• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve İngilizce BA (Onur)

Creative Writing and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve yer Bilimleri Doktora

Geography and Earth Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) MEng (Onur)

Computer Science (Cyber Security) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve İngilizce BA (Onur)

Drama and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Yönetim (yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Financial Management (with study abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Health, Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziki Coğrafya ile Jeoloji (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Geology with Physical Geography (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika, Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Doktora

Politics, Security and International Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji (temel Yıl) BA (Onur)

Sociology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yatak (Onur), Eğitim, Sosyal İçerme ve Özel (Üst) Yatak (Onur)İhtiyacı var

BEd (Hons) Education, Social Inclusion and Special Needs (Top up) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya (Yurtdışında eğitim) BA (Onur)

Human Geography (with Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında eğitim) BİLİŞİM BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with ICT (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) İngiliz Siyaset ve Yasama Çalışmaları BA

British Politics and Legislative Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve İngilizce BA (Onur)

Modern Languages and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk ve Yasama Çalışmaları Westminster (dahil yıl) LİSANS (Onur)

Law and Legislative Studies (incl year in Westminster) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Marketing (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir dil ile Çeviri Çalışmaları ile Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages with Translation Studies (with one language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil.

Languages MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Erken Yıl Yatak (Onur)kontör

Education and Early Years Top Up BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Bilimler (temel Yıl) BSc (Onur)

Forensic Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile (Mekanik) dijital Mühendislik BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Year Abroad BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği ve Üretim BEng (Onur)

Mechanical Engineering and Manufacturing BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi (temel Yıl) BSc (Onur)

Environmental Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (temel yıl) BSc (Onur)

Biology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (temel yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları

Spanish and Latin American Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik BMus (Onur)

Music BMus (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat (yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Economics (with study abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik BSc (Onur)

Midwifery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya (temel Yıl) BA (Onur)

Human Geography (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya MBiochem

Biochemistry MBiochem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzikolojide, Kompozisyon, Performans, Teknoloji) Müzik MMus

Music (Musicology, Composition, Performance, Technology) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc

Nursing (Learning Disability) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji BSc (Onur)

Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro MA Yapma

Theatre Making MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi ve (Üst) Bakım BA (Onur)

Early Childhood Education and Care (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gastroenteroloji Bakım MSc

Gastroenterology Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Vakıf Yıl Lisans ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Dünya Research tarafından MA Bilim

Geography and Earth Science MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi (temel yıl) BSc (Onur)

Marine Biology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Araştırma tarafından MEd

Education MEd by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Business Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çift Dil (Almanca ve İspanyolca) BA (Onur)

Dual Languages (German and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik ve Tiyatro BA (Onur)

Music and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve yer Bilimleri MPhil

Geography and Earth Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile kimya yüksek lisans

Chemistry MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), yurtdışında eğitim, iş Yönetim ve Ekonomi () BA

Business Management and Economics (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyim MChem ile (Adli ve Analitik Bilim) kimya (Onur)

Chemistry (Forensic and Analytical Science) with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İki dilde Çeviri Çalışmaları ile Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages with Translation Studies (with two languages) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile erken Çocukluk Çalışmaları

Early Childhood Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce ve Müzik BA (Onur)

English and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik ve Robotik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Mechatronics and Robotics (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat (yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Economics (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve İngilizce BA (Onur)

History and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Tasarım BA (Onur)

Digital Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun ve Eğlence Tasarım BA (Onur)

Game and Entertainment Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mühendislik Endüstriyel Yerleştirme MEng ile (Mekanik) (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Industrial Placement MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Yıl) BSc Spor ve Egzersiz Bilimi BSc

BSc Sport and Exercise Science (with Foundation Year) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji ve Uluslararası Güvenlik MA

Strategy and International Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern bir Dil BA müzik (Onur)

Music with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Doktora

Marketing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yurtdışında eğitim) İşletme Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA

Business Management and Supply Chain Management (with study abroad)) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık liderlik ve Sosyal Bakım MSc

Leadership in Health and Social Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Elektronik Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Endüstri Deneyimi BSc (Yazılım Mühendisliği) Bilim (Onur)

Computer Science (Software Engineering) with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Bilimler Doktora

Sociology and Social Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Avrupa Hukuki Çalışmalar) uluslararası Hukuk LİSANS

International Law (European Legal Studies) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Amerikan Çalışmaları MPhil

American Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
ICT BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with ICT BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları Doktora

American Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği ve Üretim MEng (Onur)

Mechanical Engineering and Manufacturing MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (temel yıl) BSc (Onur)

Psychology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarihi ve Arkeoloji MA

History and Archaeology MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya Doktora

Digital Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Yönetim (yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Financial Management (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yerleştirme yıl) muhasebe ve Finansal Yönetim BSc

Accounting and Financial Management (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yurtdışında eğitim) Sürdürülebilirlik BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Sustainability (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yazılım Mühendisliği) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (Software Engineering) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film Çalışmaları MPhil

Film Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sport Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Hazırlık Yılı ile Dilbilim ve Kültürler BA (Onur)

English Language, Linguistics and Cultures with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim, Kaynaştırma ve Özel İhtiyaçları MA

Education, Inclusion and Special Needs MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Dünya Araştırma tarafından MSc Bilim

Geography and Earth Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilirlik BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Sustainability BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Performans Bilim BSc (Onur)

Sports Coaching and Performance Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Amerikan Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

American Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikolojinin Klinik Uygulamaları MSc

Clinical Applications of Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller ve Müzik BA (Onur)

Modern Languages and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Miras ve Tarih MHist

Heritage and History MHist

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science for Games Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. yurt dışında (eğitim) muhasebe ve Finansal Yönetim BSc

Accounting and Financial Management (with study abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya ve Enerji Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical and Energy Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik (temel yıl) BSc (Onur)

Physics (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İK BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with HRM BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi ile BA ve Modern Dil (tek dil) BA (Onur)

BA Modern Language with Business Management (single language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik ve Robotik (temel yıl) BEng (Onur)

Mechatronics and Robotics (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanayi BA bir Yıl ile oyun ve Eğlence Tasarım (Onur)

Game and Entertainment Design with a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (Yurtdışında eğitim) hukuk LİSANS (Onur)

Law with Business Management (with Study Abroad) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik.

Music MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Felsefe BA (Onur)

English and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Electronic Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnşaat Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Dijital Teknolojiler MA

Education and Digital Technologies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya (Adli ve Analitik Bilim) BSc (Onur)

Chemistry (Forensic and Analytical Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teorik Fizik MPhys

Theoretical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile eğitim Çalışmaları

Education Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ve Tarih BA (Onur)

Modern Languages and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans

Clinical Exercise Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yurtdışında eğitim) Girişimcilik BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Entrepreneurship (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
NEBOSH ile işbirliği içinde iş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim ().

Occupational Health, Safety and Environmental Management (in partnership with NEBOSH) MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Makine Mühendisliği ve İmalat () MEng (Onur)

Mechanical Engineering and Manufacturing (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile kimya (Onur)

Chemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe (yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Accounting (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern (Çift Dil) Pazarlama ile Dil BA (Onur)

Modern Languages with Marketing (Dual Languages) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ile psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology with Criminology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih (temel Yıl) BA (Onur)

History (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Doktora

English PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat MPhil

Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hukuk (Avrupa Hukuki Çalışmalar) LİSANS (Onur)

Law (European Legal Studies) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Pazarlama MSc

Advertising and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanayi BA Modern bir Dil ile oyun ve Eğlence Tasarım ve bir Yıl (Onur)

Game and Entertainment Design with a Modern Language and a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Deneyimi BSc (Siber Güvenlik) (Onur)

Computer Science (Cyber Security) with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset MA

International Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Drama and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Enerji (Endüstriyel Yerleştirme ile) Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Energy Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik, Biyomedikal ve Çevre Bilimleri Araştırma tarafından MSc

Biological, Biomedical and Environmental Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) İtalyan Çalışmaları BA

Italian Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Çevre Yönetimi MSc

Marine Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yerleştirme yıl) İşletme Yönetimi ve Mali Yönetim BA

Business Management and Financial Management (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Yurtdışında eğitim) BA (Onur)

Geography (with Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ve Muhasebe (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Business Management and Accounting (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Yönetim Yüksek Lisans

Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı BA (Onur)

English and American Literature and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans

Professional Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Sport, Health and Exercise Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji Yüksek Lisans

Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırmalara göre fizik ve Astrofizik yüksek lisans

Physics and Astrophysics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Doktora

Music PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Dil ile tarih BA (Onur)

History with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş (yurtdışında eğitim) BA (Onur)

International Business (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Geology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı) İngilizce.

English (Creative Writing and English Literature) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (NEBOSH ile işbirliği içinde) .

Occupational Health and Safety Management (in partnership with NEBOSH) MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor Rehabilitasyon Mscı (Onur)

Sport Rehabilitation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro PGDip Yapma

Theatre Making PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Siyaset ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital (Onur)Sanayi BA bir Yıl ile Tasarım

Digital Design with a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile Alman Çalışmaları

German Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BA Modern bir Dil ile dijital Tasarım ve bir Yıl (Onur)

Digital Design with a Modern Language and a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Modern bir Dil BA ile Amerikan Çalışmaları

American Studies with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Business Management (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Geography (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları, Sosyal İçerme ve Özel İhtiyaçları BA (Onur)

Education Studies, Social Inclusion and Special Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih MHist

History MHist

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Geology (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Dil (Çince ve Fransızca) BASc (Onur)

Dual Languages (Chinese and French) BASc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya.

Chemistry MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Film Çalışmaları BA (Onur)

English and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kardiyovasküler Rehabilitasyon MSc

Cardiovascular Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Modern Languages and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Rehabilitasyon MSc

Cancer Rehabilitation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji.

Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yüksek lisans Tezi ile Tıp Bilimleri

MSc by Thesis Medical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (Yazılım Mühendisliği) Bilim MEng (Onur)

Computer Science (Software Engineering) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mühendislik (Mekanik), MEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern bir Dil BA ile oyun ve Eğlence Tasarım (Onur)

Game and Entertainment Design with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika (temel yıl) BA (Onur)

Politics (with foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Nişan ve Bilim İletişimi yüksek lisans

Public Engagement and Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (yurtdışında eğitim) lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BSc

Logistics and Supply Chain Management (with study abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme BSc (Onur)

Sport and Exercise Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri MPhil

Medical Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Zooloji (temel yıl) BSc (Onur)

Zoology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya (temel Yıl) BA (Onur)

Geography (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme (temel Yıl) BSc (Onur)

Sport and Exercise Nutrition (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce (temel Yıl) BA (Onur)

English (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji (temel Yıl) BA (Onur)

Criminology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik ve Astrofizik Doktora

Physics and Astrophysics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) BSc (Onur)

Computer Science (Cyber Security) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Modern bir Dil BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hazırlık Yılı) fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Dil (Almanca ve İtalyanca) BA (Onur)

Dual Languages (German and Italian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında eğitim) Modern bir Dil ile hukuk LİSANS

Law with a Modern Language (with Study Abroad) LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Dil (Fransızca ve İspanyolca) BA (Onur)

Dual Languages (French and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Music (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Mathematics (with Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Yönetim BA (Onur)

Marketing and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama Doktora

Drama PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Kurumsal ve Yaratıcı Bakım BA (Onur)

Social Enterprise and Creative Care BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Elektrik, Elektronik ve Enerji Mühendisliği () MEng (Onur)

Electrical, Electronic and Energy Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dijital Mühendislik Endüstriyel Yerleştirme BEng (Mekanik) (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Industrial Placement BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Health, Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Civil Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Electronic Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (yerleştirme yıl) lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BSc

Logistics and Supply Chain Management (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Mühendislik hazırlık Yılı (Mekanik) BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans Doktora

Accounting and Finance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans MPhil

Accounting and Finance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat.

Theology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Ekonomisi (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Business Economics (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi BSc ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Chemical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. (4 yıl) Yurtdışında bir Yıl ile Amerikan Çalışmaları BA

American Studies with a Year Abroad (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevresel Değişim, Yönetim ve İzleme MSc

Environmental Change, Management and Monitoring MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği (temel yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe MPhil

Philosophy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çift Dil (Çince ve İspanyolca) BA (Onur)

Dual Languages (Chinese and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim Yüksek Lisans

Health Professions Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanser Görüntüleme MSc

Cancer Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarafından MSc mühendislik

Engineering MSc by research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl