• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Online) Biyomedikal Bilimler, MSc/PGDip/PGCert

Biomedical Sciences (Online), MSc/PGDip/PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Otelcilik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. iş Girişimcilik ve Yenilik BA

Business Entrepreneurship and Innovation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce (Edebiyat London) MA

English (Literary London) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Yönetimi BA (Onur)

Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji (Fen) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science with Biology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Tarım BSc (Onur)

International Agriculture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil BA ile reklam ve Dijital Pazarlama İletişimi (Onur)

Advertising and Digital Marketing Communications with Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Girişimcilik ve Yenilik (Genişletilmiş) BA (Onur)

Business Entrepreneurship and Innovation (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve adli Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Criminal Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim MPhil

Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm) Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)ile Bilim

Sports Science with Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi (Genişletilmiş) BA (Onur)

Marketing Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genişletilmiş) İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Olaylar Yönetimi (Genişletilmiş) BA (Onur)

Events Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BA ile işletme (Onur)

Business Administration with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 Yıl giriş) BEng (Hons)Makine Mühendisliği Teknolojisi

Mechanical Engineering Technology (Year 3 entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik, Sağlık ve Çevre PGDip / MSc

Safety, Health and Environment PGDip / MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı BA (Onur)

Landscape Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans

Mechanical and Manufacturing Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Applied Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri MSc

Computing and Information Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Dans ve Müzikal Tiyatro BA (Onur)

Professional Dance and Musical Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) Kriminoloji ile adli Bilim BSc (Onur)

Forensic Science with Criminology (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme (Genişletilmiş) BA (Onur)

Business Administration (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Davranış Bilimi ve Refah BSc (Onur)

Applied Behavioural Science and Welfare BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (3. Yıl Girişi) lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA

Business Purchasing and Supply Chain Management (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Yönetim ve Risk MSc

Financial Management and Risk MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğretimi destekleyen ve FdA Öğrenme

Supporting Teaching and Learning FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tesis Yönetimi MSc

Facilities Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi ve Spor (Genişletilmiş) BA (Onur)

Physical Education and Sport (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi BEng (Onur)

Engineering Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme (Genişletilmiş) BA (Onur)

International Business (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe iş (3 Yıl Giriş) BA (Onur)

Business with Accounting (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji üzerine yüksek Lisans adli Bilim (Onur)

Forensic Science with Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyük Veri ve İş Zekası yüksek lisans

Big Data and Business Intelligence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik ve Dijital Tasarım BA (Onur)

Graphic and Digital Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuklar') hemşirelik;Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Children's Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme MBA

International Business MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil BA ile Yönetim pazarlama (Onur)

Marketing Management with Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hayvan Yönetimi BSc (Onur)

Animal Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Beden Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Physical Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Power Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi MA

International Tourism Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Tasarımı ve Geliştirme (Modelleme ve Animasyon, Programlama) BSc (Onur)

Games Design and Development (Modelling and Animation, Programming) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Genişletilmiş) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (Extended) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Drama ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstri Mühendisliği BEng (Onur)

Industrial Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuk Hemşireliği) hemşirelik yüksek lisans

Nursing (Children’s Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım Doktora

Health and Social Care PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su ürünleri ve Balıkçılık Yönetimi (Üst) BSc (Onur)

Aquaculture and Fisheries Management (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yönetici)işletme MBA

Business Administration MBA (Executive)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve İngilizce Öğretmenliği BA (Onur)

English Language and English Language Teaching BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya (Fen) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science with Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç Bilimi FdSc

Pharmaceutical Science FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme (Medway) BA (Onur)

Business Administration (Medway) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım FdSc

Agriculture FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım ve Gıda Bilimleri MPhil

Agricultural and Food Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bahçecilik - Ticari BSc (Onur)

Horticulture - Commercial BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2 Yıllık Hızlandırılmış Derecesi) temel Eğitim BA (Onur)

Primary Education (2 Year Accelerated Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dil BA turizm Yönetimi (Onur)

Tourism Management with Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim BA

Property Development and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretimde BA (Onur)

Primary Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (BSc Genişletilmiş) Eczacılık Bilimleri

Pharmaceutical Sciences (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bekleyen HCPC onayı) Dil ve konuşma Terapisi Lisans

Speech and Language Therapy (pending HCPC approval) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım MSc

Real Estate Development and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj Mimarlığı MLA

Landscape Architecture MLA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Sociology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng

Electrical and Electronic Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Grafik ve Dijital Tasarım HND

Graphic and Digital Design HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Genişletilmiş) iş Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA (Onur)

Business Purchasing and Supply Chain Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
FdA Erken Yıl Eğitim FdA

FdA Early Years Education FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) Finans iş BA (Onur)

Business with Finance (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA (Onur)

Business Purchasing and Supply Chain Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film yapım MA

Film Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Danışmanlık ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş MPhil

Business MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ile iş BA (Onur)

Business with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapım Yönetimi ve Ekonomisi yüksek lisans

Construction Management and Economics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bankacılık ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Banking BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paramedik Bilim BSc (Onur)

Paramedic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (Genişletilmiş) BA (Onur)

Business Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve İngilizce BA (Onur)

History and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BSc (Onur)

Sociology and Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genişletilmiş) kriminoloji ve adli Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Criminal Psychology (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sibernetik BEng (Onur)

Cybernetics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Genişletilmiş) Pazarlama iş BA (Onur)

Business with Marketing (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng

Chemical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi (3 Yıl Giriş) BA (Onur)

Business Management (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim FdSc

Biomedical Science FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MA

Logistics and Supply Chain Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı Hemşireliği) PGDip

Nursing (Mental Health Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Peyzaj ve Şehircilik MSc

Advanced Landscape and Urbanism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim (Genişletilmiş) BSc (Onur)

Biomedical Science (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Küresel Nakliye Yönetimi MSc

Global Shipping Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm Yönetimi (Genişletilmiş) BA (Onur)

Tourism Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik (Bilim) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Science with Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Bilgisayar BSc (Onur)

Business Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Geliştirme Çalışmaları MPhil

Development Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve Okuryazarlık Eğitimi BA (Onur)

Language and Literacy Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Teknolojisi BEng (Onur)

Engineering Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İK ile iş (3 Yıl Giriş) BA (Onur)

Business with HRM (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı uygulamalı Hayvan Davranış Bilimi ve Refah (üst) BSc (Onur)

Applied Animal Behavioural Science and Welfare (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya (Genişletilmiş) BSc (Onur)

Chemistry (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi Yüksek Lisans

Applied Food Safety and Quality Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuk ve genç Psikolojisi, MSc

Child and Adolescent Psychology, MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maliye ile iş (3 Yıl Giriş) BA (Onur)

Business with Finance (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Doktora

Business PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Mühendisliği Yüksek Lisans

Computer Systems and Network Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Bina Tasarım ve Mühendislik MSc

Sustainable Building Design and Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlaç MSc/PGDip Bilimler

Pharmaceutical Sciences MSc/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe & ile işletme; Maliye BA (Onur)

Business Administration with Accounting & Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Yetişkin Hemşirelik) PGDip

Nursing (Adult Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim ve öğretim PhD

Education and Training PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bitki Bilimi MSc

Applied Plant Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (3 Yıl Giriş) BA (Onur)

Accounting and Finance (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor (Genişletilmiş) Profesyonel Futbol Koçluk BSc (Onur)ile Bilim

Sports Science with Professional Football Coaching (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Psikoloji BSc

Business Psychology BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaşam boyu Öğrenme Öğretmen Eğitimi PGCE

Lifelong Learning Teacher Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
HND Uluslararası Tarım HND

HND International Agriculture HND

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Emlak MSc

Real Estate MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Hayvan Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik FdSc

Animal Conservation and Biodiversity FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Olaylar Yönetimi BA (Onur)

Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Eczacılık Uygulamaları PGCert/PGDip/MSc

General Pharmacy Practice PGCert/PGDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Gıda Yenilik MSc

Food Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maliye ile iş BA (Onur)

Business with Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bağımsız ve Ek Reçete PGCert

Independent and Supplementary Prescribing PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 8 ay
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım ve Gıda Bilimleri Doktora

Agricultural and Food Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri (Genişletilmiş) BA (Onur)

Accounting and Financial Information Systems (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Bilim (Genişletilmiş) BSc (Onur)

Forensic Science (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diller ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Languages and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım MPhil

Health and Social Care MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Formülasyon Bilim MSc

Formulation Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası ve Ticari Hukuk yüksek lisans

International and Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil ile iş BA (Onur)

Business with Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Optimizasyonu PGCert/PGDip/MSc

Medicines Optimisation PGCert/PGDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 6 yıl
(Genişletilmiş) finans ve Yatırım Bankacılığı BA (Onur)

Finance and Investment Banking (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities Nursing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Su, Atık ve Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Water, Waste and Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
2 (kontrol grubunda/RİBA bölümü) mimari Mart

Architecture (ARB/RIBA part 2) MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilgi Teknolojisi yüksek lisans yönetimi

Management of Business Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli bilişim ve Siber Güvenlik yüksek lisans

Computer Forensics and Cyber Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)istatistik ve Operasyonel Araştırma BSc

Statistics and Operational Research BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sinema & Televizyon Üretimi BA (Onur)

Film & Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım, Yenilik ve Girişimcilik BEng (Onur)

Design, Innovation and Entrepreneurship BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans

Pharmaceutical Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 Yıl Giriş) BA (Onur)iş Çalışmaları

Business Studies (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ulaştırma ve sistem Yönetimi MA

Transport and Systems Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halkla İlişkiler ve İletişim BA (Onur)

Public Relations and Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (3 Yıl Giriş) Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi BA

Business Logistics and Transport Management (Year 3 Entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Peyzaj ve Kırsal Yönetimi BSc (Onur)

Landscape and Countryside Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimleri BSc (Onur)

Environmental Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Atçılık Refah ve Yönetimi BSc (Onur)

Applied Equine Welfare and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
FdA İşletme. FdA

FdA Business Administration. FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Doktora

Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Bilimleri BSc (Onur)

Sports Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) BSc (Onur)

Information Technology Management for Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MEng

Mechanical Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve öğretim MPhil

Education and Training MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim MA

Public Relations and Corporate Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otelcilik (Genişletilmiş) BA (Onur)

Hospitality Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkinci Dil Öğrenme ve Öğretme MA

Second Language Learning and Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yatırım MSc

Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş BSc (Onur ile matematik)

Mathematics with Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Denizcilik politikaları

International Maritime Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekansal Veri Bilimi Yüksek Lisans

Spatial Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Konu Uzmanı) İlköğretim Matematik PGCE

Primary Mathematics (Subject Specialist) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Petrol ve Gaz Yönetimi

Global Oil and Gas Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelecekte Akıllı Teknolojiler Yüksek Lisans

Future Intelligent Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yönetimi MEng

Engineering Management MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik Eğitimi BA (Onur)

Mathematics Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Atçılık Spor Tedavi ve Rehabilitasyon BSc (Onur)

Equine Sports Therapy and Rehabilitation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) İnsan Kaynakları Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Human Resource Management (Extended) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Koçluk (Genişletilmiş) BSc (Onur)ile Bilim

Sports Science with Coaching (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Davranış Bilimi ve Refah FdSc

Applied Behavioural Science and Welfare FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Film Yapım BSc (Onur)

Digital Film Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Futbol Koçluk BSc ile spor Bilimi (Onur)

Sports Science with Professional Football Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri BA (Onur)

Accounting and Financial Information Systems BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (Genişletilmiş) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (Extended) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya MChem MChem

Chemistry MChem MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım, Yenilik ve Girişimcilik (Genişletilmiş) BEng (Onur)

Design, Innovation and Entrepreneurship (Extended) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Reklam ve Dijital Pazarlama İletişimi BA (Onur)

Advertising and Digital Marketing Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetim (Uluslararası) Yüksek Lisans

Project Management (International) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş MA

International Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık Bilimleri BSc (Onur)

Pharmaceutical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi BA (Onur)

Business Logistics and Transport Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Genişletilmiş) İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology (Extended) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım, Yenilik ve Girişimcilik MEng

Design, Innovation and Entrepreneurship MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi MA

International Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Yapım MSc

Film Production MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar (QTS, Bilgi Sistemleri, Ağ Sistemleri) BSc (Onur)

Computing (QTS, Information Systems, Network Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi (Genişletilmiş) BEng (Onur)

Engineering Management (Extended) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doğal Araştırma tarafından MSc Kaynakları

Natural Resources MSc by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beden Eğitimi ve Spor BA (Onur)

Physical Education and Sport BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Tasarım ve Geliştirme (Web Uygulamaları) BSc (Onur)

Digital Media Design and Development (Web and Applications) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve Yatırım Bankacılığı (3 Yıl Giriş) BSc (Onur)

Finance and Investment Banking (Year 3 Entry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Koruma Yüksek Lisans

Environmental Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl