• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İnsan Kaynakları geliştirme Parkı bir Vurgu ile Eğitim Eğitim doktor - Çeşitlilik ve Eşitlik ...

Doctor of Education - Diversity and Equity in Education with an Emphasis in Human Resource Develo ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan en Az 64 saat
Toplum Sağlığı lisans

Bachelor of Science in Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Kimya

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 Mminimum saatleri
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - İstatistikler

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Kimya Öğretmenliği yüksek lisans

Master of Science in Teaching of Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Dilbilim

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - German Almanca/MA Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Germanic Studies/MA in German

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
İspanyolca yüksek lisans - İspanyolca dil bilimi Konsantrasyon

Master of Arts in Spanish - Spanish Linguistics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Bilimler için Uygulamalı Matematik yüksek lisans - Uygulamalar

Master of Science in Applied Mathematics - Applications to the Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
(Doktora)İtalyan

Doctor of Philosophy (PhD) in Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Müfredat ve Öğretim yılında Eğitim doktor

Doctor of Education in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Müfredat ve Öğretim yılında Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Gazetecilik lisans

Bachelor of Science in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 124 saat
Tasarım MFA, Teknoloji, Yönetim - Aydınlatma Tasarımı ve Teknolojisi

MFA in Design, Technology, Management - Lighting Design plus Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
(Doktora)Doğu Asya Dilleri ve Kültürleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in East Asian Languages and Cultures

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Eğitim Liderlik Bilim Derecesi yüksek lisans ve Master ve Politika

Master of Arts and Master of Science Degree in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İnternati İnsan Kaynakları Gelişimi odaklı Eğitim Master ve bir vurgu ...

Master of Education with concentration in Human Resource Development and an emphasis in Internati ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Tasarım ve Liderlik Öğrenme odaklı Eğitim yüksek lisans: Teknoloji Uzmanı

Master of Education with concentration in Learning Design and Leadership: Technology Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Lisansüstü Hazırlık Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Matematik:

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Mathematics: Graduate Preparatory

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Makine Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Yaratıcı Yazarlık

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Almanca Öğretmenliği lisans programı

Bachelor of Arts in the Teaching of German

Lisans
Kredi 120 saat tam Zamanı - minimum
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Arts in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Asya Amerikan Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Asian American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tarımsal İletişim bölümünden lisans

Bachelor of Science with a Major in Agricultural Communications

Lisans
126 saat tam Zamanı - Minimum
Eğitim doktor Yeni Öğrenme

Doctor of Education in New Learning

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında Online/Uzaktan
M. F., Yaratıcı Yazma

M.F.A in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40-52 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Dilbilim

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Hum Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Bilimi: ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Geography and Geographic Information Science: Hum ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Teknik Sistemleri Yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Technical Systems Management

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 33 Saat, 36 saat
Biyoenformatik yüksek lisans

Master of Science in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Makine Mühendisliği kombine B. S.-M. S.

Combined B.S.-M.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Yüksek lisans kredi tam Zamanı - lisans kredi 120 saat ve 32 saat
Çevre Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Eğitim Yönetimi ve Liderlik ve Lider Öğretmen Uzmanlaşma ile Eğitim Master

Master of Education with Educational Administration and Leadership and Teacher Leader Specialization

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 saat
Biyokimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Doktora Kimya Fizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Physics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile giren tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile giren 64 saat, 96 saat
Siyaset Bilimi Hukuk ortak J. D. ve M. A., Sivil Liderlik Konsantrasyon

Joint J.D. in Law and M.A. in Political Science, Civic Leadership Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 saat
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Yüksek Öğretimde e-öğrenme Temelleri Eğitimin

Doctor of Education in Foundations of eLearning in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
İnşaat Mühendisliği Mimarlık ve yüksek lisans Master (Yapısal Mühendislik)

Master of Architecture and Master of Science in Civil Engineering (Structural Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 78 saat
Teknik sistem Yöneticiliği profesyonel Bilim Master

Professional Science Master of Science in Technical Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Hayvan lisans Bilimler

Bachelor of Science in Animal Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
M. A. Afrika Çalışmaları ve M. S. Kütüphane ve Bilgi Bilimi

M.A. African Studies and M.S. Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 49-56 saat ve olmayan tez seçeneği
Teorik ve Uygulamalı Mekanik yüksek lisans

Master of Science in Theoretical and Applied Mechanics

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
(Doktora)İstatistikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Heykel Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Sculpture

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 124 saat
Liberal Sanat ve bilim lisans programı - Bilgisayar Bilimi ve Antropoloji

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Computer Science and Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İnovasyon yönetimi, Liderlik ve Girişimcilik Mühendisliği

Bachelor of Science in Innovation, Leadership and Engineering Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi (Doktora) Felsefe Hukuk ortak J. D. ve Doktor

Joint J.D. in Law and Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - İngilizce Öğretmenliği

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - English Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 81 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - İspanyolca

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bitki Biyolojisi yüksek lisans

Master of Science in Plant Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
Latince eğitimi lisans programı

Bachelor of Arts in the Teaching of Latin

Lisans
Kredi 120 saat tam Zamanı - minimum
Gıda Bilimi Bilim Master ve İnsan Beslenme - Gıda Bilimi Konsantrasyon

Master of Science in Food Science and Human Nutrition - Food Science Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
(Tarım ve Uygulamalı Ekonomi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural and Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Muhasebe Muhasebe yüksek lisans

Master of Accounting Science in Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İngilizce Öğretiminde Sanatlar İkinci Dil olarak ana

Master of Arts in the Teaching of English as a Second Language

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Sigara için 40 saat-Tez Seçeneği
Finans Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Financial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
Müzikolojide (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Musicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Antropoloji: Sosyokültürel ve Dilsel Anthro ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Anthropology: Sociocultural and Linguistic Anthro ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(Doktora)İnsan Kaynakları Geliştirme

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Resource Development

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Tasarım, Teknoloji, Yönetim MFA - Doğal Tasarım

MFA in Design, Technology, Management - Scenic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
MBA - İnsan Kaynakları İş İdaresi yüksek lisans/Master ve Endüstriyel İlişkiler

MBA - Master of Business Administration/Master of Human Resources and Industrial Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki-ve-bir buçuk yıl
Tasarım MFA, Teknoloji, Yönetim - Medya Tasarım plus Teknolojisi

MFA in Design, Technology, Management - Media Design plus Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Endüstriyel Tasarım lisans Güzel Sanatlar

Bachelor of Fine Arts in Industrial Design

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
İnsan Gelişimi (Doktora) Felsefe doktoru ve Aile Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Development and Family Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Malzeme Bilimi ve Mühendislik kombine B. S.-M. S.

Combined B.S.-M.S. in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
İspanyolca yüksek lisans - İspanyolca Edebiyatları ve Kültürleri Konsantrasyon

Master of Arts in Spanish - Spanish Literatures and Cultures Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İnşaat ve Çevre Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Biyoloji Öğretmenliği

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Biology Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 saat
Küresel Çalışmalar(Doktora)Eğitimi

Doctor of Philosophy(PhD) in Global Studies in Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Tarım ve Uygulamalı Ekonomi yüksek lisans

Master of Science in Agricultural and Applied Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Küresel Çalışmalar

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Global Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Hayvan, yüksek lisans Bilimler

Master of Science in Animal Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tarım ve Tüketici İktisat-İşletme

Bachelor of Science in Agricultural and Consumer Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
(Doktora)eğitim programları ve Öğretim

Doctor of Philosophy (PhD) in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
(Doktora)programı Beslenme Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Nutritional Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Araştırma İşlemleri

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Operations Research

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Uluslararası Eğitim Adm bir vurgu ile İnsan kaynaklarının Geliştirilmesi Eğitim doktor ...

Doctor of Education in Human Resource Development with an emphasis in International Education Adm ...

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Disiplinler arası Çalışmalar - Ortaçağ Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Interdisciplinary Studies - Medieval Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Konuşma (Doktora) Felsefe doktoru ve İşitme Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Speech and Hearing Science

Yüksek Lisans
Onaylı M. A./M. S. veya Au ile Girmek için tam Zamanı - 64 saat.D. onaylanmış B. A./B. S. derecesi ile Girmek için derece; 96 saat
Gazetecilikte yüksek lisans

Master of Science in Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Kinezyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Mühendislik Master Konsantrasyon ile Mühendislik Hesaplamalı Mühendisliği

Master of Engineering in Engineering with Concentration in Computational Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İşletme Mimarlık/MBA yüksek lisans - Master

Master of Architecture/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 110 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Doğu Asya Dilleri ve Kültürleri

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - East Asian Languages and Cultures

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tasarım, Teknoloji, Yönetim, Güzel Sanatlar lisans - Doğal Teknoloji

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management - Scenic Technology

Lisans
Kredi 128 saat tam Zamanı - minimum
(Doktora)Bilişim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Informatics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
(Doktora)Eğitim felsefesinde

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy of Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Rekreasyon lisans eğitimi, Spor ve Turizm

Bachelor of Science in Recreation, Sport and Tourism

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Eğitim Öğrenme Tasarım ve Liderlik doktor

Doctor of Education in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Çeviri yüksek lisans ve Yorumlama

Master of Arts in Translation and Interpreting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Biyoenformatik yüksek lisans, Biyomühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Bioengineering Concentration

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
İstatistik yüksek lisans, Konsantrasyon Uygulamalı İstatistik

Master of Science in Statistics, Applied Statistics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 53 saat
Coğrafya Bilim yüksek lisans veya Master

Master of Arts or Master of Science in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Bilim Ekoloji Konsantrasyon, Davranışlarına ve Evrim ile Biyoloji yüksek lisans

Master of Science in Biology with Concentration in Ecology, Ethology and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
(Doktora)Almanca

Doctor of Philosophy (PhD) in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 68-72 saat
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 saat
Kent Araştırmaları Lisans Programı ve Planlama

Bachelor of Arts in Urban Studies and Planning

Lisans
120 saat tam Zamanı - minimum
Biyoenformatik yüksek lisans, Hayvan Bilimleri Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Animal Sciences Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Tasarım, Teknoloji, Yönetim, Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management

Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 128 saat
İlköğretimde Eğitim Öğretim Lisans yüksek lisans

Master of Education in Elementary Education with Teaching Licensure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Disiplinlerarası lisans Sağlık Bilimleri

Bachelor of Science in Interdisciplinary Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Dünya Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ana Bilim

Master of Science in Teaching of Earth Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Science in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Uzay Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Giren tam Zamanı - (onaylanmış yüksek lisans Derecesi ile Girerek)) 64 saat, 96 saat (
Erken Çocukluk Eğitimi lisans

Bachelor of Science in Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Hukuk Bilimleri doktoru (J. S. D)

Doctor of the Science of Law (J.S.D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Bilişsel Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Cognitive Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İskandinav Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Germen Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Germanic Languages and Literatures: Scandinavian ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Felsefe

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Matematik

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Eğitim Liderlik Doktora ve Politika

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Kinezyoloji, yüksek lisans

Master of Science in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tez iki Tez ve Sigara için tam Zamanı - 32 saat-
İngilizce doktora (Ph. D.) - Yazma Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English - Writing Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört veya beş yıl
(Doktora)Atmosferik Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmospheric Sciences

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Rehabilitasyon yüksek lisans

Master of Science in Rehabilitation

Yüksek Lisans
Sigara için tam Zamanı - Tez Seçeneği için 48 saat; 40 saat-Tez Seçeneği
Yüksek Öğretim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Eğitim doktor (Ed.D.) Yüksek Öğretimde

Doctor of Education (Ed.D.) in Higher Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Portekizce yüksek lisans

Master of Arts in Portuguese

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tiyatro Sanatları Master

Master of Arts in Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Klinik/Toplum Psikolojisi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Clinical/Community Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Doğu Asya Öğretimi için Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Hazırlık Dil

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Preparatory for the Teaching of East Asian Languages

Lisans
Kredi 120 saat tam Zamanı - minimum
Jeoloji alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Geology

Yüksek Lisans
Onaylı Lisans Diploması ile Girmek için tam Zamanı - onaylı Yüksek Lisans Diploması ile Girmek için 64 saat, 96 saat
Resim Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Painting

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Halk Sağlığı yüksek lisans - Sağlık Politikası ve Yönetimi

Master of Science in Community Health - Health Policy and Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 saat
Biyofizik (Doktora)ve Nicel Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biophysics and Quantitative Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Biyomühendislik Mühendislik Master

Master of Engineering in Bioengineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
Müzikolojide Müzik lisans

Bachelor of Music in Musicology

Lisans
Tam Zamanlı - en az 130 kredi saat
Liberal Sanat lisans ve bilim - Aktüerya

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Açık Çalışmalarda Müzik lisans

Bachelor of Music in Open Studies

Lisans
Tam Zamanlı - en az 130 kredi saat
Tedarik Zinciri Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Supply Chain Management

Lisans
Tam Zamanlı - 124 saat
Konuşmasında lisans ve İşitme Bilimi

Bachelor of Science in Speech and Hearing Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Astronomi Bilim Master

Master of Science in Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Klasik Filoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Philology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Jeoloji yüksek lisans

Master of Science in Geology

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 saat, 40 saat
Rus Çalışa Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: Russian Languag ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İnşaat Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans eğitimi - Kişilik Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Personality Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Arkeoloji Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Antropoloji:

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Anthropology: Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Fizik Öğretmenliği yüksek lisans

Master of Science in Teaching of Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
M. S. Afrika Çalışmaları ve M. S. Kütüphane ve Bilgi Bilimi

M.S. African Studies and M.S. Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 56 saat ve olmayan tez seçeneği
İki veya ESL Onayı ile Tasarım ve Liderlik Öğrenme Eğitim yüksek lisans

Masters of Education in Learning Design and Leadership with Bilingual or ESL Endorsement

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Örgütsel Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Organizational Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Teknoloji Eğitimin Uzmanı

Doctor of Education in Technology Specialist

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Halk Sağlığı (Doktora) Felsefe Halk Sağlığı Yüksek Lisans/Doktora

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Community Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Kentsel Planlama Mimarlık yüksek lisans ve Master

Master of Architecture and Master of Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 86 saat
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 72 saat, 96 saat.
Beslenme Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Nutritional Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
İnsan Kaynakları gelişiminde Eğitimin

Doctor of Education in Human Resource Development

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi yüksek lisans

Master of Science in Food Science and Human Nutrition - Professional Science Master's Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları: Ukrayna Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: Ukrainian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Avrupa Birliği Çalışmaları Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Fransızca/Ana ( ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - French/Master of Arts in European Union Studies ( ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Danışmanlık Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Counseling Psychology

Yüksek Lisans
Lisansüstü çalışmanın tam Zamanı - en az 3 tam zamanlı öğretim yılı
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Sosyal Psikoloji

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Social Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İşletme Felsefe (Doktora)/MBA doktoru - Master

Doctor of Philosophy (Ph.D.)/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
MBA kurs tam Zamanı - 60 Tamamlanma kredi saat
Mühendislik Mekaniği lisans

Bachelor of Science in Engineering Mechanics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 saat
Teknik sistem Yöneticiliği lisans programı

Bachelor of Science in Technical Systems Management

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Çeşitlilik Bilim

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Diversity Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Bir Konsantrasyon ile Müzik lisans programı Kompozisyon

Bachelor of Arts in Music with a Concentration in Composition

Lisans
120 saat tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Eğitimde Küresel Çalışmalarda Eğitimin

Doctor of Education in Global Studies in Education

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında Online/Uzaktan
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Gender and Womens Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Sanat Eğitimde Master ları

Masters of Education in Art Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları: Polonya Çalışmalar

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: Polish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Biyoenformatik yüksek lisans, Kimyasal ve Biyomoleküler Mühendisliği Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Chemical and Biomolecular Engineering Concentration

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 Saat, 36 saat
Almanca yüksek lisans

Master of Arts in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Bitki Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Crop Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Jeoloji lisans: Çevre Jeolojisi

Bachelor of Science in Geology: Environmental Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Tasarım Güzel Sanatlar lisans, Teknoloji, Yönetim - Tasarım Ses

Bachelor of Fine Arts in Design, Technology, Management - Sound Design

Lisans
Kredi 128 saat tam Zamanı - minimum
Liberal Sanat ve bilim Bilim Lisans - Eğitim Bilimleri

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Atmospheric Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Caz Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Jazz Performance

Lisans
Tam Zamanlı - en az 130 kredi saat
Ana Mimarisinin 2+

Master of Architecture 2+

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört buçuk İki-ve-bir yıl
(Doktora)Moleküler ve Bütünleştirici Fizyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular and Integrative Physiology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylandı, yüksek lisans derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
İşletme iMBA - Master

iMBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 23-36 ay
Coğrafya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Geography

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Gıda Bilimleri (Doktora) Felsefe yüksek lisans Kamu Sağlık/Doktor ve İnsan Beslenmesi, İnsan N ...

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Food Science and Human Nutrition, Human N ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
İlköğretimde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Elementary Education

Lisans
120 dönem saat tam Zamanı - Minimum
Alman Lingui Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Germen Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Germanic Languages and Literatures: German Lingui ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Avrupa Unio Sanatlar, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Siyaset Bilimi/Ana ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Political Science/Master of Arts in European Unio ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
(Doktora) Felsefe doktora Finans

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Uluslararası Eğitim Yönetimi Eğitimi Master ve Liderlik

Master of Education in International Education Administration and Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Ürün Bilimler

Bachelor of Science in Computer Science and Crop Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
Liberal Sanat lisans ve bilim - Uygulamalı Matematik

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Konuşmasında yüksek lisans ve İşitme Bilim - Klinik Olmayan Program

Master of Arts in Speech and Hearing Science - Non-Clinical Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 saat
Güney Slav St Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Dilleri ve Edebiyatları ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Languages and Literatures: South Slavic St ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Eğitim Liderlik ve Politika Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Leadership and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Sanat, Güzel Sanatlar Master ve Tasarım

Master of Fine Arts in Art and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Kimya hukukunda J. D. ve M. S.

J.D. in Law and M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans

Master of Science in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 saat
Hücre (Doktora)ve Gelişim Biyolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Cell and Developmental Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Dilbilim yüksek lisans

Master of Arts in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 yüksek lisans saat
Felsefe yüksek lisans

Master of Arts in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Tasarım MFA, Teknoloji, Yönetim - Ses Tasarımı ve Teknolojisi

MFA in Design, Technology, Management - Sound Design plus Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
Biyoenformatik yüksek lisans, Kütüphane ve Bilgi Bilim Konsantrasyon

Master of Science in Bioinformatics, Library and Information Science Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Tez için 36 saat ve olmayan tez seçeneği
(Doktora)tarihteki

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat
Sanat Çeşitliliği Konsantrasyon ve Eğitimde Eşitlik ile ana

Master of Arts with Concentration in Diversity and Equity in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
İspanyolca Öğretiminde lisans

Bachelor of Arts in the Teaching of Spanish

Lisans
Kredi 123 saat tam Zamanı - minimum
Eğitim, Yüksek Öğretimde e-öğrenme Temelleri konsantrasyon ile ana

Master of Education with concentration in Foundations of eLearning in Higher Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Stratejik Marka İletişimi yüksek lisans

Master of Science in Strategic Brand Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 15 ay
Eğitim Psikolojisi Eğitim Master - Afro-Amerikan Çalışmaları Konsantrasyon

Master of Education in Educational Psychology - African American Studies Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
Sosyal hizmet (Doktora) Felsefe Halk Sağlığı Yüksek Lisans/Doktora

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Eğitim doktor (Ed.D.) Yönetim İnsan Kaynakları Geliştirme

Doctor of Education (Ed.D.) in Executive Human Resource Development

Yüksek Lisans
64 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Fransızca Çalışmaları

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - French Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Ortaöğretim Eğitim Öğretim Lisans yüksek lisans

Master of Education in Secondary Education with Teaching Licensure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Gıda Bilimi Bilim Master ve İnsan Beslenmesi İnsan Beslenmesi Konsantrasyon

Master of Science in Food Science and Human Nutrition - Human Nutrition Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32 saat-Tez Seçeneği
Eğitimde Küresel Çalışmaları yüksek lisans ve Bilim Master Derecesi

Master of Arts and Master of Science Degree in Global Studies in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat
Malzeme Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 saat
Yüksek lisans Biyomühendislik

Master of Science in Bioengineering

Yüksek Lisans
Olmayan tez seçeneği için tam Zamanı - tez seçeneği için 32 saat, 40 saat
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği kombine B. S. - M. Eng

Combined B.S. - M.Eng in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı en az 24 yüksek lisans kredi saat toplam
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - İletişim

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
İletişim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Bitki Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Crop Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 126 saat
(Rus Dili, Edebiyat, Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Slav Araştırmaları ve ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Slavic Studies (Russian Language, Literature and ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Phy Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Bilimi: ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Geography and Geographic Information Science: Phy ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Tiyatro (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Din Sanatları Master

Master of Arts in Religion

Yüksek Lisans
Sigara için tam Zamanı - Tez Seçeneği için 24-40 saat, 32 saat-Tez Seçeneği
Matematik (Doktora)- Aktüerya ve Risk analizleri Konsantrasyon

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics - Actuarial Science and Risk Analytics Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
"Klasikler" bölümünde yüksek lisans, Latin Konsantrasyon

Master of Arts in Classics, Latin Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki tez için 32 saat ve olmayan tez seçeneği
(BA)Yeni Öğrenme Eğitim yüksek lisans-12

Masters of Education in New Learning (PK-12)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
Tasarım, Teknoloji, Yönetim MFA - Doğal Teknoloji

MFA in Design, Technology, Management - Scenic Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 saat
(MHRİR)İnsan Kaynakları yöneticisi ve Endüstriyel İlişkiler

Master of Human Resources and Industrial Relations (MHRIR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Sigara için 48 saat-Tez Seçeneği
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 saat
(Doktora) Felsefe Sosyal Çalışma Yüksek Lisans/Doktora Sosyal Çalışma

Master of Social Work/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - M: 72 saat; Doktora: 52 saat
Liberal Sanat ve bilim Bilim lisans - Jeoloji: Yeryüzü ve Çevre Bilimi

Bachelor of Science in Liberal Arts and Sciences - Geology: Earth and Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Natural Resources and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 saat
Geo Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Coğrafya ve Coğrafi Bilgi Bilimi: ...

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Geography and Geographic Information Science: Geo ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
(Doktora)Bitki Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Crop Sciences  

Yüksek Lisans
Onaylı lisans/B. A. derecesi ile Girmek için tam Zamanı - onaylanmış M. S./M. A. derecesi ile Girmek için 64 saat, 96 saat.
Müzik Eğitimi lisans

Bachelor of Music Education

Lisans
Kredi 130 saat tam Zamanı - minimum
Tarım lisans ve Biyolojik Mühendislik - biyoloji Mühendisliği

Bachelor of Science in Agricultural and Biological Engineering - Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Liberal Sanatlar ve Bilimlerde lisans - Siyaset Bilimi: Sivil Liderlik

Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences - Political Science: Civic Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 120 saat
Kütüphane Bilim Master ve Bilgi Bilimi

Master of Science in Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Sigara için 40 saat-Tez Seçeneği
Sağlık İletişimi yüksek lisans

Master of Science in Health Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 saat
İş İdaresi Master/MBA - Master

Master's/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
MBA kurs tam Zamanı - 60 Ccompletion kredi saat
İnsan Gelişimi (Doktora) Felsefe yüksek lisans Kamu Sağlık/Doktor ve Aile Çalışmaları

Master of Public Health/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Development and Family Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 saat
Afrika Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in African Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - her iki Tez ve Olmayan 32-34 saat-Tez Seçeneği
Grafik Tasarım MFA

MFA in Graphic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
Mimari Çalışmalar yüksek lisans

Master of Science in Architectural Studies

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 32 saat
Tarımsal ve Biyolojik Mühendislik/Tarım ve Biolo Bilim çift Diploma Lisans ...

Dual Degree Bachelor of Science in Agricultural and Biological Engineering/Agricultural and Biolo ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Öğrenme Tasarım ve Liderlik yüksek lisans

Master of Education in Learning Design and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 saat