• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Ruh Sağlığı Doktora

Mental Health PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Uluslararası İlişkiler (Yol Uluslararası Hukuk) yüksek lisans, PDip

Law (Pathway International Law with International Relations) LLM, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık ve Sürdürülebilir Ortamlar MSc

Architecture and Sustainable Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik ve Arkeolojik Çalışmaları ve İtalyanca BA (Onur)

Classical and Archaeological Studies and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye ile istatistik MSc

Statistics with Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dram ve Tarih BA (Onur)

Drama and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihi ve Arkeolojik Çalışmaları BA (Onur)

History and Archaeological Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile matematik ve Uygulamaları MSc

Mathematics and its Applications with an Industrial Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Araştırma ile çevresel Sosyal Bilimler yüksek lisans

Environmental Social Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Siyaset Araştırma tarafından MA

Comparative Politics MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Uygulamada bir Yıl ile beşeri Coğrafya BSc (Onur)

Human Geography with a Year in Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Euromasters) MSc

Physics (Euromasters) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(4 yıl) İspanyolca sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology with Spanish (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Araştırma Sosyal Politika BA (Onur)

Social Policy with Quantitative Research BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarafından Ethnobiology MSc

Ethnobiology MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Dijital Sistem Mühendisliği MSc

Advanced Digital Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(4 yıl) Sandviç bir yıl biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science with a Sandwich year (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otizm Çalışmaları MA

Autism Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık - MPharm MPharm

Pharmacy - MPharm MPharm

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) Alman sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology with German (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotoğraf (Üst) BA (Onur)

Photography (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürel Çalışmalar ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Cultural Studies and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Çalışmaları ve İngiliz ve Amerikan Edebiyatı BA (Onur)

Asian Studies and English and American Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Yönetimi BA (Onur)

Sport and Exercise Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Fransızca BA (Onur)

Comparative Literature and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir vakıf yıl dahil olmak üzere, elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 yıl) BEng (Onur)

Electronic and Communication Engineering including a foundation year (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Yurtdışında bir Onaylanmış Yılı ile İngiliz, Amerikan ve Post-Kolonyal Yanar BA (Onur)

English, American and Post-Colonial Lit with an Approved Year Abroad (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Film and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tarih) BA (Onur)Amerikan Çalışmaları

American Studies (History) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Teknoloji MA

Music Technology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Sanatlar BA (Onur)

Digital Arts BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma ve Turizm MSc

Conservation and Tourism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Onaylı Yılı ile felsefe BA (Onur)

Philosophy with an Approved Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Tarihi ve Sağlık MA

History of Medicine and Health MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olumlu Davranış Desteği PDip, MSc

Positive Behaviour Support PDip, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Uygulamada bir Yıl Yaban Hayatı Koruma BSc (Onur)

Wildlife Conservation with a Year in Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film MA

Film MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğrenim PgDip, MA

Higher Education PgDip, MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film: Uygulama Araştırma Doktora tarafından

Film: Practice by Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Antropoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Social Anthropology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Eczacılık Uygulamaları PGCert

General Pharmacy Practice PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Avrupa Çalışmaları (İtalyan) BA (Onur)

European Studies (Italian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Multimedya Gazetecilik MA

International Multimedia Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma Uygulama) Drama Doktora

Drama (Practice as Research) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Evrim ve İnsan Davranışı MSc

Evolution and Human Behaviour MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik, Performans ve Üretim BA (Onur)

Music, Performance and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Felsefe BA (Onur)

Drama and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma, Kompozisyon veya Performans) müzik MA

Music (Research, Composition or Performance) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Politika ve Siyaset BA (Onur)

Social Policy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Danışmanlık) BSc (Onur)

Computer Science (Consultancy) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz ve Amerikan Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English and American Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Asian studies and Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik Tarih MA

Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Kültürel Çalışmalar BA (Onur)

Philosophy and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi (Uluslararası İşletme) Yüksek Lisans

Management (International Business) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız ve Yönetim BA (Onur)

French and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoçeşitlilik Yönetimi Doktora

Biodiversity Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji ve Biyomühendislik yüksek lisans

Biotechnology and Bioengineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Fransızca Çalışmaları MA

Modern French Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA muhakeme

Reasoning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Tarihi ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Art History and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Araştırmalar BA (Onur)

Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Uygulamada bir Yıl ile antropoloji BSc (Onur)

Anthropology with a Year in Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Dijital Sistem Mühendisliği (Haberleşme) Yüksek Lisans

Advanced Digital Systems Engineering (Communications) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Nicel Araştırma BA

Politics and International Relations and Quantitative Research BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dickens ve Victoria Kültür MA

Dickens and Victorian Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyonel Araştırma Doktora

Operational Research PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Karşılaştırmalı Edebiyat MA

French and Comparative Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Comparative Literature with a Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nicel Araştırma kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Quantitative Research BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlahiyat ve Din Bilimleri Doktora

Theology and Religious Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik BA kültürel Çalışmalar ve Medya (Onur)

Cultural Studies and Media with Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Philosophy and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Hukuk BA (Onur)

Politics and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman ve İtalyan BA (Onur)

German and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Ekonomisi (4 yıllık) (İspanyolca) BSc (Onur)

European Economics (Spanish) (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile Film BA (Onur)

Film with a Placement Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmparatorluk Geçmişi MA

Imperial History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (Yol Çevre Hukuku ve Politikası) LLM, PDip

Law (Pathway Environmental Law and Policy) LLM, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat BA (Onur)

Comparative Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dili ve Edebiyatı MA

Language and Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İktisat Yüksek Lisans

Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kent Çalışmaları Doktora

Urban Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Ruh Sağlığı MA

Mental Health MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Fransızca BA (Onur)

Film and French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyasi ve Sosyal Araştırma MA Düşünce

Political and Social Thought MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zihinsel ve Gelişimsel yetersizlik ve Adli Sorunları MSc

Intellectual and Developmental Disabilities and Forensic Issues MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık Doktora

Pharmacy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda ve Tekstil FdA

Fashion and Textiles FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevresel Antropoloji Yüksek Lisans

Environmental Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İki Yıl Master'Kriminolojide s MA

Two Year Master's in Criminology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nicel Araştırma LİSANS hukuk (Onur)

Law with Quantitative Research LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Doktora

Marketing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yöntemleri Psikoloji yüksek lisans

Research Methods in Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Din Bilimleri BA (Onur)

Comparative Literature and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoçeşitlilik Araştırma tarafından MSc Yönetimi

Biodiversity Management MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Yönetim BA (Onur)

Hispanic Studies and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji Doktora

Applied Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat MA

Comparative Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve İngilizce Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler Doktora

International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Law and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan Eğitim) zihinsel ve Gelişimsel Engelli PCert, PDip, MA

Intellectual and Developmental Disabilities (Distance Learning) PCert, PDip, MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sanat MA tarihi ve Felsefesi

History and Philosophy of Art MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile fizik (Onur)

Physics with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

Politics and English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Sağlık Bilimleri Doktora

Medicine and Health Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile ekonomi (Onur)

Economics with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MArt 5 yıl) Sektöründe bir yıl dijital Sanatlar MArt

Digital Arts with a year in Industry (MArt 5 years) MArt

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Antropoloji Doktora

Anthropology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Doktora

English PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sektöründe bir yıl farmakoloji ve Fizyoloji - BSc (Onur) BSc (Onur)

Pharmacology and Physiology with a year in Industry - BSc (Hons) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ana' uluslararası;İstatistik MSc s

International Master's in Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransız ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

French and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entelektüel ve Gelişimsel Engelli Research tarafından MA

Intellectual and Developmental Disabilities MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Felsefe BA (Onur)

Law and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4) Biyokimya-yıl sandviç BSc (Onur)

Biochemistry (4-year sandwich) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasik Çalışmaları BA (Onur)

Classical Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (Yol Tıbbi Hukuk ve Etik) LLM, PDip

Law (Pathway Medical Law and Ethics) LLM, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve Tiyatro BA (Onur)

Drama and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Yurtdışında bir Yıl ile İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA

English and American Literature and Creative Writing with a Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Felsefe BA (Onur)

Film and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca ve Tarih BA (Onur)

French and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Law and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uygulama Araştırma) Çağdaş Romanı MA

The Contemporary Novel (Practice as Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Uygulamaları MSc

Mathematics and its Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği BEng (Onur)

Computer Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji BSc (Onur)

Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi ve Klasik ve Arkeolojik Çalışmaları BA (Onur)

Art History and Classical and Archaeological Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma psikoloji yüksek lisans

Psychology MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme bir Yıl ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilim Yüksek Lisans

Forensic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Miras Yönetimi MA

Heritage Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Ekonometrik ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Econometrics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) Astrofizik ile fizik MPhys

Physics with Astrophysics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Finans, Yatırım ve Risk finans - MSc

Finance (Finance, Investment and Risk) - MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uluslararası Çifte Ödül) Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations (International Double Award) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Sanat felsefesi BA (Onur)

Philosophy and Art History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (Üst durum) LİSANS (Onur)

Law (Senior status) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vakfın bir yıl ile adli Bilim (4 yıl) BSc (Onur)

Forensic Science with a foundation year (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Pazarlama ve analiz yüksek lisans

Digital Marketing and Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağları ve Güvenlik Yüksek Lisans

Networks and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaçağ ve Erken Modern Çalışmaları Doktora

Medieval and Early Modern Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Dil (Fransızca veya Almanca) LİSANS hukuk (Onur)

Law with a Language (French or German) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Entegre Devre Tasarımı) Gelişmiş Dijital Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Digital Systems Engineering (Integrated Circuit Design) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Klinik Psikoloji ile psikoloji ve Yerleştirme bir Yıl BSc

Psychology with Clinical Psychology and a Placement Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Güvenliği ve Biyometri MSc

Information Security and Biometrics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Birinci Dünya Savaşı Çalışmaları MA

First World War Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din MA

Religion MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya Çalışmaları ve Felsefe BA (Onur)

Asian Studies and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Aktüerya Bilimleri Doktora

Actuarial Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

History and English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çatışma Analizi PgDip, MA

International Conflict Analysis PgDip, MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Yurtdışında bir Yıl ile uluslararası Yasal Çalışmalar LİSANS

International Legal Studies with a Year Abroad LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Yurtdışında bir Yıl ile BA (Onur)

Film with a Year Abroad BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Yönetim BA (Onur)

Economics and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Tarih BA (Onur)

Film and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) bir vakıf yıl, BEng (Onur)da dahil olmak üzere bilgisayar Sistemleri Mühendislik

Computer Systems Engineering including a foundation year (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Teknoloji Doktora

Music and Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir yıl ile (Yapay Zeka) Bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) with a year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Uygulamada bir yıl ile biyolojik Antropoloji BSc (Onur)

Biological Anthropology with a year in Professional Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Tedavi ve Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sports Therapy and Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile (Danışmanlık) bilgisayar (Onur)

Computing (Consultancy) with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi (MSport) MSport

Sport Management (MSport) MSport

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan ve Felsefe BA (Onur)

Italian and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Aktüerya uygulamalı MSc

Applied Actuarial Science with an Industrial Placement MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Adli Psikoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Almanca ve Felsefe BA (Onur)

German and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Ekonomi BSc (Onur)

Financial Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Elektronik Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Electronic Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sanayi BSc bir Yıl ile birlikte Sağlık için Bilim bilgisayar

Computer Science for Health with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) (Almanca) Avrupa Ekonomi BSc (Onur)

European Economics (German) (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BA bir yıl muhasebe ve Finans (Onur)

Accounting and Finance with a year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) fizik MPhys

Physics (4 years) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Yol Uluslararası Ceza Adalet) LLM, PDip

Law (Pathway International Criminal Justice) LLM, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Sosyoloji BA (Onur)

Law and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (Yol Adalet) yüksek lisans, PDip

Law (Pathway Criminal Justice) LLM, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

International Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etnobotanik MSc

Ethnobotany MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Eczacılık Uygulamaları PGDip

General Pharmacy Practice PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tarihi ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

History and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (MEng 4 yıl), MEng (Onur)

Computer Systems Engineering (MEng 4 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyolojisi Yüksek Lisans

Conservation Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika BA (Onur)

Sociology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Felsefe BA (Onur)

Global Philosophies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Almanca BA (Onur)

English Language and Linguistics and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Korunması ve Uluslararası Yaban Hayatı Ticareti MSc

Conservation and International Wildlife Trade MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve Din Bilimleri BA (Onur)

English and American Literature and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

Comparative Literature and English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile uluslararası İş BSc (Onur)

International Business with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişimsel Biyoloji Doktora

Computational Biology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya'da bir Yıl ile siyaset ve Uluslararası İlişkiler-Pasifik BA (Onur)

Politics and International Relations with a Year in the Asia-Pacific BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
-Master' iş, Yönetim ve Finans Ön;in Lisans Diploması

Business, Management and Finance Pre-Master's Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (Bidiplome) BA (Onur)

Politics and International Relations (Bidiplome) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Psikoloji BSc (Onur)

Social Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi (Bulut Bilişim ve Büyük Veri) - MSc

Advanced Computer Science (Cloud Computing and Big Data) - MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hukuk ve Kriminoloji BA (Onur)

Law and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(RF Teknolojisi ve Telekomünikasyon) gelişmiş Haberleşme Mühendisliği MSc

Advanced Communications Engineering (RF Technology and Telecommunications) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Edebiyat) Avrupa Çalışmaları - Kombine Dil BA (Onur)

European Studies (Humanities) - Combined Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antik, Ortaçağ ve Modern Tarih BA (Onur)

Ancient, Medieval and Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir Sandviç Yılı ile biyoloji BSc (Onur)

Biology with a Sandwich Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Film and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz ve Amerikan Edebiyat ve Sosyoloji BA (Onur)

English and American Literature and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Davranış Analizi Yüksek Lisans

Applied Behaviour Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Sosyal Antropoloji BA (Onur)

Philosophy and Social Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim BSc (Onur)

Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı - Farmakoloji ve Fizyoloji hazırlık Sertifikası

International Foundation Programme - Pharmacology and Physiology Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Edebiyat BA (Onur)

Contemporary Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Kültürel Çalışmalar BA (Onur)

Criminology and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diğer MA Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretimi için uygulamalı Dilbilim

Applied Linguistics for Teaching English to Speakers of Other Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilim (Mscı 4 yıl) Mscı (Onur)

Forensic Science (MSci 4 years) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırmalara göre genetik MSc

Genetics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Siyaset BA (Onur)

Sociology and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanayi BEng bir Yıl biyomedikal Mühendisliği (Onur)

Biomedical Engineering with a Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) otizm Çalışmaları MA

Autism Studies (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (MEng 5 yıl) bir Yıl ile Endüstri Mühendisliği elektronik ve Haberleşme MEng

Electronic and Communications Engineering with a Year in Industry (MEng 5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik İş ve Üretim BA (Onur)

Music Business and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Psikoloji Doktora

Social Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji MPhil

Criminology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve İtalyanca BA (Onur)

History and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürel Çalışmalar ve Medya ve Gazetecilik BA (Onur)

Cultural Studies and Media and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma tarih MA

History MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik ve Arkeolojik Çalışmalar ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Classical and Archaeological Studies and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Biyokimya ve Hücre Biyolojisi) Eczacılık Doktora

Pharmacy (Biochemistry and Cell Biology) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BSc bir Yıl ile matematik ve İstatistik (Onur)

Mathematics and Statistics with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıllık) İtalyan sosyal Antropoloji BA (Onur)

Social Anthropology with Italian (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eleştirel Teori MA

Critical Theory MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Hizmetleri Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Public Services Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans, PDip

International Relations MA, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile biyolojik Antropoloji BSc (Onur)

Biological Anthropology with a Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve İtalyanca BA (Onur)

Film and Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji ve Sosyal Antropoloji BSc (Onur)

Psychology and Social Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi BSc bir yıl ile Bilim bilgisayar

Computer Science with a year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(4 yıl) Vakfı bir yıl ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with a foundation year (4 years) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Sosyolojisi MA

Political Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmakoloji ve Fizyoloji - BSc (Onur) BSc (Onur)

Pharmacology and Physiology - BSc (Hons) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İtalyanca Doktora

Italian PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Sanayi BSc bir Yıl ile Astronomi, Uzay Bilimleri ve Astrofizik

Astronomy, Space Science and Astrophysics with a Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Social Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi (Ağlar) BSc (Onur)

Computer Science (Networks) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English and American Literature and English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve İngilizce ve Amerikan Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English and American Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk yüksek lisans, PDip, PCert

Law LLM, PDip, PCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve Alman BA (Onur)

English and American Literature and German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uluslararası Bankacılık ve Finans) finans - MSc

Finance (International Banking and Finance) - MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hazırlık Programı - Bilgisayar Bilimleri Vakfı Sertifikası

International Foundation Programme - Computer Science Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim İletişimi MA

Science Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil BA ile siyaset ve Uluslararası İlişkiler Alanlarında

Politics and International Relations with a Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan Bilimi (Üst) BSc (Onur)

Animal Science (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji ve Çatışma MA

Social Anthropology and Conflict MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonometrik finansal Ekonomi () BSc (Onur)

Financial Economics (with Econometrics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma Uygulama) Çağdaş Romanı Doktora

The Contemporary Novel (Practice as Research) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Üreten MA

Creative Producing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyasi ve Sosyal Düşünce Doktora

Political and Social Thought PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Yol Fikri Mülkiyet Hukuku) LLM, PDip

Law (Pathway Intellectual Property Law) LLM, PDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel Psikoloji ve Nöropsikoloji yüksek lisans

Cognitive Psychology and Neuropsychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum Research tarafından MA Bakım

Community Care MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarihi ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

History and Hispanic Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl