• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Uluslararası Dil) Liberal Sanatlar BA (Onur)

Liberal Arts (International Language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi (Endüstriyel) Mscı (Onur)

Food Science (Industrial) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Sosyoloji BA (Onur)

German and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman, Rus ve Slav Çalışmaları MPhil

German, Russian and Slavonic Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama BA ile yönetim (Onur)

Management with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Yüksek Lisans

Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kurumsal BA ile sosyal Politika (Onur)

Social Policy with Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilleri, Kültürleri & Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Languages, Cultures & International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal BA müzik (Onur)

Music with Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Tasarımı BA (Onur)

Fashion Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arapça ve Portekizce BA (Onur)

Arabic and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Nano Fizik

Molecular and Nanoscale Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve din & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Politics and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji BSc (Onur)

Microbiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Ekonomisi BSc (Onur)

Business Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus B ve İspanyol BA (Onur)

Russian B and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dil Yolu) Doğu Asya Kültürleri ve Toplumları MA

East Asian Cultures and Societies (Language Pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Mühendisliği MSc

Medical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tanıtım Medya MA

Promotional Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe ve Rus B BA (Onur)

Philosophy and Russian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Psikoloji MPsyc

Advanced Psychology MPsyc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Jeoloji Bilimleri BSc (Onur)

Geological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği öğretim MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) Teacher Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Beton Teknolojisi MSc

Advanced Concrete Technology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
Müzik ve Felsefe BA (Onur)

Music and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji ve İspanyol BA (Onur)

Sociology and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Uygarlık ve Tarih BA (Onur)

Classical Civilisation and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji Araştırma

Energy Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı (Uluslararası) MİL - 12 ay

Public Health (International) MPH - 12 months

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İlişkiler ve İtalyan B BA (Onur)

International Relations and Italian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Edebiyat ve Fransızca BA (Onur)

Classical Literature and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Odyoloji) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürel Çalışmalar ve Alman BA (Onur)

Cultural Studies and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ulaşım coğrafya Çalışmaları BA (Onur)

Geography with Transport Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan B ve Siyaset BA (Onur)

Italian B and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eski Tarih ve İngilizce BA (Onur)

Ancient History and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğa Bilimleri MNatSci

Natural Sciences MNatSci

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Pasifik Araştırmaları ve Siyaset BA (Onur)

Asia Pacific Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve İspanyolca BA (Onur)

Linguistics and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Çalışmaları BA (Onur)

Professional Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimyasal Süreç Mühendisliği MSC

Chemical Process Engineering MSC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arapça ve Rusça B BA (Onur)

Arabic and Russian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Asya Pasifik ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Asia Pacific Studies and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital İletişim Ağları MSc

Digital Communications Networks MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Doktora

Tissue Engineering and Regenerative Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Middle Eastern Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronics and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Pasifik Araştırmaları ve Tarih BA (Onur)

Asia Pacific Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve İtalyanca B BA (Onur)

International Business and Italian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeofizik ile yapısal Jeoloji yüksek lisans

Structural Geology with Geophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Küresel Gelişimi ve Eğitimi MA

Global Development and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ulaşım için matematiksel Modelleme MSc

Mathematical Modelling for Transport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Rus B BA (Onur)

Russian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Romantik yol) İngiliz Edebiyatı MA

English Literature (Romantic pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Taşımacılık BEng İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering with Transport BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konferans Çevirisi ve Çeviri Çalışmaları, çift Yönlü MA

Conference Interpreting and Translation Studies, Bidirectional MA

Yüksek Lisans
İngilizce ve Japonca BA (Onur)

English and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve Japonca BA (Onur)

Arabic and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mesleki Dil ve Kültürlerarası Çalışmalar MA

Professional Language and Intercultural Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Rus Medeniyeti ve Sosyoloji BA (Onur)

Russian Civilisation and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca ve Matematik BSc (Onur)

German and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

French and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Applied Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans MMus

Performance MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ulaştırma Ekonomisi Yüksek Lisans

Transport Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beslenme MSc

Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik ve Danışmanlık MSc

Sustainability and Consultancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Biyokimya MBiol

Biochemistry MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Politika ve İspanyol BA (Onur)

Social Policy and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel Eğitim İhtiyacı MA

Special Educational Needs MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İtalyan ve Sosyal Politika BA (Onur)

Italian A and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme ve Halk Sağlığı Doktora

Nutrition and Public Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din ve Kamu Hayatı ANNE

Religion and Public Life MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İstatistik ve Mali Matematik

Statistics and Financial Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Tarihi ve Felsefesi ve Teoloji ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

History and Philosophy of Science and Theology and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Fransız ve Rus BA (Onur)

French and Russian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Japon BA (Onur)

German and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince ve İtalyanca BA (Onur)

Chinese and Italian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve İtalyanca B BA (Onur)

Film Studies and Italian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Coğrafya BA (Onur)

Economics and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız Hukuk LİSANS hukuk (Onur)

Law with French Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Dilbilim BA (Onur)

German and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim ve Fonetik Doktora

Linguistics and Phonetics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Pasifik Araştırmaları ve Japon BA (Onur)

Asia Pacific Studies and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Sosyoloji BA (Onur)

French and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B, İtalyan ve İspanyol BA (Onur)

Italian B and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi MChem bir Yıl tıbbi Kimya (Onur)

Medicinal Chemistry with a Year in Industry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ürün Tasarım MDes

Product Design MDes

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans

Geographical Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Organik Kimya

Organic Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Risk Yönetimi MSc

Financial Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

English and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik ve Çevre Yönetimi (Uluslararası) MEnv

Sustainability and Environmental Management (International) MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Çalışmaları ve İtalyanca BA (Onur)

European Studies and Italian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş ve Japon BA (Onur)

International Business and Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim ve Portekizce BA (Onur)

Linguistics and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve İtalyan B BA (Onur)

German and Italian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri yüksek lisans

Electrical Engineering and Renewable Energy Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath

Mathematics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim ve Fonetik MPhil

Linguistics and Phonetics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce ve Felsefe BA (Onur)

English and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve İtalyanca BA (Onur)

International Relations and Italian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve İspanyol BA (Onur)

Geography and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gıda Biyoteknoloji) Gıda Bilimi MSc

Food Science (Food Biotechnology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasal İletişim MA

Political Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Çeviri Çalışmaları PGDip

Applied Translation Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Film, Fotoğraf ve Medya BA (Onur)

Film, Photography and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyan ve Siyaset BA (Onur)

Italian A and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği Tıp

Teaching English to Speakers of Other Languages MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çeviri ve Yorumlama MPhil

Translation and Interpreting MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtalyan B ve Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Italian B and Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Gelecekteki Toplum MA

Design Future Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Yapay Zeka ile Bilim bilgisayar. MEng (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence. MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Haberleşme ve Sinyal İşleme MSc

Communications and Signal Processing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dilleri, Kültürleri & İngilizce BA (Onur)

Languages, Cultures & English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Çağdaş Kültür Kuramı BA ile güzel sanatlar

Fine Art with Contemporary Cultural Theory BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Mühendisliği MEng (Onur)

Petroleum Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca, Portekizce ve Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Spanish, Portuguese and Latin American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve Rusça BİR BA (Onur)

Arabic and Russian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi (Veri Analizi) MSc

Advanced Computer Science (Data Analytics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasik Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

Classical Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İspanyol BA (Onur)

History and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tüketici analizi ve Pazarlama Stratejisi MSc

Consumer Analytics and Marketing Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konferans Çevirisi ve Çeviri Çalışmaları MA

Conference Interpreting and Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Strateji ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans

Global Strategy and Innovation Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasik Uygarlık ve İlahiyat & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Classical Civilisation and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Mathematics and Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik MMath

Mathematics and Statistics MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin ve Felsefe BA (Onur)

Chinese and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman ve Sosyal Politika BA (Onur)

German and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman BA (Onur)

German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Akıllı Sistemler) Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science (Intelligent Systems) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve İngilizce Öğretmenliği MA

Linguistics and English Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yumuşak Madde Fiziği

Soft Matter Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Kolloid ve İşleme

Food Colloids and Processing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ve Uluslararası Kalkınma BA (Onur)

Chinese and International Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Portekizce BA (Onur)

History and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rus Medeniyeti ve İspanyol BA (Onur)

Russian Civilisation and Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi ve Rus BA (Onur)

Management and Russian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin ve Yönetimi MA

Chinese and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Tarihi ve Felsefesi ve İtalyan B BA (Onur)

History and Philosophy of Science and Italian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Fransızca Çalışmaları MPhil

French and French Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika

Sociology and Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Felsefe BA (Onur)

History and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Felsefe BA (Onur)

Linguistics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce ve Rusça BİR BA (Onur)

Portuguese and Russian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Kurumsal ve Toplum MA

Fashion Enterprise and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasikleri Doktora

Classics Phd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arama Jeofiziği Yüksek Lisans

Exploration Geophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat Galerisi ve Müze Çalışmaları BA (Onur)

Art Gallery and Museum Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve İtalyanca BA (Onur)

Arabic and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Arabic and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Uygarlık ve Felsefe BA (Onur)

Classical Civilisation and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arap ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Arabic and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık ve Uzay Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical and Aerospace Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilleri, Kültürleri & Film Çalışmaları BA (Onur)

Languages, Cultures & Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Pasifik Çalışmaları (Uluslararası) BA (Onur)

Asia Pacific Studies (International) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Halkla İlişkiler yüksek lisans

Corporate Communications, Marketing and Public Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans

Automotive Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Oral Bilimler MSc ötelenme Araştırma

Translational Research in Oral Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik (Performans) BMus (Onur)

Music (Performance) BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları ve Portekizce BA (Onur)

Film Studies and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince ve Kültürel Çalışmalar BA (Onur)

Chinese and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik MPhil

Music MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Matematik Doktora

Applied Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Almanca ve Tarih BA (Onur)

German and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız ve Sosyal Politika BA (Onur)

French and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan B ve Dilbilim BA (Onur)

Italian B and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeofizik Bilimleri BSc (Onur)

Geophysical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya Pasifik Araştırmaları ve Yönetim BA (Onur)

Asia Pacific Studies and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık MEng (Onur)

Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar ve Bilgi İletişim Teknolojisi İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages and Information Communications Technology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Portekizce BA (Onur)

Politics and Portuguese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moda Pazarlama BA (Onur)

Fashion Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ve Rus B BA (Onur)

Chinese and Russian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Antik Tarih ve din & Dini Araştırmalar BA (Onur)

Ancient History and Theology & Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin ve Doğu Asya Dinler ve Kültürler BA (Onur)

Chinese and East Asian Religions and Cultures BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BİR Rus BA (Onur)

Russian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eşitsizlikler ve Sosyal Bilimler

Inequalities and Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Teorik Fizik

Theoretical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Performanslı Grafik ve Oyun Mühendisliği MEng (Onur)

Computer Science with High-Performance Graphics and Games Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Şehirler MSc

Sustainable Cities MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoloji ve Matematik BSc (Onur)

Biology and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri ve Bilgi Yönetimi MSc

Information Systems and Information Management MSc

Yüksek Lisans
Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans

Organizational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp.

Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim birinci basamakta PGCert

Education in Primary Care PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Japon ve Rus BA (Onur)

Japanese and Russian A BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik, Multimedya ve Elektronik BSc (Onur)

Music, Multimedia and Electronics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Uygarlık ve İngilizce BA (Onur)

Classical Civilisation and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan B BA (Onur)

Italian B BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimi MEng (Onur)

Applied Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyomedikal ve Sağlık Etik.

Biomedical and Healthcare Ethics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce ve Almanca BA (Onur)

English and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar

Politics and International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve Sosyoloji BA (Onur)

Philosophy and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça ve Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Arabic and Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya Finans MSc

Actuarial Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Mikrobiyoloji MBiol

Microbiology MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl