• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sosyal Araştırma MSc

Social Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik MPhys

Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim Yüksek Lisans

Health Professions Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Zooloji (temel yıl) BSc (Onur)

Zoology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (temel yıl) BSc (Onur)

Computer Science (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik, Biyomedikal ve Çevre Bilimleri Araştırma tarafından MSc

Biological, Biomedical and Environmental Sciences MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Mühendislik (Mekanik), MEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) Yurtdışında bir Yıl ile Amerikan Çalışmaları BA

American Studies with a Year Abroad (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) spor Koçluk ve Performans Bilim BSc (Onur)

Sports Coaching and Performance Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika (temel yıl) BA (Onur)

Politics (with foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yüksek Lisans

International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji (temel Yıl) BA (Onur)

Sociology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile İtalyan Çalışmaları

Italian Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma psikoloji yüksek lisans

Psychology MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
NEBOSH ile işbirliği içinde iş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim ().

Occupational Health, Safety and Environmental Management (in partnership with NEBOSH) MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile MEng (Mekanik) dijital Mühendislik Alanlarında

Digital Engineering (Mechanical) with Year Abroad MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Onur) (Endüstriyel Yerleştirme ile) kimya ve Enerji Mühendisliği MEng

Chemical and Energy Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hazırlık Yılı ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Kurumsal ve Yaratıcı Bakım BA (Onur)

Social Enterprise and Creative Care BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dil ile tarih BA (Onur)

History with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme (yerleştirme yıl) BA (Onur)

International Business (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BSc Spor ve Egzersiz Bilimi BSc

BSc Sport and Exercise Science BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya.

Chemistry MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Doktora

Marketing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MSc

Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Yazılım Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Deniz Çevre Yönetimi MSc

Marine Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Modern bir Dil BA ile Amerikan Çalışmaları

American Studies with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırmalara göre fizik ve Astrofizik yüksek lisans

Physics and Astrophysics MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Yazılım Mühendisliği) Bilim MEng (Onur)

Computer Science (Software Engineering) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Business Management (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Güvenlik ve dağınık Hesaplama) yüksek lisans

Computer Science (Security and Distributed Computing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. (4 yıl) İngiliz Siyaset ve Yasama Çalışmaları BA

British Politics and Legislative Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik.

Music MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Health, Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (NEBOSH ile işbirliği içinde) .

Occupational Health and Safety Management (in partnership with NEBOSH) MRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur) (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc

Nursing (Learning Disability) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Siyaset MA

International Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş (yurtdışında eğitim) BA (Onur)

International Business (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science for Games Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Çalışmaları MSc

Health Studies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi LİSANS hukuk (Onur)

Law with Business Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Tasarım BA (Onur)

Digital Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MPhil

Accounting and Finance MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya (Adli ve Analitik Bilim) BSc (Onur)

Chemistry (Forensic and Analytical Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya (Yurtdışında eğitim) BSc (Onur)

Geography (with Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Çalışmaları MPhil

Film Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tiyatro PGDip Yapma

Theatre Making PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekoloji ve Çevre BSc (Onur)

Ecology and Environment BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik ve Robotik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Mechatronics and Robotics (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya (temel Yıl) BA (Onur)

Human Geography (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern (Çift Dil) Pazarlama ile Dil BA (Onur)

Modern Languages with Marketing (Dual Languages) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi Geliştirme BSc (Onur)

Computer Science for Games Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BA (Onur)

Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Mühendislik hazırlık Yılı (Mekanik) BEng (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve İngilizce BA (Onur)

Modern Languages and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern bir Dil BA müzik (Onur)

Music with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yurtdışında eğitim) Sürdürülebilirlik BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Sustainability (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlahiyat.

Theology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), yurtdışında eğitim, iş Yönetim ve Ekonomi () BA

Business Management and Economics (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Dil (Çince ve Almanca) BA (Onur)

Dual Languages (Chinese and German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik fizik MPhys

Physics with Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İK (yerleştirme yıl), lisans eğitimini İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management with HRM (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Enerji Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Energy Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Biyolojisi (temel yıl) BSc (Onur)

Marine Biology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Civil Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (hazırlık Yılı) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Felsefe BA (Onur)

English and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Drama BA (Onur)

Modern Languages and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
ICT BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with ICT BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ve Pazarlama MSc

Advertising and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Forensic Science BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya (temel Yıl) BA (Onur)

Geography (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve Pazarlama BA (Onur)

Business Management and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Araştırma tarafından MEd

Education MEd by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çift Dil (Fransızca ve Almanca) BA (Onur)

Dual Languages (French and German) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik ve Robotik MEng (Onur)

Mechatronics and Robotics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Modern Languages and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Chemical Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yazılım Mühendisliği) Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science (Software Engineering) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Erken Çocukluk Çalışmaları MA

Education and Early Childhood Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (yurtdışında eğitim) İşletme Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA

Business Management and Supply Chain Management (with study abroad)) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında eğitim ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science for Games Development with Study Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Yönetimi ve Tedarik (Onur)Yönetim BA Zincir

Business Management and Supply Chain Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ile BA ve Modern Dil (tek dil) BA (Onur)

BA Modern Language with Business Management (single language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (hazırlık yılı) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Enerji Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Mechanical and Energy Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Çalışmaları, Sosyal İçerme ve Özel İhtiyaçları BA (Onur)

Education Studies, Social Inclusion and Special Needs BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çift Dil (Fransızca ve İtalyanca) BA (Onur)

Dual Languages (French and Italian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı BA (Onur)

English and American Literature and Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme BSc (Onur)

Sport and Exercise Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği MEng (Onur)

Civil Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Müzik Teknolojisi BA (Onur)

Creative Music Technology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile Elektrik, Elektronik ve Enerji Mühendisliği () MEng (Onur)

Electrical, Electronic and Energy Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Music (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık, Hemşirelik ve Ebelik MPhil

Health, Nursing and Midwifery MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendisliği BEng (Onur)

Biomedical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya ve Enerji Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical and Energy Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma BA (Onur)

Youth Work and Community Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
ICT (yerleştirme yıl), lisans eğitimini İşletme Yönetimi (Onur)

Business Management with ICT (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve İngilizce BA (Onur)

Creative Writing and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Bilimleri MD

Medical Sciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat MPhil

Theology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile Fransız Çalışmaları

French Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği ve Üretim BEng (Onur)

Mechanical Engineering and Manufacturing BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun için bilgisayar Bilimi Geliştirme MEng (Onur)

Computer Science for Games Development MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği MEng (Onur)

Biomedical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi (Siber Güvenlik) BSc (Onur)

Computer Science (Cyber Security) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile erken Çocukluk Çalışmaları

Early Childhood Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Yönetim (yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Financial Management (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında eğitim) Kriminoloji ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Criminology (with Study Abroad) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ve Muhasebe BA (Onur)

Business Management and Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve yer Bilimleri Doktora

Geography and Earth Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (temel yıl) LİSANS (Onur)

Law (with foundation year) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi ve (Üst) Bakım BA (Onur)

Early Childhood Education and Care (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Nişan ve Bilim İletişimi yüksek lisans

Public Engagement and Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile spor, Sağlık ve Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Sport, Health and Exercise Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe ve Din BA (Onur)

Philosophy and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Strateji ve Uluslararası Güvenlik MA

Strategy and International Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ekonomisi (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Business Economics (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Yurtdışında eğitim) BA (Onur)

Geography (with Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilimler (temel Yıl) BSc (Onur)

Forensic Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern bir Dil BA ile sayısal Tasarım (Onur)

Digital Design with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi ve Pazarlama (yurtdışında eğitim) BA (Onur)

Business Management and Marketing (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MEng (Onur)

Computer Science MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İK BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with HRM BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) Mekatronik ve Robotik MEng

Mechatronics and Robotics (with Industrial Placement) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Biyolojisi BSc (Onur)

Human Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans

Professional Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Bilimi (Adli ve Analitik) MChem (Onur)

Chemistry (Forensic and Analytical Science) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği (temel yıl) BEng (Onur)

Chemical Engineering (with foundation year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Diller ve Müzik BA (Onur)

Modern Languages and Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile kimya (Onur)

Chemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(1 yıl üst) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (1 year top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi (yurtdışında eğitim) BA (Onur)

Business Management (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıbbi Mühendislik (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Yüksek Lisans

Renewable Energy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans

Health Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile Öğretmenlik

Primary Teaching with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Yönetim PhD

Business and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında eğitim) BİLİŞİM BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with ICT (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. yerleştirme yıl iş Yönetim ve Ekonomi () BA

Business Management and Economics (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro PGCert Yapma

Theatre Making PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Coğrafya ve yer Bilimleri MPhil

Geography and Earth Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Mühendislik Endüstriyel Yerleştirme MEng ile (Mekanik) (Onur)

Digital Engineering (Mechanical) with Industrial Placement MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Amerikan Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

American Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Siber Güvenlik) Yurtdışında bir Yıl ile Bilimi BSc (Onur)

Computer Science (Cyber Security) with Year Abroad BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MHist

History MHist

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Hazırlık Yılı ile Dilbilim ve Kültürler BA (Onur)

English Language, Linguistics and Cultures with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. (4 yıl) İtalyan Çalışmaları BA

Italian Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) BSc Spor ve Egzersiz Bilimi BSc

BSc Sport and Exercise Science (with Foundation Year) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekatronik ve Robotik BEng (Onur)

Mechatronics and Robotics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yurtdışında Yıl), MEng (Onur)

Civil Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Rehabilitasyon (temel Yıl) BSc (Onur)

Sport Rehabilitation (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Dil (Almanca ve İspanyolca) BA (Onur)

Dual Languages (German and Spanish) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Tıp Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Mechanical and Medical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çift Dil (Almanca ve İtalyanca) BA (Onur)

Dual Languages (German and Italian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyimi ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans

Clinical Exercise Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe (yerleştirme yıl) BSc (Onur)

Accounting (with placement year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (temel yıl) BSc (Onur)

Physics (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında eğitim ile işletme Ekonomisi () BA (Onur)

Business Economics (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çift Dil (Çince ve İtalyanca) BA (Onur)

Dual Languages (Chinese and Italian) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yerleştirme yıl) İşletme Yönetimi ve Mali Yönetim BA

Business Management and Financial Management (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Arkeoloji.

History and Archaeology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile Çin Çalışmaları

Chinese Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim ve Erken Yıl Yatak (Onur)kontör

Education and Early Years Top Up BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi Yüksek Lisans

Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Deneyim) fizik MPhys

Physics (with Industrial Experience) MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset (Yurtdışında eğitim) hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics (with Study Abroad) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik BSc (Onur)

Midwifery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Electronic Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya ve Dünya Araştırma tarafından MSc Bilim

Geography and Earth Science MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji (temel yıl) BSc (Onur)

Biology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Anatomi ve Eğitim MSc

Clinical Anatomy and Education MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İki dilde Çeviri Çalışmaları ile Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages with Translation Studies (with two languages) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Geology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Dijital Teknolojiler MA

Education and Digital Technologies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendislik (Yurtdışında Yıl) BEng (Onur)

Biomedical Engineering (with Year Abroad) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya MA

Digital Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Film Çalışmaları BA (Onur)

English and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil Doktora

Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi BA bir Yıl ile oyun ve Eğlence Tasarım (Onur)

Game and Entertainment Design with a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanser Görüntüleme MSc

Cancer Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Makine Mühendisliği ve İmalat () MEng (Onur)

Mechanical Engineering and Manufacturing (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile kimya yüksek lisans

Chemistry MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Dünya Research tarafından MA Bilim

Geography and Earth Science MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik (Popüler) BA (Onur)

Music (Popular) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) MEng (Onur)

Electronic Engineering (with Industrial Placement) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pazarlama (yerleştirme yıl) BA (Onur)

Marketing (with placement year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama ve Yönetimi (Yerleştirme Yıl) BA (Onur)

Marketing and Management (with Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gastroenteroloji Bakım MSc

Gastroenterology Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Endüstriyel Deneyim MChem ile (Adli ve Analitik Bilim) kimya (Onur)

Chemistry (Forensic and Analytical Science) with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama ve İngilizce BA (Onur)

Drama and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında bir Yıl ile Elektrik, Elektronik ve Enerji Mühendisliği () MEng (Onur)

Electrical, Electronic and Energy Engineering (with Year Abroad) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurtdışında eğitim) Girişimcilik BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Entrepreneurship (with study abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Deneyimi BSc ile Oyun Geliştirme için bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science for Games Development with Industrial Experience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin Çalışmaları BA (Onur)

Chinese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk (Avrupa Hukuki Çalışmalar) LİSANS (Onur)

Law (European Legal Studies) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Modern bir Dil BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bir dil ile Çeviri Çalışmaları ile Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages with Translation Studies (with one language) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi ve Ekonomi BA (Onur)

Business Management and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji BA (Onur)kriminoloji

Criminology with Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dil ve Tarih BA (Onur)

Modern Languages and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital (Onur)Sanayi BA bir Yıl ile Tasarım

Digital Design with a Year in Industry BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İngilizce BA (Onur)

History and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Rehabilitasyon BSc (Onur)

Sport Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilirlik BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Sustainability BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Industrial Placement) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Miras ve Tarih MHist

Heritage and History MHist

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri Coğrafya (Yurtdışında eğitim) BA (Onur)

Human Geography (with Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (temel yıl) BSc (Onur)

Psychology (with foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Arkeoloji Doktora

History and Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yurtdışında eğitim) lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BSc

Logistics and Supply Chain Management (with study abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma tarihi ve Arkeoloji MA

History and Archaeology MA by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Amerikan Çalışmaları MPhil

American Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Rehabilitasyon Mscı (Onur)

Sport Rehabilitation MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya Doktora

Digital Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl