• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yönetiminde MA

MA in Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 dönem
Fransızca Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in French Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Patobiyoloji içinde DVSc

DVSc in Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Sistemleri Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar

Bachelor of Engineering in Engineering Systems and Computing

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Ankara Muhasebe alanında lisans

Bachelor of Commerce in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
İngilizce Edebiyat Çalışmaları/Tiyatro Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Literary Studies/Theatre Studies in English

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Lisans ve Bilimler

Bachelor of Arts and Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Yetişkin Gelişimi Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Adult Development

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Siyaset Bilimi MA

MA in Political Science

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Gıda Bilimi lisans

Bachelor of Science in Food Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Gıda Sanayi Yönetim Biyo lisans-Kaynak Yönetimi

Bachelor of Bio-Resource Management in Food Industry Management

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
MSc Hayvan Jinekoloji

MSc in Animal Biosciences

Yüksek Lisans
Tam zamanlı Eğitim 3 dönem tam Zamanı - Minimum-
Fransızca MA

MA in French

Yüksek Lisans
Altı yarıyıl dersleri tam Zamanı - minimum
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Klasik Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Gıda, Tarım ve Kaynak Ekonomisi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Food, Agriculture and Resource Economics

Yüksek Lisans
Bir araştırma tam Zamanı - Başarılı bir şekilde tamamlanması ve savunma-12 yarıyılda tez tabanlı
Biyolojik Çeşitlilik yönetimi

Bachelor of Science in Biodiversity

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bitki Tarım MSc

MSc in Plant Agriculture

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Biyomedikal (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering

Yüksek Lisans
Yılda 3 dönem tam Zamanı - 9-12 Yaklaşık dönem ()
Aile İlişkileri yüksek lisans ve Uygulamalı Beslenme - Aile İlişkileri ve İnsan Gelişimi

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Family Relations and Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 2 yıl
Mikrobiyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Ana Gıda, Tarım ve Kaynak Ekonomisi

Master of Food, Agricultural and Resource Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 dönem
Antropoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Aile İlişkilerinde MSc ve Uygulanan Beslenme Uygulamalı İnsan Beslenmesi

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Applied Human Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 2 yıl
Coğrafya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dokuz Tamamlanmış üzerinden dönem
Bilgisayar Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Pazarlama ve Tüketici Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

MSc in Marketing and Consumer Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki yıl İçinde
Nüfus Tıpta MSc

MSc in Population Medicine

Yüksek Lisans
Bir araştırma (yaklaşık üç yarıyıl) tam Zamanı - temel araştırma projesi/kağıt seçeneği; kurs ve savunma (yaklaşık altı yarıyıl) tez seçeneği temel
Ceza Adalet ve Kamu Politikası lisans programı

Bachelor of Arts in Criminal Justice and Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Doktora)Yönetiminde

Doctor of Philosophy (PhD) in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - ilk iki yıl içinde kurs 6 dönemdir (5 çekirdek ve 6 alan dersleri)
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Tarihte MA

MA in History

Yüksek Lisans
(Yaklaşık dört yarıyıl) (yaklaşık üç yarıyıl) tam Zamanı - Kurs artı önemli bir araştırma, kurs ve araştırma tezi seçeneği
Teorik Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Theoretical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Doktora)Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular and Cellular Biology

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - Genellikle 4 yılı
Su Kaynakları Mühendisliği Lisans Mühendislik

Bachelor of Engineering in Water Resources Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bio lisans-Tıp Bilimi

Bachelor of Science in Bio-Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Tarım Bilimi lisans (Onur Tarım)

Bachelor of Science in Agriculture (Honours Agriculture)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bütünleştirici Biyoloji yüksek lisans

Msc in Integrative Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık altı yarıyıl
Biyolojik Bilimler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Sanat Tarihi ve Görsel Kültür MA

MA in Art History and Visual Culture

Yüksek Lisans
(Beş/altı dönem) tam Zaman - (üç dönem) Ders artı önemli bir araştırma; kurs ve araştırmaya dayalı tez seçeneği
Klinik Çalışmalarda MSc

MSc in Clinical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık altı yarıyıl
Çocuğa Uygulamalı Bilim lisans, Gençlik ve Aile

Bachelor of Applied Science in Child, Youth and Family

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Matematik yüksek lisans ve İstatistikler

MSc in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Çevre Bilimleri lisans (Çevre Ekonomisi ve Politikası)

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Environmental Economics and Policy)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyolojik Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Aile İlişkilerinde MSc ve Beslenme Uygulamalı - Çift ve Aile Terapisi

MSc in Family Relations and Applied Nutrition - Couple and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaban Hayatı Biyoloji ve Koruma lisans

Bachelor of Science in Wild Life Biology and Conservation

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyoenformatik yüksek lisans (MBİNF)

Master of Bioinformatics (MBINF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Klinik Çalışmalar alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Clinical Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mühendislik MAsc

MAsc in Engineering

Yüksek Lisans
Yılda 3 dönem tam Zamanı - Yaklaşık 5 - 6 yarıyıl ()
Tarım lisans (Tarla, Bahçe Bitkileri ve çim alanlarda Bilimler)

Bachelor of Science in Agriculture (Crop, Horticulture and Turfgrass Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Çevre Mühendisliği Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Tiyatro Çalışmalarında MA

MA in Theatre Studies

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Gıda Bilimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Science

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Fizikte MSc

MSc in Physics

Yüksek Lisans
(Yaklaşık altı dönem) tam Zaman - Ders-(yaklaşık üç yarıyıl) çalışma ve araştırmaya dayalı tez
Hayvan Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Animal Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Beslenme lisans ve Besin Bilimler

Bachelor of Science in Nutritional and Nutraceutical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Çevre Yönetim lisans programı

Bachelor of Arts in Environmental Governance

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Yaratıcı Yazma MFA

MFA in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Coğrafya yüksek lisans

MA in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Matematiksel İktisat Bölümü

Bachelor of Arts in Mathematical Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar lisans

Bachelor of Computing in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner doktor

Doctor of Veterinary Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Patobiyoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimleri lisans eğitimi (Ekoloji)

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Ecology)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Hesaplamalı Bilimler (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimi yüksek lisans

MSc in Food Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık altı yarıyıl
Çevre Bilimleri MES

MES in Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Genellikle üç dönem tamamlandı
Ankara Liderlik ve Organizasyon Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Leadership and Organizational Management

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Doktora)Matematik ve İstatistik

Doctor of Philosophy (PhD) Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Nüfus Tıpta Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Medicine

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört dönem
Yazılım Mühendisliği Bilgisayar lisans

Bachelor of Computing in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Kimya yüksek lisans

MSc in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en az dört yarıyıllık
Gıda Güvenliği ve Kalite Güvencesi.

MSc in Food Safety and Quality Assurance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Çevre Bilimleri yüksek lisans

MSc in Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Genellikle altı dönemde tamamlandı
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Doktora) Aile İlişkileri Felsefe doktoru ve Beslenme Uygulamalı İnsan Beslenmesi Uygulamalı

Doctor of Philosophy (PhD) in Family Relations and Applied Nutrition - Applied Human Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 4 yıl
Matematik Bilim lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Avrupa Çalışmalarda MA

MA in European Studies

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Uluslararası Kalkınma lisans programı

Bachelor of Arts in International Development

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Patobiyoloji Anabilim Dalı

MSc in Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoenformatik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 dönem
Doktora (Doktora) Aile İlişkileri ve Beslenme - Aile İlişkileri ve İnsan Uygulamalı ...

Doctor of Philosophy (PhD) in Family Relations and Applied Nutrition - Family Relations and Human ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 4 yıl
MA Kamu Konularda Antropoloji

MA in Public Issues Anthropology

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
(MPLAN) Kırsal Planlama Master Planlama ve Geliştirme

Master of Planning (MPLAN) in Rural Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 3 - 5 dönem
Ankara Otelcilik ve Turizm Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyoteknoloji yüksek lisans

Master of Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İngilizce MA

MA in English

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Patobiyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Yönetimi Ekonomi ve Finans alanında lisans

Bachelor of Commerce in Management Economics and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bitki Bilimi lisans

Bachelor of Science in Plant Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Uygulanan Beslenme Master - Aile İlişkileri ve Uygulamalı Beslenme

Master of Applied Nutrition - Family Relations and Applied Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yoğun 3 dönem
Hayvan (Doktora)Jinekoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Animal Biosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Tarihi lisans programı

Bachelor of Arts in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Çalışmanın Online/Uzaktan - Bir yoğun yıl
Kimyasal Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Chemical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Kırsal Planlama ve Geliştirme Planlaması) yüksek lisans:

MSc (Planning) in Rural Planning and Development:

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yoğun (6 dönem)
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Mühendisliği MEng

MEng in Engineering

Yüksek Lisans
Yılda 3 dönem ile tam () tam Zamanı - Yaklaşık 3 - 5 dönem
Liderlik MA

MA in Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - İçinde 20-24 ay
Atçılık Yönetimi lisans Bio-Kaynak Yönetimi

Bachelor of Bio-Resource Management in Equine Management

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

Master of Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık üç yarıyıl
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
İnsan Sağlığı ve Beslenme Bilimleri yüksek lisans

Msc in Human Health and Nutritional Sciences

Yüksek Lisans
Yıl programı (1) tam Zamanı (2 yıllık program) Tez; ders çalışma ve proje
Psikoloji yüksek lisans - Klinik Psikoloji: Uygulamalı Gelişim Vurgu

MA in Psychology - Clinical Psychology: Applied Developmental Emphasis

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Çevre Bilimleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Nörobilim lisans eğitimi

Bachelor of Science in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Psikoloji yüksek lisans - Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji

MA in Psychology - Industrial/Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
İnsan Kinetiği lisans

Bachelor of Science in Human Kinetics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Ankara Pazarlama Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Marketing Management

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Felsefe yüksek lisans

MA in Philosophy

Yüksek Lisans
(1 yıl) veya 2) tam Zamanı - Ders çalışma ve temel araştırma projesi (2 yıl) tez
Çevre Bilimleri lisans (Çevre Bilimleri)

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Environmental Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Gıda Güvenliği ve Kalite Güvence alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Food Safety and Quality Assurance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
Stüdyo Sanat MFA

MFA in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı en az dört yarıyıllık
Moleküler Biyoloji alanında lisans ve Genetik

Bachelor of Science in Molecular Biology and Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyolojik ve Tıbbi Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Biological and Medical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Kapasite Geliştirme ve genişletme.

MSc in Capacity Development and Extension

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört, altı dönem
Peyzaj Mimarlığı lisans

Bachelor of Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Çevre istatistik araştırma lisans ve Jeoloji

Bachelor of Science in Environmental Geoscience and Geomatics

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
MSc Gıda, Tarım ve Kaynak Ekonomisi

MSc in Food, Agriculture and Resource Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 veya 6 dönem
Deniz ve Tatlı Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Marine and Freshwater Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Sosyoloji yüksek lisans

MA in Sociology

Yüksek Lisans
Tam zamanlı çalışmanın tam Zamanı - en az iki yarıyıl
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Fizik Bilimi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Physical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Uygulamalı İnsan Beslenmesi Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Applied Human Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Makine Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

MSc in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık altı yarıyıl
Çevre Yönetimi lisans Bio-Kaynak Yönetimi

Bachelor of Bio-Resource Management in Environmental Management

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Klinik Çalışmalarda DVSc

DVSc in Clinical Studies

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Stüdyo Sanat lisans programı

Bachelor of Arts in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
MSc Bilgisayar Bilimi

MSc in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları MA

MA in Latin American and Caribbean Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Tiyatro Çalışmaları lisans programı

Bachelor of Arts in Theatre Studies

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Moleküler ve Hücresel Biyoloji yüksek lisans

Msc in Molecular and Cellular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık altı yarıyıl
Ekonomi MA

MA in Economics

Yüksek Lisans
(12 ay) (MİP) derece tam Zamanı - Elbette (8 ay) tabanlı derecesi; kurs artı yüksek lisans Araştırma Projesi.
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Ticaret Gıda ve Tarım İş lisans

Bachelor of Commerce in Food and Agricultural Business

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Matematik Bilim lisans

Bachelor of Science in Mathematical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Bitki Tarım alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Plant Agriculture

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Zooloji lisans

Bachelor of Science in Zoology

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bütünleştirici Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Integrative Biology

Yüksek Lisans
Zaman yüksek lisans dışında tam tam Zamanı - en az beş dönem. En az yedi yarıyıl onur bakalorya ötesinde yüksek lisans tamamlamadan gereklidir.
Biyolojik ve Farmasötik Kimya lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biological and Pharmaceutical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Çevre Bilimleri lisans (Çevre ve Kaynak Yönetimi)

Bachelor of Science in Environmental Sciences (Environment and Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Emlak ve Konut Ticaret bekar

Bachelor of Commerce in Real Estate and Housing

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
6 dönem; Onur Programı - 8 dönem tam Zamanı - Genel Program -
Pazar Araştırması alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Market Research

Yüksek Lisans
Çalışmanın iki tam-zamanlı dönem tam Zamanı - Minimum