• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Araştırma ile medya, Sinema ve İletişim yüksek lisans

Media, Film and Communication Studies Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MSc Kriminoloji

MSc Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber ve Bilgisayar Güvenliği (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Cyber and Computer Security (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik araştırmalarla Masterları Bilimler

Biological Sciences Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Muhasebe ve İşletme Yönetimi BA (Onur)

Accounting and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Mimarlığı BA (Onur)

Landscape Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PgDip Psikolojisi

PgDip Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Medya, Sinema ve İletişim Çalışmaları

PhD Media, Film and Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Onur)olaylar Yönetimi (yerleştirme ile) BA

Events Management (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim (Matematik Uzmanlık) Yatak (Onur)

Primary Education (Maths Specialism) BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Seviye 6 üst) BSc (Onur)

Computing (Level 6 top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Eğitim

MA Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm)MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beden Eğitimi BSc (Onur)

Physical Education BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl yerleştirme ile) işletme Yönetimi BA

Business Management (4 years with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve Web Teknolojileri BSc (Onur)

Digital Media and Web Technologies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya ve Çevre Bilimleri Araştırma Masterlar

Geography and Environmental Sciences Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Araştırma Psikoloji ve Davranış Bilimleri Tarafından MSc

MSc By Research Psychology and Behavioural Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bağlamsal Bakanlığı ve Pratik Teoloji BA (Onur)

Contextual Ministry and Practical Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Entegre Mühendislik BEng (Onur)

Integrated Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MDes Grafik Tasarım

MDes Graphic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora Eğlence ve Turizm

PhD Leisure and Tourism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yerleştirme ile) muhasebe ve İşletme Yönetimi BA

Accounting and Business Management (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor MSc Profesyonel Uygulama Koçluk

MSc Professional Practice in Sports Coaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DBA)İşletme doktora

Doctorate in Business Administration (DBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
PgDip Mesleki Psikoloji

PgDip Occupational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Pazarlama

MSc Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim: 3-7 Vakfı/Keystage 1 Yatak (Onur)

Primary Education: 3-7 Foundation/Keystage 1 BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora Muhasebe ve Hukuk

PhD Accounting and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekoloji ve Çevre Bilimi BSc (Onur)

Ecology and Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Psikoloji BSc (Onur)

Criminology and Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Davranış Bilimleri Doktora

Behavioural Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
İngilizce ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Language and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)/BSc (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile spor ve Egzersiz Masterları

Sport and Exercise Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İşletme Yönetimi ve Stratejisi (üst) BA (Onur)

Business Management and Strategy (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama (yerleştirme ile) BA (Onur)

Digital Marketing (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Spor ve Egzersiz

PhD Sport and Exercise

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
MA Peyzaj Mimarlığı

MA Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (yerleştirme ile) işletme ve Pazarlama Yönetimi BA

Business and Marketing Management (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanat ve Tasarım, Matematik ve P. E.)PGCE İkincil

PGCE Secondary (Art and Design, Maths and P.E.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma ile felsefe ve Etik Masterları

Philosophy and Ethics Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Spor Koçluk ve Geliştirme FdSc

Sports Coaching and Development FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora Coğrafya ve Çevre Bilimleri

PhD Geography and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uygulamalı Ekoloji Yüksek Lisans Diploması

Applied Ecology Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc İş Psikolojisi

MSc Occupational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Basın ve Belgesel Fotoğrafçılığı BA (Onur)

Photojournalism and Documentary Photography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Eleştirel Yazma Yüksek Lisans Diploması

Creative and Critical Writing Postgraduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (3 yıl yerleştirme ile) işletme Yönetimi BA

Business Management (3 years with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi ve Koçluk BSc (Onur)

Physical Education and Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Film Yapım

MA Film Making

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
PgDip Spor ve Kondisyon

PgDip Sports Strength and Conditioning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Dahil Eğitim

MA Inclusive Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fotoğraf: Yayın ve Reklamcılık BA (Onur)

Photography: Editorial and Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama, Reklam ve Marka BA (Onur)

Marketing, Advertising and Branding BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Spor Terapi

MSc Sports Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA İletişim, Halkla İlişkiler ve Medya

MA Communications, Public Relations, and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Okul Doğrudan PGCE İlköğretim

School Direct PGCE Primary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Ekoloji Lisansüstü Sertifika

Applied Ecology Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar ve Siber Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Cyber Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum ve Sağlık Yönetimi BSc (Onur)

Community and Health Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PgCert Mesleki Psikoloji

PgCert Occupational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama ve Performans Uygulama BA (Onur)

Drama and Performance Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi Çalışmaları BA (Onur)

Accounting and Financial Management Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(2 yıl fast-track) İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management (2 years fast-track) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ana Ödülü Sahne)İşletme

Business Administration (Master Award Stage)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PgDip Pazarlama

PgDip Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PgCert Pazarlama

PgCert Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beden Eğitimi ve Okul Spor MA Mesleki Uygulama

MA Professional Practice in Physical Education and School Sport

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otel, Resort ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Hotel, Resort and Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc İnsan Kaynakları Yönetimi

MSc Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm)PgDip Peyzaj Mimarlığı

PgDip Landscape Architecture (Conversion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Eğitim Liderliği

MA Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Oyunları Programlama (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Computer Games Programming (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim: 7-8 Keystage 1/Keystage 2 Yatak (Onur)

Primary Education: 5-11 Keystage 1/Keystage 2 BEd (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Bilgisayar (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Business Computing (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora İşletme ve Yönetim

PhD Business and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı ve Eleştirel Yazma Lisansüstü Sertifika

Creative and Critical Writing Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (yerleştirme ile) BA (Onur)

Accounting and Finance (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Felsefe ve Etik

PhD Philosophy and Ethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Dergi Gazetecilik ve Üretim BA (Onur)

Magazine Journalism and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otel, Resort ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

Hotel, Resort and Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MSc Spor ve Kondisyon

MSc Sports Strength and Conditioning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Sanat ve Tasarım MA

MA by Research Art and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Terapisi yüksek lisans Profesyonel Uygulama

MSc Professional Practice in Sports Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PgCert Psikoloji

PgCert Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MSc Psikoloji

MSc Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
MA Yaratıcı ve Eleştirel Yazma

MA Creative and Critical Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bakım yerleştirme ile (Ruh Sağlığı) () BSc (Onur)

Social Care (Mental Health) (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor PgDip Mesleki Uygulama Koçluk

PgDip Professional Practice in Sports Coaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik İş (yerleştirme ile) BA (Onur)

Music Business (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ve Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Business and Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Adli Psikoloji

MSc Forensic Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarih Masterlar

History Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Araştırma ile eğitim Masters

Education Masters by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Yerleştirme ile) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din, Felsefe ve Etik BA (Onur)

Religion, Philosophy and Ethics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Seviye 6 üst) kriminoloji ve Ceza Adaleti BSc (Onur)

Criminology and Criminal Justice (Level 6 top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. spor Gelişim ve Koçluk BSc

Sports Development and Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MSc Siber Güvenlik

MSc Cyber Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl