• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim ve Gençlik Çalışmaları MA

Education and Youth Work Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Yerleştirme BSc ile tıbbi Genetik (Onur)

Medical Genetics with Research Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tekstil (dış Tasarım) Uygulama BA (Onur)/BSc (Onur)

Textile Practice (Surface Design) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Uluslararası) MA

Education (Internationalisation) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İslam Ameliyatı teorisi yüksek lisans

Theory of Podiatric Surgery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler ile iş BA (Onur)

Business with Financial Services BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı MPH Master

Master of Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Popüler Kültür BA (Onur)

Media and Popular Culture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ölçme (Bina Ölçmeleri) BSc (Onur)

Surveying (Building Surveying) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analitik Bioscience Yüksek Lisans

Analytical Bioscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Genel ve Karşılaştırmalı) MA

Education (Global and Comparative) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans yönetimi

Management with International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Doktora

Computer Science and Informatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. medya, Tanıtım Kültür ve Reklam BA BA (Onur)

Media, Promotional Culture and Advertising BA(Hons) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Tekstil Uygulamaları MA

Fashion Textile Practices MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Bilgisayar Bilimleri PGCE

Secondary Computer Science PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans Hukuku yüksek lisans

International Finance with Law MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret ve Pazarlama BA (Onur)

Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmacı Psikoloji Yüksek Lisans

Investigative Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma MSc)biyolojik Bilimler

Biological Sciences (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama BA (Onur)

Digital and Social Media Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile iş

Business with Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kaynağı (yukarıda) Lojistik BSc (Onur)ile Zinciri Yönetimi

Supply Chain Management with Logistics (Top up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Adli Biyoloji) Adli Bilimler Yüksek Lisans

Forensic Science (Forensic Biology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknoloji Gelişmiş Öğrenme ve Yenilik MA

Technology Enhanced Learning and Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ile petrol ve Gaz Mühendisliği MSc

Oil and Gas Engineering with Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Politika BSc (Onur)

Economics and Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MSc ile yönetim

Management with Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih Doktora

History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım ve Animasyon BA (Onur)

Graphic Design and Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma (MA Çocukluk tarihi)

History of Childhood (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizik Fen Bilimleri QTS ile PGCE

Secondary Science with Physics PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoloji Araştırma Yerleştirme ile (Moleküler ve Hücresel) BSc (Onur)

Biology (Molecular and Cellular) with Research Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi BSc (Onur)

Supply Chain Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Politika ve Kriminoloji BSc (Onur)

Politics and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Müzik PGCE

Secondary Music PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma MSc)mühendislik

Engineering (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk, Afet ve Çevre Yönetimi MSc

Risk Disaster and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Communication Engineering (Top-Up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Operations and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Erken Çocukluk Çalışmaları) MA

Education (Early Childhood Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) Uluslararası Ticaret ve Yatırım BA (Onur)

International Trade and Investment (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Drama PGCE

Secondary Drama PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) Otelcilik İşletme Yönetimi BA (Onur)

Hospitality Business Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp Doktora

Forensic Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Hizmeti Araştırma MSc

Health Service Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Kontrol Sistemleri ve Gereçleri MSc

Engineering Control Systems and Instrumentation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Politika BSc (Onur)

International Politics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro, Dans ve Performans Doktora

Drama, Dance and Performance PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile Doğrudan PGCE İlköğretim Okulu

School Direct Primary PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve İngilizce BA (Onur)

Drama and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile 1 (İlk Yıllar ve Key Stage) İlköğretim PGCE

Primary Education (Early Years and Key Stage 1) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği MEng

Electronic and Electrical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Seyahat ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Travel and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Chemical Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Polislik ve Soruşturma BSc (Onur)

Policing and Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Proje Yönetimi BSc (Onur)

Construction Project Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma (MA işletme ve Yönetim Çalışmaları)

Business and Management Studies (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim, Kültür ve Medya Çalışmaları Doktora

Communication, Cultural and Media Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv ve Motorsporları Mühendisliği MEng

Automotive and Motorsport Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş MSc

Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji/Ceza Adalet Doktora

Criminology/Criminal Justice PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve İngilizce BA (Onur)

History and English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tekstil BA ile moda Tasarımı (Onur)

Fashion Design with Textiles BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Kayıt) Hemşirelik Ruh Sağlığı MSc

Nursing (Pre-Registration) Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Davranış Bilimleri BSc (Onur)

Behavioural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Entegre yüksek lisans) İnsan Kaynakları Yönetimi MHRM

Human Resource Management (Integrated Masters) MHRM

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmasötik Kimya Mscı (Onur)

Pharmaceutical Chemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Communication Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Desen Kesme MA

Creative Pattern Cutting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Eğitim MA

International Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma MSc)uygulanan Sağlık Bilimleri

Applied Health Sciences (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ile siyaset BSc (Onur)

Politics with Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma (MA sanat ve Tasarım)

Art and Design (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Şeylerin Internet MSc

Internet of Things MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Gençlik ve Toplum) eğitim MA

Education (Youth and Community) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme Mscı

Sport and Exercise Nutrition MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA Master

Master of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TESOL ve Eğitim BA (Onur)

TESOL and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Yerleşimi ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Research Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Müzik Üretim BA (Onur)

Creative Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma MSc)psikoloji

Psychology (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Kriminoloji BA (Onur)

Linguistics and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ortaöğretim Tarih PGCE

Secondary History PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Genetik BSc (Onur)

Medical Genetics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kariyer Yönlendirme ve Geliştirme Yüksek Lisans Diploması

Career Guidance and Development Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tedarik Zinciri ile işletme Yönetimi BA (Onur)

Business with Supply Chain Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma (MA)yaratıcı Yazma

Creative Writing (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme MSc

Sport and Exercise Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Biyokimya BSc (Onur)

Medical Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil İngilizce PGCE

Secondary English PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tekstil BA ile kostüm (Onur)

Costume with Textiles BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Analitik Kimya Yüksek Lisans

Analytical Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Öğretme ve Öğrenme) MA

Education (Teaching and Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
2 (RİBA bölümü) mimarlık ve Mimarlık Uluslararası Mart

Architecture and Architecture International (RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Moda Tasarım Yönetimi MA

International Fashion Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sağlık ve Sosyal Bakım BSc(Onur) BSc (Onur)

Health and Social Care BSc(Hons) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
TESOL ve Genç Öğrenciler BA (Onur)

TESOL and Younger Learners BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma MSc)Halk Sağlığı

Public Health (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma (MA mimarlık ve Yapılı Çevre)

Architecture and the Built Environment (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat MSc gelişmiş Proje Yönetimi

Advanced Project Management in Construction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Sanat ve Tasarım PGCE

Secondary Art and Design PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma MSc)sosyoloji

Sociology (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
BSc Oyun Programlama ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computing Science with Games Programming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doku Canlılığı ve Yara Yönetimi (Yüksek Lisans)

Tissue Viability and Wound Management (Masters)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Moda Pazarlama ve Üretim (Moda Tasarımı) Tasarım BA (Onur)

Fashion Design (Fashion Design with Marketing and Production) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Beden Eğitimi PGCE

Secondary Physical Education PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) işletme ve Yönetim BA (Onur)

Business Administration and Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rehberlik Profesyonel Çalışmalar MA, PgDip

Guidance Professional Studies MA, PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS BA ile ikincil Müzik Eğitimi (Onur)

Secondary Music Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilimler ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil İş Eğitim PGCE

Secondary Business Education PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA İngilizce (Onur)

English Language with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Modern Dil, lisans eğitimini İngiliz Edebiyatı

English Literature with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc Araştırma, işletme ve Yönetim Bilimleri)

Business and Management Studies (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Misafirperverliği ile MSc uluslararası İşletme

International Business with Hospitality MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler ile uluslararası İşletme yüksek lisans

International Business with Financial Services MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) yaratıcı Ortam ve Üretim BA BA (Onur)

Creative Media and Production BA (Hons) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile Biyoloji PGCE Fen Bilimleri

Secondary Science with Biology PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) Eğitim, İnsan Kaynakları Gelişimi ve Eğitimi BA (Onur)

Education, Human Resource Development and Training (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık / Mimari (Uluslararası) 1 (RİBA Bölümü) BA (Onur)

Architecture / Architecture (International) (RIBA Part 1) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Formülasyonu ve İş Stratejisi MSc

Pharmaceutical Formulation and Business Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (Üst) BA (Onur)

Human Resource Management (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Adli Antropoloji) Adli Bilimler Yüksek Lisans

Forensic Science (Forensic Anthropology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Sociology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Maliye BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Vakfı (Genel) BEng (Onur)

Engineering Foundation (General) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stilistlik MA

Stylistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya MA

Digital Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gençlik ve Toplum Çalışmaları (Üst) BA (Onur)

Youth and Community Studies (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaşam boyu Öğrenme hizmet öncesi PGCE

Lifelong Learning pre-service PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile okul Doğrudan İkincil PGCE

School Direct Secondary PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS BA ile ikincil Din Eğitimi (Onur)

Secondary Religious Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme doktor

Doctor of Enterprise

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık Bilimleri Doktora

Pharmaceutical Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hava Taşımacılığı ve Lojistik Yönetimi BSc (Onur)

Air Transport and Logistics Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Web Siber Güvenlik BASc ile (Onur)Programlama

Web Programming with Cyber Security BASc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (Moleküler ve Hücresel) BSc (Onur)

Biology (Molecular and Cellular) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yukarı (Üst) Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Top-Up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Research tarafından MA iletişim, Kültür ve Medya Çalışmaları ()

Communication, Cultural and Media Studies (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli ve Analitik Bilim MSc

Forensic and Analytical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme ve Gelişim Yönetimi MA

Learning and Development Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Uygulamalı Dilbilim MA

English Language and Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç ve Analitik Bilim MSc

Pharmaceutical and Analytical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Kimya BSc (Onur)

Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma MSc)sosyal Çalışma ve Sosyal Politika

Social Work and Social Policy (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler ile işletme (Üst) BA (Onur)

Business with Financial Services (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Moda Satın alma Yönetimi BA (Onur)

International Fashion Buying Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik ve Ebelik Doktora

Nursing and Midwifery PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Marka Pazarlama BA (Onur)

Fashion Brand Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans

Information Systems Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern bir Dil BA ile Otelcilik İşletme Yönetimi (Onur)

Hospitality Business Management with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma MSc)kimya

Chemistry (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bacak Ülseri Yönetimi

Leg Ulcer Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Bilgisayar İş BA (Onur)

Computing in Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ayak MSc

Podiatry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Danışmanlık ve Koçluk) MA

Education (Mentoring and Coaching) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Ekonomi Yüksek Lisans

Financial Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accountancy and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile eğitim (MA)

Education (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Yönetim Bilimleri alanında Doktora

Business and Management Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile yüksek lisans bilgisayar Bilimleri ve Bilişim

Computer Science and Informatics (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kariyer Yönlendirme ve Geliştirme MA

Career Guidance and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA ile Drama (Onur)

Drama with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik QTS ile PGCE

Secondary Mathematics PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Eğitim İstatistikleri) MA

Education (Educational Statistics) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli ve Analitik Bilimi BSc (Onur)

Forensic and Analytical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Hizmetler ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Financial Services BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mali Hizmetler BA ile muhasebe (Onur)

Accountancy with Financial Services BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Performans PGDip

Music Performance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendislik ve Bilgisayar Sistemleri BEng (Onur)

Electronic Engineering and Computer Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Finansmanı ile MSc

Business with Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi BSc(Onur) BEng

Information Technology BSc(Hons) BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma MSc)kriminoloji/Ceza Adaleti

Criminology/Criminal Justice (MSc by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tekstil (Tekstil El Sanatları ve Sanat) Uygulama BA (Onur)/BSc (Onur)

Textile Practice (Textile Crafts and Art) BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Doktora

Politics and International Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA (İş İdaresi, turizm Yönetimi Master

Hospitality Management Master of Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Sociology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma (MA Drama ve Dans Performans)

Drama Dance and Performance (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans

Marketing Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik ve Gömülü Sistemler Mühendisliği MSc

Electronic and Embedded Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Dini Eğitim PGCE

Secondary Religious Education PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Muhasebe (Üst) BA (Onur)

Business Accounting (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim EdD, Doktor

Education EdD, Doctor of

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma (MA)ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Economics and Econometrics (MA by Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
LLM (Muaf)

LLM (Exempting)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern bir Dil ile İngilizce Dil BA (Onur)

English Language with a Modern Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırmalar ve Değerlendirme yüksek lisans (Uzaktan Eğitim)

Social Research and Evaluation MSc (Distance Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Doktora

Social Work and Social Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl