infection and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (endüstride Yıl), MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sosyal Bilimler DSocSci

Social Science DSocSci

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 72 ay
Mühendislik (temel yıl) BSc (Onur)

Engineering (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı MA

English Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bulut MSc Bilgisayar

Cloud Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ekonomi) İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Econ) (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Güvenlik ve Risk Yönetimi MSc

Security and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilişsel Nörobilim ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Cognitive Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diplomatik Çalışmalar MA

Diplomatic Studies MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 25 ay
Akademik Amaçlı (TEAP) İngilizce Öğretmenliği PGCert

Teaching English for Academic Purposes (TEAP) PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(Onur), Film Çalışmaları BA ile Modern Diller

Modern Languages with Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya, Cinsiyet ve Sosyal Adalet MA

Media, Gender and Social Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi BA (Onur)

Financial Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmasötik Kimya (Sektöründe bir yıl) MChem (Onur)

Pharmaceutical Chemistry (with a year in Industry) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diyabet MSc

Diabetes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(ABD'DE bir yıl ile matematik MMath

Mathematics (with a year in USA) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern bir Dil LİSANS hukuk (Onur)

Law with a Modern Language LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi İstatistik Yüksek Lisans

Medical Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan)PGCE İlköğretim

PGCE Primary (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji ve Miras PGDip

Archaeology and Heritage PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Küresel Medya ve İletişim MA

Global Media and Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Uygulamaları ve Hizmetleri yüksek lisans

Web Applications and Services MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans

Information and Communications Engineering (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sektöründe Yıl elektronik ve Elektrik Mühendisliği () MEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler için Yazılım Mühendisliği MSc

Software Engineering for Financial Services MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alanlarında küçük (büyük) siyaset BA

Politics (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uygulanan Hesaplama ve Sayısal Modelleme MSc

Applied Computation and Numerical Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sanat, Tarih ve Edebiyat) Country House MA

Country House (Art, History and Literature) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Tarih BA (Onur)

International Relations and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası Güvenlik Çalışmaları MA

International Security Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Uygulamalı ve Çevresel Jeoloji MGeol

Applied and Environmental Geology MGeol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil PGCE

Secondary PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bankacılık ve Uluslararası Finans MSc

Banking and International Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Zekası yüksek lisans için veri Analizi

Data Analysis for Business Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler ile kimya (yurtdışında bir yıl ile) MChem (Onur)

Chemistry with Forensic Science (with a year abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji bir küçük (büyük) BSc (Onur)

Criminology (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulanan Sağlık Araştırma.

Applied Health Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Sosyoloji BA (Onur)

Politics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alanlarında küçük (büyük) medya Çalışmaları BA

Media Studies (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sosyal Araştırma MSc

Social Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bir küçük tarih (büyük) BA (Onur)

History (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Alanlarında küçük (büyük) matematik BSc

Mathematics (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik (temel yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Akdeniz MA

The Classical Mediterranean MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Terör, Güvenlik ve Asayiş MSc

Terrorism, Security and Policing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Kimya MChem (Onur)

Pharmaceutical Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Analizi ve Finans MSc

Business Analysis and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve Toplum BA (Onur)

Media and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Tarih ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

History and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uzay Sistemleri PgDip

Space Exploration Systems PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sağlık PgCert kalite ve Güvenlik

Quality and Safety in Healthcare PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Genel Mühendislik (yurtdışında bir yıl ile) BEng (Onur)

General Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (yurtdışında bir yıl ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji bir küçük (büyük) BA (Onur)

Archaeology (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli tıp ve Ceza Hukuku yüksek lisans

Forensic Science and Criminal Justice MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 ay
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng

Electronic and Electrical Engineering BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Uygulamada MSc

Criminology in Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet PGDip

Diabetes PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk, Kriz ve Afet Yönetimi MSc

Risk, Crisis and Disaster Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Adli Bilim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Forensic Science MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müze Çalışmaları PGDip

Museum Studies PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim MSc

Human Resource Management and Training MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür ve Toplum MA

Media, Culture and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Kreatif MSc

Marketing for the Creative Industries MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik (temel yıl) BSc (Onur)

Physics (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BA (Onur)

Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Kronik Hastalığı ve Bağışıklık MSc

Chronic Disease and Immunity MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fiziksel Kimya) Kimyasal Araştırma MSc

Chemical Research (Physical Chemistry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Biyokimya BSc (Onur)

Medical Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Psikoloji İş MSc

Psychology of Work MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yönetimi ile gelişmiş Mekanik Mühendisliği

Advanced Mechanical Engineering with Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hakları ve Genel Ahlak MA

Human Rights and Global Ethics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alanlarında küçük (büyük) İnsan Kaynakları Yönetimi BA

Human Resource Management (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tahmin ve Ekonomik Analizi yüksek lisans

Forecasting and Economic Analysis Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Antik Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

Ancient History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Bilim Yüksek Lisans

Geographical Information Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Suç, Adalet ve Psikoloji yüksek lisans

Crime, Justice and Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Adli Bilimler ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Yönetim BA ile Modern Diller

Modern Languages with Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Ve isteğe bağlı Yaratıcı Yazma)Modern Edebiyat

Modern Literature (and optional Creative Writing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Tarih BA (Onur)

English and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Alanlarında küçük (büyük) İnsan Kaynakları Yönetimi BSc

Human Resource Management (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Biyolojik Bilimler (Genetik) BSc (Onur)

Biological Sciences (Genetics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sağlık MSc kalite ve Güvenlik

Quality and Safety in Healthcare MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk (Uzmanlık) hukuk yüksek lisans

Law (Specialism in International Law) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Bilimleri ile fizik BSc (Onur)

Physics with Space Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Biyokimya) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Biochemistry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) ileri Yazılım Mühendisliği MSc

Advanced Software Engineering (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Eğitim MA

International Education MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kanser MSc/PgCert moleküler Patoloji ve Tedavi

Molecular Pathology and Therapeutics of Cancer MSc/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nörobilim) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Neuroscience) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İş Hukuku LLM

Employment Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Arkeoloji ve Miras MA

Archaeology and Heritage MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Biyoenformatik ve Moleküler Genetik yüksek lisans

Bioinformatics and Molecular Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Tarih BA (Onur)

Contemporary History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Klasik Akdeniz PgDip

The Classical Mediterranean PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
İngiliz ve Amerikan Çalışmaları BA (Onur)

English and American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Tıbbi Fizyoloji BSc (Onur)

Medical Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Genel Mühendislik (yurtdışında bir yıl ile MEng (Onur)

General Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Farmakoloji (Fizyoloji) biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences (Physiology with Pharmacology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Genel Mühendislik BEng (Onur)

General Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gömülü Sistemler ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Embedded Systems and Control Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi BA (Onur)

History of Art BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sosyoloji küçük (büyük) BA (Onur)

Sociology (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paleontoloji MGeol ile Jeoloji

Geology with Palaeontology MGeol

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluşlar Msc yenilik Yönetimi

Innovation Management in Organisations Msc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kitle İletişim MA

Mass Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı küçük (büyük) BA (Onur)

English Literature (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim, Finans ve Muhasebe yüksek lisans

Management, Finance and Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik (Avrupa'da bir yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with a year in Europe) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılım Mühendisliği (Yurtdışında bir Yıl) BSc (Onur)

Software Engineering (with a Year Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Genetik BSc (Onur)

Medical Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Risk Yönetimi MSc

Financial Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sanayi Yerleştirme yüksek lisans ve Mühendislik Yönetimi MEM

Master of Engineering Management (With Industry Placement) MEM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler Genetik Yüksek Lisans

Molecular Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans

Information and Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimyasal (Yeşil Kimya) Araştırma MSc

Chemical Research (Green Chemistry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Arkeoloji BSc BSc (Onur)

BSc Archaeology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uzay Mühendisliği MEng (Onur)

Aerospace Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İleri Yazılım Mühendisliği PGCert

Advanced Software Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sektöründe bir yıl) Adli Bilimler ile kimya MChem (Onur)

Chemistry with Forensic Science (with a year in Industry) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Hücre ve Moleküler Biyoloji yüksek lisans

Cancer Cell and Molecular Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Mühendislik (Endüstri Yıl), MEng (Onur)

General Engineering (with Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kentsel Koruma MA

Urban Conservation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Uzay Bilimleri MPhys ile fizik

Physics with Space Science MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (endüstride Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş psikolojisi PGDip

Psychology of Work PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevik Yazılım Mühendisliği Teknikleri PGDip

Agile Software Engineering Techniques PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Miras ve Yorumu MSc

Heritage and Interpretation MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme master'ı

Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Modern Diller ve Çeviri BA (Onur)

Modern Languages and Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Reklam MA

Media and Advertising MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Applied Linguistics and Teaching English to Speakers of Other Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Yerel Tarih ve Aile Tarihi MA

English Local History and Family History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (yurtdışında bir yıl ile MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yurtdışında bir yıl ile elektronik &Elektrik Mühendisliği () MEng (Onur)

Electronic & Electrical Engineering (with a year abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ülke Ev PGCert

The Country House PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
(Endüstriyel Yerleştirme ile) çevik Yazılım Mühendisliği Teknikleri MSc

Agile Software Engineering Techniques (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Öğrenme Teknolojileri PGCert

Learning Technologies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Farmasötik Kimya BSc (Onur)

Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik ve Risk Yönetimi PGDip

Security and Risk Management PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal ve Adli Ölüm Soruşturması için Otopsi Radyoloji MSc

Post Mortem Radiology for Natural and Forensic Death Investigation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans küçük (büyük) BSc (Onur)

Accounting and Finance (major with a minor) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji ve Miras PGCert

Archaeology and Heritage PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
Gazetecilik BA (Onur)

Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Greko-Romen Dünya MA/PGDip

The Graeco-Roman World MA/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevik Yazılım Mühendisliği Teknikleri MSc

Agile Software Engineering Techniques MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni MA/PgDip

International Relations and World Order MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık (Sektöründe bir Yıl), MEng Mühendisliği (Onur)

Aerospace Engineering (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Sistemleri MSc

Space Exploration Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Havacılık (yurtdışında bir yıl ile) Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering (with a year abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Davranışları Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Animal Behaviour

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uluslararası Kamu Hukuku alanında Uzmanlık) hukuk yüksek lisans

Law (Specialism in Public International Law) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğal Bilimler, Yaşam ve Fizik Bilimleri) BSc (Onur)

Natural Sciences (Life and Physical Sciences) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik ve Risk Yönetimi PGCert

Security and Risk Management PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İktisat ve Muhasebe BSc (Onur)

Economics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) Yönetimi ile gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering with Management (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Medya ve Toplum MA

Digital Media and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küçük (büyük) beşeri Coğrafya BA (Onur)

Human Geography (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Pazarlama küçük (büyük) BA (Onur)

Marketing (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bir küçük Sanat Tarihi (büyük) BA (Onur)

History of Art (major with a minor) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstride Yıl) elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng

Electronic and Electrical Engineering (with Year in Industry) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
ABD'DE bir Yıl ile matematik () BSc (Onur)

Mathematics (with Year in USA) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bulut Bilişim (Endüstriyel Yerleştirme ile) MSc

Cloud Computing (with Industrial Placement) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Jeoloji (temel yıl) BSc (Onur)

Geology (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antik Tarih ve Tarih BA (Onur)

Ancient History and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bankacılık ve Finans BSc (Onur)

Banking and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bulut PgDip Bilgi İşlem

Cloud Computing PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler için Yazılım Mühendisliği PgDip

Software Engineering for Financial Services PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Mühendislik (Endüstri Yıl) BEng (Onur)

General Engineering (with Year in Industry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik ve Hesaplama MSc

Financial Mathematics and Computation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Girişimcilik Yüksek Lisans

Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çatışma ve Şiddet Siyasetine MA

The Politics of Conflict and Violence MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 25 ay
Ülke Ev MA

The Country House MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tıbbi Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Medical Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Okul Doğrudan)PGCE İkincil

PGCE Secondary (School Direct)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birincil PGCE

Primary PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Kimyasal (Biyolojik Kimya) Araştırma MSc

Chemical Research (Biological Chemistry) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paleontoloji ile Jeoloji BSc (Onur)

Geology with Palaeontology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Küçük (büyük) İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları BA

Spanish and Latin American Studies (major with a minor) BA

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Görsel Sanatlar BA (Onur)

Film Studies and the Visual Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası İnsan Hakları hukuku (Uzmanlık) yüksek lisans

Law (Specialism in International Human Rights) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Kanunu PgDip

Employment Law PgDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Sağlık PgDip kalite ve Güvenlik

Quality and Safety in Healthcare PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet PGCert

Diabetes PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
-Master' matematik Öncesi;in Diploma

Mathematics Pre-Master's Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı ve Çevresel Jeoloji BSc (Onur)

Applied and Environmental Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmasötik Kimya (yurtdışında bir yıl ile) MChem (Onur)

Pharmaceutical Chemistry (with a year abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Mühendislik MEng (Onur)

General Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Sosyoloji MA

Contemporary Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Müzesi ve Galeri Çalışmaları MA/PgDip

Art Museum and Gallery Studies MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya (temel yıl) BSc (Onur)

Geography (with a foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Çeviri BA ile Modern Diller

Modern Languages with Translation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Sektöründe bir yıl) MChem (Onur)

Chemistry (with a year in Industry) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Çalışmaları ve Ekonomi BA (Onur)

Management Studies and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Astrofizik ile fizik MPhys (Onur)

Physics with Astrophysics MPhys (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl