• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Science in Engineering - Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diş Halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Science in Dental Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı BA

BA in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Politikası yönetimi ve Planlama

Bachelor of Science in Environmental Policy and Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek Öğretim ve Öğrenci İşleri Felsefe Programı(Doktora)a

Ph.D - Doctor of Philosophy Program in Higher Education and Student Affairs

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 90 dönem saat
B. S. Fizik Çift Anadal ve Astronomi

B.S. with a Double Major in Physics and Astronomy

Lisans
56 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Science in Computer Science/Master of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dini Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Arts in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans programı İtalyan

Bachelor of Arts in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yunanca yüksek lisans

Master of Arts in Greek

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Coğrafya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Geography

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Uygulamalı Fizik dalında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Applied Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Çalışmaları lisans (BLS)

Bachelor of Liberal Studies (BLS)

Lisans
120 dönem saat Online/Uzaktan - Minimum
(Doktora)Sözlü Bilim

Doctor of Philosophy (PhD) in Oral Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bölümler arası Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Interdepartmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Spanish Creative Writing

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 48 dönem saat
Nicel yöntemlerde MPH

MPH in Quantitative Methods

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 dönem saat
(Doktora)Sosyal Çalışma

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin/Gerontoloji Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult/Gerontology Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişim BS

BS in Informatics

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İstatistik araştırma lisans

Bachelor of Science in Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atletik Eğitim lisans

BS in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Sport Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans programı

Bachelor of Arts in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri Sanatları Master

Master of Arts in Classics

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Tiyatro Sanatları MFA - Yönetmenlik

MFA in Theatre Arts - Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)İş ve Çevre Sağlığı

Doctor of Philosophy (PhD) in Occupational and Environmental Health

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Kriminoloji, Hukuk ve Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Criminology, Law and Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nükleer Tıp Teknolojisi alanında lisans

BS in Nuclear Medicine Technology

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Almanca lisans

Bachelor of Arts in German

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Çevre Sağlığı MPH

MPH in Occupational and Environmental Health

Yüksek Lisans
42 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Dilbilim/M. A. eklem B. A. TESL ile Dilbilim

Joint B.A. in Linguistics/M.A. in Linguistics with TESL

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğretim (Doktora)ve Öğrenme - Fen Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Teaching and Learning - Science Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 85 Minimum dönem saat
Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimi Sanatları ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Arts in Computer Science/Master of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Portekizce lisans programı

Bachelor of Arts in Portuguese

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor Felsefe (Doktora) Programı İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gazetecilikte yüksek lisans ve Kitle İletişim

Master of Arts in Journalism and Mass Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 dönem saat
Sağlık Yönetiminin yürütme Mastersı

Executive Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(D. M. A.)Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts (D.M.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 dönem saat
İş ve Çevre Sağlığı yüksek lisans

Master of Science in Occupational and Environmental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Asya Uygarlık alanında yüksek lisans

Master of Arts in Asian Civilization

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Öğretiminde Sanatları Master ve Öğrenme - Sosyal bilgiler Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - Social Studies Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 en Az dönem saat
(Doktora) Felsefe doktoru Sağlık Hizmetleri ve Politika

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Services and Policy

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 77 dönem saat
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Öğretmenlik, Liderlik ve Kültürel Yetkinlik

Master of Arts in Teaching and Learning - Teaching, Leadership and Cultural Competency

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi Online/Uzaktan - en Az 33 dönem saat
İspanyolca Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Spanish

Yüksek Lisans
M. A. ötesinde 27 dönem saat tam Zamanı - en az
Matematik Eğitimi doktora - Öğretim yılında Doktora ve Öğrenme -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Mathematics Education

Yüksek Lisans
80-90 dönem saat tam Zamanı - en Az 80-90
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Antropoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji MPH

MPH in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 dönem saat
(Doktora)Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular and Cellular Biology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
İşletme MD/MBA - Master

M.D./MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetimi BBA

BBA in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Eğlence Yönetimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Sport and Recreation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - KÖK Eğitim

Master of Science in Teaching and Learning - STEM Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 36 yarıyıl saat
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arts (M. F. A.) İyi Master of Arts

Master of Fine Arts (M.F.A.) in Arts

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 60 dönem saat
Dilbilim yüksek lisans

Master of Arts in Linguistics

Yüksek Lisans
Sigara için tez için tam Zamanı - 64 dönem saat, 37 dönem saat-tez
Edebiyat Çalışmaları MA

MA in Literary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Ölçme ve İstatistik yüksek lisans

M.A. in Educational Measurement and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik uygulamaları doktor (DNP) - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Psikolojisi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dans Bölümü

Bachelor of Arts in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Global Health Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öteleme Biyomedikal yüksek lisans

Master of Science in Translational Biomedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Müzik lisansı:

Bachelor of Music in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi MA

MA in Art History

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İngilizce Güzel Sanatlar Master - Kurgusal olmayan Yazı

Master of Fine Arts in English - Nonfiction Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Epidemiyoloji yüksek lisans

Master of Science in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 dönem saat
İkinci Dil Edinimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Second Language Acquisition

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Gelişimsel Okuma

Master of Arts in Teaching and Learning - Developmental Reading

Yüksek Lisans
Tez olmadan mezun kredi 35 dönem saat tam Zamanı - tez ile yüksek lisans kredi 33 dönem saat en Az
Rusça lisans

Bachelor of Arts in Russian

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Video Üretiminde Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Film and Video Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Sanatları MFA - oyun yazarlığı

MFA in Theatre Arts - Playwriting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Master (M. Ac.) Program

Master of Accountancy (M.Ac.) Program

Yüksek Lisans
B. B. A. ötesinde tam Zamanı - 30 dönem saat
Amerikan Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretimde Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Matematik Eğitimi

Master of Arts in Teaching in Teaching and Learning - Mathematics Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 49 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sanat Tarihi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Art History

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Karşılaştırmalı Edebiyat Güzel Sanatlar Master - Çeviri

Master of Fine Arts in Comparative Literature - Translation

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 48 dönem saat
(Doktora)Eczacılık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce doktora

PhD in English

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Eczacılık yüksek lisans

Master of Science in Pharmacy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Dans Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Özel Eğitim

Master of Arts in Teaching and Learning - Special Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
(Au Odyoloji doktor.D.)

Doctor of Audiology (Au.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet,Kadın ve Cinsellik Lisans

Bachelor of Arts in Gender, Women's and Sexuality Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MHA - Sağlık Yönetimi/MBA yüksek lisans - Master

MHA - Master of Health Administration/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistiklere ortak B. S./M. S.

Joint B.S./M.S. in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik araştırma (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Geoscience

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İstatistik araştırma, yüksek lisans

Master of Science in Geoscience

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Juris Doktor - Halk Sağlığı Master (Kombine Derece)

Juris Doctor - Master of Public Health (Combined Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
Biyokimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Yönetim Bilimleri Felsefe Programı(Doktora)a

Ph.D - Doctor of Philosophy Program in Management Sciences

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Aktüerya yüksek lisans

M.S. in Actuarial Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca yüksek lisans

Master of Arts in German

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 33 dönem saat
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İş analizi ve Bilgi Sistemleri BBA

BBA in Business Analytics and Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyasyon lisans Bilimler

Bachelor of Science in Radiation Sciences

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bilişim BA

BA in Informatics

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyoloji lisans

Bachelor of Science in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PFO MSN Hemşirelikte yüksek lisans: Klinik Hemşire Lideri (:)

Master of Science in Nursing: Clinical Nurse Leader (MSN:CNL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 saat
Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Dil, Okuryazarlık ve Kültür Öğretme ve Öğrenme Felsefe(Doktora) -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Language, Literacy, and Culture

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı. en Az dönem saat
Asya Dilleri ve Edebiyatı A. B.

B.A. in Asian Languages and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Yabancı Dil ve İngilizce Eğitim

Master of Arts in Teaching and Learning - Foreign Language and ESL Education

Yüksek Lisans
Yüksek lisans kredisi tam Zamanı - 33-36 en Az dönem saat
Konuşmasında yüksek lisans-Dil Patolojisi

Master of Arts in Speech-Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal hizmet lisans programı

Bachelor of Arts in Social Work

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
(Doktora)Amerika çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in American studies

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Terapötik Rekreasyon lisans

Bachelor of Science in Therapeutic Recreation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik araştırma Bölümü

Bachelor of Arts in Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 dönem saat
Karşılaştırmalı Edebiyat lisans programı

Bachelor of Arts in Comparative Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genel Sağlık Çalışmaları lisans

Bachelor of Science in Global Health Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PharmD/MİL

PharmD/MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
(Doktora)Hemşirelik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Nursing

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 74 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Yüksek Öğretim ve Öğrenci İşleri Yüksek Lisans Programı

M.A. Program in Higher Education and Student Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme JD/MBA - Master

J.D./MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik yüksek lisans

M.A. in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 36 yarıyıl saat
İletişim Bilimleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication Studies

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasik Diller Bölümü'nü bitirdi

Bachelor of Arts in Classical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor Asistanı Çalışmalarda yüksek lisans

Masters of Physician Assistant Studies

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - 114 Minimum dönem saat
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Biyoistatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 79 Minimum dönem saat
Müzik yüksek lisans

Master of Arts in Music

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30-37 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Bilişim

Doctor of Philosophy (PhD) in Informatics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı (Birincil Bakım)

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Nurse Practitioner (Primary Care)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Matematik Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - Mathematics Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
Biyomedikal Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Biomedical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Sanatların ortak Juris Doktor/Master

Joint Juris Doctor/Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Ortak program, 84 dönem saat yönünde kurs tam Zamanı - 12 dönem saat
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Araştırmaları yüksek lisans

Master of Studies in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Endüstri Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama Sanat Sosyal Çalışma/Ana ortak Ana

Joint Master of Social Work/Master of Arts in Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Eğitim Liderliği Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 90 dönem saat
Astronomi Bilim Master

Master of Science in Astronomy

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sözlü Bilim MS

MS in Oral Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - Sanat Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - Art Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 en Az dönem saat
Uluslararası İlişkiler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okullarda Yüksek Lisans Programı, Kültür ve Toplum

M.A. Program in Schools, Culture, and Society

Yüksek Lisans
Yüksek lisans kredisi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Tiyatro Sanatları lisans programı

Bachelor of Arts in Theatre Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyolca yüksek lisans

Master of Arts in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ortak Kentsel ve Bölgesel Planlama, İnşaat ve Çevre Mühendisliği/M. A. S. E. B.

Joint B.S.E. in Civil and Environmental Engineering/M.A. in Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Sanatları MFA - Oyunculuk

MFA in Theatre Arts - Acting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Bilimi lisans eğitimi

Bachelor of Science in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphanede yüksek lisans ve Bilgi Bilimi

Master of Arts in Library and Information Science

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 36 yarıyıl saat
Ed.S. Yüksek Öğretim ve Öğrenci İşlerine

Ed.S. in Higher Education and Student Affairs

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 60 dönem saat
Sosyoloji (Doktora) Felsefe ortak Juris Doktor/Doktor

Joint Juris Doctor/Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Her iki derece doğru lisansüstü kredi tam Zamanı - 12 dönem saat
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. H. A.)Sağlık Yönetimi Master

Master of Health Administration (M.H.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortak Sivil ve Çevre Mühendisliği/Yüksek Lisans Kentsel ve Bölgesel Planlama S. E. B.

Joint B.S.E. in Civil and Environmental Engineering/M.S. in Urban and Regional Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğretme ve Öğrenme öğretimde yüksek lisans - Yabancı Dil ve İngilizce Eğitim

Master of Arts in Teaching in Teaching and Learning - Foreign Language and ESL Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 67 Minimum dönem saat
Fransızca yüksek lisans ve Frankofon Dünyası Araştırmaları

Master of Arts in French and Francophone World Studies

Yüksek Lisans
Tez olmadan Tez; yüksek lisans kredi 30 dönem saat en Az lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Tıbbi ve Doğal Ürünler Kimya Felsefe Programı(Doktora)a

PhD - Doctor of Philosophy Program in Medicinal and Natural Products Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Patoloji yüksek lisans

Master of Science in Pathology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Antik Uygarlığın lisans programı

Bachelor of Arts in Ancient Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans alanında doktora Felsefe (Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Özel Eğitim Öğretme ve Öğrenme Felsefe(Doktora) -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Special Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
Müzik Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Music

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 60 dönem saat
Kentsel Bilim İş ve Çevre Sağlığı/Ana Bilim Dalı ortak yüksek lisans ve R ...

Joint Master of Science in Occupational and Environmental Health/Master of Science in Urban and R ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Kitap Sanatları Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Book Arts

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 60 dönem saat
Öğretim yüksek lisans ve Öğrenme - Fen Eğitimi

Master of Science in Teaching and Learning - Science Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 en Az dönem saat
Rehabilitasyon Danışmanı Eğitim Felsefesi Programı(Doktora)a

Ph.D - Doctor of Philosophy Program in Rehabilitation Counselor Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Konuşma ve İşitme Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Speech and Hearing Science

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 72 dönem saat tam Zamanı - Minimum.
Coğrafya yüksek lisans

Master of Arts in Geography

Yüksek Lisans
30 s tam Zamanı - Minimum.h. Tez ve 32 ler ile mezun kredi.h. tez mezun olmadan kredi
Genetik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Genetics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Çevre Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik lisans

Bachelor of Arts in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Biyoloji yüksek lisans

Master of Science in Integrated Biology

Yüksek Lisans
Tez olmadan tez veya 34 dönem saat için 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sosyal bilgiler Eğitimi doktora - Öğretim yılında Doktora ve Öğrenme -

Ph.D - Doctor of Philosophy in Teaching and Learning - Social Studies Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
B. Çift Anadal Fizik ve Astronomi A.

B.A. with a Double Major in Physics and Astronomy

Lisans
56 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Afro-Amerikan Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in African American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gazetecilik lisans eğitimi ve Kitle İletişim

Bachelor of Science in Journalism and Mass Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro Sanatları MFA - Sahne Yönetimi

MFA in Theatre Arts - Stage Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Entegre Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Integrated Biology

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
(Sağlık Doktora) doktora ve İnsan Fizyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Health and Human Physiology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
(D. D. S.), Diş Cerrahisi doktor

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi B. A.

B.A. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 60 dönem saat
Astronomi Bölümü

Bachelor of Arts in Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Müzik Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music Education

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Etik ve Kamu Politikası lisans programı

Bachelor of Arts in Ethics and Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Rehabilitasyon Fen Bilimleri Enstitüsü

Master of Arts in Physical Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Finans BBA

BBA in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tez olmadan ya da yüksek lisans kredi tam Zamanı - 30 dönem saat
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Psikiyatri Ruh Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İmmünoloji Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Immunology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Ortodonti MS

MS in Orthodontics

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İngilizce Güzel Sanatlar Master - Yaratıcı Yazma

Master of Fine Arts in English - Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Astronomi lisans

Bachelor of Science in Astronomy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uygulamalı Matematik ve bilgisayar Bilimlerinde Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Mathematical and Computational Sciences

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Muhasebe alanında doktora (Ph. D.) Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moleküler Fizyolojisi (Doktora)ve Biyofizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular Physiology and Biophysics

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde 72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Film Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Film Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dans Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Dance

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 60 dönem saat
Müzik Eğitiminde yüksek lisans

Master of Arts in Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 dönem saat
M. Rehabilitasyon ve Ruh Sağlığı Danışmanlık A.

M.A. in Rehabilitation and Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kentsel ve Bölgesel Planlama Fen Sosyal Çalışma/Ana ortak Ana

Joint Master of Social Work/Master of Science in Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tez olmadan için tam Zamanı - tez ile 30 dönem saat, 38 dönem saat
Endüstri Mühendisliği Mühendisliği ortak lisans/yüksek Lisans

Joint Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilbilim lisans programı

Bachelor of Arts in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tez olmadan mezun kredi 36 dönem saat tam Zamanı - tez ile yüksek lisans kredi 30 dönem saat Minimum, minimum
Alman B. A./M. A.

B.A./M.A. in German

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe BBA

BBA in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Felsefesi Programı(Doktora)a

Ph.D - Doctor of Philosophy Program in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında ortak B. S./M. S.

Joint B.S./M.S. in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Politikası Lisans Programı ve Planlama

Bachelor of Arts in Environmental Policy and Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okullarda Felsefe Programı(Doktora)a, Kültür ve Toplum

Ph.D - Doctor of Philosophy Program in Schools, Culture, and Society

Yüksek Lisans
Yüksek lisans kredisi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
Amerikan Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in American Studies

Yüksek Lisans
36 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Ed.S. Okul Müfredat ve Değerlendirme Politikası Programı

Ed.S. in School Curriculum and Assessment Policy Program

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 36 dönem saat
Eğitim Ölçüm ve İstatistik, Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Educational Measurement and Statistics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - en Az 90 yarıyıl saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişim, yüksek lisans

Master of Science in Informatics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 36 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Danışman Eğitimi (Doktora)ve Denetleme

Doctor of Philosophy (PhD) in Counselor Education and Supervision

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 96 dönem saat
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları için yüksek lisans kredi veya 73 dönem Saat 72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İşletme Sağlık Yönetimi ve Politika MHA/MBA - Master

MHA in Health Management and Policy/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Film araştırmalarında

Doctor of Philosophy (PhD) in Film Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum ve Davranışsal Sağlık Bilimleri Enstitüsü Master

Master of Science in Community and Behavioral Health

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 35 dönem saat
İstatistik lisans

Bachelor of Science in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme öğretimde yüksek lisans - İngilizce Eğitimi

Master of Arts in Teaching in Teaching and Learning - English Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 45 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Toplum içinde Doktora ve Davranışsal Sağlık

Doctor of Philosophy (PhD) in Community and Behavioral Health

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 75 dönem saat
Çevre Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Pharmaceutics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 dönem saat
Sosyal hizmette ortak M. S. W./Ph. D.

Joint M.S.W./Ph.D. in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Bilgisayar Bilimi Master (MC)

Master of Computer Science (MCS)

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 Minimum dönem saat
İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Kimya ve Biyokimya Mühendisliği/M. S. B. S.

B.S. in Chemical and Biochemical Engineering/M.S. in Civil and Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlaç Socioeconomics Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Socioeconomics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 74 dönem saat
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
MD-MİL

MD-MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
Öğretme ve Öğrenme yüksek lisans - İngilizce Eğitimi

Master of Arts in Teaching and Learning - English Education

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama Yasası JD/M. A.

JD in Law/M.A. in Urban and Regional Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Rehabilitasyon Bilim Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Physical Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Sanatta yüksek lisans

Master of Arts in Art

Yüksek Lisans
38 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat B. S.

B.S. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalya'da İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Italy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Biyokimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical and Biochemical Engineering

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Sağlık Lisans Programı ve İnsan Fizyolojisi

Bachelor of Arts in Health and Human Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Fen Eğitiminde Bilim lisans

Bachelor of Science in Science Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik yüksek lisans

Master of Science in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Toplum ve Davranış Sağlığı MPH

MPH in Community and Behavioral Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 dönem saat
İngilizce Lisans ve Yaratıcı Yazma

Bachelor of Arts in English and Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
72 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Science in Biostatistics

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 38 dönem saat
Danışma Psikolojisi Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Counseling Psychology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 111 Minimum dönem saat
Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering - Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Toksikoloji Felsefe(Doktora)

Ph.D - Doctor of Philosophy in Human Toxicology

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat
Tiyatro Sanatları MFA - Dramaturji

MFA in Theatre Arts - Dramaturgy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BBA

BBA in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretimde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Elementary Education

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Biyokimya alanında lisans

Bachelor of Arts in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okul Danışmanlık alanında yüksek lisans

M.A. in School Counseling

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 57 Minimum dönem saat
(Çift ve Aile Terapisi Doktora) doktora (CFT)

Doctor of Philosophy (PhD) in Couple and Family Therapy (CFT)

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi 74 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tez olmadan veya 30 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Çevre Mühendisliği ve Bilimi, Mekanik Mühendisliği/M. S. B. S.

B.S. in Mechanical Engineering/M.S. in Environmental Engineering and Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Fizik - Astronomi Parça

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics - Astronomy Track

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı en Az 72 dönem saat